TẬP LỆNH

GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200

GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200
... dụng lệnh so sánh: Trang Tập lệnh S7-200 Lệnh chuyển đổi Ví dụ Round Truncate: Trang Tập lệnh S7-200 Ví dụ SEG (Segment): Ngoài có lệnh chuyển đổi sang mã ASCII Trang 10 Tập lệnh S7-200 Lệnh ... ghi VD10 Chương trình: Trang 27 Tập lệnh S7-200 Trang 28 Tập lệnh S7-200 10 Lệnh phép toán logic 10.1 Lệnh đảo byte, word, doubleword 10.2 Lệnh AND, OR, XOR Trang 29 Tập lệnh S7-200 AND bytes, ... Trang 34 Tập lệnh S7-200 12.5 Lệnh SCR Ví dụ: Trang 35 Tập lệnh S7-200 Xem thêm: Điều khiển hội tụ, phân tán, có điều kiện, Lệnh vòng lặp For-Next 13 Lệnh chương trình Lệnh gọi (CALL) chương trình...
 • 38
 • 6,100
 • 69

2-8 Cac tap lenh ma tran.doc

2-8 Cac tap lenh ma tran.doc
... Tổng hàng, cột đường chéo d) Ví dụ: tmt = magic(3) tmt = 13 Nhân ma trận a) Công dụng: Ma trận kết = ma trận 1* ma trận b) Ví dụ: Ta có ma trận a b c ma trận kết c = a*b c= Trang Vietebooks Nguyễn ... a’ b= 12 Lệnh MAGIC a) Công dụng: Tạo ma trận vuông có tổng phần tử hàng, cột đường chéo b) Cú pháp: Tên ma trận = magic(n) c) Giải thích: n: kích thước ma trận Giá trò phần tử ma trận dãy số ... 4.0000 11 Ma trận chuyển vò a) Công dụng: Ma trận chuyển vò = ma trận có b) Cú pháp: Tạo ma trận chuyển vò từ ma trận có Trang 5.5000 7.0000 Vietebooks Nguyễn Hồng Cương c) Ví dụ: a= ma trận chuyển...
 • 14
 • 494
 • 0

Tập lệnh cơ bản của Matlab.DOC

Tập lệnh cơ bản của Matlab.DOC
... Lệnh TYPE a) Công dụng: Hiển thò nội dung tập tin b) Cú pháp: type filename c) Giải thích: filename: tên file cần hiển thò nội dung Lệnh trình bày tập tin 25 Lệnh WHAT a) Công dụng: Liệt kê tập ... TRUONG 13 Lệnh ECHO a) Công dụng: Hiển thò hay không hiển thò dòng lệnh thi hành file *.m b) Cú pháp: echo on echo off c) Giải thích: on: hiển thò dòng lệnh off: không hiển thò dòng lệnh 14 Lệnh FORMAT ... filename.extension Tập tin phải tập tin dạng ma trận có nghóa số cột hàng phải số cột hàng Kết ta ma trận có số cột hàng số cột hàng tập tin văn 19 Lệnh LOOKFOR a) Công dụng: Hiển thò tất lệnh có liên...
 • 102
 • 1,126
 • 6

2-10 Tap lenh do hoa.doc

2-10 Tap lenh do hoa.doc
... Giải thích: Vẽ giá trò x theo giá trò y d) Ví dụ: x = -pi:0.2:pi; bar(x,sin(x)); grid on title( Do thi ham sin(x) dang thanh’) xlabel(‘truc x (rad)’) ylabel(‘y = sin(x)’) Trang Vietebooks Nguyễn ... π/8 x = 0:pi/8:2*pi; y = sin(x); plot(x,y, ‘b-* ’) ylabel(‘y = sin(x)’) xlabel(‘Truc x’) title( Do thi ham y = sin(x)’) grid on Trang Vietebooks Nguyễn Hồng Cương 12 Lệnh SUBPLOT a) Công dụng: ... semylogy(x,y,’linetype’) c) Giải thích: semylogx semylogy giống lệnh plot khác điều lệnh vẽ đồ thò theo trục logarith Do đó, ta sử dụng tất loại ‘linetype’ lệnh plot d) Ví dụ: Vẽ đồ thò hàm y = x2 – 3x + theo trục...
 • 22
 • 351
 • 0

Tập lệnh đồ họa

Tập lệnh đồ họa
... Hồng Cương Lệnh CLA a) Công dụng: Xóa tất đối tượng như: đường đồ thò, tên đồ thò…nhưng không xóa trục tọa độ b) Cú pháp: cla Lệnh CLF a) Công dụng: Xóa hình ảnh (đồ thò) b) Cú pháp: clf Lệnh CLOSE ... 12 Lệnh SUBPLOT a) Công dụng: Tạo trục phần cửa sổ đồ họa b) Cú pháp: subplot(m,n,p) subplot(mnp) c) Giải thích: subplot(m,n,p) subplot(mnp)thành cửa sổ đồ họa thành m×n vùng để vẽ nhiều đồ thò ... c) Giải thích: semylogx semylogy giống lệnh plot khác điều lệnh vẽ đồ thò theo trục logarith Do đó, ta sử dụng tất loại ‘linetype’ lệnh plot d) Ví dụ: Vẽ đồ thò hàm y = x2 – 3x + theo trục logarith...
 • 22
 • 530
 • 3

Tập lệnh sử lý chuỗi

Tập lệnh sử lý chuỗi
... biến chứa chuỗi ký tự hay chuỗi ký tự d) Ví dụ: » a='DO AN cua TEST PROGRAM'; » b=lower(a) b= an cua TEST PROGRAM Lệnh NUM2STR a) Công dụng: Chuyễn số thực sang dạng chuỗi Chuyển ký tự chuỗi sang ... tên biến cần kiểm tra kq = n chuỗi ký tự n không chuỗi ký tự d) Ví dụ: » n='MATLAB'; » kq=isstr(n) kq = » m=[1 4]; » kq=isstr(m) kq = Lệnh LOWER a) Công dụng: Cho chuỗi ký tự viết thường b) Cú ... dạng chuỗi Chuyển ký tự chuỗi sang số thứ tự tương ứng bảng mã ASCII b) Cú pháp: kq = INT c) Giải thích: kq: biến STR(n)chứa kết n: tên biến cần chuyển Nếu n số nguyên kq chuỗi ký số Nếu n chuỗi...
 • 6
 • 346
 • 0

Các tập lệnh ma trận

Các tập lệnh ma trận
... Tổng hàng, cột đường chéo d) Ví dụ: tmt = magic(3) tmt = 13 Nhân ma trận a) Công dụng: Ma trận kết = ma trận 1* ma trận b) Ví dụ: Ta có ma trận a b c ma trận kết c = a*b c= Trang Vietebooks Nguyễn ... 4.0000 11 Ma trận chuyển vò a) Công dụng: Ma trận chuyển vò = ma trận có b) Cú pháp: Tạo ma trận chuyển vò từ ma trận có Trang 5.5000 7.0000 Vietebooks Nguyễn Hồng Cương c) Ví dụ: a= ma trận chuyển ... = a’ b= 12 Lệnh MAGIC a) Công dụng: Tạo ma trận vuông có tổng phần tử hàng, cột đường chéo b) Cú pháp: Tên ma trận = magic(n) c) Giải thích: n: kích thước ma trận Giá trò phần tử ma trận dãy số...
 • 14
 • 325
 • 1

Tập Lệnh 8088 - 8086 Của Intel

Tập Lệnh 8088 - 8086 Của Intel
... PF CF - Xóa cờ nhớ 7.2 Lệnh STC : - Dạng lệnh : STC - Giải thích : CF ← - Tác động cờ : OF DF IF SF ZF AF PF CF - Lập cờ nhớ lên 7.3 Lệnh CMC : - Dạng lệnh : CMC - Giải thích : CF ← bù CF - Tác ... AL,8 ; AL - - Ví dụ : CMP WORD PTR [1000h], ; [1001h,1000h] - 3.10 Lệnh AAS : - Dạng lệnh : AAS - Giải thích : Nếu (D3D2D1D0 AL) > AF=1 AL ← (AL - 6) and 0Fh, AH ← AH - 1, CF ← 1, AF ← - Tác động ... máy in 6.8 Lệnh INTO : - Dạng lệnh : INTO - Giải thích : PUSHF PUSH CS PUSH IP - Tác động cờ : OF DF IF × SF ZF AF PF CF × - Ngắt quãng tràn (OF = 1) 6.9 Lệnh IRET : - Dạng lệnh : IRET - Giải thích...
 • 25
 • 1,260
 • 12

Tập lệnh của 8051

Tập lệnh của 8051
... Giáo trình Vi x lý 44 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM III T P L NH C A 8051 (8051 INSTRUCTION SET): M t s ký hi u dùng l nh: Rn ð a ch ghi s d ng ... nh: byte • C u trúc l nh: Giáo trình Vi x lý 40 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM • Ví d : ADD A, P1 ⇔ ADD A, 90H ⇒ L nh c ng n i dung ghi A v i ... ⇒ Mã l nh: ⇒ Mơ t l nh: Giáo trình Vi x lý 41 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM ð nh đ a ch tương đ i (Relative Addressing): • ðư c s d ng cho...
 • 80
 • 3,819
 • 5

Tập lệnh quan trọng của DOS dùng đề cấu hình và kiểm tra mạng

Tập lệnh quan trọng của DOS dùng đề cấu hình và kiểm tra mạng
... cho card Bạn nên thận trọng dùng lệnh IPConfig client computer Có nhiều features tân tiến IPConfig hay không nên dùng máy client không trợ giúp administrator mạng Dùng lệnh nầy sai lạc làm cho ... cấp chọn default server Lệnh NET Lệnh NET lệnh ngoại trú (tức sẵn) kèm với hầu hết hệ điều hành Windows Microsoft lệnh cần thiết quang trọng dùng để xâm nhập hệ thống lệnh NET không mà chung ... người dùng vào Ví dụ: ta tiến hành add thêm user có tên xuanhoa , password :banvatoi vào với cấu trúc lệnh sau: Code: Net User xuanhoa banvatoi /add Sau add user xuanhoa vào nhóm adminnistrator...
 • 8
 • 1,560
 • 38

Ôn tập - Bài tập lệnh rẽ nhánh

Ôn tập - Bài tập lệnh rẽ nhánh
... readln End BÀI TẬP Bài toán: Bộ số Pi-ta-go: Biết ba số nguyên Bài tập 1: dương a, b, c gọi số Pita-go tổng bình phương Viết lệnh hai số bình phương số Bài tập 2: lại Viết CT… Bài tập 3: Viết ... End; BÀI TẬP Câu 2: Về mặt cú pháp, cách viết câu lệnh rẽ nhánh sau đúng: Bài tập 1: Viết lệnh Bài tập 2: A If ; then ; Viết CT… B.If then ; ... thực nhiều câu lệnh lệnh phải đặt Begin End BÀI TẬP Bài tập 1: Viết lệnh Bài tập 2: Viết CT… Bài tập 3: Viết CT… Củng cố: BTTN… BTVN: Viết chương trình tính điểm trung bình môn học kỳ Cho biết...
 • 24
 • 729
 • 3

Sử dụng các tập lệnh...(6.0)

Sử dụng các tập lệnh...(6.0)
... riêng bạn Chúng ta thử xem tập lệnh Land Trong tập lệnh bạn phải thiết lập kích thước ảnh/kiểu, định mức độ ngẫu nhiên cần sử dụng cho việc tạo "đất" (land) Các màu sử dụng để tạo đồ đất lấy từ ... Brush Selection để sử dụng cọ vẽ tạo Các Tập lệnh phụ thuộc vào ảnh Đây tập lệnh thực tác động lên ảnh mở Về nhiều phương diện chúng giống với plug-in menu Filters Các nhóm tập lệnh sau cài đặt ... Web page themes (các chế độ trang web) • Logos (Các logo) • Buttons (các nút bấm) • Utils (Các tiện ích) • Make Brush (tạo cọ vẽ) • Misc (khác) Patterns Bạn tìm thấy tất loại tập lệnh tạo kiểu...
 • 6
 • 218
 • 0

Xem thêm