Phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thị xã hồng lĩnh, tỉnh hà tĩnh

Phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thị hồng lĩnh, tỉnh tĩnh

Phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thị xã hồng lĩnh, tỉnh hà tĩnh
... triển nguồn nhân lực tiến trình CNH, HĐH thị ng Hồng Lĩnh, tỉnh Tĩnh .23 2.2.1 Qui mô tốc độ tăng nguồn nhân lực thị Hồng Lĩnh, tỉnh ườ Tĩnh thị Hồng Lĩnh, tỉnh Tĩnh ... sở lý luận thực tiễn nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực in đại hóa thị Hồng Lĩnh, tỉnh Tĩnh h Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tiến trình công nghiệp hóa, Chương Phương hướng ... TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - hội ảnh hưởng đến nguồn nhân lực thị Hồng Lĩnh, tỉnh Tĩnh uế...
 • 69
 • 136
 • 0

Thực trạng & Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong quá trình Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Thực trạng & Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong quá trình Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
... lùi trình công nghiệp hóa đại hoá nớc ta.Muốn phát triển nông thôn, công nghiệp hoá đại hoá nông nghiệp nông thôn việc trớc tiên phải làm giải phóng phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân ... truyền thốngPhát huy nguồn nhân lực nông thôn nhân tố định để biến tiềm thành thực 3.3 Phát triển nguồn nhân lực nông thôn thúc đẩy phát triển nông nghiệp thực đợc vấn đề nông nghiệp, nông thôn chuyển ... phẩm Nh vậy, nông thôn Việt Nam hoà vào nghiệp đổi công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nớc Song muốn công nghiệp hoá đại hoá nông thôn yếu tố định nguồn nhân lực, nguồn nhân lực phát triển mạnh mẽ...
 • 21
 • 607
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện diễn châu tỉnh nghệ an

Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
... n i hóa nông nghi p, nông thôn + Th c tr ng công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn vùng khác nư c +V n hi n s d ng ngu n nhân l c trình công nghi p hóa, i hóa nông nghi p, nông thôn ... m quan tr ng c a nông dân, nông nghi p nông thôn Trong trình nh công nghi p hóa, hi n ng ta xác i hóa nông nghi p, nông thôn m t nh ng n i dung b n c a công nghi p hóa, hi n công nghi p hóa, ... p hóa nông thôn; hi n i hóa nông ó là: Công nghi p hóa nông nghi p; công i hóa nông nghi p; hi n i hóa nông thôn Công nghi p hóa nông nghi p, theo tác gi Chu H u Quý Nguy n K Tu n là: Quá trình...
 • 126
 • 439
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh Phú Thọ

Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Phú Thọ
... Chương NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TỈNH PHÚ THỌ 1.1 Nguồn lực người mối quan hệ với công nghiệp hóa, đại ... triển nguồn lực người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Phú Thọ Chƣơng NGUỒN LỰC CON NGƢỜI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ... tỉnh Phú Thọ vấn đề đặt nguồn nhân lực trình công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh - Đề xuất quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn lực người tỉnh, đáp ứng yêu cầu trình công nghiệp hóa, đại...
 • 103
 • 191
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2020

Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2020
... h kinh t thành ph phát tri Ngu Hi có ch Ngu c trình phát tri Ngu c ành ph Ngu nh CNH, thành ph ph ? Gi c ành ph ài Phát tri trình CNH, ên c ngu phát tri nghiên c Ngu nhân l ên quan nhân t ò ... s t phát tri Lu (2000) “S trình công nghi tr , ánh giá, nêu rõ vi khai thác ngu trình CNH, H Báo Giáo d H Ngu Giáo d phát tri phát hành, khái quát h – xu – Thành ph gi i pháp phát tri t phát ... ành nh thành ph , nh ngu tác giáo d àt Ngu trình CNH, 12 – 2020” góp ph trình phát tri ghiên c òc ngu c a thành ph òn cho th kênh hi tính hi qu hi ngu ày trình phát tri qu Thành ph H Chí Minh trung...
 • 106
 • 157
 • 1

Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020

Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020
... , t n p i i 1- , Hai CNH, H H Ba là, Bình D ng 4 nói chun ng l Bình D trình , 2011 a , ng ng ng 5 s - Lênin C Mác Mác s ban Nhân Dân c c p kê, mô hình hóa ng nói riêng Hai là, t CNH, H H Ba ... trình Nhà n ng trình Ba là, t ng c c ch ng trình h tr ng trình i âng cao n ng s 38 CNH, vai trò trình CNH, H t CNH, H ng nói riêng NHÂN NG 39 2.1 - t 2.1 Bình D c t t t Ninh, phía ông giáp Long ... c ng c s n Vi t Nam ã ph n ánh m t cách t ng quát khái ni m ngu n nhân l c c ba ph ng di n: trí l c, th l c nhân cách Cùng v i c s khoa h c cho s phát tri n y u t ti n g n li n v i khoa h c hi...
 • 100
 • 146
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tỉnh bắc giang hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc giang hiện nay
... LỰC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BẮC GIANG HIỆN NAY 31 2.1 Điều kiện tự nhiên nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Bắc Giang trình công nghiệp ... nguồn nhân lực tỉnh Bắc Giang trình tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn 37 2.3 Phương hướng giải pháp phát triển nguồn nhân lực trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông ... Chương CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẮC GIANG HIỆN NAY 1.1 Công nghiệp hóa- đại hóa nông nghiệp, nông thôn...
 • 94
 • 171
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... Quan niệm công nghiệp hoá, đại hoá .7 Tính tất yếu khách quan thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Đặc điểm thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Vai trò nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp ... nhằm phát triển nguồn lực ngời cho công nghiệp hoá, đại hoá Đây nhiệm vụ lớn khó khăn công đổi Các yếu tố nguồn nhân lực cần đợc đáp ứng thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Công nghiệp hoá, đại hoá ... triển nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hoá -hiện đại hoá - đất nớc Bài viết em bao gồm ba phần: Chơng I: Nguồn gốc sở lý luận Chơng II: Nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá, đất nớc...
 • 23
 • 285
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
... nguồn nhân lực nêu trên, theo chúng tôi, nội dung phát triển nguồn nhân lực bao gồm: - Phát triển nguồn nhân lực mặt số lượng; - Phát triển nguồn nhân lực mặt chất lượng 1.1.2.1 Phát triển nguồn nhân ... phát triển nguồn nhân lực; thứ ba, việc đáp ứng nguồn nhân lực cho trình phát triển Việt Nam phức tạp Áp lực thách thức lớn việc phát triển nguồn nhân lực Việt Nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân: ... tế đại Những khác biệt: Những khác biệt bối cảnh phát triển nguồn nhân lực Việt Nam với nước Đông Á thời kỳ đầu công nghiệp hóa, bao gồm: Thứ nhất, áp lực thách thức phát triển nguồn nhân lực...
 • 21
 • 300
 • 1

chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa việt nam

chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa ở việt nam
... 1.1.2 Chất lợng nguồn nhân lực yếu tố ảnh hởng đến chất lợng nguồn nhân lực trình công nghiệp hoá, đại hoá 1.1.2.1 Chất lợng nguồn nhân lực tiêu đánh giá chất lợng nguồn nhân lực Chất lợng NNL ... nguồn nhân lực cho trình công nghiệp hoá, đại hoá hải dơng 1.1 Nguồn nhân lực chất lợng nguồn nhân lực trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc 1.1.1 Nguồn nhân lực vai trò trình công nghiệp hoá, đại ... dân số ảnh hởng đến chất lợng nguồn nhân lực Thứ t: Tình trạng dinh dỡng chăm sóc sức khoẻ tác động đến chất lợng nguồn nhân lực 1.2 Những yêu cầu chất lợng nguồn nhân lực trình công nghiệp hoá,...
 • 20
 • 105
 • 0

Kinh nghiệm 1 số quốc gia châu á về phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - bài học cho Việt Nam pptx

Kinh nghiệm 1 số quốc gia châu á về phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - bài học cho Việt Nam pptx
... t t 14 6.000 (năm 19 70) lên t i 1. 588.000 (năm 19 99) [1] B ng S phát tri n c a giáo d c ñ i h c Qu c (19 70 -1 9 99) Năm 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 19 99 S trư ng ñ ih c 71 72 85 10 0 10 7 13 1 15 8 ... viên S giáo sư 14 6. 414 208.986 402.979 9 31. 884 1. 040 .16 6 1. 187.735 1. 587.667 7.779 10 .080 14 .458 26.047 33.340 45.087 57.0 01 Ngu n: [1] T i Singapore, Chính ph ñ u tư thích ñáng cho giáo d c ñ ... giáo d c, ñào t o nhân l c có ch t lư ng cao [5] Bài h c rút cho Vi t Nam v phát tri n ngu n nhân l c T t c qu c gia nói ñ u nư c, vùng lãnh th t i khu v c ðông Á, ðông Nam Á ñ u có nhi u nét...
 • 7
 • 578
 • 8

Biện chứng của quá trình phát triển và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nước ta đến năm 2010

Biện chứng của quá trình phát triển và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nước ta đến năm 2010
... mối quan hệ công nghiệp hoá - đại hoá với phát triển sử dụng nguồn nhân lực a.Khái niệm nguồn nhân lực theo ngân hàng giới -Nguồn nhân lực toàn vốn người ( thể lực ,trí lực ,kỷ ,nghề nghiệp, v.v…) ... nguồn nhân lực trình công ngiệp hoá - đại hoá Trước hết phải khẳng định nguồn nhân lực người yếu tố định phát triển tất quốc gia, dân tộc lĩnh vực .Quá trình công ngiệp hoá - đại hoá đòi hỏi phát ... ngiệp hoá - đại hoá không đòi hỏi phải có vốn , kỹ thuật, tài nguyên… mà phải phát triển cách tương xứng lực người sử dụng phương tiện đó .Nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công ngiệp hoá - đại hoá...
 • 11
 • 286
 • 0

nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ninh thuận

nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ninh thuận
... hư ng, m c tiêu phát tri n ngu n nhân l c Khu công nghi p ñ a bàn t nh Ninh Thu n 61 4.2.1 ð nh hư ng 61 4.2.2 M c tiêu phát tri n ngu n nhân l c Khu công nghi p ñ a bàn t nh Ninh Thu n th i ... tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u th c tr ng ngu n nhân l c Khu công nghi p, C m công nghi p ñ a bàn t nh Ninh Thu n T ñó, ñ xu t nh ng bi n pháp phát tri n ngu n nhân l c Khu công ... c tiêu nghiên c u 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 1.4 Ý nghĩa khoa h c th c ti n c a ð tài PH N II: CƠ S LÝ LU N PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG CÁC KHU CÔNG NGHI P TRÊN ð A BÀN T NH NINH THU...
 • 113
 • 176
 • 2

Xem thêm