Đối tượng dữ liệu activex

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU ACTIVEX

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU ACTIVEX
... TẠO TẬP TIN LIÊN KẾT DỮ LIỆU (DATALINK FILE) Tập tin liên kết liệu tập tin Windows dùng để chứa thông tin chuỗi kết nối đến CSDL Chúng ta sử dụng tập tin việc thiết lập đối tượng kết nối (Connection) ... Open để nhận tập hợp Records từ sở liệu Bước 6: Thay khởi tạo đối tượng Connection nhờ đặt thuộc tính ConnectionString (dùng tập tin DataLink), khởi tạo đối tượng phần mô tả lý thuyết (sử dụng ... Connection để kiểm tra kết nối có thành công hay không? Bước 8: Chọn OK để lưu lại kết nối liệu Bài tập 6-3 ĐỐI TƯỢNG ADO RECORDSET Bước 1: Trước bắt đầu, cần kiểm tra tập tin DataLink 6-2 có tạo không?...
 • 10
 • 221
 • 1

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU ACTIVEX (ACTIVEX DATA OBJECTS

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU ACTIVEX (ACTIVEX DATA OBJECTS
... câu truy vấn thông qua đối tượng Command III Các đối tượng mô hình ADO III.1 Đối tượng Connection Dùng phương thức Open đối tượng Connection để thiết lập kết nối với nguồn liệu Để thực điều ta ... Ta dùng đối tượng DataControl RDS để nhận đối tượng Recordset ADO từ Internet Để sử dụng kỹ thuật này, ta cần tham khảo thuộc tính chủ yếu đối tượng DataControl - Thuộc tính Connect: DataControl.Connect ... lập thông số thích hợp cho đối tượng Recordset thực thi phuơng thức Open đối tượng Recordset Điều thực nhờ bước: Sau khởi tạo đối tượng Connection, định Recordset đối tượng Connection Thiết lập...
 • 14
 • 232
 • 1

Đối tượng dữ liệu ActiveX

Đối tượng dữ liệu ActiveX
... với thư viện đối tượng truy cập liệu khác Nếu bạn tạo ứng dụng thiết kế để sử dụng ADO kết hợp với thư viện đối tượng truy cập liệu khác, DAO, cần phải phân biệt giữa, ví dụ đối tượng RecordSet ... cấp liệu hỗ trợ Ta dùng phương thức support đối tượng Recordset để xác định trình cung cấp có hỗ trợ kiểu khoá ghi hay không 1.1.7 Sử dụng đối tượng Recordset ADO để thao tác với liệu Đối tượng ... Ta kiểm soát thư viện đối tượng nao truy cập mặc định cách dùng giá trị mực ưu tiên hộp References 1.1.4 Dùng đối tượng connection ADO để kết nối với nguồn liệu Vị trí đối tượng Connection mô hình...
 • 13
 • 202
 • 0

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU TỪ XA

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU TỪ XA
... DẪN Bài tập 5-1 ĐỐI TƯỢNG USER CONNECTION THIẾT LẬP NGUỒN DỮ LIỆU ODBC Bước 1: Trong tập này, ta thao tác với CSDL Access BIBLIO.MDB thông qua VB Trước tiên ta phải thiết lập nguồn liệu nhờ tiện ... cmdSau Caption: Sau 9: CommandButton Name: cmdTruoc Caption: Trước ĐỐI TƯỢNG USER CONNECTION Bước 5: Ở đây, ta sử dụng đối tượng User Connection để truy xuất RDO Chọn Project\Components… menu; ... BÀI TẬP TỰ LÀM Sử dụng CSDL HangHoa.mdb thư viện đối tượng RDO, anh (chị) hãy: 1) Thiết kế Form nhập liệu cho bảng THANGHOA 2) Thiết kế Form nhập liệu cho bảng TNHANVIEN Trang 84 ...
 • 7
 • 198
 • 0

ODBC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU TỪ XA (REMOTE DAT

ODBC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU TỪ XA (REMOTE DAT
... III.4.3 Đối tượng RDOTable Đối tượng xác định bảng nguồn liệu ODBC Đối tượng không sử dụng cho thao tác truy xuất liệu mà sử dụng ta cần xác định cấu trúc bảng sở liệu ta III.4.4 Đối tượng RDOParameter ... strError III.3 Đối tượng RDOEnvironment Đối tượng cách thức bảo mật sở liệu Ta sử dụng đối tượng để xác định định danh người dùng mật hay thi hành phiên giao dịch (Transation) sở liệu Đối tượng không ... Đối tượng RDOConnection Phần lớn chức RDO bắt đầu với đối tượng rdoConnection; đối tượng cho phép thiết lập nối kết đến nguồn liệu ODBC Khi nguồn liệu định nghĩa, thuộc tính phương thức đối tượng...
 • 10
 • 261
 • 1

ODBC và các đối tượng dữ liệu từ xa

ODBC và các đối tượng dữ liệu từ xa
... liệu bảng tblCustomer 1.2 Truy cập liệu dùng điều khiển liệu từ xa Điều khiển liệu từ xa (Remote Data Control - RDC) cách truy cập liệu từ xa ứng dụng viết Visual Basic Điều khiển dùng giao diện ... động, truy cập từ máy Client Điều để tránh vấn đề không thuộc ODBC xảy nối mạng, bảo mật, v.v Phóng Control Panel từ menu Start Từ Control Panel, nhấn đúp chuột lên biểu tượng ODBC Hộp thoại ... 6.0 LƯU Ý Nguồn liệu ODBC tạo để dụng với RDO dùng mà không cần thay đổi với ADO - Thực vậy, ODBC trình cung cấp tự có ADO, giúp việc chuyển đổi từ RDO sang dễ dàng 1.1.2 Tạo nguồn liệu Để ứng dụng...
 • 16
 • 217
 • 0

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p10 pptx

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p10 pptx
... Đây phần định nghĩa kiểu dựa vào kiểu biết Các kiểu định nghĩa sử dụng cho đối số vị từ Nếu vị từ sử dụng đối số có kiểu không cần phải định nghĩa lại kiểu Tuy nhiên chương trình sáng sủa, người ... ngữ tả, với số kiện quy luật suy diễn tả, Prolog suy luận cho ta kết 9.3.2 Các yếu tố Turbo Prolog Trong chương trình Prolog, ta cần khai báo yếu tố sau đây: đối tượng, quan hệ đối tượng, ... sủa, người ta định nghĩa lại kiểu Cú pháp: = = Trong kiểu phân cách dấu phẩy, kiểu biết phân cách dấu chấm phẩy Ví dụ:...
 • 5
 • 216
 • 0

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p9 pps

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p9 pps
... e f) ) ) Sau thực chương trình này, biến cục d, e f giải phóng 8.3.7 Hướng dẫn sử dụng LISP Sử dụng XLISP XLISP trình thông dịch, chạy hệ điều hành Windows Chỉ cần chép tập tin thực thi XLISP.EXE ... chương trình Do XLISP công cụ để soạn thảo chương trình nên ta sử dụng Notepad để soạn thảo tập tin chương trình Trong tập tin chương trình ta định nghĩa nhiều hàm Lưu tập tin chương trình có ... trình hàm, người ta hạn chế sử dụng biến, thật cần thiết nên sử dụng biến cục Tuy nhiên việc khai báo biến cục hàm LET gây khó khăn cho việc viết chương trình sử dụng biến toàn cục Để khắc phục...
 • 5
 • 137
 • 0

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p8 ppsx

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p8 ppsx
... hàm Một chương trình LISP hàm hàm hợp Các hàm LISP định nghĩa trước lập trình viên tự định nghĩa Một số hàm định nghĩa trước • Các hàm số học: +, -, *, /, 1+, 1-, MOD, SQRT tác động lên biểu thức ... ‘duong) = NIL >(eq ‘5 ) 85 bu to k lic d o m o m w o d o Chương VIII: Lập trình hàm w w w w w C lic k to bu Ngôn ngữ lập trình C y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr ... er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e c u -tr a c k w y N c =T • (EQUAL o1 o2) so sánh xem đối tượng o1 o2 có giống hay không? Ví dụ: >(equal ‘(a b c) ‘(a b c)) =T >(equal ‘(a b c) ‘( b a c))...
 • 5
 • 312
 • 0

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p7 pps

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p7 pps
... phần tử miền xác định Trong lúc áp dụng, cho giá trị (chẳng hạn 2.0), giá trị không thay đổi sau Ðiều trái ngược với biến lập trình nhận giá trị khác trình thực chương trình Trong định nghĩa hàm, ... ngôn ngữ lập trình hàm hàm toán học cách nhiều Trong ngôn ngữ lệnh, biểu thức đánh giá kết lưu trữ ô nhớ biểu diễn biến chương trình Ngược lại, ngôn ngữ lập trình hàm không sử dụng biến không ... áp dụng vào đối số hàm tham số áp dụng vào đối tập hợp kết vào danh sách Ví dụ: G(x) ≡ x*x, H(x) ≡ 2*x I(x) ≡ x/2 [G,H,I](4) có kết (16,8,2) Áp dụng cho tất dạng hàm mà lấy hàm đơn tham số Áp dụng...
 • 5
 • 314
 • 0

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p6 pot

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p6 pot
... đầu Biễu diễn mã máy cho phép dùng trình thông dịch phần cứng nên thực nhanh 2/ Cấu trúc Biểu thức thực cách trực tiếp biểu diễn cấu trúc tự nhiên chúng, sử dụng trình thông dịch mềm Ðây kỹ thuật ... tương ứng với thứ tự phép toán khác phải thực Biểu diễn prefix dạng thực chương trình SNOBOL4 Các chiến lược định gia biểu thức trình bày lý thuyết chương trình dịch 7.4 ÐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ GIỮA ... GOTO bị loại bỏ hoàn toàn Vì sử dụng nhãn lệnh GOTO chương trình trở nên khó đọc cấu trúc tổng thể thứ tự lệnh văn chương trình nguồn không tương ứng với thứ tự lệnh thực 7.4.3 Các lệnh cấu trúc...
 • 5
 • 236
 • 0

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p5 pdf

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p5 pdf
... số thực tế không sử dụng chương trình Tham số hình thức gán trị biến cục Trong trình thực chương trình con, thao tác tham số hình thức thao tác ô nhớ riêng nó, không ảnh hưởng đến tham số thực ... chương trình gọi, nghĩa vụ nhận giá trị vào cho chương trình Tham số hình thức xem biến cục chương trình cấp phát ô nhớ riêng Tham số thực tế phải biến, tức ĐTDL có ô nhớ - Phương pháp thực hiện: ... 7.1.3 Kiến thức cần thiết Kiến thức cấu trúc liệu kĩ lập trình 7.2 KHÁI NIỆM ÐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ Ðiều khiển tập hợp quy tắc xác định thứ tự thực chương trình Xét mặt cấu trúc có ba loại điều khiển:...
 • 5
 • 183
 • 0

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p4 pps

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p4 pps
... trình con: 1/ Bộ nhớ tham số, đối tượng liệu x y 2/ Bộ nhớ cho kết hàm, đối tượng liệu kiểu REAL; 3/ Bộ nhớ cho biến cục bộ, mảng m biến n 4/ Bộ nhớ cho trực kiện hằng, 20, 5/ Bộ nhớ cho mã thực ... chương trình Người lập trình viết định nghĩa chương trình chương trình Thông qua việc thực chương trình, chương trình gọi kích hoạt chương trình (subprogram activation) tạo Khi thực chương trình ... trình Mặt khác kiểm tra kiểu động trình thực chương trình Sự chuyển đổi kiểu ẩn tham số để đổi chúng thành kiểu cung cấp cách tự động cài đặt ngôn ngữ 6.3 CƠ CHẾ GỌI CHƯƠNG TRÌNH CON 6.3.1 Ðịnh...
 • 5
 • 202
 • 0

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p3 ppt

Giáo trình phân tích đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động được sử dụng trong quá trình thực hiện p3 ppt
... tượng hoá liệu việc tạo kiểu liệu trừu tượng Kiểu liệu trừu tượng tập hợp ĐTDL tập hợp phép toán, thao tác ĐTDL Ngày nay, ta nói kiểu liệu thực chất kiểu liệu trừu tượng Kiểu liệu trừu tượng định ... hai lớp đối tượng liệu Ví dụ Vect1 Vect2 tương đương cấu trúc đối tượng liệu kiểu Vect1 đối tượng liệu kiểu Vect2 có chung số phần tử có kiểu tương đương Quản lý nhớ đối tượng liệu hai kiểu giống ... Chúng ta thấy kiểu người dùng định nghĩa kiểu liệu trừu tượng 5.4.2 Tính tương đương kiểu định nghĩa Kiểm tra kiểu dẫn tới so sánh kiểu liệu đối số thực cho phép toán kiểu liệu đối số mà phép...
 • 5
 • 352
 • 0

Xem thêm