Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH GARCH để dự báo chỉ số VN INDEX trong ngắn hạn

Ứng dụng hình ARIMA, ARCH GARCH để dự báo chỉ số VN INDEX trong ngắn hạn

Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH GARCH để dự báo chỉ số VN INDEX trong ngắn hạn
... Ƣớc lƣợng hình GARCH (1, 2) .101 Hình 34: Ƣớc lƣợng hình GARCH (2, 1) .102 Hình 35: Ƣớc lƣợng hình GARCH (2, 2) .103 Hình 36: Kiểm tra tính ARCH hình GARCH (1, ... iến thể kh c in h 1.8.2 hình tế H nên hình GARCH( 1, 1) thƣờng đƣợc sử ụng để thay cho hình GARCH –M Đ hình GARCH – M (GARCH in Mean – GARCH giá trị trung bình) đƣợc đ xuất ởi ngl ... , hình T – RC , hình C – RC , RC , vv… Trong đó, ọc – RC : hình RC iến hình GARCH – M T – GARCH ại h ph RC RC , ên cạnh hình K nhi u iến thể kh c in h 1.8.2 hình tế H nên mô...
 • 112
 • 50
 • 0

Ứng dụng hình Arima trong dự báo lạm phát Việt Nam

Ứng dụng mô hình Arima trong dự báo lạm phát Việt Nam
... báo lạm phát Việt Nam 2.2.2 Ưu điểm hình ARIMA so với hình khác phù hợp hình ARIMA với thực tiễn Việt Nam 2.2.3 Một số nghiên cứu thực nghiệm dự báo lạm phát hình ARIMA * Nghiên cứu ... nhiễu) khứ Thực chất, ARIMA tổng hợp hình: hình tự hồi quy (AR), hình tích hợp (I) hình trung bình trượt (MA) Chuỗi liệu nghiên cứu hình ARIMA phải có tính dừng a hình tự hồi quy ... quan riêng phần hình ARIMA phức tạp so với hình AR MA KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU DỰ BÁO LẠM PHÁT VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH ARIMA 2.1 TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT VIỆT NAM 2.1.1 Cách...
 • 26
 • 111
 • 0

Luận văn thạc sĩ Vận dụng hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex (full)

Luận văn thạc sĩ Vận dụng mô hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex (full)
... hỏi hay giả thiết nghiên cứu - Ưu nhược điểm hình ARMA GARCH gì? - Trong hình ARMA( p,q) hay GARCH( p,q) xây dựng được, hình phù hợp để dự báo số Vnindex ? - hình dự báo có chịu ảnh ... liệu hình ARMA - GARCH khởi xướng từ vài năm trở lại đây, với phát triển khoa học công nghệ, giới nghiên cứu hình ARMA - GARCH mức độ ngày sâu Vì vậy, để việc nghiên cứu hình ARMA - GARCH ... Ringgit (USXR) Trong hình ARIMA(1,1) GARCH( 1,1) ARIMA(2,1) GARCH( 1,1) dùng để mô hình để dự báo ARIMA(2,1) GARCH( 1,2) ARIMA(2,1) GARCH( 2,2) Kết dự báo cho thấy sau sử dụng hình vừa...
 • 97
 • 187
 • 4

Vận dụng hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex

Vận dụng mô hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex
... hay giả thiết nghiên cứu - Ưu nhược điểm hình ARMA GARCH gì? - Trong hình ARMA( p,q) hay GARCH( p,q) xây dựng được, hình phù hợp để dự báo số Vnindex nhất? - hình dự báo có chịu ảnh ... ARMA( 1,1) -5 .436786 ARMA( 0,1) -5 .437552 Dựa vào bảng 3.4 ta kết luận hình ARMA( 0,1) hình phù hợp có AIC nhỏ Ước lượng hình ARMA( p,q) Sau ước lượng thông số hình ARMA( 0,1) ARMA( 1,1) ... Breusch-Godfrey hình MA(1) Bảng 3.3: Kiểm định LM Breusch-Godfrey hình ARMA( 1,1) Lựa chọn hình theo tiêu chuẩn AIC 17 Bảng 3.4: Tiêu chuẩn Akaike (AIC) hình AIC ARMA( 1,0) -5 .434259 ARMA( 1,1)...
 • 26
 • 429
 • 6

526 Định hướng và giải pháp xây dựng hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty Scavi

526 Định hướng và giải pháp xây dựng mô hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty Scavi
... XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG NỘI BỘ TẠI CÔNG TY SCAVI 48 3.1 Căn định hướng xây dựng hình quản trị chuỗi cung ứng nội công ty Scavi 48 3.1.1 Các để xây dựng ... lập xây dựng hình quản trị chuỗi cung ứng nội cho công ty Scavi 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY SCAVI 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty Scavi ... TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY SCAVI 18 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty Scavi 18 2.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty Scavi Vietnam 18 2.1.1.1 Lịch sử phát triển công ty ...
 • 118
 • 421
 • 2

Nghiên cứu và ứng dụng hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán việt nam
... a hình CAPM Chính v y, vi c nghiên c u, ng d ng ki m ñ nh hình CAPM cho TTCK Vi t Nam h t s c c n thi t nh m cung c p quy trình -2và tiêu chu n ki m ñ nh cho vi c nghiên c u, ng d ng ... ñích nghiên c u H th ng hóa lý lu n b n v hình ñ nh giá tài s n v n ñ i v i th trư ng ch ng khoán Trên s ñó v n d ng hình cho TTCK Vi t Nam Ki m ñ nh ñ tin c y c a hình CAPM TTCK Vi t Nam ... l c c a hình xác ñ nh hình CAPM phiên b n có th áp d ng cho TTCK Vi t Nam Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ tài t p trung vào vi c v n d ng ki m ñ nh hình ñ nh giá tài s n v n cho th trư...
 • 26
 • 395
 • 2

SỬ DỤNG HÌNH CAMELS ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

SỬ DỤNG MÔ HÌNH CAMELS ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
... GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CHÂU VÀ HÌNH ĐÁNH GIÁ CAMELS2 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP CHÂU2 MÔ HÌNH CAMELS CHƯƠNG II PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ... CHƯƠNG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CHÂU VÀ HÌNH ĐÁNH GIÁ CAMELS GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP CHÂU Ngân hàng thương mại cổ phần Châu (tên giao ... ATC xin phép sư dụng hình CAMELS để phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Châu, kết hợp với những thông tin tài chính và phi tài chính...
 • 69
 • 195
 • 0

Xây dựng hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của vốn đầu tư, dân số, tỷ lệ lạm phát đến GDP thành phố đà nẵng giai đoạn 1980 2013

Xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của vốn đầu tư, dân số, tỷ lệ lạm phát đến GDP thành phố đà nẵng giai đoạn 1980 2013
... tác động, ảnh hưởng yếu tố: Vốn đầu tư, dân số tỷ lệ lạm phát đến GDP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1980 - 2013 II CƠ SỞ LÝ THUYẾT Tổng sản phẩm nước (GDP) Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, ... liệu dân số - Biến độc lập (X3) Đơn vị tính: Người Năm 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 HVTH: Nhóm 10 DÂN SỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1980 - 2013 Phân theo giới Phân ... Nẵng Giáo trình kinh tế vĩ mô, TS Bùi Quang Bình, khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giáo trình dân số phát triển, GS.TS Tống Văn Đường, trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê...
 • 23
 • 289
 • 0

ứng dụng hình capm trong việc xác định tỷ suất chiết khấu cho công ty bánh kẹo biên hòa ( bibica )

ứng dụng mô hình capm trong việc xác định tỷ suất chiết khấu cho công ty bánh kẹo biên hòa ( bibica )
... của xác định ty suất chiết khấu đói với doanh nghiệp, vậy em xin quyết định cho n đề tài:” Ứng dụng hình CAPM việc xác định ty suất chiết khấu cho công ty bánh kẹo Biên ... MODEL _CAPM) hình định giá tài sản vốn (CAPM) hiện được sử dụng khá phổ biến việc ước tính chi phí sử dụng vốn (ty suất chiết khấu) của doanh nghiệp hình này William ... được ứng dụng cho đến nay, mặc dù có t số hình khác nỗ lực giải thích động thái thị trường hình CAPM là hình đơn giản về mặt khái niệm và có khả ứng dụng...
 • 15
 • 449
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bảng 2 1 1 dự báo dân số khu ktck mộc bài theo năma kết cấu thực b mô hình công sôn thay thếứng dụng mô hình arima dự báo chỉ số vn index ha indexứng dụng mô hình arima dự báo suất sinh lời cho chỉ số vn index phụ lục 3 3chỉ số vn index từ tháng 3 2008 đến tháng 9 2008ví dụ về cách tính chỉ số vn indexchuyên đề quang báo hiển thị trên led ma trận giao tiếp máy tínhsử dụng các mô hình camp garch t garch arch companent để đánh giá phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh đối với chỉ số vn indexnghiệm phát triển du lịch ở một số địa phương trong nướcnhững nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư việnđồ án tốt nghiệp thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng plc s7 200 phần 1 giới thiệu docyêu cầu đối với việc ứng dụng mô hìnhdự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên phương pháp box jenkinsphân tích mô hình ứng dụng thương mại điện tử của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlinesphân tích mô hình ứng dụng tmđt của hãng hàng không quốc gia việtnam vietnam airlinesChương trình của thiên chúaNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naiphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình