THỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT và THUẾ TNDN tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ

Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT thuế TNDN tại công ty cổ phần may xuất khẩu huế

Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty cổ phần may xuất khẩu huế
... chức công ty; phân tích tình hình tài công ty Hai tìm hiểu máy kế toán công ty công tác kế toán thuế GTGT thuế TNDN công ty Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT thuế ... trạng công tác kế toán - thuế GTGT thuế TNDN công ty cổ phần may xuất Huế Lê Thị Khánh Hoà (2015), Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT thuế TNDN công ty TNHH thương mại dịch ... Kết cấu khoá luận Khoá luận gồm ba phần: Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung kết nghiên cứu Chương 1: Những lý luận thuế GTGT thuế TNDN Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT thuế TNDN...
 • 145
 • 1,062
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT THUẾ TNDN tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ

THỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT và THUẾ TNDN tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ
... sổ kế toán N 2.2 Thực trạng công tác kế toán thuế công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Ư Ờ HUDATEX 2.2.1 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT TR 2.2.1.1 Đặc điểm tổ chức công tác thuế GTGT Công ty ... hợp sở lý luận thuế kế toán thuế GTGT, TNDN - Tìm hiểu tình hình công ty thực trạng công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế U Ế - Đánh giá thực trạng đưa giải ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế HUDATEX 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển U Ế Công Ty...
 • 125
 • 44
 • 0

thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu huế

thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu huế
... vụ u cầu kế tốn ngun vật liệu 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ (HUDATEX) 21 2.1 Giới thiệu chung Cơng ty Cổ phần may Xuất Huế .21 ... PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN 81 CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI .81 CƠNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ 81 3.1 Nhận xét cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty cổ phần may xuất Huế ... trọng kế tốn ngun vật liệu, thời gian thực tập cơng ty cổ phần may xuất Huế, tơi chọn đề tài: Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty cổ phần may xuất Huế làm đề tài cho chun đề thực...
 • 106
 • 196
 • 1

THỰC TRẠNG sử DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG TAI CÔNG TY cổ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ GIAI đoạn 2010 2012

THỰC TRẠNG sử DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG TAI CÔNG TY cổ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ GIAI đoạn 2010 2012
... HÌNH SỬ DỤNG TGLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ GIAI ĐOẠN 2010- 2012 2.1 Tổng quan công ty cổ phần May xuất Huế 2.2 Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động công ty May xuất Huế giai ... sử dụng thời gian lao động công ty May xuất Huế giai đoạn 2010- 2012 a a Bảng cân đối sử dụng TGLĐ công ty năm 2010- 2012 b b Các tiêu độ dài làm việc thực tế bình quân kỳ công tác công ty cổ phần ... ty cổ phần May xuất Huế c c Các hệ số sử dụng quỹ TGLĐ công ty cổ phần May xuất Huế P3 d d Thời gian tổn thất công ty cổ phần May xuất Huế P3 e ff g g Phân tích hiệu sử dụng ngày công công ảnh...
 • 39
 • 216
 • 2

Thực tập Công ty Cổ Phần may Xuất khẩu Hà Bắc

Thực tập Công ty Cổ Phần may Xuất khẩu Hà Bắc
... Giám Đốc Sản Xuất Phòng TC - KT Văn phòng Công ty Phòng kỹ Thuật Phòng CBSX Xí Nghiệp I Xí Nghiệp II Kho Công ty Phòng kỹ thuật XN Xưởng cắt Xưởng may Hoàn thành C CU T CHC CTY C PHN MAY XUT KHU ... lp vo thỏng / 2003 Tuy Cty mi thnh lp c hn nm nhng ú cỳ bc tin mi nh c mt s cụng ty khỏc giỳp nh Cty may 19-5 Cty, CP may XK Thi Nguyn u thỏng 7/2006 va qua cụng ty CP may XK H Bc ang ỏp dng ... chiu di ng may cỳ cng c tớnh cụng ngh cựng loi vi, cựng loi ch, cựng mt mũi may ng may tht nút : 1m ng may tiờu hao n 3,5 m ch ng may vt s : 1m ng may tiờu hao 3m ch v 8m ch t ng may múc xớch...
 • 93
 • 626
 • 3

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH
... toàn công việc kế toán thực tập trung phòng kế toán công ty, đơn vị trực thuuộc phận kế toán riêng 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH ... công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.2.3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm công ty Xuất phát từ việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty cổ phần may xuất Thái ... mã hàng mở phiếu tính giá thành để theo dõi tập hợp chi phí sản xuất theo mã hàng Công ty thực việc tập hợp chi phí sản xuất thuận lợi cho công tác tính giá thành chi phí sản xuất chung đến cuối...
 • 39
 • 295
 • 0

thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu trường thắng

thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu trường thắng
... KIẾN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƢỜNG THẮNG Đánh giá chung công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phân may xuất Trƣờng Thắng 1.1 Ƣu điểm Công ty có ... II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƢỜNG THẮNG 2.1 Tình hình chung nguyên vật liệu Công ty cổ phần may xuất Trƣờng Thắng 2.1.1 Đặc điểm nguyên vật ... công ty 16 1.6 Các sách kế toán áp dụng công ty 17 II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG THẮNG 17 2.1 Tình hình chung nguyên vật...
 • 61
 • 231
 • 1

thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu trường thắng

thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu trường thắng
... CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG THẮNG 2.1 Tình hình chung nguyên vật liệu Công ty cổ phần may xuất Trường Thắng 2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu Công ty Công ... KIẾN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG THẮNG Đánh giá chung công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phân may xuất Trường Thắng 1.1 Ưu điểm Công ty có ... Lương Trọng Yêm CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG THẮNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG THẮNG 1.1 Quá trình hình...
 • 71
 • 157
 • 0

thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu trường thắng

thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu trường thắng
... CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG THẮNG 2.1 Tình hình chung nguyên vật liệu Công ty cổ phần may xuất Trường Thắng 2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu Công ty Công ... KIẾN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG THẮNG Đánh giá chung công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phân may xuất Trường Thắng 1.1 Ưu điểm Công ty có ... Lương Trọng Yêm CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG THẮNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG THẮNG 1.1 Quá trình hình...
 • 59
 • 83
 • 0

hoàn thiện kế toán thuế gtgt cách tính thuế gtgt tại công ty cổ phẩn may xuất khẩu trường thắng

 hoàn thiện kế toán thuế gtgt và cách tính thuế gtgt tại công ty cổ phẩn may xuất khẩu trường thắng
... TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HOÁ 43 3.1 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ ... nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT Công ty 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Về không gian Bài chuyên đề nghiên cứu sở lý luận kế toán thuế, kế toán thuế GTGT Từ sâu nghiên cứu thực trạng công ... trạng công tác kế toán GVHD: Th.S Phạm Văn Cư 2.4.7 Báo cáo thuế GTGT 2.4.7.1 Thuế GTGT phải nộp nhà nước Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ Thuế GTGT đầu (=) giá tính...
 • 72
 • 191
 • 0

hoàn thiện kế toán thuế gtgt cách tính thuế gtgt tại công ty cổ phẩn may xuất khẩu trường thắng

hoàn thiện kế toán thuế gtgt và cách tính thuế gtgt tại công ty cổ phẩn may xuất khẩu trường thắng
... PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HOÁ 3.1 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY CỔ ... phí công ty Trên số tồn trước mắt, để đạt kết cao công tác kế toán nói chung công tác kế toán thuế GTGT, công ty cần có biện pháp hợp lý để khắc phục tồn nêu nhằm hoàn thiện công tác thuế GTGT, ... áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp GTGT - Công thức tính: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu - Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ Trong đó: - Thuế GTGT đầu tổng số thuế GTGT hàng...
 • 68
 • 189
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại C.ty cổ phần Đầu tư - Xây lắp - Thương mại & Dịch vụ

Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại C.ty cổ phần Đầu tư - Xây lắp - Thương mại & Dịch vụ
... hiệu sản xuất thi công 2.1.4 Tổ chức máy kế toán công ty Bộ máy kế toán công đợc tổ chức theo hình tổ chức công tác kế toán tập trung Kế toán trưởng ( tổng hợp) Kế toán toán Kế toán TSCĐ XDCB Mối ... nhất: Sổ kế toán phục vụ kế toán tài (sổ kế toán tổng hợp) Tuỳ theo hình thức kế toán mà doanh nghiệp xây dựng áp dụng để có sổ kế toán khác nhau, nhng hình thức kế toán chúng sổ kế toán tổng hợp, ... xuất tính giá thành CPSX tập hợp đợc giá thành thực tế đơn đặt hàng 27 Chơng Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần đầu t - xây lắp - thơng mại dịch...
 • 79
 • 280
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH
... quản lý sản xuất kinh doanh 3.2 NHỮNG Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH Là học sinh chuyên ngành kế toán ... phục công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần may xuất Thái Bình cần khắc phục nhược điểm * Về máy kế toán công ty Bộ máy kế toán công ty số lượng kế toán ... số ý kiến với mong muốn góp phần nhỏ vào công việc đổi hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần May xuất Thái Bình Trong thời gian thực tập công...
 • 10
 • 203
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
... trạng kế toán nguyên vật liệu công ty CP May XK Việt Thái Chương III: Một số ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty CP May XK Việt Thái Trong trình nghiên cứu lý luận để hoàn ... xuất nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất phải vào giá thành thực tế nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ nhập kỳ 22 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI ... VỀ CÔNG TY MAY CỔ PHẦN VIỆT THÁI 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty CP Ngày 9/12/1997 công ty CP May XK Việt Thái đƣợc thành lập theo định số 508/QD-UB UBND tỉnh Thái Bình Công ty CP May...
 • 75
 • 141
 • 0

Tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái docx

Tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái docx
... phẩm Phần 7: Tìm hiểu kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Phần 8: Tìm hiểu kế toán nguồn vốn công ty Phần 9: Tìm hiểu báo cáo tài 4 PHẦN I: TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ... tổ chức công tác kế toán công ty CP may XK Việt Thái 2.2.1 Chế độ tổ chức sổ sách Niên độ kế toán: Năm tài công ty ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch Công tác kế toán đơn bị hạch toán, ... Phân xưởng Tổ bảo vệ Phân xưởng Tổ chức công tác kế toán công ty CP may XK Việt Thái 2.1 Bộ máy kế toán công ty CP may XK Việt Thái Giống tất công ty, doanh nghiệp hoạt động đất nước Việt Nam,...
 • 109
 • 330
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần 2 thực trạng môi trường sản xuất sản phẩm tại công ty cổ phần may xuất khẩu thái bìnhthực trạng năng suất lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu hà bắcgiải phát hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may xuất khẩu đại đồngmột số giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng thanh toán của công ty cổ phần may xuất khẩu việt tháikế hoạch triển khai phong trào 5s tại công ty cổ phần may xuất khẩu thái bìnhcông ty cổ phần may xuất khẩu hà bắccông ty cổ phần may xuất khẩu thái nguyêncông ty cổ phần may xuất khẩu hà phongphần 1 tổng quan về công ty cổ phần may xuất khẩu thái bìnhgiới thiệu về công ty cổ phần may xuất khẩu thái bìnhnhiệm vụ và chức năng của công ty cổ phần may xuất khẩu thái bìnhđặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty cổ phần may xuất khẩu thái bìnhkết quả hoạt động của công ty cổ phần may xuất khẩu thái bình trong những năm gần đâyphần 3 đề xuất triển khai phong trào 5s tại công ty cổ phần may xuất khẩu thái bìnhtính cấp thiết nghiên cứu của việc nâng cao năng suất lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu hà bắcbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câyBảng nhân 6Bài 23. g, ghBài 17. u, ưBài 12. i, aBài 9. o, cBài 8. Ăn, uống hàng ngàyDE KT CHUONG 1-LOP 11