Thực trạng kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần thương mại quảng trị

Thực trạng kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần thương mại quảng trị

Thực trạng kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần thương mại quảng trị
... hình thực Luật thuế GTGT Công ty Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT Công ty Công ty sử dụng kế toán máy nên nghiệp vụ kế toán thực theo quy trình kế toán máy Tạo nhiều thuận lợi cho người kế toán ... tỉnh Quảng Trị, sở hợp hai công ty hạch toán độc lập Công ty Thương nghiệp Đông Hà Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Quảng Trị thành lập nên Công ty Thương Mại Quảng Trị Công ty Thương Mại Quảng Trị ... trung thực, khách quan tổ chức công tác kế toán thuế GTGT Công ty thực tập Theo Nguyễn Thị Nhật Phương “Tình hình thực Luật thuế công tác kế toán thuế GTGT Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Thương Mại...
 • 97
 • 108
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TÂY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TÂY
... loại hàng, hàng, mặt hàng kế toán lấy giá thực tế mua vào đẻ xác định giá vốn hàng bán 2.2.2 Chứng từ thủ tục kế toán Để phản ánh giá vốn hàng bán Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tây ... nhân viên bán hàng không lập hóa đơn bán hàng mà ghi loại hàng, số lượng giá vốn hàng hóa bán • Các khoản giảm trừ doanh thu: Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tây áp dụng phương pháp toán linh ... nhóm hàng thực phẩm tiêu dùng nên chủng loại mặt hàng khác Vì Công ty sử dụng phương pháp thực tế đích danh đẻ tính giá vốn hàng bán xuất Do Công ty quản lý hàng hóa theo lô hàng, chủng loại hàng...
 • 48
 • 158
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT ANH
... Kế toán tổng hợp doanh thu + Tài khoản sử dụng Ở đề tài em đưa hoạt động bán hàng mặt hàng vải sợi vải Công ty Cổ phần Thương mại Việt Anh Để hạch toán doanh thu bán hàng Công ty cổ phần Thương ... Trình tự ghi sổ phần hành kế toán giá vốn hàng bán 2.2.3 Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán +Tài khoản sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ giá vốn hàng bán Công ty cổ phần Thương mại Việt Anh sử dụng TK ... 2009 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Các báo cáo, bảng biểu phần hành kế toán giá vốn hàng bán lập tháng 12/2009 Công ty cổ phần Thương mại Việt Anh sau: Công...
 • 26
 • 163
 • 0

kế toán thuế gtgt tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thiên trần vũ

kế toán thuế gtgt tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thiên trần vũ
... máy kế toán Công ty Bộ máy kế toán Công ty Cổ phần TM & DV Thiên Trần Kế toán trưởng Kế toán Giá thành Kế toán Vật liệu Kế toán Tài sản cố định Kế toán Tiền lương Sinh viờn: Nguyn Th Thy Kế toán ... Ha Nụi PH LC 05 Lun tt nghip : Sơ đồ ghi sổ kế toán Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp kế toán chứng từ loại Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ Bảng tổng ... Thu GTGT c khu tr ca hng húa, dch v +TK 133(2): Thu GTGT c khu tr ca ti sn c nh *Ti khon 3331 Thu GTGT phi np Ti khon ny dựng phn ỏnh s thu GTGT c gim, s thu GTGT phi np Kt cu: Bờn n: + S thu GTGT...
 • 68
 • 163
 • 2

Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Nakio

Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Nakio
... cứu công tác kế tóan thuế mà cụ thể thuế GTGT công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nakio, kiến thức học em chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nakio ... TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAKIO 2.1 Khái quát chung Công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nakio công ty cổ ... giá trị gia tăng tạicông ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nakio Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nakio Với kiến thức...
 • 69
 • 303
 • 1

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH QUẢNG NINH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH QUẢNG NINH
... Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH QUẢNG NINH 1/ Đặc điểm phân loại TSCĐ HH công ty: Công ty cổ phần xe khách Quảng ... đó.lấy Công ty xe khách Quảng Ninh làm điểm thực chủ trương Đến ngày 28/ 11 / 1998 UBND tỉnh Quảng Ninh có định số 3100 QĐ / UB việc chuyển Công ty xe khách Quảng Ninh thành Công ty Cổ phần xe khách ... nhuận Công ty tăng hàng năm nộp vào ngân sách với số tiền đáng kể 2/ Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh...
 • 21
 • 164
 • 0

Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần vận tải Dương Sơn

Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần vận tải Dương Sơn
... Thực trạng công tác thuế GTGT công ty cổ phần vận tải Sơn Dương 2.2.1 Đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất thuế GTGT: Hàng hóa,dịch vụ chịu thuế Cước vận chuyển Xi măng 2.2.2 Phương pháp tính thuế ... trường quy kế toán, các nghiệp vụ hạch toán thực phòng kế toán công ty 30 Sơ đồ máy kế toán: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán kho-vật tư Kế toán toán Thủ quỹ Chú thích: - Kế toán trưởng: ... thường trú 27 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SƠN DƯƠNG 2.1 Đặc điểm chung doanh nghiệp: 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển: Công ty doanh nghiệp...
 • 37
 • 692
 • 12

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CP ĐTPT VÀ ĐÔ THỊ BẮC GIANG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CP ĐTPT VÀ ĐÔ THỊ BẮC GIANG
... nhà đô thị Bắc Giang (Ký tên , đóng dấu ) 2.3.2 Kế toán toán thuế GTGT Công ty Khi quan thuế duyệt toán thuế GTGT toán số thuế GTGT đầu vào với số thuế GTGT đầu Công ty Căn báo cáo toán thuế GTGT ... đầu vào Kế toán chi tiết thuế GTGT dầu vào Công ty CP ĐTPT Nhà Đô thị Bắc Giang hạch toán sổ chi tiết thuế GTGT Sổ chi tiết thuế GTGT mở Công ty bao gồm: + Sổ chi tiết Tài khoản 3331- Thuế GTGT ... thuế GTGT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ + TK 1332 - thuế GTGT khấu trừ tài sản cố định 2.1.3.2 Trình tự kế toán thuế GTGT đầu vào Công ty Trình tự kế toán thuế GTGT đầu vào khấu trừ Công ty CP ĐTPT...
 • 37
 • 223
 • 1

Thực trạng kế toán thuế GTGT tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang

Thực trạng kế toán thuế GTGT tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang
... 2.3.2 Kế toán toán thuế GTGT Công ty Khi quan thuế duyệt toán thuế GTGT toán số thuế GTGT đầu vào với số thuế GTGT đầu Công ty Căn báo cáo toán thuế GTGT phe duyệt kế toán kết chuyển số thuế GTGT ... đầu vào Kế toán chi tiết thuế GTGT dầu vào Công ty CP ĐTPT Nhà Đô thị Bắc Giang hạch toán sổ chi tiết thuế GTGT Sổ chi tiết thuế GTGT mở Công ty bao gồm: + Sổ chi tiết Tài khoản 3331- Thuế GTGT ... 2.1 Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào (TK 133) Công ty 2.1.1 Chứng từ kế toán thuế GTGT đầu vào Để thực chế độ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế Công ty CP ĐTPT Nhà Đô thị Bắc Giang...
 • 37
 • 206
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TM HƯNG HẢI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TM HƯNG HẢI
... việc áp dụng Luật thuế GTGT đòi hỏi kế toán viên phải cập nhập thông tư, nghị định Luật thuế GTGT để áp dụng cách kịp thời .Công ty cổ phần đầu xây dựng TM Hưng Hải từ thành lập vào hoạt động ổn ... vụ kế toán thuế GTGT Hệ thống chứng từ Công ty sử dụng bao gồm: Hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra, giấy thông báo thuế, biên lai nộp thuế 2.2.2) Hạch toán chi tiết: Tại phòng kế toán, ... nộp thuế : Công ty CP đầu xây dựng TM Hưng Hải 1 0 Mã số thuế: Stt Hóa đơn, chứng từ Ký hiệu hóa Số hóa đơn Ngày, đơn tháng, năm phát sinh (1) (2) (3) (4) Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT...
 • 16
 • 302
 • 0

Thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và thiết bị điện Hà Nội

Thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và thiết bị điện Hà Nội
... hiểu thực tế tổ chức công tác hạch toán kế toán Công ty Cổ phần chế tạo biến thiết bị điện Nội em xin chọn đề án môn học kế toán là: Thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT Công ty Cổ phần ... góp phần vào ngân sách tỉnh xây dựng đất nước nói chung, Công ty Cổ phần chế tạo biến thiết bị điện Nội đời, tiền thân Nhà máy chế tạo biến Nội Công ty tổ chức hạch toán độc lập, thành ... tổng hợp Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu khái quát doanh nghiệp 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển...
 • 36
 • 209
 • 0

luận văn kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH BÌNH

luận văn kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH BÌNH
... doanh Công nghệ Hà Nội Khoa: Kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH BÌNH 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH xây dựng bình 2.1.1 Tên công ty Tên thức : công ty TNHH xây ... CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH BÌNH 3.1 Nhận xét Trong thời gian tháng thực tập công ty TNHH xây dựng bình, e tiếp cận với công tác kế toán Quá trình thực tập cho em ... Những tồn công tác kế toán công ty TNHH xây dựng bình Nhìn chung công tác kế toán công ty TNHH xây dựng bình tương đối tốt, cung cấp thông tin xác, kịp thời, cập nhập theo yêu cầu công ty Tuy nhiên,...
 • 32
 • 148
 • 0

luận văn kế toán Nghiên cứu về thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Kiểm Định Công Trình.

luận văn kế toán Nghiên cứu về thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Kiểm Định Công Trình.
... II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẦN ĐẦU TƯ VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH 2.1 Tổ chức công tác kế toán Bộ máy kế toán công ty tổ chức, hạch toán theo kiểu tập trung, công ... lý luận công tác hạch toán kế toán thuế GTGT - Phản ánh công tác hạch toán kế toán thuế GTGT Cụng ty Cổ Phần Vấn Đầu Kiểm Định Cụng Trình - Đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán ... kế toán thuế GTGT Tại công ty 3.Nội dung nghiên cứu: - Nội dung nghiên cứu vấn đề, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty -Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế...
 • 28
 • 186
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG
... TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG 3.1 Tổng quan công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên công ty: Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương - Công ... thực trạng công tác kế toán thuế GTGT công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương cho giai đoạn 2016-2020 ... đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận thuế GTGT kế toán thuế GTGT doanh nghiệp sản xuất Chương 3: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT công ty Cổ phần nước Sinh viên thực hiện: Trịnh Thị...
 • 129
 • 309
 • 0

Thực tế công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần 22- BQP

Thực tế công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần 22- BQP
... GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 22 – BQP 3.1 Nhận xét công tác kế toán thuế GTGT Công ty Cổ phần 22 – BQP 3.1.1 Ưu điểm: Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần ... Công nghệ Hà Nội CHƯƠNG II THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 22 - BQP 2.1 Tổng quan chung công ty cổ phần 22 – BQP 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần 22- ... doanh Chương II: Thực tế công tác kế toán thuế GTGT Công ty Cổ phần 2 2BQP Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán thuế GTGT Công ty Cổ phần 22 – BQP SV: Đinh Thị...
 • 59
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán thuế tndn trong công ty cổ phẩn đầu tư tài chính và thương mại g7hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế gtgt tại công ty cổ phần việt xôkế toán thuế gtgt tại công ty cổ phần ctd việt namthực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sông giátổ chức công tác kế toán thuế gtgt tại công ty cổ phần phú mỹkế toán thuế gtgt tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại minh cườnghoàn thiện kế toán thuế gtgt tại công ty cổ phần kỹ thuật công trình hà nộithực trạng kế toán tiền lương tại công ty cổ phần vật tư tân trườngthực trạng kế toán bán hàng tại công ty cp đt thương mại và dịch vụ sức sống mớitài khoản kế toán sổ kế toán áp dụng tại công ty cổ phần thương mại trang hoàng phátcác giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và thực phẩm gia pháttài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụhoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại dược phẩmhoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần thương mạiđề án kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại kiến trúc và xây dựng dthchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học