Cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng ( tài liệu giảng dạy ASP NET đh KHTN HCM )

sở dữ liệu dùng trong ứng dụng ( tài liệu giảng dạy ASP NET đh KHTN HCM )

Cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng ( tài liệu giảng dạy ASP NET  đh KHTN HCM )
... Number Long Integer Description Các bảng dùng để Thăm dò dư luận & Quảng cáo 3/6 sở liệu dùng ứng dụng ( Tài liệu giảng dạy ASP. NET - ĐH KHTN HCM ) Bảng Thăm dò - THAM_DO Field Name Field ... Long Integer Currency Yes: Đã giao Ngay_giao_hang Date/Time 2/6 sở liệu dùng ứng dụng ( Tài liệu giảng dạy ASP. NET - ĐH KHTN HCM ) Bảng Chi tiết đặt hàng - CT_DAT_HANG Field Name Field Type Field ... sở liệu dùng ứng dụng ( Tài liệu giảng dạy ASP. NET - ĐH KHTN HCM ) Mcd Number Long Integer Mã chủ đề Mnxb Number Long Integer Mã...
 • 6
 • 33
 • 0

Phát triển ứng dụng sở dữ liệu với c và net framework

Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu với c và net framework
... mật, c p phát nhớ, th c thi thu dọn chúng Trong Hình 1-1 tầng CLR bao gồm: • C c lớp sở C c lớp liệu XML • C c lớp cho dịch vụ web, web form, Windows form C c lớp gọi chung FCL, Framework Class ... ngữ c nh c thể tảng NET Microsoft ứng dụng máy tính để bàn ứng dụng Internet Chương trình bày chung hai phần ngôn ngữ C# tảng NET, bao gồm ứng dụng NET ( .NET Framework) 1.1 Nền tảng NET Khi Microsoft ... - FCL Hình 1-1 Kiến tr c khung ứng dụng Net Thành phần quan trọng NET Framework CLR, cung c p môi trường cho ứng dụng th c thi, CLR máy ảo, tương tự máy ảo Java CLR kích hoạt đối tượng, th c kiểm...
 • 192
 • 162
 • 0

Tài liệu Truy cập sở dữ liệu qua C# ADO.NET - Phần 1 docx

Tài liệu Truy cập cơ sở dữ liệu qua C# ADO.NET - Phần 1 docx
... 3) Hình 3: sở liệu cư trú SQLEXPRESS Thứ cần lưu ý sở liệu hình tất chúng liên quan đến SQLEXPRESS; hay nói cách khác, sở liệu ứng dụng Chúng ta cứu chữa tình cách cài đặt sở liệu Microsoft ... thành phần, xem thể hình Hình 7: Sau cài đặt thành công sở liệu pubs sở liệu ví dụ hoàn toàn sẵn sàng cho việc truy cập thông qua C# Đó tất thực với SQL Server Management Studio Express viết ... (LAPTOP1\SQLEXPRESS) phần panel bên trái cửa sổ Object Explorer, sau kích nút Refresh Hình 6: Sau đính kèm vào sở liệu pubs Nếu mở rộng sở liệu pubs cách kích vào dấu cộng, bạn thấy bảng thành phần, ...
 • 10
 • 425
 • 3

Tài liệu Truy cập sở dữ liệu qua C# ADO.NET phần 2 doc

Tài liệu Truy cập cơ sở dữ liệu qua C# ADO.NET phần 2 doc
... đến, truy cập vào sở liệu C# Truy cập sở liệu với code C# Trước chạy mã C#, bạn phải hủy kết nối với sở liệu pubs Để thực điều Visual C# 20 08 Express Edition, kích chuột phải vào sở liệu pubs ... hồi liệu thành công Hình 11 thể mã truy cập sở liệu trọn vẹn Trông phức tạp Trong nutshell, số tham số đọc từ file có tên App.config sau kết nối thực đến sở liệu Dữ liệu yêu cầu truy lại từ sở liệu ... download cách dễ dàng Bạn sử dụng sở liệu để phát triển sở liệu cách nhanh chóng Bên cạnh đó, sử dụng mã C# để truy cập sở liệu ADO.NET đơn giản Chỉ cần file C# file cấu hình, lại nhiều mã ẩn...
 • 8
 • 329
 • 2

Chương 10 – sở dữ liệu, SQL, và ADO .NET pptx

Chương 10 – Cơ sở dữ liệu, SQL, và ADO .NET pptx
... DELETE FROM Person WHERE LastName = 'Rasmussen' 10. 4 ADO. NET  ADO (Active Data Object) đối tượng phổ biến lập trình sở liệu, bạn sử dụng ADO kết nối với sở liệu tương thích Nó cung cấp hệ giao tiếp ... bảng (bảng Order) 10. 1 Mô hình sở liệu quan hệ Ví dụ ta có sở liệu bảng Employee bảng Order sau: khóa bảng Employee khóa bảng Order khóa ngoại bảng Order 10. 1 Mô hình sở liệu quan hệ Quan ... sở liệu  sở liệu: Là lưu trữ liệu có tổ chức  Hệ quản lý sở liệu (DBMS): Cung cấp chế lưu trữ, quản lý liệu cách phù hợp với định dạng liệu Cho phép lưu trữ truy cập tới sở liệu...
 • 69
 • 403
 • 0

Truy cập sở dữ liệu qua C# ADO.NET potx

Truy cập cơ sở dữ liệu qua C# ADO.NET potx
... đến, truy cập vào sở liệu C# Truy cập sở liệu với code C# Trước chạy mã C#, bạn phải hủy kết nối với sở liệu pubs Để thực điều Visual C# 2008 Express Edition, kích chuột phải vào sở liệu pubs ... hồi liệu thành công Hình 11 thể mã truy cập sở liệu trọn vẹn Trông phức tạp Trong nutshell, số tham số đọc từ file có tên App.config sau kết nối thực đến sở liệu Dữ liệu yêu cầu truy lại từ sở liệu ... download cách dễ dàng Bạn sử dụng sở liệu để phát triển sở liệu cách nhanh chóng Bên cạnh đó, sử dụng mã C# để truy cập sở liệu ADO.NET đơn giản Chỉ cần file C# file cấu hình, lại nhiều mã ẩn...
 • 14
 • 87
 • 0

Giáo trình sở dữ liệu phần 2 SQL server đh công nghiệp tp HCM

Giáo trình cơ sở dữ liệu  phần 2 SQL server  đh công nghiệp tp HCM
... 20 2. 5 Kết việc cài đặt SQL SERVER 20 00 21 BÀI 3: CÁC CÔNG CỤ CỦA SQL SERVER 22 3.1 SQL ENTERPRISE MANAGER 22 3 .2 SQL SERVER SERVICES MANAGER 22 3 .2. 1 Các ... Transact -Sql 11 BÀI 2: CÀI ĐẶT SQL SERVER 20 00 12 2.1 Lập kế hoạch cài đặt SQL SERVER 20 00 . 12 2 .2 Quyết định chọn lựa cấu hình cài đặt SQL SERVER 20 00 12 2 .2. 1 Xác định ... Tâm CNTT - Trường ĐHCN Tp. HCM Giáo trình SQL Server2 000 Trang BÀI 1: GIỚI THIỆU MICROSOFT SQL SERVER 20 00 1.1 Tổng quan SQL Server 20 00 Microsoft SQL Server 20 00 hệ quản trị sở liệu quan hệ (Relational...
 • 147
 • 108
 • 1

Tài liệu giảng dạy ASP .NET

Tài liệu giảng dạy ASP .NET
... dụng web với ASP. NET Trang 5/174 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong trình biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy giáo trình, có tham khảo số tài liệu sau: ... cha Ví dụ: hplASP_net.Text = "Trang chủ ASP. Net" hplASP_net.ImageUrl = "Hinh \Asp_ net.jpg" Học phần - Lập trình ứng dụng web với ASP. NET Trang 37/174 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy hplASP_net.NavigateUrl ... với ASP. NET Page DLL Trang 16/174 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy ASP. Net hỗ trợ mạnh mẽ thư viện phong phú đa dạng Net Framework, làm việc với XML, Web Service, truy cập sở liệu qua ADO.Net, … ASPX...
 • 175
 • 588
 • 9

Tài liệu giảng dạy Asp.net

Tài liệu giảng dạy Asp.net
... dụng web với ASP.NET Trang 5/174 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong trình biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy giáo trình, có tham khảo số tài liệu sau: ... dụng web với ASP.NET Trang 1/174 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy II ASP.Net Web Control 35 II.1 Asp.Net Page 35 II.2 Điều khiển 36 II.3 Điều khiển kiểm tra liệu ... Tài liệu hướng dẫn giảng dạy MỤC LỤC GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài TỔNG QUAN VỀ ASP.NET ...
 • 175
 • 1,445
 • 9

Tài liệu giảng dạy ASP .NET - PHỤ LỤC

Tài liệu giảng dạy ASP .NET - PHỤ LỤC
... type="text/css"> Học phần - Lập trình ứng dụng web với ASP. NET Trang 169/174 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Lập trình ứng dụng web với ASP. NET Trang 172/174 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Ví dụ 2: p{text-align:justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ... web với ASP. NET Trang 171/174 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy c Hình cho trang Web Body { background-image: url('Hinh_nen.jpg'); background-repeat: repeat-x }...
 • 23
 • 196
 • 0

ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong sở dữ liệu

ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu
... lƣợc đồ quan hệ 27 1.2.7 Chuẩn hoá LĐQH sở phụ thuộc hàm 31 CHƢƠNG PHÉP DỊCH CHUYỂN LƢỢC ĐỒ QUAN HỆ 36 2.1 Phép dịch chuyển LĐQH 37 2.2 Thuật toán dịch chuyển LĐQH 38 2.3 Định lý phép dịch chuyển ... phép dịch chuyển lược đồ quan hệ, - Phát biểu chứng minh công thức tính bao đóng qua phép dịch chuyển lược đồ quan hệ, - Phát biểu chứng minh kết dạng biểu diễn khóa thứ nhất, - Phát biểu chứng ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VŨ TRÍ DŨNG ỨNG DỤNG PHÉP DỊCH CHUYỂN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ : 60 48 35 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG...
 • 65
 • 609
 • 0

Luận văn: Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong sở dữ liệu

Luận văn: Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu
... lƣợc đồ quan hệ 27 1.2.7 Chuẩn hoá LĐQH sở phụ thuộc hàm 31 CHƢƠNG PHÉP DỊCH CHUYỂN LƢỢC ĐỒ QUAN HỆ 36 2.1 Phép dịch chuyển LĐQH 37 2.2 Thuật toán dịch chuyển LĐQH 38 2.3 Định lý phép dịch chuyển ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VŨ TRÍ DŨNG ỨNG DỤNG PHÉP DỊCH CHUYỂN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ : 60 48 35 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG ... thuyết, luận văn tập trung vào kết sau đây: - Khái niệm phép dịch chuyển lược đồ quan hệ, - Phát biểu chứng minh công thức tính bao đóng qua phép dịch chuyển lược đồ quan hệ, - Phát biểu chứng minh...
 • 65
 • 432
 • 0

Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc theo dõi biến động, chỉnh lý thông tin và xây dựng sở dữ liệu đất Lâm nghiệp

Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc theo dõi biến động, chỉnh lý thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu đất Lâm nghiệp
... hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa (GIS) việc theo dõi biến động, chỉnh thông tin xây dựng sở liệu đất Lâm nghiệp khu vực nghiên cứu ... đất đai, thông tin đất đai thường thể Hệ thống thông tin Địa lý, Hệ thống thông tin đất Hai vấn đề sở hệ thống thông tin định hướng theo ô hoạt động 2.2.1 Khái niên hệ thống thông tin địa lí Có ... loại đồ địa khác; xây dựng sở liệu thông tin đất đai đến đất cấp tỉnh, xây dựng sở liệu thông tin trạng sử dụng đất, chất lượng đất, giá đất, quy hoạch sử dụng đất; xây dựng phần mềm ứng dụng...
 • 49
 • 1,814
 • 3

ứng dụng cây QR tạo chỉ mục trong sở dữ liệu không gian

ứng dụng cây QR tạo chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian
... (point data) liệu vùng (region data) [1] Dữ liệu điểm; Với kiểu liệu này, không gian ứng với điểm đăc trưng tọa độ nó; theo trực giác không chiếm vùng không gian hay đơn vị thể tích Dữ liệu điểm ... vẽ, thấy không gian liệu không phân bố cách đối xứng Q-tree bị lệch, Q-tree cấu trúc cân bằng, tập liệu lớn, hiệu suất truy cập liệu hiệu Hình Cấu trúc đánh mục Q-tree Một mặt khác, ứng dụng đòi ... tượng liệu chiếm vùng không gian (spatial extent) đặc trưng hai thuộc tính vị trí (location) biên (boundary) Dưới góc nhìn từ hệ quản trị sở liệu, phân chia liệu không gian thành hai kiểu: liệu...
 • 8
 • 616
 • 17

Xem thêm