SKKN DAY HOC TICH HOP HCl

SKKN: Dạy học tích hợp bảo vệ môi trường trong môn địa lý trường thcs

SKKN: Dạy học tích hợp bảo vệ môi trường trong môn địa lý trường thcs
... phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường trường THCS A.aNguyên tắc - Giáo dục bảo vệ môi trường lĩnh vực giáo dục liên ngành, tích hợp vào môn hoạt động Giáo dục bảo vệ môi trường ghép thêm vào ... thể để học sinh tham gia có hiệu vào hoạt động bảo vệ môi trường địa phương, đất nước, phù hợp với độ tuổi - Cách tiếp cận giáo dục bảo vệ môi trường là: Giáo dục môi trường, môi trường môi trường, ... thông qua học cụ thể chương trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường B.a: Các biện pháp, giải pháp giáo dục bảo vệ môi trường - Khi tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, giáo viên phải dựa vào nguyên...
 • 24
 • 6,938
 • 60

skkn dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản “nước đại việt ta

skkn dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản “nước đại việt ta
... 10 Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển lực rèn sống cho học sinh qua văn “Nước Đại Việt ta dạy học đặt từ nội dung khách quan văn bản, phù hợp với tính chất trình độ tiếp nhận học sinh ... triển lực rèn sống cho học sinh qua văn “Nước Đại Việt ta Người thực hiện: Phạm Thị Huyền - Trường THCS Đồng Giao 33 Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển lực rèn sống cho học sinh qua ... cảm cho học sinh năng: Người thực hiện: Phạm Thị Huyền - Trường THCS Đồng Giao 14 Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển lực rèn sống cho học sinh qua văn “Nước Đại Việt ta - Rèn kĩ...
 • 39
 • 859
 • 16

skkn dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản “nước đại việ

skkn dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản “nước đại việ
... 10 Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển lực rèn sống cho học sinh qua văn “Nước Đại Việt ta” dạy học đặt từ nội dung khách quan văn bản, phù hợp với tính chất trình độ tiếp nhận học sinh ... 25 Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển lực rèn sống cho học sinh qua văn “Nước Đại Việt ta” 2.6 Ưu điểm ý nghĩa giải pháp - Việc triển khai vận dụng dự án dạy học theo hướng tích hợp ... phát triển lực rèn sống cho học sinh qua văn “Nước Đại Việt ta” Người thực hiện: Phạm Thị Huyền - Trường THCS Đồng Giao 32 Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển lực rèn sống cho học...
 • 37
 • 149
 • 0

skkn dạy học TÍCH hợp bài hệ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

skkn dạy học TÍCH hợp bài hệ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
... dụng kiến thức tổng hợp ,liên quan đến nhiều môn học dạy học cần phải tăng cường theo hướng tích hợp liên môn Trong khôn khổ đề tài mạnh dạn đưa dạy học tích hợp hệ thức lượng tam giác để ... THPT,thực theo cấp độ tích hợp khác nhau .Tích hợp nội môn việc đưa nội dung thuộc môn theo chủ đề , chương ,bài học cụ thể; tích hợp nội dung nhiều môn học Dạy học tích hợp – liên môn xuất phát ... Mục đích việc dạy học tích hợp, liên môn góp phần củng cố kiến thức số môn học phát triển lực thực hành lực tư học sinh THPT, đồng thời dạy học tích hợp biện pháp quan trọng gắn học với hành,...
 • 19
 • 501
 • 7

skkn dạy học tích hợp theo chủ đề ô nhiễm môi trường nhằm phát triển năng lực học sinh

skkn dạy học tích hợp theo chủ đề ô nhiễm môi trường nhằm phát triển năng lực học sinh
... gây ô nhiễm môi trường - Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường - Đề xuất biện pháp xử lí ô nhiễm môi trường bảo vệ môi vấn đề trường - Thiết kế túi đựng thực phẩm không gây ô nhiễm môi trường ... quan đến ô nhiễm môi trường - Video ô nhiễm môi trường biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường - Tranh ảnh tác nhân gây ô nhiễm môi trường - Một số số liệu thống kê tình trạng ô nhiễm môi trường nói ... học 9: Bài 54: Ô nhiễm môi trường Bài 55: Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường Môn Đia lý 7: Bài 15: Ô nhiễm môi trường Môn Giáo dục công dân 7: Bài 17: Ô nhiễm môi trường Môn Vật lí 9: Bài...
 • 46
 • 190
 • 0

skkn dạy học tích hợp di sản địa phương và các học vào giảng dạy lịch sử địa phương lớp 7 chủ đề lịch sử quê hương ninh bình thời đinh tiền lê (968 1009)

skkn dạy học tích hợp di sản địa phương và các học vào giảng dạy lịch sử địa phương lớp 7 chủ đề lịch sử quê hương ninh bình thời đinh tiền lê (968 1009)
... -5- Dạy học tích hợp di sản lịch sử địa phương mơn lịch sử lớp theo chủ đề "Lịch sử q hương Ninh Bình thời Đinh tiền (968- 1009)" + Tiến trình dạy học - Bài Ninh Bình thời Đinh - Tiền (968 ... tích hợp di sản lịch sử địa phương mơn lịch sử lớp theo chủ đề "Lịch sử q hương Ninh Bình thời Đinh tiền (968- 1009)" - Giáo án, giảng "Lịch sử q hương Ninh Bình thời Đinh tiền (9681 009)" ... Việc giảng dạy lịch sử địa phương bồi - 11 - Dạy học tích hợp di sản lịch sử địa phương mơn lịch sử lớp theo chủ đề "Lịch sử q hương Ninh Bình thời Đinh tiền (968- 1009)" dưỡng cho em học sinh...
 • 44
 • 273
 • 0

skkn dạy học tích hợp di sản địa phương và các học vào giảng dạy lịch sử địa phương lớp 7 chủ đề lịch sử quê hương ninh bình thời đinh tiền lê (968 1009)

skkn dạy học tích hợp di sản địa phương và các học vào giảng dạy lịch sử địa phương lớp 7 chủ đề lịch sử quê hương ninh bình thời đinh tiền lê (968 1009)
... để tích hợp di sản lịch sử địa phương mơn -2- Dạy học tích hợp di sản lịch sử địa phương mơn lịch sử lớp theo chủ đề "Lịch sử q hương Ninh Bình thời Đinh tiền (968- 1009)" khoa học khác có chủ ... dụng di sản học di sản hoạt động ngoại khóa trải nghiệm di sản -3- Dạy học tích hợp di sản lịch sử địa phương mơn lịch sử lớp theo chủ đề "Lịch sử q hương Ninh Bình thời Đinh tiền (968- 1009)" ... -7- Dạy học tích hợp di sản lịch sử địa phương mơn lịch sử lớp theo chủ đề "Lịch sử q hương Ninh Bình thời Đinh tiền (968- 1009)" - Giáo viên tổ chức học sinh thực tế khu di tích lịch sử đền...
 • 45
 • 293
 • 0

skkn dùng phương pháp dạy học tích hợp để giải thích định tính một số hiện tượng điện và từ trong chương trình vật lý lớp 11 ban cơ bản

skkn dùng phương pháp dạy học tích hợp để giải thích định tính một số hiện tượng điện và từ trong chương trình vật lý lớp 11 ban cơ bản
... Xuất phát từ ý nghĩa thực tế đó, mạnh dạn nghiên cứu đề tài Dùng phương pháp dạy học tích hợp để giải thích định tính số tượng Điện Từ chương trình Vật lớp 11 ban bản , nhằm giúp học sinh ... ĐIỆN VÀ TỪ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP LỒNG GHÉP TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 11 BAN CƠ BẢN 2.1 Một số địa nội dung tích hợp Tên Địa Nội dung học (tích hợp Giải thích tích hợp vào nội dung Bài 2: ... Điện Từ phương pháp tích hợp lồng ghép chương trình Vật lớp 11 ban Chương Thực nghiệm sư phạm PHẦN II KẾT LUẬN CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ HÌNH THỨC LỒNG GHÉP TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ...
 • 27
 • 1,011
 • 7

skkn tổ chức tiết học địa lý theo phương pháp daỵ học tích hợp

skkn tổ chức tiết học địa lý theo phương pháp daỵ học tích hợp
... ợc thực trạng học tập học sinh tiết học tổ chức theo h ớng dạy học tích cực 3- Đề xuất số ý kiến biện pháp nhằm tổ chức hiệu tiết học theo h ớng dạy học tích cực VI- Các ph ơng pháp nghiên cứu: ... chất l ợng tiết dạy học - Vì vậy, chọn đề tài: "Tổ chức tiết dạy Địa theo ph ơng pháp dạy học tích cực" để trình bày, trao đổi với đồng chí kinh nghiệm thân tổ chức tiết học theo h ớng tích cực ... cứu: Tổ chức tiết dạy học cụ thể 2- Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 12A1, 12A2, 12A3 - Tr ờng THPT số Bát Xát IV- Giả thuyết nghiên cứu: - Nếu nh giáo viên tổ chức tốt tiết học địa lí theo...
 • 16
 • 199
 • 0

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp nội dung giáo dục công dân dân số - sức khỏe sinh sản qua bài 12 lớp 10-Môn GDCD

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp nội dung giáo dục công dân dân số - sức khỏe sinh sản qua bài 12 lớp 10-Môn GDCD
... hợp nội dung giáo dục dân s - sức khỏe sinh sản qua 1 2- lớp 10, Môn GDCD B Giải vấn đề Để nâng cao hiệu dạy học tích hợp nội dung giáo dục dân s - sức khỏe sinh sản vị thành niên phần 1- công dânvới ... dung giáo dục dân s - sức khỏe sinh sản qua nội dung: Công dân với tình yêu- Bài 1 2- lớp 10 nh sau: a Trớc hết bài, tiết học có nhiều nội dung cần lồng ghép giáo dục dân s - sức khỏe sinh sản cần ... khỏe sinh sản vào học có liên quan để nang cao hiệu học Trên kinh nghiệm hạn chế mạnh dạn trình bày vài vấn đề nâng cao hiệu dạy học tích hợp nội dung giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản- lớp...
 • 9
 • 307
 • 1

SKKN Phương pháp dạy học tích hợp Ở THPT

SKKN Phương pháp dạy học tích hợp Ở THPT
... học Vì vậy, muốn phát huy cho người học có tinh thần ham học, phải vận dụng cách linh hoạt phương pháp dạy học đặc biệt phương pháp dạy học tích hợp 1.1.1.1 Vai trò việc dạy tích hợp Phương pháp ... hành giáo án tích hợp dùng sở dạy nghề Căn vào định số 1610/TCDN ngày 15/9/2010 Tổng cục dạy nghề, việc biên soạn giáo án tổ chức dạy học tích hợp Dạy học tích hợp đòi hỏi phải tích hợp lý thuyết ... nghiệm: • Phương pháp đàm thoại • Phương pháp đọc tài liệu • Phương pháp đối chiếu • Phương pháp thống kê, tính toán PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực trạng sử dụng phương pháp dạy học tích hợp Trường...
 • 17
 • 531
 • 2

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔN TOÁN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN. HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔN TOÁN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN. HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015
... Giáo dục Đào tạo Tỉnh Daklak Phòng Giáo dục Huyện Bn Đơn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MƠN TỐN CẦN ĐƯỢC DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MƠN HƯỚNG GIÁO DỤC SAU 2015 1/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.1.Lý chọn đề ... cường theo hướng tích hợp, liên mơn.Trong khn khổ đề tài này, tơi mạnh dạng đưa số vấn đề tốn cần tích hợp, liên mơn trường THCS 1.2.Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: +Liên mơn phải xác định liên quan nội ... nội dung kiến thức hay nhiều mơn +Dạy học tích hợp đưa nội dung giáo dục liên quan vào q trình dạy học mơn tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới,...
 • 23
 • 528
 • 0

skkn góp THÊM một số ý KIẾN về PHƯƠNG PHÁP đọc – HIỂU văn bản TRONG dạy học TÍCH hợp NGỮ văn THCS

skkn góp THÊM một số ý KIẾN về PHƯƠNG PHÁP đọc – HIỂU văn bản TRONG dạy học TÍCH hợp NGỮ văn THCS
... KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2011- 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: GÓP THÊM MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP NGỮ VĂN THCS Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Thanh Phương ... CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Sáng kiến kinh nghiệm: GÓP THÊM MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP NGỮ VĂN THCS I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Một mục tiêu đổi chương trình ... vươn tới vĩnh cửu 2.4 Đọc - hiểu văn dạy học tích hợp ngữ văn bậc THCS Phương thức đọc hiểu văn dạy học tích hợp môn ngữ văn bậc THCS đáp ứng yêu cầu “Đổi đại hoá phương pháp giáo dục chuyển từ...
 • 23
 • 101
 • 0

SKKN THAM mưu tổ CHỨC TRIỂN KHAI dạy học TÍCH hợp về GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG và GIÁO dục môi TRƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TIỂU học

SKKN THAM mưu tổ CHỨC TRIỂN KHAI dạy học TÍCH hợp về GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG và GIÁO dục môi TRƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TIỂU học
... TÍCH HỢP VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Trên sở tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tòan diện; đổi cấu tổ chức, ... chức triển khai dạy học tích hợp Giáo dục kỹ sống, Tiết kiệm lượng giáo dục môi trường cho giáo viên tiểu học Có góp phần thành công việc giáo dục toàn diện học sinh II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ... thực cho nội dung, sau thời gian tổ chức thực điểm dạy học tích hợp 23 trường Tiểu học đem lại số kết qủa đáng kể sau: Về công tác tổ chức thực điểm - Việc triển khai đạo điểm dạy học tích hợp...
 • 11
 • 118
 • 0

skkn vận DỤNG QUAN điểm dạy học TÍCH hợp, LIÊN môn THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học bài “CÔNG dân với một số vấn đề THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học bài “CÔNG dân với một số vấn đề

skkn vận DỤNG QUAN điểm dạy học TÍCH hợp, LIÊN môn THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học bài “CÔNG dân với một số vấn đề THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học bài “CÔNG dân với một số vấn đề
... giảng dạy giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức tư lôgic, tính tích cực, chủ động, sáng tạo Do đó, Vận dụng quan điểm dạy học tích hợp, liên môn thiết kế tiến trình dạy học “Công dân với vấn đề cấp thiết ... tính liên môn cao tách thành chủ đề liên môn để tổ chức dạy học riêng vào thời điểm phù hợp, song song với trình dạy học môn liên quan 2.1.2 Mục đích dạy học tích hợp liên môn: - Dạy học vận dụng ... điểm DH tích hợp liên môn thiết kế tiến trình dạy học “CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI”- BÀI 15 - CHƯƠNG TRÌNH GDCD PHỔ THÔNG LỚP 10 BÀI 15: CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT...
 • 34
 • 208
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: skkn dạy học tích hợp bảo vệ môi trường trong môn địa lý trường thcshướng dẫn dạy học tích hợpquan điểm dạy học tích hợpgiáo án dạy học tích hợp môn ngữ văngiáo án dạy học tích hợpbài giảng dạy học tích hợpdạy học tích hợp giáo dục môi trườngdạy học tích hợp môn toán thcsdạy học tích hợp môn văndạy học tích hợp trong đào tạo nghềdạy học tích hợp môn toándạy học tích hợp theo chủ đềdạy học tích hợp là gìdạy học tích hợp liên môndạy học tích hợp trong môn vănPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học