Đánh giá công tác đấu thầu gói thầu xây lắp của ban đầu tư và xây dựng thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2010 – 2012

Đánh giá công tác đấu thầu gói thầu xây lắp của ban đầu xây dựng thị hương thủy, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2010 2012

Đánh giá công tác đấu thầu gói thầu xây lắp của ban đầu tư và xây dựng thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2010 – 2012
... Linh CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP CỦA BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2010 2012 2.1 Thực trạng công tác đâu thầu ... luận công tác đâu thầu gói thầu xây lắp Ban Đầu Xây dựng thị Hương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 2012 41 U Ế 2.3 Những mặt đạt tồn công tác đấu thầu Ban Đầu ́H Xây dựng ... ̣C Huế .15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC GÓI ̣I H THẦU XÂY LẮP CỦA BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, Đ A TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2010 2012...
 • 75
 • 44
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ sự CHUYỂN DỊCH cơ cấu LAO ĐỘNG THEO NGÀNH TRONG TIẾN TRÌNH CNH hđh tại THỊ HƯƠNG THỦY,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI đoạn 2007 2012

Slide ĐÁNH GIÁ sự CHUYỂN DỊCH cơ cấu LAO ĐỘNG THEO NGÀNH TRONG TIẾN TRÌNH CNH  hđh tại THỊ xã HƯƠNG THỦY,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI đoạn 2007  2012
... KT-XH thị 2.3 Tình hình phát triển KT - XH giai đoạn 2007 - 2012 bối cảnh CNH - HĐH thị Hương Thủy 2.4 Tình hình CDCCLĐ theo ngành thị Hương Thủy giai đoạn 2007 - 2012 2.5 Chuyển dịch cấu ... Lao động Thương binh hội thị Hương Thuỷ 2.4.1 Thực trạng CDCCLĐ theo ba nhóm ngành  Tỷ lệ CDCCLĐ theo ngành thị Hương Thủy giai đoạn 2007 - 2012 Biểu đồ 1: Tỷ lệ CDCCLĐ theo ngành thị ... toàn thị là 0,260 2.4.1 Thực trạng CDCCLĐ theo ba nhóm ngành  Tương quan CDCC ngành CDCCLĐ theo ngành Bảng 6: cấu ngành CCLĐ theo ngành giai đoạn 2007 - 2012 cấu ngành theo tổng...
 • 29
 • 319
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ CÔNG tác đấu THẦU gói THẦU xây lắp của BAN đầu xây DỰNG THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI đoạn 2010 2012

Slide ĐÁNH GIÁ CÔNG tác đấu THẦU gói THẦU xây lắp của BAN đầu tư và xây DỰNG THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI đoạn 2010  2012
... triển Công tác đấu thầu xây lắp Việt Nam nhiều điểm yếu cần khắc phục Đánh giá công tác đấu thầu gói thầu xây lắp Ban Đầu xây dựng thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 2012 ... xây dựng;  Thanh toán, toán hoạt động xây dựng Thực trạng công tác đấu thầu Ban Đầu Xây dựng Đánh giá công tác đấu thầu gói thầu xây lắp Ban Đầu Xây dựng Những mặt đạt tồn công tác đấu thầu ... định công tác đấu thầu Ban Đầu Xây dựng thị Hương Thủy áp dụng Thực trạng công tác đấu thầu Ban Đầu Xây dựng thị Hương Thủy Tổ chức đấu thầu Chuẩn bị đấu thầu Bước Bước Bước Đánh giá...
 • 24
 • 216
 • 1

tình hình đầu xây dựngbản cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn thị hương trà, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2013 2015

tình hình đầu tư xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2013 2015
... Ths Nguyễn Thị Thúy Hằng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2013 2015 Sinh viên ... tài: “TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2013 2015. ”  Mục đích nghiên cứu đề tài: - Hệ thống hóa sở lý luận ... nhân dân CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 2.1 Đặc điểm tự nhiên điều kiện kinh tế hội thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1.1...
 • 106
 • 1,116
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG đề XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và đề XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... chuyển, xử chất thải rắn sinh hoạt Đánh giá trạng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt nhận thức người dân địa bàn phường Thủy Dương Đề xuất giải pháp công tác quản chất thải rắn sinh hoạt ... pháp khác… PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 2.2 Thực trạng công tác quản chất thải ... VẤN ĐỀ PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY CHƯƠNG...
 • 11
 • 704
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của HOẠT ĐỘNG sản XUẤT lúa tại THỦY THANH, THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của HOẠT ĐỘNG sản XUẤT lúa tại xã THỦY THANH, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THỦY THANH, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ THANH BÌNH SVTH: HỒ THỊ UYÊN Lớp: K43A – Kinh tế nông ... Thừa Thiên Huế • Nội dung nghiên cứu: kết hiệu kinh tế sản xuất lúa hai vụ Đông Xuân Hè Thu nông hộ Thủy Thanh, Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế • Giới hạn không gian: hộ sản xuất lúa ... Thanh Thủy Chánh thôn Lang Xá Bàu Thủy Thanh, Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế • Giới hạn thời gian: tình hình Thủy Thanh năm 2012, tình hình sản xuất lúa hộ điều tra năm 2012 4 PHƯƠNG...
 • 33
 • 390
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG sản XUẤT WB3 tại DƯƠNG hòa, THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG sản XUẤT WB3 tại xã DƯƠNG hòa, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT WB3 TẠI XÃ DƯƠNG HÒA, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT ... san xuất Xây dựng quản lý “Quỹ bảo tồn Việt Nam” (VCF) CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT WB3 TẠI XÃ DƯƠNG HÒA, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ̉̉ ̣̣ ̣ 2.1 ĐĂC ... quân rừng trồng) 13.130,36 44.780,30 (Đơn vị tính : 1.000 đồng) 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT WB3 TẠI XÃ DƯƠNG HÒA TRỒNG...
 • 25
 • 469
 • 1

đánh giá chung về tình hình phát triển du lịch tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2010 - 2012

đánh giá chung về tình hình phát triển du lịch tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2010 - 2012
... Đánh giá chung tình hình phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 2012 Mục đích nghiên cứu:  Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010 2012 ... Kinh Tế Huế, với quan tâm bảo, dạy dỗ tận tình chu đáo quý thầy cô đến chúng em hoàn thành chuyên đề, đề tài: Đánh giá chung tình hình phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2012 ... Huế 109,22 , tăng 9,22% Mỗi năm số luợng khách du lịch quốc tế đến Huế lại tăng 59093 lượt khách III Định hướng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế Quan điểm phát triển du lịch Thừa Thiên Huế -...
 • 42
 • 523
 • 0

Đánh giá sự đa dạng thành phần loài sinh vật ở hồ Thủy Tiên, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá sự đa dạng thành phần loài sinh vật ở hồ Thủy Tiên, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
... mặt hồ Thủy Tiên cạn khô không cấp nước sau nhiều ngày không mưa Đa dạng loài sinh vật HST hồ Thủy Tiên Nhóm Thực vật (rong đuôi chó) Nhóm Nhóm Tỉ lệ thành phần loài có hệ sinh thái hồ Thủy Tiên ... I MỞ ĐẦU I MỞ ĐẦU Cở I MỞ ĐẦU Cơ I MỞ ĐẦU Cơ I MỞ ĐẦU Mục tiêu nghiên cứu Mục I MỞ ĐẦU Các Phạm vi nghiên cứu II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... IV KẾT LUẬN Hệ sinh thái dần vào suy thoái, cần có biện pháp cải thiện ngăn chặn điều xảy Hãy bảo vệ hệ sinh thái phát triển cách bền vững Giúp cho giới sinh vật quanh ta ngày đa dạng phong phú...
 • 40
 • 359
 • 0

đánh giá hiệu quả chăn nuôi heo rừng của trang trại sao sáng tại thị hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả chăn nuôi heo rừng của trang trại sao sáng tại thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế
... xó hi nụng thụn 1.1.4 Phõn loi trang tri Th nht, xột theo loi hỡnh trang tri gm trang tri cỏ th; trang tri tiu ch; trang tri t bn t nhõn - Trang tri cỏ th l cỏc trang tri ca cỏc h nụng dõn, tiu ... trang tri khỏ tt 2.2.2.2 Chc nng v nhim v ca tng i tng trang tri Trang tri Sao Sỏng thuc loi hỡnh trang tri gia ỡnh Ch trang tri: b Trn Th Hng Phc, chu trỏch nhim qun lý ngun thu chi ca ton trang ... chn nuụi heo rng ca trang tri tng i n nh v cú xu hng m rng iu ny chng t hot ng chn nuụi heo rngca trang tri cú hiu qu 2.3.2.2 T l heo rng tht tng n vt nuụi ca trang tri Bng 3: C cu n ca trang tri...
 • 59
 • 487
 • 7

Báo cáo thực tập nghề nghiệp tác động của khu công nghiệp phú bài đến sinh kế của người dân thị hương thủy tỉnh thừa thiên huế

Báo cáo thực tập nghề nghiệp tác động của khu công nghiệp phú bài đến sinh kế của người dân thị xã hương thủy – tỉnh thừa thiên huế
... phương.(Nguồn iz.thuathienhue.gov.vn) Lê Minh Văn - K45TNMT 16 Báo cáo thực tập CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ ... Tác động khu công nghiệp Phú Bài đến sinh kế người dân thị Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Minh Văn - K45TNMT Báo cáo thực tập Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đề tài thực ... tránh Huế 2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.2.1 Thực trạng phát triển KCN Phú Bài 2.2.1.1 Hiện trạng ngành nghề sản xuất khu...
 • 52
 • 109
 • 0

Đánh giá tình hình cho vay sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại phòng giao dịch ở ngân hàng chính sách hội thị hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại phòng giao dịch ở ngân hàng chính sách xã hội thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế
... thực tập NHCSXH thị Hương Thủy chọn đề tài: Đánh giá tTình hình cho vay sử dụng vốn vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách hội thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế làm đề Formatted: ... cứu tình hình cho vay PGD NHCSXH thị Hương Thủy, tỉnh Formatted: Vietnamese ườ - Hệ thống hóa lý luận chung kinh tế hộ, tín dụng ngân hàng Thừa Thiên Huế tình hình sử dụng vốn vay hộ nghèo ... Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 28 GVHD: TS Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY – TỈNH THỪA THIÊN...
 • 102
 • 66
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lú ở thuỷ tân, thị hương thuỷ, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lú ở xã thuỷ tân, thị xã hương thuỷ, tỉnh thừa thiên huế
... tài - Phương pháp điều tra vấn: Xây dựng mẫu điều tra họ Tiến hành điều tra 31 hộ gia đình trồng lúa Thuỷ Tân, thị Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế để đánh giá hiệu trồng lúa Đ ại - Phương ... khác vụ giống vụ Đông Xuân H 2.4.4 Kết hiệu sản xuất lúa hộ điều tra Hiệu kinh tế tiền đề hiệu trình sản xuất, kinh doanh, sở tế cho việc lựa chọn phương án tối ưu sản xuất Đây phạm tù kinh tế ... thuật sản xuất lúa H cho nông dân vùng địa phương trọng điểm sản xuất lúa Thứ hai, đẩy mạnh việc phát triển sở hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp nói tế chung cho sản xuất lúa nói chung Cơ sở hạ...
 • 57
 • 170
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế từ hoạt động trồng rừng keo lai tại dương hòa thị hương thủy tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả kinh tế từ hoạt động trồng rừng keo lai tại xã dương hòa – thị xã hương thủy – tỉnh thừa thiên huế
... Đánh giá hiệu kinh tế từ hoạt động trồng rừng keo lai Dương Hồ - Thị Hương Thuỷ - Tỉnh Thà Thiên Huế SVTH: Lê Thị Hải Ý Lớp R7 KTNN 12 Đánh giá hiệu kinh tế từ hoạt động trồng rừng keo lai ... Đánh giá hiệu kinh tế từ hoạt động trồng rừng keo lai Dương Hòa, HT, TTH -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP in h tế H uế ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG KEO LAI TẠI XÃ DƯƠNG ... lại hiệu kinh tế cho hộ trồng rừng Do vậy, tơi chọn đề tài: “ Đánh giá hiệu kinh tế từ hoạt động trồng đề tài nghiên cứu cK rừng keo lai Dương Hòa Thị Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế ...
 • 82
 • 203
 • 0

Slide NGHIÊN cứu TÌNH HÌNH đầu xây DỰNGbản ở HUYỆN a lưới TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI đoạn 2010 2012

Slide NGHIÊN cứu TÌNH HÌNH đầu tư xây DỰNG cơ bản ở HUYỆN a lưới – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI đoạn 2010 2012
... ra, nhiều hạn chế, thất thoát lãng phí đầu xây dựng ch a khắc phục triệt để Vì vậy, l a chọn đề tài Nghiên cứu tình hình đầu xây dựng huyện A Lưới tỉnh Th a Thiên Huế giai đoạn 2010 2012 ... hội thấp xa so với mặt chung toàn tỉnh 2.2.Thực trạng đầu xây dựng A Lưới từ 20102 .2.Thực trạng đầu xây dựng A Lưới từ 20102 012 2012 2.2.1 Tình hình thực đầu xây dựng Tình hình thu ... hiệu đầu xây dựng huyện A Lưới thời gian tới Mục tiêu định hướng đầu xây dựng huyện A Lưới thời gian tới Text Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu xây dựng huyện A Lưới thời gian tới...
 • 28
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huếchính sách thu hút vốn đầu tư của tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2008 2012đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bảncông tác đầu tư và phát triển thị trườngđánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã thủy phương huyện hương thủy tỉnh thừa thiên huếđánh giá công tác đấu thầu tại vic co ltd qua đấu thầu thi công gói thầu số 15 xây dựng công trình km5 ÷ trung tâm thị trấn yên bình tỉnh yên báiđánh giá công tác đấu thầuđánh giá công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng 47đánh giá công tác dự thầu của công tyđánh giá công tác dự thầu của công ty trong thời gian quađánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 20072010đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên giai đoạn 20072010đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện nam sách tỉnh hải dươngđánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên giai đoạn 2007 2010đánh giá công tác đấu giá qsdđ ở một số dự án trên địa bàn huyện nam sách tỉnh hải dươngTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Thánh phêrô và chén đắngKế hoạch sơ kết học kì IChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtGA TTNNHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVan hoa nam bo6 dahinh8 IO9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTA