chương trình con

Chương trình con trỏ

Chương trình con trỏ
... thời gian lập trình Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 11 CẤU TRÚC CỦA CTCON TÊNCTC PROC [NEAR|FAR] CÁC LỆNH CỦA CTC RET TÊNCTC ENDP Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 12 MINH HỌA   Viết chương trình nhập số ... CTCON Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 28 CÁC VÍ DỤ MINH HỌA NHẬP VÀO SỐ HỆ HEX IN RA SỐ ĐÃ NHẬP VỚI YÊU CẦU SAU : ViẾT CTCON NHẬP SỐ ViẾT CTCON XUẤT SỐ CTCHÍNH GỌI CTCON TRÊN Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH ... NGỮ CẤP CAO Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 23 TRUYỀN THAM SỐ QUA STACK   PHỨC TẠP HƠN DÙNG RẤT NHIỀU KHI ViẾT CHƯƠNG TRÌNH HỖN HỢP GiỮA ASM VÀ NGÔN NGỮ CẤP CAO Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 24 CHUYỂN...
 • 32
 • 487
 • 1

STACK & chương trình con

STACK & chương trình con
... gian lập trình Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 11 CẤU TRÚC CỦA CTCON TÊNCTC PROC [NEAR|FAR] CÁC LỆNH CỦA CTC RET TÊNCTC ENDP Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 12 MINH HỌA   Viết chương trình nhập số n ... NGỮ CẤP CAO Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 23 TRUYỀN THAM SỐ QUA STACK   PHỨC TẠP HƠN DÙNG RẤT NHIỀU KHI ViẾT CHƯƠNG TRÌNH HỖN HỢP GiỮA ASM VÀ NGÔN NGỮ CẤP CAO Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 24 CHUYỂN ... CTCON Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH CON 28 CÁC VÍ DỤ MINH HỌA NHẬP VÀO SỐ HỆ HEX IN RA SỐ ĐÃ NHẬP VỚI YÊU CẦU SAU : ViẾT CTCON NHẬP SỐ ViẾT CTCON XUẤT SỐ CTCHÍNH GỌI CTCON TRÊN Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH...
 • 32
 • 579
 • 5

Chương trình con và phân loại

Chương trình con và phân loại
... thực từ nhiều vị trí chương trình Phân loại cấu trúc chương trình phân loại: -Hàm (Function) chương trình thực số thao tác trả giá trị qua tên -Thủ tục (Procedure) chương trình thực số thao tác ... thừa chương trình Lợi ích việc sử dụng chương trình     Chương trình dễ đọc, dễ kiểm tra để phát lỗi sửa sai Có thể giao cho nhiều người viết chương trình ,mỗi người viết chương trình con, ... trúc chương trình chương trình Biết mối quan hệ tham số hình thức tham số thực Biến cục : Cách khai báo phạm vi sử dụng Kỹ :  Rèn luyện kĩ ban đầu chương trình Khái niệm chương trình Chương trình...
 • 11
 • 1,052
 • 5

Chương trình con và phân loại

Chương trình con và phân loại
... niệm vào trình con) Câu hỏi : Trong chương trình có khối lệnh viết tương tự GV : Dẫn dắt để học sinh hình thành tư lập trình có cấu trúc đến khái niệm chương trình Phân loại cấu trúc chương trình ... chương trình giải toán phức tạp thường dài, gồm nhiều lệnh Khi đọc chương trình dài, khó nhận biết chương trình thực công việc hiệu chỉnh chương trình khó khăn Vậy phải cấu tạo chương trình chương ... sát chương trình trả lời câu hỏi Thuyết trình: Chương trình dãy lệnh mô tả số thao tác định thực từ nhiều vị trí chương trình GV : Chiếu máy chiếu Over head chương trình toán (chưa sử dụng chương...
 • 7
 • 643
 • 12

chương trình con

chương trình con
... cấp chương trình GV : Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data chưa rõ nguồn gốc Hãy nhớ!  Chương trình dãy lệnh giải toán cụ thể Phân loại chương trình con: + Hàm + Thủ tục  Cấu trúc chương trình ... (Procedure) Thủ ục (Procedure) Là chương trình chương trình thực số thao thực số thao tác đó, trả tác đó, trả giá trị qua tên giá trị qua tên nó Là chương trình chương trình thực số thao thực số ... 1 Chương trình (ctc) Để viết chương trình giải toán lớn, phức tạp người lập trình chia thành nhiều toán nhỏ, toán dãy lệnh mô tả số thao tác định (gọi ctc) Sau ghép nối chương trình thành chương...
 • 8
 • 232
 • 0

vi du va cach viet chuong trinh con

vi du va cach viet chuong trinh con
...  NỘI DUNG BÀI GIẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Readln; End Cách vi t sử dụng thủ tục a cấu trúc thủ tục Procedure [()]; [< ... cạnh ? Vi t câu lệnh vẽ cạnh HD: dùng cấu trúc lặp để in kí tự ‘*’ ? Vi t câu lệnh vẽ cạnh bên ? Vi t câu lệnh vẽ cạnh ? Vi t lệnh gọi thủ tục cới kích thước -Giới thiệu chương trình, từ cho ...  NỘI DUNG BÀI GIẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Chú ý lắng nghe Quan sát cdai *************** - cạnh * * - xuống dòng HS lên bảng * * crộng *************** - cạnh ? Vi t câu lệnh...
 • 4
 • 1,422
 • 4

Bài 16: Chương trình con và phân loại

Bài 16: Chương trình con và phân loại
... lệnh chương trình dài khó nhậnchương trình (CTC) dạng biết chương trình thựcđó, chương trình Sau công việc xây dựng nên từ chương trình  Vấn đề đặt ra: Phải cấu tạo chương trình chương trình ... 1 Nội dungtrình con: Chương dạy Chương trình Lợi ích sử dụng CTC Phân loại  Khi viết chương trình giải trình  Cần định hướng chương toán lớn, phức tạp, chương trình thành khối (các ... Sau đó, chương trình cần đến nhóm lệnh này, cần gọi thực chương trình  Thuận tiện cho phát triển, nâng cấp chương trình Nội Phân dạy dung loại Chương trình Lợi ích sử dụng CTC Phân loại  Thủ...
 • 4
 • 384
 • 4

Bài 19: Chương trình con.

Bài 19: Chương trình con.
... chương trình Việ c Vi ệc B 06/06/13 A Nhóm trưởng Phân loại chương trình Chương trình Chương trình Hàm (Function) Hàm (Function) Thủ ttục (Procedure) Thủ ục (Procedure) Là chương trình chương trình ... 1 Chương trình (ctc) Để viết chương trình giải toán lớn, phức tạp người lập trình chia thành nhiều toán nhỏ, toán dãy lệnh mô tả số thao tác định (gọi ctc) Sau ghép nối chương trình thành chương ... cho việc phát triển nâng cấp chương trình 06/06/13 Hãy nhớ!  Chương trình dãy lệnh giải toán cụ thể Phân loại chương trình con: + Hàm + Thủ tục  Cấu trúc chương trình gồm: ...
 • 8
 • 366
 • 3

Bài 18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Bài 18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
... [()]; [< Phần khai báo >] Begin [] End; Cách viết sử dụng hàm Chương trình Chương trình Thủ tục (Procedure) Thủ tục (Procedure) Hàm (Function) Hàm (Function) ... toỏn hng v thm l tham s ca li gi hm, th tc khỏc Hãy nhớ! Cấu trúc thủ tục hàm Cách viết sử dụng thủ tục, hàm chương trình Phân biệt o Tham trị, tham biến o Biến toàn cục, biến cục o Tham số thực ... lệnh>] [] :=; End; End; b dụ Vớ d 1: Lp chng trỡnh ti gin phõn s Vớ d 1: Lp chng trỡnh ti gin phõn s dụ: nhp 6/10 => 3/5 * INPUT : Nhập phân số x/y; OUTPUT...
 • 10
 • 1,951
 • 23

ChươngVI. Chương trình con và lập trình có cấu trúc

ChươngVI. Chương trình con và lập trình có cấu trúc
... tục vào qua tên Hoạt động 2.2: Cấu trúc chương trình con: Câu hỏi 2: Trình bày cấu trúc chương trình GV: Dùng máy chiếu để chiếu cấu trúc chương HS: Trả lời câu hỏi trình lên chiếu Câu hỏi 3: Cấu ... lời câu hỏi trình cấu trúc đến khái niệm chương trình KN: Chương trình dãy lệnh mô tả số thao tác đònh thực từ nhiều vò trí chương trình Hoạt động 2: Phân loại cấu trúc chương trình HS: Ghi ... sẵn chương trình VD1 VD2 III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn đònh lớp Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Chương trình loại nào? Cấu trúc chương trình con? Câu hỏi 2: Viết chương trình vẽ lên hình hình chữ nhật có...
 • 8
 • 489
 • 4

Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trinh con

Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trinh con
... hàm chương trình con, có cấu tạo giống chương trình trừ dòng kết thúc END; Cả thủ tục hàm chứa tham số ( tham số giá trị tham số biến), tuân theo qui định khai báo sử dụng lọai tham số dụ: Viết ... khai báo hàm thủ tục khác sử dụng thủ tục - Dãy câu lệnh đặt cặp Begin … End; tạo thành thân thủ tục b dụ thủ tục: VD: Vẽ hình chữ nhật có dạng: ******* * * ******* Sử dụng tham số dai va rong ... khác việc sử dụng Thủ tục việc sử dụng hàm Hàm: BinhPhuong(a,Temp); c:=Temp;(* c:=a2 *) BinhPhuong(b,Temp); c: =c + Temp; (*c:=a2 + b2*) Lời gọi thủ tục: Tên_thủ_tục(Các tham số truyền vào có)...
 • 15
 • 1,713
 • 9

Bai17 Chương trình con và phân loại

Bai17 Chương trình con và phân loại
... thực chương trình lớn Phục vụ cho quy trình trừu tượng hóa Mở rộng khả ngôn ngữ Thuận tiện cho phát triển, nâng cấp chương trình 2 Phân loại cấu trúc chương trình a) Phân loại Chương trình Chương ... chương trình nhỏ từ nhóm tổng hợp lại thành chương trình quản lý học sinh hoàn chỉnh Các chương trình viết nhóm nhỏ A, B, C gọi chương trình (CTC) Chương trình mà nhóm trưởng viết để gọi chương ... biến chương trình Một số ví dụ Bài toán 1: Lập chương trình tối giản phân số Bài toán 1: Lập chương trình tối giản phân số Ví dụ: nhập 6/10 => 3/5 * INPUT : Nhập phân số a/b; * OUTPUT : Phân...
 • 17
 • 796
 • 12

chương trình con

chương trình con
... real ); -Một chương trình có sử dụng chương trình có dạng sau: Phần khai báo chương trình chính; Phần dành cho chương trình con; Phần thân chương trình chính; -Phần dành cho chương trình đặt sau ... trúc chương trình Phần đầu Phần khai báo Phần thân *Trong đó: -Phần đầu chương trình chứa: tên chương trình con, biến số cung cấp liệu vào để chương trình thực -Phần khai báo chương trình con: ... gọi chương trình gồm có: Tên chương trình ( Hằng biến biểu thức ) -Chương trình thực chương trình có lệnh gọi đến -Khi thực ctc xong chương trình thực tiếp lệnh theo sau lệnh gọi chưong trình...
 • 6
 • 545
 • 0

bài 18. Thư viện chương trình con chuẩn

bài 18. Thư viện chương trình con chuẩn
... giáo Các th viện Dos, Systen, Print khoa nêu tên th viện Chức th viện Yêu cầu học sinh nêu chức - Th viện System chứa hàm sơ cấp th viện thủ tục vào/ra mà chơng trình dùng tới - Th viện Dos chứa ... Quan sát chơng trình - Quan sát kết chơng trình - Đặt màu chữ thành màu đỏ - Quan sát chơng trình - Quan sát kết chơng trình - Đặt màu thành màu xanh da trời - Quan sát chơng trình Gotoxy(10,20); ... mục, thiết lập ngày, hệ thống - Th viện Print cung cấp thủ tục làm việc với máy in IV Đánh giá cuối Những nội dung học: - Th viện chơng trình cung cấp chơng trình chuẩn nhằm mở rộng khả ứng dụng...
 • 7
 • 218
 • 1

Xem thêm