Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân xã phong bình, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu các hoạt động tạo thu nhập của người dân quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu các hoạt động tạo thu nhập của người dân xã quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Tìm hiểu hoạt động tạo thu nhập vai trò hoạt động sinh kế người dân Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Tìm hiểu/ đánh giá khó khăn, thu n lợi người ... Tìm hiểu hoạt động tạo thu nhập người dân Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, hội Quảng Vinh, huyện Quảng ... Chính sách hội 3.2.2 Các hoạt động tạo thu nhập vai trò hoạt động sinh kế người dân Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh TT Huế 3.2.2.1 Các hoạt động sản xuất, tạo thu nhập - Hoạt động sản...
 • 46
 • 570
 • 6

ảnh hưởng hoạt động sản xuất làng bún ô sa đến môi trường sống của người dân quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

ảnh hưởng hoạt động sản xuất làng bún ô sa đến môi trường sống của người dân xã quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... nghiên cứu đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cô, chú, anh chị UBND Quảng Vinh, Phòng TNMT huyện Quảng Điền, Chi cục Bảo vệ môi trờng tỉnh Thừa Thiên Huế tận tình giúp đỡ, ... tụt nghiờp 1.4 Hot ng sn xut bỳn ca cỏc h dõn thụn ễ Sa 1.4.1 Tng quan lng ngh sn xut bỳn ễ Sa: Lng sn xut bỳn ễ Sa nm thụn ễ Sa, xó Qung Vinh, huyn Qung in, tnh Tha Thiờn Hu, nm bờn cnh tnh ... bạn bè tôi, ngời bên tôi, động viên tạo điều kiện cho suốt trình học tập nghiên cứu đề tài tốt nghiệp Do hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm nh thời gian, nên trình nghiên cứu đề tài không tránh...
 • 80
 • 931
 • 11

tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân phú mỹ, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xã phú mỹ, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... cứu Tìm hiểu tác động biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp người dân Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định biểu biến đổi khí hậu điểm ... điểm nghiên cứu - Tìm hiểu tác động biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất trồng trọt chăn nuôi người dân - Tìm hiểu số giải pháp thích ứng người dân trước tác động biến đổi khí hậu PHẦN 2: TỔNG ... Biểu biến đổi khí hậu Thừa Thiên Huế 2.2 Tác động biến đổi khí hậu 2.2.1 Phương pháp đánh giá tác động biến đổi khí hậu 2.2.1.1 Đánh giá tác động dựa vào kịch biến đổi khí hậu...
 • 51
 • 1,175
 • 7

tìm hiểu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất lúa của người dân phú thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất lúa của người dân xã phú thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất lúa người dân - Tìm hiểu đánh giá giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu người dân hoạt động sản xuất lúa PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Biến đổi khí hậu ... niệm ứng phó với biến đổi khí hậu Ứng phó với biến đổi khí hậu hoạt động người nhằm hạn chế mức độ tác động giảm nhẹ tổn thương biến đổi khí hậu gây [17] 2.3.2 Khái niệm thích ứng với biến đổi khí ... tiết, khí hậu Phú Thanh 4.4 Tác động thay đổi lũ lụt đến hoạt động sản xuất lúa người dân Phú Thanh Sự thay đổi bất thường lũ lụt Phú Thanh tác động lên mặt hoạt động sản xuất lúa người dân...
 • 57
 • 639
 • 1

Nghiên cứu tác động của người dân Đức Bình Đức Thuận đến tài nguyên rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Bình Thuận

Nghiên cứu tác động của người dân xã Đức Bình và Đức Thuận đến tài nguyên rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Bình Thuận
... trên, đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu tác động người dân Đức Bình Đức Thuận đến tài nguyên rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Bình Thuận lựa chọn Giả thuyết đặt cho đề tài tác động cộng ... thiếu tác động bất lợi tới tài nguyên rừng cách tác động vào yếu tố kinh tế Đây lý đề tài nghiên cứu nguyên nhân kinh tế dẫn tới tác động bất lợi người dân địa phương đến tài nguyên rừng nghiên cứu ... tượng người dân hình thức mức độ tác động bất lợi đến tài nguyên rừng khu vực nghên cứu - Phân tích yếu tố có ảnh hưởng hay dẫn đến tác động bất lợi người dân tới tài nguyên rừng khu vực nghiên cứu...
 • 85
 • 490
 • 1

Nghiên cứu vai trò trồng keo đối với thu nhập của người dân hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu vai trò trồng keo đối với thu nhập của người dân xã hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... trình nghiên cuwua keeo việc nghiên cứu vai trò hoạt động trồng keo thu nhập người dân hạn chế, đặc biệt Hồng Hạ thu c huyện miền núi A Lưới, Th a Thiên Huế Chính lý mà tiến hành Nghiên cứu vai ... trưởng xa ph a bắc chi Acacia greggii (Keo vuốt mèo), đạt tới 37° 10' vĩ bắc miền nam Utah, Hoa Kỳ; loài sinh trường xa ph a nam Acacia dealbata (Keo bạc), Acacia longifolia (Keo bờ biển hay Keo ... Sydney), Acacia meamsii (Keo đen) Acacia melanoxylon (Keo gỗ đen), đạt tới 43°30' vĩ nam Tasmania, Australia, Acacia caven đạt tới vĩ độ tương tự ph a nam, khu vực đông bắc tinh Chubut, Argentina Trong...
 • 101
 • 216
 • 1

tìm hiểu vai trò của htx nông nghiệp đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân hương toàn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu vai trò của htx nông nghiệp đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xã hương toàn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... Tìm hiểu vai trò HTX Nông nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp người dân Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu đề tài  Tìm hiểu hoạt động HTX  Đánh giá vai trò ... lượng lao động địa phương Ở Hương Toàn tồn hai HTX nông nghiệp (HTX nông nghiệp Tây Toàn Đông Toàn) Hai HTX giữ vai trò quan trọng hoạt động sản xuất nông nghiệp thúc đẩy kinh tế người dân lĩnh ... huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Nội dung nghiên cứu: Vai trò HTX nông nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp viên 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1.Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã...
 • 53
 • 371
 • 2

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân phú đa, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân xã phú đa, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... 3.1.7 Thåìi hản cho vay - Cho vay ngàõn hản l khong vay cọ thåìi hản cho vay dỉåïi 12 thạng - Cho vay trung hản: thåìi hản cho vay tỉì 12 - 60 thạng - Cho vay di hản: thåìi hản cho vay trãn 60 thạng ... häü phi vay thãm väún tỉì nhiãưu ngưn khạc Âãø tçm hiãøu r tçnh hçnh vay väún theo cạc ngưn vay, ta xem xẹt qua bng Bn g TÇNH HÇNH VAY VÄÚN THEO CẠC NGƯN VAY ÂVT: 1.000 âäưng Vay tỉì Vay tỉì ... mçnh âãø viãûc sỉí dủng väún vay âảt hiãûu qu cao nháút Ta xem xẹt qua bng Bn g TÇNH HÇNH VAY VÄÚN THEO THÅÌI HẢN VAY ÂVT: 1.000 âäưng Thåìi hản vay Ngưn vay Tiãưn vay Ngàõn hản Trung - di hản...
 • 51
 • 260
 • 0

tìm hiểu tình hình vay vốn sử dụng vốn vay của người dân phú đa, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay của người dân xã phú đa, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... nghiên cứu đề tài Tìm hiểu tình hình vay vốn sử dụng vốn vay người dân Phú Đa, huyện 10 Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để làm sở tìm giải pháp giúp người dân vay vốn sử dụng vốn hiệu 1.2 Mục ... tham gia vay vốn 3.3.4 Tình hình vay vốn sử dụng vốn người dân Phú Đa - Hình thức vay vốn, mức vốn vay, lãi suất,mục đích sử dụng vốn giấy tờ thực tế, nhóm hộ 22 - Ảnh hưởng vốn vay đến cấu ... vốn tín dụng người dân Phú Đa - Thực trạng thu nhập mức sống người dân - Tình hình tiếp cận nguồn vốn người dân xã: kiến thức hộ vay vốn nguồn vốn tín dụng, yếu tố ảnh hưởng tới định vay vốn...
 • 69
 • 294
 • 0

nghiên cứu sự thích ứng với lũ lụt trong hoạt động sản xuất lúa vùng trũng của người dân quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu sự thích ứng với lũ lụt trong hoạt động sản xuất lúa vùng trũng của người dân xã quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... người dân xã, làm giảm suất, thu nhập họ Xuất phát từ thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thích ứng với lũ lụt hoạt động sản xuất lúa vùng trũng của người dân với nghiên ... nghiên cứu: nghiên cứu biểu hiện, tác động/ảnh hưởng, giải pháp thích ứng với lũ lụt người dân Quảng Vinh – Quảng Điền – Thừa Thiên Huế 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu 3.2.3.1 Chọn điểm nghiên ... lụt hoạt động sản xuất lúa nghĩa là trước có lũ lụt thì người dân sẽ có những giải pháp, hành động gì để nhằm hạn chế những thiệt hại lũ lụt gây cho hoạt động sản...
 • 34
 • 410
 • 1

phong trào yêu nước cách mạng của nhân dân vinh thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 1930 – 1945

phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân xã vinh thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 1930 – 1945
... tác Phú Ngạn Phú Ngạn Phú Ngạn Tỉnh đội Th Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú Vang Phú Ngạn Tỉnh đội Th Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú Vang Phú Ngạn Phú ... 5, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 12 Nguyễn Chúc, thôn 1, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 13 Nguyễn Choắc, thôn 2, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa ... quốc Phú Ngạn Quân khu Phú Ngạn Tỉnh Thừa Thiên Phú Ngạn Tỉnh đội Thừa Thiên S đoàn 325 Tỉnh đội Thừa Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Tỉnh đội Thừa Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú...
 • 47
 • 396
 • 0

nghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại vqg vũ quang, tỉnhtĩnh

nghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại vqg vũ quang, tỉnh hà tĩnh
... nguyên rừng nơi Để góp phần làm rõ tồn đề tài: Nghiên cứu tác động người dân địa phương đến tài nguyên rừng VQG Quang, tỉnh Tĩnh có sở cần thiết CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ... thuẫn VQG với người dân địa phương, người sống phụ thuộc vào phần tài nguyên rừng Do việc tồn tác động bất lợi người dân vào rừng tất yếu VQG Quang, tỉnh Tĩnh chuyển đổi từ KBTTN Quang ... nên đề tài tập trung nghiên cứu xã đại diện thuộc VQG Quang, tỉnh Tĩnh Trong đề cập đến mức độ kinh tế gia đình - Đề tài tập trung nghiên cứu tác động bất lợi người dân địa phương VQG Quang...
 • 91
 • 927
 • 17

nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển đa dạng sinh kế của các hộ ngư dân phú thuận – huyện phú vang - tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển và đa dạng sinh kế của các hộ ngư dân xã phú thuận – huyện phú vang - tỉnh thừa thiên huế
... biển đa dạng sinh kế hộ ngư dân Phú Thuận huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu đánh giá vai trò sinh kế hoạt động khai thác thuỷ sản biển hộ ngư dân Phú ... khai thác thuỷ sản biển -Tìm hiểu hoạt động sinh kế đánh giá đa dạng hoá sinh kế cộng đồng ngư dân sống dựa vào khai thác thuỷ sản biển + Thực trạng đa dạng sinh kế + Đánh giá đa dạng hoá sinh kế ... suất hoạt động sinh kế, tăng thu nhập, đảm bảo sinh kế bền vững cho hộ ngư dân sống dựa vào nguồn lợi thuỷ sản biển Với lý tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển...
 • 40
 • 612
 • 4

nghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạn

nghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạn
... LÂM NGHIỆP TRẦN NGỌC THỂ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng Mã số: 60.62.68 LUẬN ... hộ gia đình đồng bào dân tộc Tày, Dao, H’Mông vào tài nguyên rừng VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 2.3 Giới hạn nghiên cứu - Luận văn tập trung nghiên cứu tác động bất lợi người dân địa phương VQG Ba Bể ... tới tài nguyên rừng giới hạn tác động cộng đồng địa phương vùng đệm đến VQG KBTTN Nguyễn Thị Phương (2003) [29] Nghiên cứu tác động cộng đồng địa phương vùng đệm đến tài nguyên rừng VQG Ba Vì-...
 • 171
 • 1,167
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạnánh giá thực trạng và các giải pháp phát triển sản xuất tại hợp tác xã dịch vụ mây tre đan bao la xã quảng phú huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu kiến thức thái độ và thực hành phòng chống sốt xuất huyết của người dân xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh năm 2010theo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếđánh giá đặc điểm sinh lý chịu nóng chịu hạn của các dòng keo lá liềm acacia crasscicarpa ở huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếthời gian có hạn nên đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu tại vươn ươm hương thủy vườn ươm phong điền và một số rừng trồng ở huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếtìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động trên địa bàn xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếkhóa luận hiệu quả kinh tế mô hình nuôi xen ghép tôm – cá cua tại xã phú mỹ huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếđề tài đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân xã lục dạ huyện con cuông tỉnh nghệ anđề tài nhận thức của cha mẹ về giáo dục con cái trong gia đình hiện nay ở xã hồng quảng huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế thực trạng và giải phápđiều tra mức độ cảm nhiễm kst hệ tiêu hóa của đần trâu ở xã hương chữ huyện hương trà tĩnh thừa thiên huề và hiệu quả của hai loại thuốc tẩytìm hiểu sự hiểu biết và thực hành dinh dưỡng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã hương hồ huyện hương trà tỉnh thừa thiên húequy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 2015 của xã phú xuân huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở việt nam khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phóKế hoạch 9239 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025Kế hoạch 175 KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên BáiChỉ thị 21 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục thành phố Hà NộiBao cao FDI quy I 2013Kế hoạch 169 KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếHai Duong dia diem hap dan cho cac nha dau tuPhòng đào tạo - Trường Đại học Giao thông vận TP.HCMPhòng đào tạo - Trường Đại học Giao thông vận TP.HCMKế hoạch 78 KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế hoạch 177 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế2 Bi tri phong sinh hoat GVCN CVHT ngay 21 12 15 Bo tri1 Huong dan sinh hoat CVHT GVCN ngay 21 12 2015II 3 Thay doi chu DNTNLich sinh hoat cuoi khoa 2015 2016HAI DUONG PRESENTATIONHaiDuong Department Of Planning And InvestmentXET CCHV HK1 2014 2015Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ....phuong phap hoc va on thi thpt quoc gia mon toanII 8 TB su dung mau con dau