Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu quản lý nguồn nhân lực tại huyện ủy a lưới

Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu quản nguồn nhân lực tại huyện ủy a lưới

Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu quản lý nguồn nhân lực tại huyện ủy a lưới
... lực Huyện uỷ A Lưới tế H Đề tài nghiên cứu nội dung khai phá liệu, luật kết hợp khai phá liệu, thuật toán Apriori, phần mềm weka ứng dụng khai phá luật kết hợp weka vào sở liệu nguồn nhân lực Huyện ... cứu thuyết khai phá liệu, luật kết hợp, thuật toán Apriori ứng dụng khai phá liệu quản nguồn nhân lực * Phạm vi nghiên cứu cK - thuyết quản trị nguồn nhân lực in - Phần mềm khai phá liệu ... Apriori, thuật toán quan trọng luật kết hợp CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG LUẬT KẾT HỢP TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÝ tế H NGUỒN NHÂN LỰC TẠI HUYỆN UỶ A LƯỚI BẰNG PHẦN MỀM WEKA Tìm hiểu công tác quản nguồn nhân...
 • 88
 • 91
 • 0

nghiên cứu ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu phục vụ quản vật tư, thiết bị trường trung học phổ thông

nghiên cứu ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu phục vụ quản lý vật tư, thiết bị trường trung học phổ thông
... tài Nghiên cứu ứng dụng luật kết hợp khai phá liệu phục vụ quản vật tư, thiết bị trường THPT” cần thiết có tính cấp thiết cao Mục đích nhiệm vụ đề tài Đề tài Nghiên cứu ứng dụng luật kết hợp ... vi: - Nghiên cứu việc quản thiết bị trường THPT - Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khai phá liệu vào công tác quản thiết bị trường học Phương pháp nghiên cứu Đề tài kết hợp hai phương pháp nghiên ... dạng liệu khai phá, phương pháp khai phá liệu ứng dụng khai phá liệu Qua đưa nhìn tổng quan khai phá liệu 6 CHƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chương giới thiệu khai phá liệu...
 • 26
 • 270
 • 0

Áp dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu cho dữ liệu ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Áp dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu cho dữ liệu ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
... K10T3CN Áp dụng luật kết hợp cho khai phá liệu cho liệu Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam CHƢƠNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN TRI THỨC 1.1 Khai phá liệu 1.1.1 Tổng quan khai phá liệu Hàng nghìn ... K10T3CN 34 Áp dụng luật kết hợp cho khai phá liệu cho liệu Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam CHƢƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU THEO PHƢƠNG PHÁP LUẬT KẾT HỢP 3.1 Khai phá luật kết hợp boolean ... lớp K10T3CN 25 Áp dụng luật kết hợp cho khai phá liệu cho liệu Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam CHƢƠNG LUẬT KẾT HỢP 2.1 Một số định nghĩa luật luật kết hợp + Định nghĩa hệ luật dẫn : Một...
 • 88
 • 275
 • 0

TÌM HIỂU LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

TÌM HIỂU LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... Dạng liệu khai phá .7 3.3 Ứng dụng khai phá liệu 3.4 Khai phá luật kết hợp ứng dụng II LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU .8 Khai phá luật kết hợp ... lĩnh vực khai phá liệu nội dung tìm hiểu, nghiên cứu trọng tâm tiểu luận II LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Khai phá luật kết hợp Được giới thiệu từ năm 1993, toán khai thác luật kết hợp nhận ... khám phá tri thức, khai phá liệu, trình bày rõ vấn đề khai phá luật kết hợp ứng dụng số thuật toán khai phá luật kết hợp CSDL Nhóm Tiểu luận môn sở toán NỘI DUNG I TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU...
 • 30
 • 1,078
 • 17

ứng dụng luật kết hợp trong phân tích dữ liệu của mạng xã hội

ứng dụng luật kết hợp trong phân tích dữ liệu của mạng xã hội
... tốt nghiệp K51 Ứng dụng luật kết hợp phân tích liệu mạng hội Mục Lục Lê Minh Nghĩa-Lớp Công Nghệ Phần Mềm K51 Đồ án tốt nghiệp K51 Ứng dụng luật kết hợp phân tích liệu mạng hội Danh mục kí ... K51 Ứng dụng luật kết hợp phân tích liệu mạng hội Chương 2: Trình bày giải thuật luật kết hợp, kỹ thuật cài đặt xử lý • Chương 3: Thiết kế cài đặt mạng chia sẻ đồ vật phục vụ việc phân tích liệu ... Chương 4: Các kết đạt • Lê Minh Nghĩa-Lớp Công Nghệ Phần Mềm K51 10 Đồ án tốt nghiệp K51 Ứng dụng luật kết hợp phân tích liệu mạng hội Chương 1: Bài toán khai phá liệu từ mạng hội Trong chương...
 • 62
 • 432
 • 0

Phương pháp luật kết hợp trong khai phá dữ liệu

Phương pháp luật kết hợp trong khai phá dữ liệu
... thng khai phỏ d liu 1.4 Tng kt chng Trong chng ó trỡnh by tụng quan v khai phỏ tri thc v khai phỏ d liu, ú cú cp v quỏ trỡnh phỏt hin tri thc t c s d liu, nhim v ca khai phỏ d liu, mt s ng dng khai ... [6] 1.2.3 Khai phỏ d liu Giai on khai phỏ d liu c bt u sau d liu ó c thu thp v tin hnh x lý Trong giai on ny, cụng vic ch yu l xỏc nh c bi toỏn khai phỏ d liu, tin hnh la chn phng phỏp khai thỏc ... ng dng khai phỏ d liu, cỏc k thut khai phỏ d liu thụng dng v nhng khú khn vic khai phỏ d liu CHNG LUT KẫT HP TRONG KHAI PH D LIU 2.1 Bi toỏn knh n dn n vic khai phỏ lut kt hp Bi toỏn gi mua hng...
 • 57
 • 108
 • 0

Khai phá luật kết hợp trong khai phá dữ liệu

Khai phá luật kết hợp trong khai phá dữ liệu
... 0,71 Dữ liệu mẫu Từ bảng lịch sử giá Trích mã CP theo nhu cầu nhà đầu tư Biến động giảm ngày Biến động tăng ngày Dữ liệu mẫu Dữ liệu thô Danh sách mã CP có biến động tăng ngày Dữ liệu mẫu Dữ liệu ... Tổng quan khai phá liệu Các giai đoạn của trình khai phá: Data cleaning Data integration Data seletion Data Transformation Data mining Pattern Evaluation Knowledge Presentation Luật kết hợp (Agrawal) ... Kết luận Luật kết hợp có khả ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác thực tế Ưu điểm: Áp dụng giải thuật tốt giúp cải thiện tốc độ khai phá Ứng dụng sử dụng liệu thực tế Khuyết điểm: Hướng lưu trữ hợp...
 • 51
 • 301
 • 0

Tiểu luận Công nghệ tri thức và ứng dụng Ứng dụng thuật toán Apriori trong khai phá dữ liệu sử dụng luật kết hợp

Tiểu luận Công nghệ tri thức và ứng dụng Ứng dụng thuật toán Apriori trong khai phá dữ liệu sử dụng luật kết hợp
... 10 Ứng dụng thuật toán Apriori khai phá liệu sử dụng luật kết hợp 2.2 Thuật toán Apriori: Thuật toán Apriori thuật toán điển hình áp dụng khai phá luật kết hợp Thuật toán dựa nguyên lý Apriori ... 15 Ứng dụng thuật toán Apriori khai phá liệu sử dụng luật kết hợp Chương 3: Ứng dụng Khai phá luật kết hợp với Microsoft Association Rule 3.1 Mô tả công cụ CSDL dùng để khai phá luật kết hợp: Khai ... Trang Ứng dụng thuật toán Apriori khai phá liệu sử dụng luật kết hợp Chương 1: Tổng quan Data Mining 1.1 Data Mining gì: Data Mining (khai phá liệu) khái niệm mô tả trình khám phá tri thức tri thức...
 • 26
 • 293
 • 0

Nghiên cứu cách thể hiện Data Mining sử dụng thuyết tập thô, tìm hiểu luật kết hợp trong khai thác dữ liệu, demo quá trình khai phá dữ liệu sử dụng thuật toán Apriori

Nghiên cứu cách thể hiện Data Mining sử dụng lý thuyết tập thô, tìm hiểu luật kết hợp trong khai thác dữ liệu, demo quá trình khai phá dữ liệu sử dụng thuật toán Apriori
... khám phá tri thức, khai phá liệu, trình bày rõ vấn đề khai phá luật kết hợp ứng dụng số thuật toán khai phá luật kết hợp CSDL có sử dụng thuyết tập thô II CƠ SỞ LÝ THUYẾT TẬP THÔ LIÊN QUAN Khai ... TẬP LỚN – LÝ THUYẾT TẬP THÔ VÀ ỨNG DỤNG – TẬP THÔ VÀ LUẬT KẾT HỢP Giáo viên hướng dẫn: Th.S Vũ Anh Tú III KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU SỬ DỤNG LUẬT KẾT HỢP Tổng quan Phương pháp nhằm phát luật kết ... việc sử dụng luật tập thô luật kết hợp để khai phá liệu cách sử dụng thuật toán Apriori Về mặt thuyết, khai phá tri thức bao gồm bước: Hình thành, xác định định nghĩa toán; thu thập tiền xử lý...
 • 22
 • 364
 • 0

ứng dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu

ứng dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu
... luyện 2.1.3 Ứng dụng định khai phá liệu Sau xây dựng thành công định ta sử dụng kết từ mô hình định Đây bước sử dụng mô hình để phân lớp liệu rút tri thức phương pháp khai phá liệu phương pháp phân ... liệu Khai phá liệu bước trình khám phá tri thức từ sở liệu Khai phá liệu bao gồm giai đoạn sau [7]: Giai đoạn 1: Gom liệu (Gathering) Đây bước tập hợp liệu khai thác sở liệu, kho liệu chí liệu ... LEMS 1.5 Kết luận chương + Chương giới thiệu tổng quan khai phá liệu, ứng dụng khai phá liệu, giới thiệu số phương pháp khai phá liệu thông dụng + Trình bày tổng quan lý thuyết tập thô bao gồm...
 • 56
 • 367
 • 2

Ứng dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Ứng dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu
... QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ LÝ THUYẾT TẬP THÔ 1.1 Giới thiệu khai phá liệu 1.1.1 Khám phá tri thức 1.1.2 Khai phá liệu 1.2 Ứng dụng khai phá liệu ... luyện 2.1.3 Ứng dụng định khai phá liệu Sau xây dựng thành công định ta sử dụng kết từ mô hình định Đây bước sử dụng mô hình để phân lớp liệu rút tri thức phương pháp khai phá liệu phương pháp phân ... liệu Khai phá liệu bước trình khám phá tri thức từ sở liệu Khai phá liệu bao gồm giai đoạn sau [7]: Giai đoạn 1: Gom liệu (Gathering) Đây bước tập hợp liệu khai thác sở liệu, kho liệu chí liệu...
 • 57
 • 377
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu sinh viên tại Học viện Ngân hàng

Ứng dụng kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu sinh viên tại Học viện Ngân hàng
... 50 2.8 Triển khai OLAP liệu sinh viên 51 2.9 Kết luận 59 CHƯƠNG 60 ÚNG DỤNG KỸ THUẬT OLAP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ... kiểu liệu khai thác Khai phá liệu Là công nghệ nói chung, khai phá liệu áp dụng cho loại liệu miễn liệu có ý nghĩa cho ứng dụng mục tiêu Các hình thức liệu cho ứng dụng khai phá liệu sở liệu, liệu ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN TUẤN MINH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT OLAP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Ngành: Công nghệ thông...
 • 75
 • 262
 • 1

Báo cáo bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu quản nguồn nhân lực trong công ty sử dụng MSQL

Báo cáo bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý nguồn nhân lực trong công ty sử dụng MSQL
... HesoPhucap sở liệu quản lý nhân sự của một công ty Mô hình ER quản nhân Xây dựng mô hình sở liệu HVCNBCVT sở liệu quản lý nhân sự của một công ty HVCNBCVT 3.1 Thiết kế file liệu ... yêu cầu việc thiết kế sở liệu bán hàng Thiết kế sở liệu bán hàng mức khái niệm Thiết kế sở liệu bán hàng mức logic Cải thiện lược đồ sở liệu mô hình hóa thực thể liên kết Thiết kế sở liệu bán hàng ... tính chưa sử dụng rộng rãi hệ thống quản lý, hệ thống quản phải thực theo phương pháp thủ công hệ thống quản nhân nằm số Chức nhiệm vụ hệ thống quản nhân Hệ thống quản nhân có chức...
 • 16
 • 1,179
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệuluật kết hợp trong khai phá dữ liệutiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệu được đăng lên bởi phu votiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệu2 luật kết hợp trong khai phá dữ liệuphân tích và ứng dụng luật kết hợp để khai pháluật kết hợp trong khai mỏ dữ liệu association rule in data miningluật kết hợp trong khai mỏ dữ liệuphân tích kết quả nghiên cứu về công tác quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòngtạo luật kết hợp trong cơ sơ dữ liệu bankdata csv với phần mềm wekaquản lý nguồn nhân lực tại công ty xây dựnghoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty xây dựng và xây lắp4 phân tích kết quả nghiên cứu về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng công ty cổ phần ford thăng longkhái niệm vai trò quản lý nguồn nhân lựcthuật toán apriori trong khai phá dữ liệu luật kết hợpLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUMẠNG TRUYỀN ĐỒNG THỜI THÔNG TIN và NĂNG LƯỢNG CHẾ độ SONG CÔNGLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 1-DXQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-4Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-5Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-6Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-7gdt thanh bao cao ket qua giao dich 100.000 cp ngay 05.10.17 hose17.08.30 thanh cong bo thong tin ban 100.000 cp tu 05.09 den 04.10.17