Giao an theo chu de vat ly 12

Giao an theo chu de vat ly 12

Giao an theo chu de vat ly 12
... thiết bị thí nghiệm Chu n bị GV HS: a) Chu n bị GV: - Nhắc HS chu n bị theo nội dung phần báo cáo thực hành Sgk - Chu n bị số câu hỏi kết hợp với thực hành HS b) Chu n bị HS: - Chu n bị mẫu báo ... độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập Chu n bị GV HS: a) Chu n bị GV: - Con lắc lò xo theo phương ngang Vật m vật hình chữ “V” ngược chuyển động đêm không khí b) Chu n bị HS: - Ôn lại khái niệm lực ... tập sgk sbt c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập Chu n bị GV HS: a) Chu n bị GV: - Chu n bị tập sgk sbt b) Chu n bị HS: - Chu n bị tập nhà Tiến trình dạy: * Ổn định lớp: (1 phút) a)...
 • 219
 • 269
 • 0

Luyện thi đại học theo chủ đề-Vật 12

Luyện thi đại học theo chủ đề-Vật lý 12
... động cưỡng chu kì lực cưỡng 37 TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC – HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM Chương II Chủ đề 1: SĨNG CƠ HỌC ÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG VỀ SĨNG CƠ HỌC 66 Một sóng học có tần số f lan truyền mơi trường vật ... 13,5m/s TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC – HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA Trong phương trình dao động điều hòa x = A.sin(ωt + ϕ) , radian (rad) thứ ngun đại lượng A Biên độ ... độ cực đại B Vận tốc vật đạt cực tiểu C Vật vị trí có li độ khơng D Vật vị trí có pha dao động cực đại 11 TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC – HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM 2.70 Một vật dao động điều hòa theo phương...
 • 81
 • 271
 • 0

bài tập theo chủ đề vật 12 sóng cơ học

bài tập theo chủ đề vật lý 12 sóng cơ học
... /152 Taiª Mobile: 0919.226.318 CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC DẠNG 1: BÀI TOÁN CƠ BẢN (SỬ DỤNG CÔNG THỨC - Liên hệ  , v T (f): v  T   vT ) f  - Quãng đường sóng truyền thời gian t: S ... 331m/s Câu Một sóng học dao động dọc theo trục 0x theo phương trình u=acos(2000t+20x)cm Tốc độ truyền sóng A 331m/s B 100m/s C 314m/s D 334m/s Câu Một sóng học lan truyền môi trường vật chất điểm ... Khoảng cách đỉnh sóng 12m Tính vận tốc truyền sóng nước? A 3m B 3,33m C 6,67m D 6m Câu Trong thời gian 12s người quan sát thấy có sóng qua trước mặt Vận tốc truyền sóng 2m/s Bước sóng có giá trị...
 • 152
 • 93
 • 0

Bộ giáo án dạy học theo chủ đề vật 7

Bộ giáo án dạy học theo chủ đề vật lý 7
... nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta 3)Nguồn sáng, vật sáng: - Nguồn sáng: vật tự phát ánh sáng -Vật sáng: Gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào 4) Vận dụng: Học sinh: GV ... nguồn sáng • Đa số vật không tự phát ánh sáng nhận ánh sáng từ nguồn sáng chiếu vào phát ánh sáng Đó vật chiếu sáng Ví dụ như: vật ánh sáng ban ngày hay ánh đèn, Mặt Trăng, • Nguồn sáng vật chiếu ... dụ nguồn ánh sáng sáng, vật sáng nhận ánh sáng từ nguồn sáng chiếu vào phát ánh sáng Đó phát biểu theo quan điểm phát triển lực vật chiếu sáng Ví dụ như: vật ánh sáng ban ngày hay ánh đèn, Mặt...
 • 24
 • 1,902
 • 33

Ôn tập lí thuyết theo chủ đề vật12 CB

Ôn tập lí thuyết theo chủ đề vật lí 12 CB
... khèi lỵng cđa mét h¹t nh©n nguyªn tư Cacbon 13 C C u b»ng D u b»ng 12 12 khèi lỵng cđa mét h¹t nh©n nguyªn tư Cacbon khèi lỵng cđa mét nguyªn tư Cacbon 12 12 C C 7.6 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng? ... thay đổi bước sóng thay đổi theo B Sóng âm sóng học dọc lan truyền mơi trường vật chất, có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz gây cảm giác âm tai người 12 Trắc nghiệm thuyết 12 GV: Trần Đình Toàn(0986.040.616) ... Trắc nghiệm thuyết 12 GV: Trần Đình Toàn(0986.040.616) A Cïng tÇn sè B Cïng biªn ®é C LƯch pha 120 0 D C¶ ba ®Ỉc ®iĨm trªn 3.49 Trong c¸ch m¾c dßng ®iƯn xoay chiỊu ba pha ®èi xøng theo h×nh sao,...
 • 53
 • 403
 • 8

giáo án theo chu đề

giáo án theo chu đề
... 1: Trò chuyện theo chủ đề: - Trẻ hát - Cô trẻ hát bài: em yêu cô giáo - Các vừa hát hát nói ai? - Trẻ trả lời - Cô giáo dạy bạn nhỏ điều gì? - Còn con, có yêu quý cô giáo không? - Yêu cô giáo phải ... trẻ *Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú - Cô cho trẻ hát Cô giáo em - Các vừa hát hát nào? - Vậy lớp học có cô giáo - Cô giáo tên gì? - Các có yêu cô giáo không? - Chúng đoán xem cô có quà * ... cô giáo - Trẻ nhận biết đợc phận thể ngời - Trẻ biết bố cục hợp lý tô mầu đẹp 2/ Kỹ năng: - Rèn kỹ vẽ, kỹ tô mầu tranh 3/ Giáo dục: - Giáo dục trẻ biết yêu quý trờng lớp, bạn bè, cô giáo II/ Chu n...
 • 17
 • 623
 • 2

Gián án 5 chủ đề vật 11

Gián án 5 chủ đề vật lý 11
... Bài Hai vật nhỏ giống nhau, vật thừa êlectron Tìm khối lượng vật để lực đẩy tĩnh điện lực hấp dẫn Bài 10 Êlectron quay quanh hạt nhân nguyên tử Hiđrô theo quỹ đạo tròn bán kính R = 5. 1 011 m a ... tích hai lực Hai lực phải trực đối → yêu cầu toán * Để ý: - Lực đẩy Acsimét: F = ρgV Trong đó: ρ khối lượng riêng chất chiếm chỗ vật (kg/m3) V thể tích vật chiếm chỗ chất có khối lượng riêng ρ (m3) ... electron b Tính vận tốc tần số chuyển động electron Loại Tương tác nhiều điện tích điểm ( Thường toán yêu cầu tìm lực tổng hợp tác dụng lên điện tích) * Phương pháp chung: - Xác định lực thành phần...
 • 5
 • 426
 • 1

Tài liệu Ôn tập theo chủ đề vật 10 và bài tập. doc

Tài liệu Ôn tập theo chủ đề vật lý 10 và bài tập. doc
... tức thời tăng theo thời gian B.Gia tốc tức thời không đổi B.Vận tốc tức thời không đổi D.Vận tốc hàm bậc thời gian 20.Một vật chuyển động nhanh dần đều, 4s vật quảng đường 24m 4s vật quãng đường ... ném vật m thẳng đứng lên cao với vận tốc 5m/s, lúc B cách mặt đất 20m người ta thả rơi tự vật m Lấy g = 10m/s2 Vật rơi chạm đất trước cách vật sau thời gian? A Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật ... 0,5s so với vật B Vật rơi xuống trước 1s so với vật C Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật D Vật rơi xuống trước 1s so với vật 36 Một đoàn tàu hãm phanh chuyển động chậm dần vào ga với vận tốc...
 • 11
 • 611
 • 17

MẪU GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 CHỦ ĐỀ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT – BẢO VỆ VÀ LẤY ĐIỆN AN TOÀN ĐIỆN

MẪU GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 CHỦ ĐỀ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT – BẢO VỆ VÀ LẤY ĐIỆN  AN TOÀN ĐIỆN
... thỏi theo chng trỡnh hin hnh Kiến thức Hiểu đợc đặc điểm, cấu tạo, số yêu cầu kĩ thuật mạng điện nhà ; chức năng, cấu tạo, nguyên lí làm việc thiết bị lấy điện, đóng cắt, bảo vệ mạch điện Kĩ ... cắt, bảo vệ mạch điện Kĩ Sử dụng đợc thiết bị điện mạng điện nhà kĩ thuật an toàn điện _ Xỏc nh c v trớ cỏc thit b in mch in Thỏi Lm vic khoa hc, ngn np, an ton v yờu thớch k thut in 2) Bng mụ ... Cõu 2 .8 Khi lp t cu chỡ cú nờn lp dõy trung tớnh khụng? Vỡ ỏp ỏn: 12 Cõu 3.5 Gia ỡnh nh bn An b chp in lm cho cu chỡ b hng: Cõu 3.5.1 An v Thu tranh lun xem nờn thay loi dõy chy no? Bn An núi...
 • 13
 • 5,957
 • 41

Giáo án theo chủ đề đôi bàn chân xinh

Giáo án theo chủ đề đôi bàn chân xinh
... nhánh 2: Bàn Chân Xinh Hoạt động khám phá: ĐÔI BÀN CHÂN I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết tên gọi, phân biệt vài đặc điểm nỗi bật đôi bàn chân mình: bàn chân, mu bàn chân, ngón chân, móng chân Biết ... tranh chủ đề Chủ đề: Bản Thân nhánh 2: Bàn Chân Xinh Lập bảng hoạt động tổ chức góc chơi: CÁC BIỂU BẢNG THỰC HIỆN TRONG CHỦ ĐỀ: ĐÔI BÀN CHÂN Lập bảng chức đôi bàn chân Trẻ vẽ, cắt, xé dán ... động đôi bàn chân - Biết diễn đạt hiểu biết bộc lộ suy nghĩ trẻ đôi bàn chân cử điệu Có khả mô tả vài đặc điểm bàn chân Phát triển khả ý quan sát, ghi nhớ có chủ định - GD trẻ biết giữ gìn đôi bàn...
 • 20
 • 3,183
 • 0

Dạy học theo chủ đề Vật 10 Theo mô hình Trường học mới Việt Nam THPT

Dạy học theo chủ đề Vật lý 10 Theo mô hình Trường học mới Việt Nam THPT
... học tập Cụ thể học sau: Bài 1: Sai số phép đo đại lượng Vật Bài 2: Giới thiệu thiết bị Labdisc Physio phần mềm xử số liệu Globilad III HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỤ THỂ CỦA CHỦ ĐỀ Ngày dạy: 17 /10/ 2015 ... CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ Nội dung chủ đề xếp học thời lượng tiết Các thông qua việc tổ chức cho học sinh hoạt động theo với cấu trúc hoạt động mong muốn hình thành nên kiến thức, kĩ lực cốt lõi cho học sinh ... phát triển cho học sinh - Năng lực tự học: lập kế hoạch học tập, bố trí thí nghiệm nghiên cứu khoa học - Năng lực giải vấn đề: phát giải vấn đề tìm hiểu tượng tự nhiên môn khoa học - Năng lực...
 • 10
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án theo chủ đề chất lỏnglớp 10mẫu giáo án theo chủ đềbài tập chọn lọc theo chủ đề vật lý 11giáo án theo chủ đềgiáo an theo chu degiáo án theo chủ đề bài lực hướng tâmgiao an theo chu de em yeu co giaogiáo án dạy thêm môn vật lý 12mẫu giáo án theo chủ đề môn công nghệ lớp 8day hoc theo chu de vat ly 6 bai su no vi nhiet cua cac chatday hoc theo chu de vat ly 6 theo nang luc cuahoc sinhgiáo án theo chủ đề môn tin họcgiáo án chủ đề vất lý lớp 6giáo án điện tử môn vật lý lớp 12giáo án mtxq chủ đề động vậtThông tư 07 dành cho Điều dưỡng | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnVitamin D for the management of asthmaQuy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo ứng phó các tình huống khẩn cáp của TCT Khí VNhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUWJPTDJIR29MUFkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anWGYyckhSOTEtRmMIVIG in ADEM treatment(1)PREVENTION OF POST OPERATIVE VOMITINGCS BN có KTTW 30 11 2016https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3B1TlJWRG91UlUvn 24-07-2017 60. 682.QD-UBCK - 21.07.2017 Quyết định sửa đổi QĐTL Chi nhánh Thanh Xuân_signed.pdfQui trình chăm sóc Hậu môn nhân tạo1.LLM 2017.10.17 73542be NQHDQT ngay 13102017 ve thoai mot phan von tai LILAMA 451.pdfhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbi1ETTk0SmpVTG86. Quyet dinh 87 2007 QD BTC12. Thong tu 194 2009 TT BTC17. Thong tu 131 2010 TT BTC21. Thong tu 74 2011 TT BTCcham soc bn lo tieu thapKT hut dam MUI MIENGProbiotics May Lower Risk for Nosocomial Infections in Hospitalized Children | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn thong tin nhanh