KE HOACH GIANG DAY HOA 8 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY HOA 8 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY HOA 8 (2016 2017)
... giao: Giảng dạy môn Toán 7AB, Hóa học 8B ,Hóa học 9B Chủ nhiệm 7A, Thư kí HĐSP I - ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU: Thống kê kết điều tra tiêu phấn đấu: Lớp 8B Sĩ số 35 Nữ 17 Diện sách Hoàn cảnh ... khoa học mon ,sự - Viết công thức hoá - Tranh vẽ mô hình kim loại biến đổi chất thành học , tính hoá trị,cách Cu, Oxi, Hyđrô, nước, muối chất khác , giải thích lập công thức hóa học ăn sở khoa ... 47 Tuần thứ : 19 đến tuần thứ: 23 Từ ngày : 16/01/2017 đến ngày : 18/ 02/2017 Kiến thức cần phụ đạo bồi dưỡng nâng cao -Biết sở khoa học - Tính chất Ô xy việc ủ phân xanh phân - Điều chế Ô xy Phản...
 • 22
 • 201
 • 0

KE HOACH GIANG DAY HOA 9 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY HOA 9 (2016 2017)
... KHỐI Họ tên giáo viên: Nguyễn Bá Linh Năm sinh: 02/01/ 197 7 năm vào ngành: 2001 Các nhiệm vụ giao: Giảng dạy mơn Tốn 7AB, Hóa học 8B ,Hóa học 9B Chủ nhiệm 7A, Thư kí HĐSP I ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ ... chiếm: %, giỏi: chiếm: .% Từ tiết thứ: đến tiết thứ: 20 Tuần thứ: đến tuần thứ: 10 Từ ngày: 29/ 8/2016 đến ngày 29/ 10/2016 u cầu giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, ... vơ cơ.Viết phương trình hố học ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN I Đánh giá việc thực kế hoạch giảng day: Đã thực tốt u cầu: Tồn ngun nhân: ...
 • 17
 • 145
 • 0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HOA 8

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HOA 8
... SĨ SỐ Sơ kết học kì I TB KHÁ GIỎI Tổng kết năm TB KHÁ GIỎI Ghi LỚP 8A 8A 8A 8A V) NHẬN XÉT RÚT KINH NGHIỆM: 1) Cuối học kì I: a) So sánh kết đạt so với tiêu phấn đấu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... chất, tập trắc nghiệm + Bảng phụ, giấy A0, phóng to tranh vẽ SGK - Trò: + SGK, sách Ghi VI) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: tập, học, bảng thảo luận nhóm… ý nghóa phương trình hóa học Chương III Mol tính toán ... cho HS phân biệt tượng hóa học phương trình hóa học - Biết cách lập hiểu Kiến thức Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò thầy trò - Khái niệm chất hỗn hợp, vận dụng đònh nghóa nguyen tử, nguyên tố hóa...
 • 5
 • 380
 • 9

Kế hoạch giảng dạy hóa 8 ( THCS Tây Đô - Phụng Hiệp - Hậu Giang)

Kế hoạch giảng dạy hóa 8 ( THCS Tây Đô - Phụng Hiệp - Hậu Giang)
... Bài 36: Metan Bài 37: Etilen 37 38 39, 40 41 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 48 49 50 51 52 53 54 55, 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65, 66 67 68, 69 70 Bài 38: Axetilen Bài 39: Benzen Bài 40: ... xuất Hiđrôcacbon - Polime Bài 44: Rượu Etylic Bài 45, 46 : Axitaxetic – Mối quan hệ Etilen - Rượu Etylic Axitaxetic Bài 47: Chất béo Bài 48: Luyện tập: Rượu Etylic - Axitaxetic -Chất béo Bài 49: ... 50 51 52 53, 54 55, 56 57 58 59 Bài 33: Điều chế hiđrô – Phản ứng Bài 34: Bài luyện tập Bài 35: Bài thực hành Bài 36: Nước Bài 37: Axit – Bazơ - Muối Bài 38: Bài luyện tập Kiểm tra viết Bài...
 • 5
 • 354
 • 0

ke hoach giang day hoa 8 nam hoc 2009 - 2010

ke hoach giang day hoa 8 nam hoc 2009 - 2010
... đấu : Lớ p Sĩ số N ữ 8A 13 Hoà n cảnh đặc biết Kết xếp loại học tập môn năm học 2009 2010 G K T B Sác h giáo kho a có Y 17 8B Diện chín h sách Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 - 2010 Học sinh giỏi ... tạo - Nắm đợc tính chất khoa học mon ,sự biến đổi chất thành chất khác , giải thích đợc sở khoa học biến đổi - Chất , đơn chất, hợp chất hỗn hợp - Nguyên tố hoá học nguyên tử , phân tử - Công ... cao -Biết biểu diễn PƯHH - Sự biến đổi chất PTHH -Biết lập hiểu rỏ đợc ý nghĩa PTHH -Tiếp tục tạo hứng thú cho học sinh với môn học, phát triển t hoá học biến đổi chất - Phản ứng hoá học - Định...
 • 29
 • 412
 • 4

Kế Hoạch Giảng Dạy Hóa 8 (Mới)

Kế Hoạch Giảng Dạy Hóa 8 (Mới)
... tập dạng câu hỏi IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN : Lớp 8A1 8A2 8A3 Khối Sơ kết học kỳ Sĩ số Tổng kết năm 32 33 32 97 TB K G TB K Ghi G V NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM : Cuối học kỳ I: (So kết đạt với tiêu phấn ... sách giáo khoa, trang 1 18 Kĩ năng: - Học sinh nắm vững khái niệm: phản ứng oxi hóa – khử, chất khử, khử, chất oxi hóa, oxi hóa, phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng thế, phản ứng hóa hợp, phản ứng phân ... - VI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Tuần Tên chương/bài Mở đầu môn hóa học Tiết Chất 2 Chất (tt) Kiến thức trọng Phương Chuẩn bị GV, Tâm...
 • 30
 • 261
 • 1

Lập KE HOACH GIANG DAY HOA 8

Lập KE HOACH GIANG DAY HOA 8
... động việc học tập Kĩ tính toán yếu II THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG: Lớp Sĩ số Chất lượng đầu năm TB 8A1 8A2 8A3 Khối K G Ghi Chỉ tiêu phấn đấu Học kỳ TB K Cả năm G TB K 32 33 32 97 III BIỆN PHÁP NÂNG ... Động viên khuyến khích, chê trách, phê bình - Cho tập dạng câu hỏi IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN : Lớp 8A1 8A2 8A3 Khối Sơ kết học kỳ Sĩ số Tổng kết năm 32 33 32 97 TB K G TB K Ghi G V NHẬN XÉT – RÚT KINH ... bảng vào tập Cách lập công thức hóa học chất dựa vào hóa trị Trực quan - GV: - Bộ bìa để tổ Đàm thoại - chức trò chơi lập Thảo luận CTHH nhóm - Phiếu học tập HS: Bảng nhóm 8 15 Kiểm tra tiết...
 • 30
 • 189
 • 0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HÓA 8-MỚI

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HÓA 8-MỚI
... oxi hóa – khử, chất khử, khử, chất oxi hóa, oxi hóa, phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng thế, phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy - Học sinh có kĩ xác định chất khử, khử , chất oxi hóa , oxi hóa ... khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa dựa sở nhường oxi nhận oxi) Kĩ năng: - Phân biệt chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa phương trình hóa học cụ thể - Phân biệt phản ứng oxi hóa – khử với Kiến thức ... chất oxi 38 21 Tính chất oxi (tiếp theo) 39 Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng oxi trọng tâm tiết dạy học dạy Kiến thức: HS biết được: Tính chất hóa Trực quan- Tính chất vật lí oxi: Trạng thái,...
 • 26
 • 184
 • 1

Kế hoạch giảng dạy hóa 8

Kế hoạch giảng dạy hóa 8
... tháng năm 2011 BGH duyệt THCS Nguyễn Chánh Kê hoạch môn hóa 2011 – 2012 IV CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CUỐI NĂM: ĐIỂM LỚP 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 8. 9 Giỏi SL (35) (31) (33) (32) (34) (32) (33) ... 02 02 02 02 Khá % 42,9 6,5 9,1 9,4 8, 8 6,3 6,1 6,1 6,1 SL 18 04 05 06 06 05 06 05 05 TB % 51,4 12,9 15,2 18, 8 17,6 15,6 18, 2 15,2 15,2 SL 19 18 17 18 19 20 18 18 Yếu % SL 5,7 61,3 54,5 53,1 52,9 ... Khái niệm hóa trị - Cách lập công thức hóa học chất dựa vào hóa trị  Kiến thức: 8 15 16 BÀI LUYỆN TẬP KIỂM TRA TIẾT - Nắm cách ghi công thức hóa học, khái niệm hóa trị vận dụng quy tắc hóa trị...
 • 29
 • 104
 • 0

KE HOACH GIANG DAY TOAN 7 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY TOAN 7 (2016 2017)
... TOÁN KHỐI Họ tên giáo viên: NGUYỄN BÁ LINH Năm sinh: 1 977 Năm vào ngành: 2001 Các nhiệm vụ giao: Giảng dạy môn Toán 7AB; Công nghệ Chủ nhiệm 7A; Thư ký HĐSP I - ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ... yêu cầu:…chiếm….%, giỏi…chiếm…% Từ tiết thứ: 46 đến tiết thứ: 70 Tuần thứ: 25 đến tuần thứ: 35 Từ ngày: 27/ 02/20 17 đến ngày: 25/05/20 17 Yêu cầu vè giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần ... yêu cầu:…chiếm….%, giỏi…chiếm…% Từ tiết thứ: 51 đến tiết thứ: 70 Tuần thứ: 26 đến tuần thứ: 35 Từ ngày: 20/02/20 17 đến ngày: 25/05/20 17 Yêu cầu vè giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần...
 • 21
 • 187
 • 1

kế hoạch giảng dạy hóa học 8

kế hoạch giảng dạy hóa học 8
... quen học tập tự học c)Có kĩ giải tập tính toán d)Biết vận dụng kiến thức để góp phần giải số vấn đề đơn giản sống thực tiễn 3-Thái độ t a )Học sinh có lòng ham thích học tập môn hoá học b )Học ... với môn Hoá học: -Môn hoá học THCS có vai trò quan trọng việcthực mục tiêu đào tạo nhà trờng THCS môn học cung cấp cho học sinh kiến thức phổ thông ,cơ thiế thực để thiết thực hoá học ,hình thành ... thức a )Học sinh có đợc hệ thống kiến thức phổ thông ,cơ đầu hoá học ,bao gồm -Hệ thống khái niệm hoá học ,học thuyết định luật hoá học :Nguyên tử ,phân tử ,đơn chất ,hợp chất -Một số chất vô hữu...
 • 32
 • 93
 • 0

KE HOACH GIANG DAY HOA HOC 8

KE HOACH GIANG DAY HOA HOC 8
... tiêu phấn đấu năm học 2009 - 2010 Học sinh giỏi 8A Lớp 8B 8C 8D 40 Sĩ 35 số 33 33 18 Nữ 20 10 12 Diện sách Hoàn cảnh đặc biệt G K TB Y Sách giáo khoa có Huyện Tỉnh Q.G Học lực G K TB Y Những đặc ... kiến thức trọng tâm học 2- Kết học kỳ I Kết STT Lớp Sĩ số Ghi Giỏi Khá T Bình Yếu Kém 8A 40 8B 35 8C 33 8D 33 b) Học kỳ II 1- Đánh giá kết học kỳ I ... điểm trung bình trả lời 3- Kết học kỳ II Kết STT Lớp Sĩ số Ghi Giỏi Khá T Bình Yếu Kém 8A 40 8B 35 8C 33 8D 33 III - Phần bổ sung tiêu, biện pháp ...
 • 18
 • 324
 • 0

Kế hoạch giảng dạy tuần 8

Kế hoạch giảng dạy tuần 8
... làm phần a) Gv hỏi: Khi biết x = 56, ghi kết 56 : không? Vì sao? - Yêu cầu Hs lên bảng làm - Yêu cầu lớp làm vào VBT + Phần b) - Yêu cầu 12 Hs tiếp nối đọc kết phần 1b) - Sau yêu cầu lớp làm vào ... số thừa số Bốn hs lên làm phần a) Cả lớp làm Hs nối tiếp đọc kết phần b) Hs nhận xét Hs đọc yêu cầu đề - Yêu cầu Hs tự làm - Gv mời 8Hs lên bảng làm - Gv chốt lại: Tám Hs lên bảng làm Hs lớp làm ... yêu cầu Hs suy nghó làm - Yêu cầu Hs tự làm Một Hs lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: 48 : = 12 48 : = 36 : = 36 : = 24 : = 24 : = * Hoạt động 3: Làm 2, - Mục tiêu: Giúp học sinh giải toán...
 • 14
 • 273
 • 0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09).

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  ANH 8 ( 08-09).
... pre-read the lesson at home, the exercises ( 72 ) 14 WONDERS OF THE WORLD ( 83 - 87 ) ( 88 ) REVIEW Test 45 MINUTE TEST NUMBER MISTAKE CORRECTION 15 ( 89 ) ( 90 ) -passive forms -indirect questions ... IV_ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: LỚP SĨ SỐ SƠ KẾT HỌC KỲ I TB 8A 8A 8A3 KHÁ TỔNG KẾT CẢ NĂM GIỎI TB KHÁ GIỎI 45 40 41 V_ NHẬN XÉT , RÚT KINH NGHIỆM: ... recorder Ss: to pre-read the lesson at home, the exercises REVIEW ( 36 ) Test ( 37 ) 45 MINUTE TEST NUMBER MISTAKE CORRECTION ( 38 ) ( 39 - 43 ) MY NEIGHBORHOOD -past simple , used to -modals -prepositions...
 • 18
 • 1,405
 • 13

Xem thêm