Đáp án mô phỏng HTTT

Đáp án phỏng HTTT

Đáp án mô phỏng HTTT
... D09VT1 CLGT Giải tập hệ thống truyền thông Bài 21: % Bài 21 a = input('a='); % Nhập vào giá trị a b = input('b='); % Nhập vào giá trị b fa =-inf; % gán fa âm vô fb = inf; % gán fb dương vô while ... ylabel(' Y '); zlabel('F'); Bài 16: % Bài 16 t=0:10:360; % Véc tơ t p=0:10:360; % Véc tơ p R=3; % Bán kính [T,P]=meshgrid(t,p); % Tạo lưới tọa độ (T,P) Z = R*sin(pi*T./180); % Biểu diễn Z hệ tọa ... surf(X,Y,Z); % Vẽ đường tròn xlabel('x-axis'); ylabel('y-axis'); zlabel('F'); D09VT1 CLGT Giải tập hệ thống truyền thông Bài 17: % Bài 17 y =(1:0.5:5); % Tạo véc tơ y L=length(y); % Chiều dài...
 • 9
 • 246
 • 0

Đáp án phỏng hệ thống truyền thông

Đáp án mô phỏng hệ thống truyền thông
... Giải tập hệ thống truyền thông CLGT Bài 14: % Bài 14 w = (0.01:0.01:5);% Véc tơ tần số, đơn vị rad/s H1 = 1./(j*w); %Hàm truyền tích phân H2 = 1./ (1 + j*w);%Hàm truyền phần tử trễ ... chuvi) D09VT1 Giải tập hệ thống truyền thông CLGT Bài 21: % Bài 21 a = input('a=');% Nhập vào giá trị a b = input('b=');% Nhập vào giá trị b fa =-inf;% gán fa âm vô fb = inf;% gán fb dương vô while ... R*sqrt(R^2-Z.^2).*sin(pi*P./180);% Biểu diễn Y hệ tọa độ cầu surf(X,Y,Z);% Vẽ đường tròn xlabel('x-axis'); ylabel('y-axis'); zlabel('F'); D09VT1 Giải tập hệ thống truyền thông CLGT Bài 17: % Bài 17 y =(1:0.5:5);%...
 • 8
 • 954
 • 9

Luận án phỏng phân bố góc, tỷ phần các đơn vị cấu trúc và cơ tính của các vật liệu hai nguyên AOx

Luận án mô phỏng phân bố góc, tỷ phần các đơn vị cấu trúc và cơ tính của các vật liệu hai nguyên AOx
... phân bố cầu lỗ hổng tỉ phần đơn vị cấu trúc vào biến dạng vật liệu Những đóng góp luận án Luận án khảo sát có hệ thống đặc trưng vi cấu trúc hệ vật liệu ôxít SiO2 Al2O3 lỏng VĐH Các hình vật liệu ... GIỮA PHÂN BỐ GÓC VÀ TỈ PHẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤU TRÚC 4.1 vật liệu SiO2 VĐH…… 84 4.1.1 Ảnh hưởng áp suất lên vi cấu trúc SiO2 VĐH 85 4.1.2 Phân bố góc liên kết … 87 4.2 vật liệu ... hệ thống tính vật liệu Al2 O3 VĐH mật độ khác Sự ảnh hưởng trình biến dạng lên tỉ phần đơn vị cấu trúc phân bố cầu lỗ hổng hình vật liệu khảo sát cách cụ thể Cấu trúc luận án Ngoài phần mở...
 • 145
 • 462
 • 2

đồ án phỏng hệ thống viễn thông bằng ml

đồ án mô phỏng hệ thống viễn thông bằng ml
... đưa hình phỏng loại điều chế.Do đó, thí dụ phỏng luận văn coi phỏng mẫu cho nghiên cứu tiên tiến thực tế Hướng nghiên cứu phỏng hệ thống sử dụng viễn thông khác nữa.Ví dụ ... tích, thiết kế , phỏng hình Ta tìm thấy toolbox trường làm việc Mạng nơron , Logic mờ , Simulink 1.1.4 Hệ thống MATLAB Hệ thống giao diện MATLAB chia thành phần +Môi trường phát triển ... nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin đại, phỏng máy tính công cụ đắc lực cho phép người thiết kế kiểm tra phương án thiết kế mình, xác định yếu tố thông số quan trọng hệ thống cần phát triển...
 • 18
 • 208
 • 2

câu hỏi và đáp án về phòng chống HIV-IADS

câu hỏi và đáp án về phòng chống HIV-IADS
... trút gánh nặng tâm lí, từ có biện pháp phòng tránh tơng lai Câu hỏi số 17 Tại Tỉnh Phú thọ xét nghiệm HIV đâu ? Trả lời Trên địa bàn Tỉnh Phú thọ đến xét nghiệm HIV sở : - Trung tâm phòng chống ... HIV trút gánh nặng tâm lí, từ có biện pháp phòng tránh tơng lai Câu hỏi số 16 Xét nghiệm HIV sớm có lợi ? Trả lời Xét nghiệm HIV sớm có lợi ích : - Đối với ngời bị nhiễm HIV : + Đợc t ván sớm để ... HIV hoạt động Câu hỏi số 17 Tại Tỉnh Phú thọ xét nghiệm HIV đâu ? Trả lời Trên địa bàn Tỉnh Phú thọ đến xét nghiệm HIV sở : - Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, trung tâm phòng chống bệnh xã...
 • 7
 • 600
 • 2

Đề án mở phòng Internet

Đề án mở phòng Internet
... -Dự kiến thu tháng: 300.000 đồng x 30 ngày : 9.000.000 đồng -Lợi nhuận từ bán thẻ Game/tháng : 500.000 đồng -Lợi nhuận từ đánh văn mướn : 500.000 đồng Tổng thu: : 10.000.000 đồng/tháng -Dự kiến ... gian mở cửa: Từ 30 phút sáng đến 22  Sinh động thời gian khách hàng đông +Luôn có điện ( điện lưới điện máy nổ)  khách hàng ngày đông +Nước uống miễn phí, tận tình với khách hàng, phòng thoáng ... đồng (Lợi nhuận bình quân 01 tháng : 6.000.000 đồng) Dự kiến thời điểm huề vốn: 6.000.000 đồng x 19 tháng = 114.000.000 đồng  Chậm ngày 20/08/2011 đủ vốn nhiều 19 tháng kể từ ngày khai trương !...
 • 7
 • 134
 • 0

đồ án phỏng game line

đồ án mô phỏng game line
... .5 2.Phương pháp/thuật toán TỔNG QUAN Tóm tắt nội dung đồ án Game Lựa Đậu - lại game thông dụng : Line theo giải thuật Heuristic - Cách chơi giống game Line , người chơi phải ... ảnh,bố trí lại form,thay background) Đánh giá đồ án - Mức độ phức tạp đồ án: Thấp Hơi thấp x Trung bình Khá Rất phức tạp Ý kiến khác - Giao diện /đồ họa đồ án có bắt mắt người chơi hay người ... chéo) để ghi điểm Công việc Khuyên: game , xây dựng đồ thị Nguồn gốc source code đồ án Source code : http://virusvn.com/forum/showthread.php?2275-Source -Game- line Trong source code này,nhóm thay...
 • 14
 • 240
 • 0

đồ án phỏng thiết kế trên matlab

đồ án mô phỏng thiết kế trên matlab
... bày phương pháp thiết kế điều khiển PID, so sánh chất lượng phương pháp để tìm giải pháp tối ưu cho toán thiết kế phát triển hệ thống Tổng quan đề xuất lựa chọn phương pháp thiết kế Đã có nhiều ... thiết kế phỏng ĐKTĐ1- K52 Đánh giá độ xác các hình ước lượng với hình thật Nhận xét:  hình P3DU xác phục vụ để phỏng kiểm chứng Nhưng ta sử dụng hình P2DU  hình P2D ... lai Tính toán thử lỗi dự báo hình phỏng hình Bảng Nhóm lệnh phục vụ chuyển đổi hình Tính toán các đa thức hình ARX Giảm bậc hình Chuyển đổi hình tương tự sang gián đoạn...
 • 107
 • 122
 • 0

Đồ án phỏng hệ thống GPS bằng Matlab

Đồ án mô phỏng hệ thống GPS bằng Matlab
... ……………………………………………………………… 33 4.3 MATLAB function …………………………………………………… 34 4.3.1 MATLAB function (Right) …………………………………… 35 4.3.2 4.3.3 4.4 MATLAB function (Counter1023mega2) …………………… 35 MATLAB function (Opmega) ... of operation 29 Chapter Simulation of GPS L1 Signal Generator Chapter Simulation of GPS L1 Signal Generator The simulation of the GPS L1 signal is done in MATLAB (Simulink) This simulation is ... existing MATLAB function can be called from MATLAB Function written in MATLAB M-files can be retrieved to be used in Simulink The downside is that this function is a little time consuming if the MATLAB...
 • 110
 • 419
 • 4

Báo cáokỹ thuật trải phổ Đồ Án phỏng kỹ thuật

Báo cáokỹ thuật trải phổ Đồ Án Mô phỏng kỹ thuật
... Nội dung  Giới thiệu chung kỹ thuật trải phổ Kỹ thuật trải phổ trực tiếp ứng dụng mạng CDMA trải phổ trực tiếp Kỹ thuật Trải Phổ  Lịch sử:  Kỹ thuật trải phổ đưa vào năm 1941 nữ diễn ... tin  Kỹ thuật trải phổ thực cách điều chế lần hai tín hiệu điều chế bình thường để tạo dạng sóng mang tương tự nhiễu  Phân loại:  Trải phổ chuỗi trực tiếp  Trải phổ nhảy tần  Trải phổ dịch ... nhiên (giả tạp âm trắng) tạo đồng để trải phổ máy phát, nén phổ máy thu phổ truyền  Mã trải phổ để trải phổ mà chìa khoá để chọn tín hiệu trạm gốc phát cho môi trường CDMA  Những mã giả ngẫu...
 • 23
 • 241
 • 1

Đồ Án phỏng kỹ thuật trải phổ ứng dụng trong mạng di

Đồ Án Mô phỏng kỹ thuật trải phổ ứng dụng trong mạng di
... dch v mi ca thụng tin di ng, nht l cỏc dch v truyn s liu ũi hi cỏc nh khai thỏc phi a cỏc h thng thụng tin di ng mi Trong bi cnh ú ITU ó a ỏn tiờu chun hoỏ h thng thụng tin di ng th h th ba vi ... t mch phỏt chui m Trong s , cú N flip-flop D c mc thnh b ghi dch, mch hi tip gm cỏc cng XOR v cỏc khúa g i lm thay i chiu di v c tớnh ca dóy PN c to Trong s ú, dóy cú chiu di cc i l: L= 2N (L: ... chy l mt xõu cỏc s liờn tip hay mt xõu cỏc s liờn tip Trong mi chui m, mt na s on ny cú chiu di 1, mt phn t cú chiu di 2, mt phn tỏm cú chiu di 3chng no cỏc phõn on cũn cho mt s nguyờn cỏc on chy...
 • 76
 • 642
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án học Pháp luật đại cương, đại học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án mô học Pháp luật đại cương, đại học
... nguồn pháp luật, VBPL nguồn pháp luật Việt Nam B Trong loại nguồn pháp luật, VBPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam C Trong loại nguồn pháp luật, VBPL tiền lệ pháp nguồn pháp luật ... tỉnh quyền kháng nghị án, định hiệu lực pháp luật Toà án nhân dân cấp huyện Người kháng nghị án, định hiệu lực pháp luật quyền định tạm đình thi hành án, định định tái thẩm Câu ... nguồn pháp luật Việt Nam C Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; tiền lệ pháp Chỉ VBQPPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam D Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; ...
 • 80
 • 1,903
 • 1

Xem thêm