Các hàm nhập xuất cơ bản Vi xử lý

Bài 6 Mục tiêu: Kết thúc bài học này, bạn thể:  Hiểu các hàm nhập xuất potx

Bài 6 Mục tiêu: Kết thúc bài học này, bạn có thể:  Hiểu các hàm nhập xuất potx
... Thiết bị nhập/ xuất Trong C, Thiết bị nhập/ xuất chuẩn thiết bị luồng Các hàm Thiết bị nhập/ xuất chuẩn hướng thao tác đến thiết bị nhập xuất chuẩn hệ thống Các hàm đơn giản Thiết bị nhập/ xuất chuẩn ... putchar(letter); } Kết sau: You can enter a character now: F F Nhập Xuất C 87 Tóm tắt học Trong C, Nhập Xuất thực cách dùng hàm Bất chương trình C quyền truy cập tới ba tập tin chuẩn Chúng tập tin nhập ... nhiều hàm nhập xuất (input/output function) dùng C Thiết bị nhập/ xuất chuẩn (Console I/O) liên quan đến hoạt động bàn phím hình máy tính Nó chứa hàm định dạng không định dạng Hàm nhập xuất...
 • 20
 • 187
 • 0

2-7 Cac ham toan hoc co ban.doc

2-7 Cac ham toan hoc co ban.doc
... = -1 Lệnh CONJ a) Công dụng: Tính lượng liên hiệp số phức b) Cú pháp: y = conj(z) c) Giải thích: y: tên biến chứa lượng liên hiệp z: số phức d) Ví dụ: z = -3i + 2j z = – 1.0000i y = conj(z) y...
 • 6
 • 1,365
 • 5

Các hàm toán học bản

Các hàm toán học cơ bản
... b) Cú pháp: y = round(x) c) Ví dụ: x = -1.9000 -0.2000 3.4000 5.6000 7.0000 y = round(x) y= -2 Bảng so sánh phép làm tròn số X -1.9000 -0.2000 3.4000 5.6000 7.0000 ceil(x) -1 floor(x) -2 -1 fix(x)...
 • 6
 • 598
 • 4

CHƯƠNG 2: PHÉP BIẾN HÌNH BẢO GIÁC VÀ CÁC HÀM SƠ CẤP BẢN

CHƯƠNG 2: PHÉP BIẾN HÌNH BẢO GIÁC VÀ CÁC HÀM SƠ CẤP CƠ BẢN
... suy phép biến hình phân tuyến tính tích phép biến hình: ζ = cz + d phép biến hình tuyến tính phép nghịch đảo ω= ζ bc − ad a w= ω + phép biến hình tuyến tính c c Vì phép biến hình thành phần biến ... phải thực liên tiếp phép co dãn, phép quay phép tịnh tiến Tích phép biến hình phép đồng dạng Vậy phép biến hình tuyến tính phép đồng dạng Nó biến hình thành hình đồng dạng với hình Đặc biệt, ảnh ... 2π Phép biến hình từ băng G lên miền ∆ phép biến hình đơn diệp Tương tự, phép biến hình w = ez biến băng 2kπ < y < 2(k+1)π( k nguyên), có chiều rộng k, lên miền ∆ nói Phép biến hình w = ez biến...
 • 15
 • 990
 • 14

CHƯƠNG 2: PHÉP BIẾN HÌNH BẢO GIÁC VÀ CÁC HÀM SƠ CẤP BẢNCHƯƠNG 2: PHÉP BIẾN HÌNH BẢO GIÁC VÀ CÁC HÀM SƠ CẤP BẢN

CHƯƠNG 2: PHÉP BIẾN HÌNH BẢO GIÁC VÀ CÁC HÀM SƠ CẤP CƠ BẢNCHƯƠNG 2: PHÉP BIẾN HÌNH BẢO GIÁC VÀ CÁC HÀM SƠ CẤP CƠ BẢN
... jLnj §3.  MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ PHÉP BIẾN HÌNH BẢO GIÁC Muốn làm toán phép biến hình bảo giác ta phải biết vận dụng phép biến hình Nếu phép đồng dạng, ta dùng hàm tuyến tính Muốn biến cung tròn thành cung ... − jz Vì ejz e-jz hàm đơn trị nên hàm lượng giác biến phức hàm đơn trị b Đạo hàm hàm lượng giác: Vì ejz e-jz hàm giải tích toàn C nên hàm lượng giác biến phức w = cosz w = sinz hàm giải tích toàn ... phép biến đa giác thành nửa mặt phẳng Hàm Giucovski biến miền đường tròn đơn vị lên mặt phẳng bỏ lát cắt dọc theo đoạn [ -1, ] π Ví dụ 1: Tìm phép biến hình đơn diệp bảo giác biến miền hình quạt...
 • 13
 • 524
 • 5

Các thuật toán bản về xử mạng trong Pascal

Các thuật toán cơ bản về xử lý mạng trong Pascal
... đóng vai trò bảng hành Tập cặp ghép đợc khởi gán rỗng Tìm dòng i cột j khỏi bảng hành lặp lại bớc thứ bảng rỗng Xoá dòng i, cột j khỏi bảng hành lặp lại bớc bảng rỗng Thí dụ, xét bảng trọng số ... tính toán để giải toán đơn giản Ngời đọc mạnh dạn thử tìm phơng pháp đơn giảm nhng ý phải đầy đủ trờng hợp 2/ Đờng khép kín đơn: Để thấy đợc đặc điểm riêng toán ứng với tập hợp điểm, xét toán ... việc ghép xi với ỵ Bài toán đợc đặt là: Xây dựng tập cập ghép đầy dủ có tổng hiệu lớn Bài toán vừa nêu thờng đợc phát biểu dới dạng mô hình thực tế toán phân công dới đây: Bài toán phân công: Có...
 • 19
 • 686
 • 4

Các hàm toán học bản - hàm excel

Các hàm toán học cơ bản - hàm excel
... =MAX ( -1 0,5,6 ,-9 ) = HÀM MIN() Cú pháp : MIN((EXPN1 , EXPN2 , EXPN3 , …) Hoặc MIN(( LIST ) với LIST tập hợp ô Công dụng : tính giá trò nhỏ EXPN ô LIST Ví dụ: =MIN ( -1 0,5,6 ,-9 ) = -1 0 HÀM RANK() ... MINUTE(TIMEVALUE(“9:30:20”))=30 HÀM SECOND() Cú pháp : SECOND( ExpT) Công dụng : Tính giá trò giây ExpT Ví dụ : SECOND(TIMEVALUE(“9:30:20”)=20 4) CÁC HÀM TÌM KIẾM HÀM VLOOKUP() HÀM HLOOKUP() 10 HÀM MATCH HÀM INDEX() ... Mnpq 4) HÀM THỜI GIAN HÀM NOW() Cú pháp NOW() Công dụng : tính già trò ngày hành hệ thống máy tính HÀM TODAY() Cú pháp : TODAY() Công dụng : tính giá trò ngày hành hệ thống HÀM DATEVALUE() HÀM DATE()...
 • 42
 • 254
 • 0

Tiểu luận: Các hàm sơ cấp bản doc

Tiểu luận: Các hàm sơ cấp cơ bản doc
... *Đạo hàm • Đạo hàm hàm mũ : (a)’=a lna • Đạo hàm hàm hợp: Ta có: y=a u=u(x) , : y’= u’a lna TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ-ĐHQG HÀ NỘI IV, Hàm logarit 1, Hàm logarit hàm ngược hàm mũ 2,Ta có: hàm mũ ... * Tính chất : • Các hàm y=arcsin x y= arctg x hàm tăng Các hàm y=arccosx y=arccotg x hàm giảm • Tập hợp tất nhánh hàm lượng giác ngược kí hiệu Arc hàm lượng giác tương ứng * Các trị số hay gặp ... thứ *Đạo hàm Hàm y= ax +b có đạo hàm bằng: y’=a- số • Hàm có đạo hàm TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ-ĐHQG HÀ NỘI II ,Hàm lũy thừa 1, Hàm lũy thừa có dạng : y=x , α số thực 2,Miền xác định cuả hàm số...
 • 15
 • 844
 • 2

tích phân các hàm lượng giác bản

tích phân các hàm lượng giác cơ bản
... ln 6 π4 ∫ ( tg x ) d ( + tg x ) + tg x 3− 3 Bài Các phép II BI N I VÀ i bi n s b n nâng cao tích phân hàm lư ng giác I BI N NÂNG CAO TÍCH PHÂN HÀM S dx = • A1 = sin3 x ∫ dx ∫ ( sinx ) LÀ BI U ... −1 − ( ) ( tg ) 2) = 2 2 2 2 175 Chương II: Nguyên hàm tích phân − Tr n Phương D NG 5: TÍCH PHÂN LIÊN K T • E1 = cosxdx ∫ sinx + cosx Xét tích phân liên k * t v i E1 là: E1 = sin x dx ∫ sin x ... k2 ∫ (λ 2 + λ2 + dA2 − λ1 ) A2 + λ1 ∫ (λ −qdu2 − λ1 ) A2 + λ1 Bài Các phép i bi n s b n nâng cao tích phân hàm lư ng giác b Các t p m u minh h a: ∫ 2sin • J1 = ( sinx + cosx ) dx x − 4sinxcosx...
 • 20
 • 315
 • 0

CÁC KHÁI NIỆM BẢNXỬ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH pot

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH pot
... sửa lại : 27/06/2009 > Nhấp Bảng Tính > Kết : Khong Nhuan Cột Ngày sửa lại : 27/06/2010 > Nhấp Bảng Tính > Kết : Nhuan 18 NGÀY 24.12.2009 : 15.EXCEL 2007 : XỬ LÝ DỮ LIỆU ... separator > Ok > Nhấp bên bảng Tính > Toàn giá trị chọn có dấu phân cách hàng nghìn số lẻ THỰC TẬP BÀI 10 BÀI TẬP VỀ NGÀY THÁNG HÃY LẬP CÔNG THỨC RA THỨ CỦA GIÁ TRỊ NGÀY : Tính Thứ Tháng : Dùng ... CÔNG THỨC RA THỨ CỦA GIÁ TRỊ NGÀY : Tính Thứ Tháng : Dùng HÀM =Weekday(A3) Kết : SỐ NGÀY CÓ TRONG THÁNG TÍNH ĐẾN 27.6.2006 : Dùng HÀM Date ( year,month,day) : Dùng HÀM =Day(A3) Kết : 27 Lập công...
 • 19
 • 284
 • 1

Tổng hợp các hàm tính toán bản trong Excel rất hữu ích cho dân văn phòng

Tổng hợp các hàm tính toán cơ bản trong Excel rất hữu ích cho dân văn phòng
... tính tổng tích - Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…) - Các tham số: Array1, Array2, Array3… dãy ô mà bạn muốn nhân sau tính tổng tích - Chú ý: - Các đối số dãy phải chiều Nếu không hàm ... muốn tính tổng Tiêu chuẩn số, biểu thức chuỗi - Sum_range: Là ô thực cần tính tổng - Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”...
 • 12
 • 766
 • 3

Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng bản trong Excel

Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel
... năng: Cho biết số thứ tự ngày tuần Ví dụ: Cho bảng tính Excel Với hàm WEEKDAY để tính số thứ tự ngày tuần Tại ô B1 = WEEKDAY(A1,A2) Và kết quả: Như vậy, ngày 25/4/2016 ngày có số thứ tự tuần với ... với quy ước chủ nhật có thứ tự Hàm WEEKNUM - Cú pháp hàm WEEKNUM: WEEKNUM(serial_number, return_type) Trong đó: + serial_number biểu thức ngày tháng số giá trị ngày tháng + return_type kiểu kết ... văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hàm WEEKDAY - Cú pháp: = WEEKDAY(serial_number [, return_type]) - Trong đó: + serial_number: Biểu thức ngày tháng số giá trị ngày tháng + return_type: Chọn kiểu...
 • 3
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các định dạng ảnh cơ bản trong xử lý ảnhsử dụng các hàm nhập xuất ký tựhàm sản xuất cơ bảncác hàm tính toán cơ bản trong excelcác hàm sơ cấp cơ bảncác hàm thống kê cơ bản trong excelcác vấn đề cơ bản trong xử lý ảnhcác hàm tính toán cơ bản trong excel 2007các hàm tài chính cơ bảncác hàm tài chính cơ bản trong excelcác hàm toán học cơ bản trong excelcác hàm toán học cơ bản trong matlabcác bước cơ bản trong xử lý ảnhtrình bày các bước cơ bản trong xử lý ảnhcác hàm trong excel cơ bảnufma so kx 06 11 1522270N I DUNG CHI TI T M N H Cufbien ban giao nhan san pham khcn23528uftai ve tai day22455Tài liệu Ashrae 62 1on tap lich su hoc thuyet kinh teGiay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBáo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Bao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mớiBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013