Hiệu quả kinh tế nuôi tôm ở xã vinh hà, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Hiệu quả kinh tế nuôi tôm vinh hà, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Hiệu quả kinh tế nuôi tôm ở xã vinh hà, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... 16 CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ NUÔI TÔM VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 17 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH uế THỪA THIÊN HUẾ 17 ... VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ uế 2.1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 2.1.1.1 Vị trí địa lý tế H Vinh ven đầm phá ... nghiên cứu h Phần I : Đặt vấn đề Chương 1: Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu Thừa Thiên Huế cK Chương 2: Hiệu kinh tế nuôi tôm Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Chương 3: Định hướng giải pháp Tr ườ...
 • 64
 • 59
 • 0

Khóa luận hiệu quả kinh tế nuôi tôm vùng đầm phá huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

Khóa luận hiệu quả kinh tế nuôi tôm ở vùng đầm phá huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ NGHỀ NUÔI TÔM HUYỆN PHÚ LỘC 3.1 THỰC TRẠNG NUÔI TÔM CỦA HUYỆN PHÚ LỘC 3.1.1 Thông tin chung hộ điều tra huyện Phú Lộc Nghề nuôi tôm huyện Phú Lộc phát triển chủ yếu tảng kinh ... thường vùng nuôi hạ triều vùng mặt nước đầm phá bên đê ngăn mặn, ô, bàu ven đầm phá 15 Thực tế phát triển nghề nuôi tôm nghề nuôi tôm huyện Phú Lộc chứng minh điều kiện môi trường đầm phá nơi ... tác động điều kiện kinh tế xã hội vùng đầm phá huyện Phú Lộc việc phát triển NTTS Điều kiện kinh tế xã hội vùng đầm phá huyện Phú Lộc có nhiều đặc điểm thuận lợi cho việc phát triển NTTS Các...
 • 78
 • 685
 • 5

Khóa luận hiệu quả kinh tế nuôi tôm tam tiến, huyện núi thành, tỉnh quảng nam

Khóa luận hiệu quả kinh tế nuôi tôm ở xã tam tiến, huyện núi thành, tỉnh quảng nam
... với bảo vệ môi trường vùng nuôi Xuất phát từ thực tế qua trình tìm hiểu địa bàn, chọn đề tài:” Hiệu kinh tế nuôi tôm Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm luận văn tốt nghiệp Mục đích ... khác nhau: Hiệu tổng hợp, hiệu kinh tế, hiệu trị hội, hiệu trực tiếp, hiệu gián tiếp, hiệu tuyệt đối hiệu tương đối… Hiệu kinh tế phạm trù kinh tế phản ánh chất lượng hoạt động kinh tế, tương ... kết hiệu mà hoạt động nuôi tôm mang lại phải phân tích kết hiệu nuôi tôm thẻ chân trắng năm 2009 3.2.3 Kết hiệu nuôi tôm hộ điều tra địa bàn Tam Tiến Các vụ nuôi tôm địa bàn năm trở lại...
 • 68
 • 678
 • 9

Đánh giá hiệu quả kinh tế các phương thức nuôi tôm lộc điền, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả kinh tế các phương thức nuôi tôm ở xã lộc điền, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  uế Đề tài: Đ ại họ cK in h tế H ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC PHƯƠNG THỨC NUÔI TÔM XÃ LỘC ĐIỀN - HUYỆN PHÚ LỘC - THỪA THIÊN HUẾ ... chi phí uế thấp, hiệu kinh tế cao vô cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài Đánh giá hiệu kinh tế H phương thức nuôi tôm Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế làm chuyên đề ... 28 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC PHƯƠNG THỨC NUÔI TÔM XÃ LỘC ĐIỀN 30 3.1 Xu hướng phát triển hoạt động nuôi tôm theo phương thức quảng canh cải tiến...
 • 65
 • 175
 • 0

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY sản có sự THAM GIA của NGƯỜI dân tại VINH hà, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY sản có sự THAM GIA của NGƯỜI dân tại xã VINH hà, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... cho người dân Mục tiêu cụ thể - Nâng cao suất nuôi trồng thủy sản cho người dân - Cải thiện đời sống nâng cao thu nhập cho người dân - Xây dựng quy hoạch nuôi trồng thủy sản - Nâng cao lực quản ... lợi thủy sản xu hướng giảm, phát triển manh mún, nhỏ lẻ… Trước tình hình đó, dự án IMER tiến hành đợt khảo sát phân tích hoạt động nuôi trồng thủy sản phương pháp đánh giá nông thôn tham gia ... Trong 3007ha diện tích đất liền, 3300ha mặt nước đầm phá Vinh điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt nuôi trồng thủy sản nên sản phẩm phong phú đa dạng Sản phẩm vùng tôm nuôi hồ ao Sản...
 • 20
 • 690
 • 2

BÁO CÁO THỰC TẬP-Báo cáo kết quả nghiên cứu phân tích sinh kế có sự tham gia tại Vinh Hà, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế (Phần 1)

BÁO CÁO THỰC TẬP-Báo cáo kết quả nghiên cứu phân tích sinh kế có sự tham gia tại xã Vinh Hà, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế (Phần 1)
... viết báo cáo kết xây dựng công cụ Báo cáo nộp cho nhóm trưởng nhóm PRA Nhóm trưởng tổng hợp, đối chiếu kết hợp báo cáo lại để phân tích hoàn chỉnh báo cáo Nghiên cứu phân tích sinh kế tham gia ... thôn Hà Giang, Vinh Hà, Huyện Phú Vang” 10 Hiễn, 2005: Báo cáo vấn tình hình sinh hoạt trẻ em Huế 11 T Thiên, 2005: Báo cáo sơ đồ lại thôn Hà Trung Vinh Huế (thành phần tham gia xây ... đó, họ tự xây dựng nên kế hoạch nhằm tăng tính bền vững sinh kế Khung phân tích sinh kế sử dụng để đánh giá, phân tích sinh kế người nghèo Áp dụng khung phân tích sinh kế giúp khai thác hiểu...
 • 27
 • 175
 • 0

BÁO CÁO "Hiệu quả kinh tế nuôi ngao Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình " doc

BÁO CÁO
... develop clam aquaculture in Nam Thinh commune in a more sustainable manner METHODOLOGY 2.1 Data collection Secondary data relevant to clam aquaculture in Tien Hai district and Nam Thinh commune were ... 3.1 Overview of clam aquaculture in Nam Thinh commune Meretrix is the most popular clam in the coastal area in Thai Binh province, mostly in Dong Minh and Nam Thinh communes in Tien Hai district ... Clam aquaculture in Nam Thinh commune, Tien Hai district continues to be a key driver of the local economic development There exist three types of farming systems in the commune, namely seedling,...
 • 10
 • 356
 • 5

Tìm hiểu và đánh giá các hình thức nuôi tôm Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu và đánh giá các hình thức nuôi tôm ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
... đánh giá hình thức nuôi tôm Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung Nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân cộng đồng việc sử dụng hình thức nuôi tôm ... cụ thể - Bước đầu xây dựng thị đánh giá hình thức nuôi tôm - Đánh giá ảnh hưởng hình thức nuôi tôm Quảng Công đến môi trường - Lựa chọn mô hình hình thức nuôi tôm phù hợp 4|Page - Đề xuất ... cứu hình thức nuôi tôm Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với hình thức nuôi: Thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Quảng...
 • 85
 • 845
 • 3

Bước đầu nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị đánh giá các hình thức nuôi tôm quảng công, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Bước đầu nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị đánh giá các hình thức nuôi tôm ở xã quảng công, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Bước đầu xây dựng thị đánh giá hình thức nuôi tôm - Đánh giá ảnh hưởng hình thức nuôi tôm Quảng Công đến môi trường - Lựa chọn mô hình hình thức nuôi tôm phù hợp - Đề xuất ... tập trung nghiên cứu hình thức nuôi tôm Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với hình thức nuôi: Thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm ... nuôi bền vững Nhưng việc xây dựng Bộ thị để đánh giá hình thức nuôi địa phương chưa nhận quan tâm cần thiết Dựa vào tính cấp thiết đó, thực đề tài: Bước đầu nghiên cứu xây dựng Bộ thị đánh giá...
 • 43
 • 386
 • 0

ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HAI PHÚ LƯƠNG VÀ VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HAI XÃ PHÚ LƯƠNG VÀ VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... New York, 399 pp ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HAI XÃ PHÚ LƯƠNG VÀ VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Võ Trọng Quang ... TẮT Thừa Thiên Huế xem địa phương dễ bị tổn thương(DBTT) thiên tai bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) nay, bão, lũ, hạn hán Trong đó, Phú Lương Vinh Hà thuộc huyện Phú Vang địa bàn DBTT thiên tai, ... biển, đầm phá Phú Vang thuận lợi cho nghề NTTS Đây điều kiện bất lợi thiên tai xãy năm tác động BĐKH toàn cầu Hiểm họa tự nhiên hai Phú Lương Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Thông...
 • 15
 • 534
 • 5

Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp thích ứng với thiên tai trong bối cảnh Biến đổi khí hậu hai Phú Lương và Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp thích ứng với thiên tai trong bối cảnh Biến đổi khí hậu ở hai xã Phú Lương và Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
... thích ng v i BðKH huy n ven bi n Phú Vang, ch n ñ tài: “ðánh giá r i ro ñ xu t bi n pháp thích ng v i thiên tai b i c nh bi n ñ i khí h u hai Phú Lương Vinh Hà, huy n Phú Vang, t nh Th a Thiên ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð i tư ng nghiên c u Các lo i thiên tai thư ng xuyên x y Phú Lương Vinh Hà, huy n Phú Vang, t nh Th a Thiên Hu 2.2 Ph m vi nghiên c u Phú Lương Vinh Hà, huy n Phú ... i thiên tai b i c nh b nh hư ng b i BðKH t i Phú Lương Vinh Hà, huy n Phú Vang, t nh Th a Thiên Hu CHƯƠNG T NG QUAN TÀI LI U 1.1 Các khái ni m v thiên tai BðKH 1.1.1 M t s khái ni m v thiên...
 • 96
 • 165
 • 0

phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân vinh thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 1930 – 1945

phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân xã vinh thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 1930 – 1945
... tác Phú Ngạn Phú Ngạn Phú Ngạn Tỉnh đội Th Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú Vang Phú Ngạn Tỉnh đội Th Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú Vang Phú Ngạn Phú ... 5, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 12 Nguyễn Chúc, thôn 1, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 13 Nguyễn Choắc, thôn 2, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa ... quốc Phú Ngạn Quân khu Phú Ngạn Tỉnh Thừa Thiên Phú Ngạn Tỉnh đội Thừa Thiên S đoàn 325 Tỉnh đội Thừa Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Tỉnh đội Thừa Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú...
 • 47
 • 394
 • 0

đánh giá thực trạng và trồng thử nghiệm một số giống dưa lê (cucumis melo l.) tại vinh xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá thực trạng và trồng thử nghiệm một số giống dưa lê (cucumis melo l.) tại xã vinh xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... giống dưa (Cucumis melo L.) Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng trồng dưa Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Nghiên ... nông nghiệp 3.1.2 Đánh giá thực trạng sản xuất dưa Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế 32 Quá trình điều tra tiến hành Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Qua điều tra ... Làm phong phú số lượng giống dưa trồng Thừa Thiên Huế + Thấy thực trạng trồng dưa Vinh Xuân – Phú Vang – Thừa Thiên Huế, qua khảo sát đưa giống dưa cho suất cao để ứng dụng vào sản...
 • 81
 • 473
 • 6

Khảo nghiệm tập đoàn các giống lúa nhập nội năm 2015 tại vinh thái, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Khảo nghiệm tập đoàn các giống lúa nhập nội năm 2015 tại xã vinh thái, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... tiến hành thực đề tài: Khảo nghiệm tập đoàn giống lúa nhập nội năm 2015 Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu đề tài Tuyển chọn giống lúa nhập nội có khả sinh trưởng, phát ... Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.3 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển tập đoàn giống lúa nhập nội tỉnh Thừa Thiên Huế - Đánh giá số tiêu hình thái tập ... xuất gạo 2.4 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Thừa Thiên Huế Hợp Tác Phú Đa, huyện Phú Vang 2.4.1 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Thừa Thiên Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung nằm...
 • 75
 • 113
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI TÔM VÙNG ĐẦM PHÁ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... đến kết nuôi tôm họ Một số giải pháp phát triển kinh tế nuôi tôm vùng đầm phá huyện Quảng Điền Các giải pháp phát triển nuôi tôm vùng đầm phá huyện Quảng Điền phải dựa quan điểm chung là: Phát triển ... xã Quảng Công, Quảng Phước, Quảng Thành huyện Quảng Điền, tỉnh TTH (2000 - 2003) Báo cáo tình hình NTTS từ năm 2000 - 2003, phòng Nông nghiệp, huyện Quảng Điền, tỉnh TTH Niên giám thống kê huyện ... cứu hiệu kinh tế nuôi tôm theo hình thức nuôi Kết hiệu kinh tế nuôi tôm vùng đầm phá huyện Quảng Điền a) Năng lực sản xuất hộ Diện tích nuôi tôm bình quân hộ theo hình thức nuôi QCCT BTC 0,75ha...
 • 14
 • 333
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: danh gia hieu qua kinh te nuoi tom o xa huong phong thua thien huetìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động trên địa bàn xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếtheo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếkhóa luận hiệu quả kinh tế mô hình nuôi xen ghép tôm – cá cua tại xã phú mỹ huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếchuyen de tot nghiep hieu qua kinh te nuoi lon o xa huong phong thua thien hueđánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã thủy phương huyện hương thủy tỉnh thừa thiên huếhiệu quả kinh tế sản xuất rau ở xã quảng thành huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế hiệu quả kinh tế sản xuất rau ở xã quảng thành huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếdanh gia hieu qua kinh te mo hinh san xuat giong nhan tao ech tai thon di tay xa phu ho huyen phu vang tinh thua thien hueđánh giá hiệu quả kỉnh tế tại vùng triều xã giao xuân huyện giao thủy tỉnh nam địnhđiều tra mức độ cảm nhiễm kst hệ tiêu hóa của đần trâu ở xã hương chữ huyện hương trà tĩnh thừa thiên huề và hiệu quả của hai loại thuốc tẩyso sánh một số chủng giống nấm linh chi ganoderma lucidum w curt fr karst nuôi trồng ở hợp tác xã nông nghiệp phú lương 1 huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu tác động qua lại của di dân tự do và đời sống lao động nữ ở các xã vinh mỹ vinh hưng vinh giang vinh hiển huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếtình hình sử dụng chế phẩm sinh học em trong chăn nuôi lợn tại xã quảng phước huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếđề tài nhận thức của cha mẹ về giáo dục con cái trong gia đình hiện nay ở xã hồng quảng huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế thực trạng và giải phápthực trạng và một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở xã phong mỹ huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếke hoach hoa phuong do 2017 chinh thuchttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeM01kSEpoclZDR1kthe le tc lien hoan ca khuc cach mangke hoach tuyen truyen ca khuc cach mang 2015chuong trinh chi tiet hanh trinh den cac chi bo dang dau tien 1GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT HÌNH HỌC 6the le htbcsv final 6332ke hoach so ket hoc ky 101 2010 DHDCD TienLenGroup FinalTàu hàng vỏ thép kết cấu hàn trọng tải 2399 DWTTo trinh 03 2010 PA phat hanh tang von dieu lehttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjNXp3eDdfNF9BTjQPhieu hoc tap Ong gia va bien caBM 00.Chuong trinh Dai hoi nam 2014BM 02.Giay uy quyen tham du Dai hoi dong co dong nam 2014Tội chứa mại dâm và tội môi giới mại dâm theo luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóaBM 06.Tieu chuan ung cu TVHDQT va BKS dai hoi nam 2014BM 07.Du thao Quy che lam viec cua dai hoi nam 2014BM 11.To trinh 02 Thong qua quy che lam viec cua dai hoiBM 11.To trinh 06 Thong qua ke hoach phat hanh trai phieu chuuyen doi trong nuoc dai hoi 2014