Chuẩn mã dữ liệu (DES)

Chuẩn dữ liệu DES và xây dựng chương trình ứng dụng

Chuẩn mã dữ liệu DES và xây dựng chương trình ứng dụng
... cụ thể nhờ chương trình thông dịch Mục tiêu nhà thiết kế Java cho phép người lập trình viết chương trình lần chạy phần cứng cụ thể - Ngày nay, Java sử dụng rộng rãi để viết chương trình chạy ... trò chơi trí tuệ xây dựng chương trình thử nghiệm” Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu số thuật toán vận dụng kiến thức môn Trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ lập trình Java mà em học để xây dựng trò chơi trí ... Internet Nó ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng độc lập thiết bị, không phụ 21 thuộc vào hệ điều hành Nó không dùng để viết ứng dụng chạy đơn lẻ hay mạng mà để xây dựng chương trình điều khiển thiết...
 • 66
 • 204
 • 0

Tìm hiểu chuẩn mật dữ liệu (DES) và ứng dụng vào thi tuyển đại học

Tìm hiểu chuẩn mật mã dữ liệu (DES) và ứng dụng vào thi tuyển đại học
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU CHUẨN MẬT MÃ DỮ LIỆU (DES) ỨNG DỤNG VÀO THI TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: ... PHÒNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU CHUẨN MẬT MÃ DỮ LIỆU (DES) ỨNG DỤNG VÀO THI TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: ... ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DES VÀ LƢỢC ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT VÀO THI TUYỂN SINH 4.1 Các ứng dụng Ta áp dụng thuật toán DES sơ đồ chia sẻ bí mật vào nhiều ứng dụng chẳng hạn đấu thầu từ xa, thẻ ATM, thi...
 • 74
 • 327
 • 0

tìm hiểu chuẩn mật dữ liệu des (data encryption standard) và đánh giá độ an toàn

tìm hiểu chuẩn mật mã dữ liệu des (data encryption standard) và đánh giá độ an toàn
... an toàn) nguy hiểm Vậy làm để đánh giá đƣợc chất lƣợng hệ mật tốt? Hiểu đƣợc tính cấp thiết quan trọng nên chọn đề tài Tìm hiểu chuẩn mật liệu DES (Data Encryption Standard) đánh giá độ ... THÁM MÃ CHƢƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ CHUẨN MẬT MÃ DỮ LIỆU DES VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN 13 2.1 HỆ MÃ DES .13 2.1.1 Mô tả hệ mật .13 2.1.2 hoá giải DES ... HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN THỊ THỦY TÌM HIỂU CHUẨN MẬT MÃ DỮ LIỆU DES (DATA ENCRYPTION STANDARD) VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH số: 60 48 01 LUẬN VĂN...
 • 70
 • 181
 • 0

Chuẩn dữ liệu

Chuẩn mã dữ liệu
... giải đợc thực nhờ dùng thuật toán nh phép đầu vào y nhng dùng bảng khoá theo thứ tự ngợc lại K16, K1 Đầu thuật toán rõ x 3.2.1 Một ví dụ DES Sau ví dụ phép DES Giả sử ta rõ (ở dạng ... dòng khoá cách hoá khối trớc Tức zi = eK(yi-1), i Cũng nh chế độ OFB: yi = xi zi,i Việc sử dụng CFB đợc mô tả hình 3.5 (chú ý hàm DES eK đợc dùng cho phép phép giải chế độ CFB ... .xn đợc hoá DES, tạo khối y1 .y2 Giả sử khối ( chẳng hạn yi) bị phát sai ( tức có số số bị chuyển thành số ngợc lại) Hãy số khối rõ bị giải không ta dùng chế độ ECB OFB để hoá;...
 • 46
 • 318
 • 0

Tài liệu Chương 3: Chuẩn dữ liệu docx

Tài liệu Chương 3: Chuẩn mã dữ liệu docx
... Phép giải thực nhờ dùng thuật toán phép đầu vào y dùng bảng khoá theo thứ tự ngược lại K 16, K1 Đầu thuật toán rõ x 3.2.1 Một ví dụ DES Sau ví dụ phép DES Giả sử ta rõ (ở dạng hexa ... sử dụng CFB mô tả hình 3.5 (chú ý hàm DES e K dùng cho phép phép giải chế độ CFB OFB) Hình 3.5 Chế độ CFB x1 IV=y0 eK hoá Encrypt + x2 eK + Giải Decrypt eK y2 y1 IV=y0 y1 y2 + x1 ... thám tuyến tính" Sử dụng 43 (8.796.093.022.208) biết Matsui phá khoá DES 50 ngày máy tính cá nhân 3.7 Các giải tài liệu dẫn Smid Branstad có báo hay lịch sử DES [SB 92] Các công bố Chuẩn...
 • 51
 • 307
 • 0

Chương 3 Chuẩn dữ liệu pptx

Chương 3 Chuẩn mã dữ liệu pptx
... 28 39 54 37 47 30 53 61 21 38 63 15 20 45 14 13 62 19 18 23 55 42 41 29 31 43 26 52 41 60 27 18 17 36 14 20 31 46 29 53 13 30 55 Vòng 25 49 50 51 58 63 39 22 12 37 51 44 61 37 Vòng 58 33 43 50 ... 11 39 14 21 15 38 55 45 60 59 15 45 33 11 50 44 58 49 43 38 23 21 62 46 28 53 29 Vòng 11 35 19 43 17 60 59 44 52 51 42 54 53 29 47 22 28 62 31 30 12 Vòng 12 36 37 34 57 33 27 46 37 13 50 33 59 ... 27 44 18 41 34 25 60 43 57 58 36 35 26 17 11 23 61 55 38 37 13 31 54 20 30 62 22 39 29 12 53 46 15 14 63 21 28 58 34 17 43 51 18 44 27 45 20 39 22 46 23 13 63 27 57 23 28 Vòng 13 36 52 11 41...
 • 50
 • 100
 • 0

Chương 3: Chuẩn dữ liệu pdf

Chương 3: Chuẩn mã dữ liệu pdf
... Phép giải thực nhờ dùng thuật toán phép đầu vào y dùng bảng khoá theo thứ tự ngược lại K16, K1 Đầu thuật toán rõ x 3.2.1 Một ví dụ DES Sau ví dụ phép DES Giả sử ta rõ (ở dạng hexa ... sử dụng CFB mô tả hình 3.5 (chú ý hàm DES eK dùng cho phép phép giải chế độ CFB OFB) Hình 3.5 Chế độ CFB x1 IV=y0 eK hoá Encrypt + x2 eK + Gi i Decrypt eK y2 y1 IV=y0 y1 y2 + x1 ... x1 .xn hoá DES, tạo khối y1 .y2 Giả sử khối ( chẳng hạn yi) bị phát sai ( tức có số số bị chuyển thành số ngược lại) Hãy số khối rõ bị giải không ta dùng chế độ ECB OFB để hoá;...
 • 50
 • 159
 • 0

Giáo trình tin học: Tìm hiểu hệ chuẩn dữ liệu và cách tạo ra nó pptx

Giáo trình tin học: Tìm hiểu hệ chuẩn mã dữ liệu và cách tạo ra nó pptx
... thám hệ mật khác) Cách trình bày DC chơng phần lớn dựa [BS93] Một phơng pháp thám dùng để công DES hệ mật tơng ứng khác phơng pháp thám tuyến tính Matsui [MA 94], [MA 94A] Các mô tả hệ ... i1 Dãy rõ x1x2 sau đợc hoá cách tính yi = xi zi,i Trong chế độ CFB, ta bắt đầu với y0 = IV (là véc tơ khởi tạo 64 bít) tạo phần tử zi dòng khoá cách hoá khối trớc Tức zi = eK(yi-1), ... Giải Decrypt dK dK IV=y0 + + x1 x2 Trong chế độ OFB CFB dòng khoá đợc tạo đợc cộng mod với rõ (tức hoạt động nh hệ dòng, xem phần 1.1.7) OFB thực hệ dòng đồng bộ: dòng khoá đợc tạo...
 • 49
 • 182
 • 0

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn dữ liệu và cách tạo ra nó phần 8 pot

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn mã dữ liệu và cách tạo ra nó phần 8 pot
... cặp rõ - sau, xác định bít khoá J2, ,J8 Bản rõ 184 93AC 485 B8D9A0 384 93AC 485 B8D9A0 482 765DDD7009123 682 765DDD7009123 ABCD0 987 33731FF1 8BCD0 987 33731FF1 135 786 42AAEDCB 335 786 42AAFFEDCB Bản E332151312A18B4F ... E332151312A18B4F 87 391C27E5 282 161 B5DDD833D82D1D1 81 F4B92BD94B6FD8 93A4B42F62EA59E4 ABA494072BF411E5 FDEB526275FB9D94 CC8F72AAE 685 FDB1 c/ Hãy tính toàn khoá ( 14 bít khoá lại cần phải xác định tìm theo ... hiệu phần bù theo bít biến Hãy chứng minh y' = c(y) ( tức lấy phần bù rõ khoá kết phần ban đầu) Chú ý kết chứng minh đợc cách sử dụng mô tả "mức cao" DES - cấu trúc thực tế hộp S thành phần...
 • 6
 • 147
 • 0

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn dữ liệu và cách tạo ra nó phần 7 pps

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn mã dữ liệu và cách tạo ra nó phần 7 pps
... thám hệ mật khác) Cách trình bày DC chơng phần lớn dựa [BS93] Một phơng pháp thám dùng để công DES hệ mật tơng ứng khác phơng pháp thám tuyến tính Matsui [MA 94], [MA 94A] Các mô tả hệ ... ADCC39EC 975 E1ACD 9468A0BE00166155 D460A0BE04166155 D4FF2B18A5A8AACB 94F72B18A1A8AAC8 1E23ED7F2F551 971 296DE2BG87AC6310 0F847EFE90466588 93E84839E 374 440B 3D6A906A6566D0BF 3BC3B23698 379 E1 26B1 473 8C2556BA4 ... thám tuyến tính" Sử dụng 243 (8 .79 6.093.022.208) biết Matsui phá khoá DES 50 ngày máy tính cá nhân 3 .7 Các giải tài liệu dẫn Smid Branstad có báo hay lịch sử DES [SB 92] Các công bố Chuẩn...
 • 6
 • 193
 • 0

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn dữ liệu và cách tạo ra nó phần 6 doc

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn mã dữ liệu và cách tạo ra nó phần 6 doc
... L0*R0*, L6R6, L6*R6*, chọn rõ để L0' = 40080000 16 R0' = 04000000 16 Có thể biểu thị R6 nh sau: R6 = L5 f(R5,K6) = R4 f(R5,K6) = L3 f(R3,K4) f(R5,K6) R6* biểu thị theo cách tơng tự vậy: R6' = L3' ... 3.13 DC DES vòng Đầu vào L0R0,L0*R0*,L6R6 ,và L6*R6* L0' = 40080000 16 R0' = 04000000 16 Tính C' = P-1(R6' 40080000 16) Tính E = E(L6) E* = E(L6*) For j {2, 5, 6, 7, 8} Tính testj(Ej, Ej*, Cj') Bây ... E6, E7, E8 E2*, E5*, E6*, E7 *và E8* , : E1 E2 E3 E4 E5 E6 E E8 =E(R5) = E(L6) E1* E2* E3* E4* E5* E6* E 7* E8* =E(R5*) = E(L6*) đợc tính theo nh mô tả hình 3.13 Hình 3.13 DC DES vòng Đầu vào...
 • 6
 • 147
 • 0

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn dữ liệu và cách tạo ra nó phần 5 docx

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn mã dữ liệu và cách tạo ra nó phần 5 docx
... dạng Hexa: Bản rõ 74 850 2CD38 451 097 3874 756 438 451 097 486911026ACDFF31 375BD31F6ACDFF31 357 418DA013FEC86 1 254 9847013FEC86 Bản 03C70306D8AO9F10 7 856 0A960E6D4CB 45FA285BE5ADC730 134F7915AC 253 457 ... 3) Sau tính 56 bít khóa theo cách tìm kiếm vét cạn 28 = 256 khả cho bít khoá lại Ta xem xét ví dụ để minh hoạ Ví dụ 3.3 Giả sử ta có cặp rõ mã, rõ có phép XOR xác định, chúng đợc hoá khoá ... công khai ) Bởi vậy: P(C) P(C*) = R3' L0' đ : C' = C C* = P-1(R3' L0') Đây XOR hộp S vòng thứ Trang 26 (3.1) Vietebooks Nguyn Hong Cng Bây R2 = L3 R2* = L3* biết ( chúng phần mã) Bởi vậy, tính...
 • 6
 • 136
 • 0

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn dữ liệu và cách tạo ra nó phần 4 potx

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn mã dữ liệu và cách tạo ra nó phần 4 potx
... 000111,001010,001011,001100 111110,111111 Ta viết E,B, J dãy ghép xâu bít: B = B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 E = E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 J = J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 Trang 24 ... dài 4, ta định nghĩa: INj(Bj',Cj') = { Bj (Z2)6 : Sj(Bj) Sj(Bj Bj') = Cj'} Nj(Bj',Cj') = | INj(Bj',Cj' ) | Nj(Bj',Cj' ) số cặp có XOR vào Bj' có XOR Cj' với hộp Sj Các cặp thực tế có XOR vào ... xếp (Bj,Bj*) có XOR vào Bj' Dễ dàng thấy tập (Bj') chứa 26 = 64 cặp (Bj') = {(Bj,Bj Bj' ) : Bj (Z2)6} Với cặp (Bj') ta tính XOR Sj lập bảng phân bố kết Có 64 XOR phân bố 24 = 16 giá trị Tính...
 • 6
 • 181
 • 0

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn dữ liệu và cách tạo ra nó phần 3 ppt

Giáo trình tin học : Tìm hiễu hệ chuẩn mã dữ liệu và cách tạo ra nó phần 3 ppt
... rõ (tức hoạt động nh hệ dòng, xem phần 1.1.7) OFB thực hệ dòng đồng b : dòng khoá đợc tạo việc lặp véc tơ khởi tạo 64 bít (véc tơ IV) Ta xác định z0 =IV tính dòng Trang 16 Vietebooks Nguyn ... đợc hoá cách tính yi = xi zi,i Trong chế độ CFB, ta bắt đầu với y0 = IV (là véc tơ khởi tạo 64 bít) tạo phần tử zi dòng khoá cách hoá khối trớc Tức zi = eK(yi-1), i Cũng nh chế độ OFB: ... khối (CBC) chế độ phản hồi đầu (OFB) Chế độ ECB tơng ứng với cách dùng thông thờng khối: với dãy khối rõ cho trớc x1,x2, .( khối có 64 bít), xi đợc hoá khoá K để tạo thành chuỗi khối mã...
 • 6
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn mã dữ liệu des và chuẩn mã nâng cao aestiêu chuẩn mật mã dữ liệu deschuẩn mã dữ liệu tiên tiến aeschuan ma du lieu gost 28147 89chuẩn mã hóa dữ liệu des3 3 minh họa quá trình chuẩn hóa dữ liệu hình a là ma trận a trong hình 3 1 hình b là ma trận thể hiện sau khi chuẩn hóa các chữ cái và ghép thêm thứ tự cộtgiải mã dữ liệuchuẩn hoá dữ liệuhoàn thiện và chuẩn hoá dữ liệuchuẩn bị dữ liệu đầu vàoxét lại việc chuẩn hóa dữ liệuxét lại chuẩn hóa dữ liệumã hóa và giải mã dữ liệuchuẩn hóa dữ liệu địa chínhbảo mậ dữ liệuNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020Ứng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép