KE HOACH GIANG DAY TOAN 7 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY TOAN 7 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY TOAN 7 (2016 2017)
... TOÁN KHỐI Họ tên giáo viên: NGUYỄN BÁ LINH Năm sinh: 1 977 Năm vào ngành: 2001 Các nhiệm vụ giao: Giảng dạy môn Toán 7AB; Công nghệ Chủ nhiệm 7A; Thư ký HĐSP I - ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ... yêu cầu:…chiếm….%, giỏi…chiếm…% Từ tiết thứ: 46 đến tiết thứ: 70 Tuần thứ: 25 đến tuần thứ: 35 Từ ngày: 27/ 02/20 17 đến ngày: 25/05/20 17 Yêu cầu vè giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần ... yêu cầu:…chiếm….%, giỏi…chiếm…% Từ tiết thứ: 51 đến tiết thứ: 70 Tuần thứ: 26 đến tuần thứ: 35 Từ ngày: 20/02/20 17 đến ngày: 25/05/20 17 Yêu cầu vè giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần...
 • 21
 • 194
 • 1

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 7 HKI

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 7 HKI
... (tiết 29) - Kiểm tra HKI 90’(đại + hình) (tiết 39, 40) - Kiểm tra miệng - Kiểm tra 15’ G SL Kh % SL Tb % SL % SL Y % SL % SL % SL % - Kiểm tra 45’: G SL Kh % SL Tb Y % - Kiểm tra HKI 90’ G SL Kh % ... tọa độ + Biết tìm đồ thị giá trị biến số hàm số - TĐ: Tích cực học tập, thấy ứng dụng quan trọng toán học sống Duyệt BGH GV: - Bài soạn chi tiết, SGK, SBT - Máy tính bỏ túi - Bảng phụ, thước thẳng ... đồ thị hàm số + Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax - KN: + Biết vận dụng công thức tính chất để giải toán hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch + Biết vẽ hệ trục tọa độ, xác định tọa...
 • 2
 • 785
 • 7

Ke hoach giang day toan 7 rat chi tiet

Ke hoach giang day toan 7 rat chi tiet
... tri ễn chng II ễn chng II Kim tra vit chng II 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Quan h gia gúc v cnh i din tam giỏc Luyn Quan ... tra hc kỡ I Tr bi KTHK ( phn i s ) học kì ii 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Thu thp s liu thng kờ, tn s Luyn Bng tn s Luyn Biu Luyn ... 31 32 33 34 35 36 37 61 62 63 64 65 66 67 68 a thc mt bin Cng tr a thc mt bin Luyn Nghim ca a thc mt bin ễn C.IV(vi s tr giỳp ) ễn C.IV(vi s tr giỳp ) ễn HKII ễn HKII (t2) 69 70 Kim tra vit HKII...
 • 11
 • 871
 • 5

ke hoach giang day toan 7

ke hoach giang day toan 7
... THCS Hiền Giang Bảng phụ Trang: - 13 - GHI CHÚ Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY – NỘI DUNG BÀI DẠY 67 Ôn tập cuối năm(tt) 67 Kiểm tra chương III 17 68 Ôn tập cuối năm Ôn tập cuối năm 69 68 69 18 70 70 BỔ SUNG ... kéo, thước thẳng Thước, ke 21 Ôn tập chương I (tt) 22 Kiểm tra chương I 11 Bìa cứng hình tam Câu hỏi trắc nghiệm Thước ke ke, thước thẳng ke, thước thẳng Compa, ke, thước Bảng phụ hình 9/sgk ... Thước kẻ, ke Giấy kẻ ô vuông Bảng phụ, phấn màu Thước kẻ, ke Bảng phụ, phấn màu Máy tính fx500 Bảng phụ, phấn màu Thước kẻ, ke 37 Bảng phụ Bảng phụ Ôn tập HKI 38 GHI CHÚ Bảng phụ Compa, ke, thước...
 • 14
 • 760
 • 16

Tài liệu Kế hoạch giảng dạy Toán 7

Tài liệu Kế hoạch giảng dạy Toán 7
... ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN SL Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán % SL % SL % SL % SL % SL % 7 7 7 7 BẢNG THEO DÕI CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN Môn Lớp TS HS Thời điểm Giỏi SL Toán Toán Toán 7 % Khá ... Toán 7A Toán TS HS 7B Thời điểm HKI HKII CN HKI HKII CN Giỏi SL % 1 1 1 Khá SL % 10 10 9 TB SL % 24 23 23 24 24 24 Yếu SL % 4 5 Kém TB trở lên SL % SL % 33 34 34 32 34 34 III KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ... nghiệp - Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi phương pháp dạy học cho đạt hiệu giảng dạy cao - Bài soạn, giảng phải có hệ thống tập câu hỏi phù...
 • 18
 • 480
 • 18

Bài soạn Kế hoạch giảng dạy Toán 7

Bài soạn Kế hoạch giảng dạy Toán 7
... DÕI BÀI KIỂM TRA Môn Lớp Số HS dự Lần Giỏi Khá TB NĂM HỌC: 2010- 2011 Yếu Kém TB trở lên 11 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KT Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán KẾ HOẠC ... Toán Toán Toán Toán Toán Toán KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN SL % SL % SL % SL % SL % SL % 7 7 7 7 BẢNG THEO DÕI CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN Môn Toán Toán Toán Lớp TS HS 7 Thời điểm Giỏi SL % Khá SL TB % SL Yếu % SL ... nghiệp - Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi phương pháp dạy học cho đạt hiệu giảng dạy cao - Bài soạn, giảng phải có hệ thống tập câu hỏi phù...
 • 18
 • 452
 • 8

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TOÁN 7

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TOÁN 7
... khoảng, compa, thước đo độ 17 27- ĐS 14 28-ĐS 27- HH -Thái độ: Phát huy trí lực học sinh Một số tốn đại -Kiến thức: Học xong HS cần lượng tỉ lệ nghịch phải biết cách làm toán đại lượng tỉ lệ nghòch ... vào toán vẽ hình, tính toán, chứng minh -Thái độ: Phát huy trí lực HS -Kiến thức: Nhận biết biểu thức đại số đơn - Bảng phụ -Bảng nhóm -MTBT - giác kế, cọc tiêu, thước cuộn Bảng phụ, bảng tổng kết ... thức học vào toán vẽ hình, tính toán, chứng minh -Thái độ: Phát huy trí lực HS -Kiến thức: Kiểm tra hiểu học sinh -Kó năng: - Biết vận dụng đònh lí để chứng minh, suy luận, tính toán số đo góc...
 • 49
 • 183
 • 1

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TOÁN 7 đại số

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TOÁN 7 đại số
... tìm hệ số tỉ lệ nghòch, tìm giá trò đại lượng biết hệ số tỉ lệ giá trò tương ứng đại lượng 27- ĐS 14 Một số tốn đại lượng tỉ lệ nghịch -Kiến thức: Học xong HS cần phải biết cách làm toán đại lượng ... PHẦN ĐẠI SỐ STT HỌC KỲ I HỌC KỲ II Số tiết tuần 4 Đại số : 40tiết 14 tuần x tiết = 28 tiết tuần cuối x tiết = 12 tiết TIẾT TÊN BÀI DẠY TUẦN PPCT Tập hợp Q số hữu 01 -ĐS tỉ 02 - ĐS 03 -ĐS 04- ĐS Số ... hàm số biết giá trò biến số -Thái độ: Biết thực tế nhiều đại lượng quan hệ với theo kiểu hàm số -Kiến thức: Củng cố khái niệm hàm số -Kó năng: Rèn luyện khả nhận biết đại lượng có phải hàm số đại...
 • 21
 • 188
 • 0

Ke hoach giang day Toan 7

Ke hoach giang day Toan 7
... chương trình Toán Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết) Cả năm 140 tiết Đại số 70 tiết Hình học 70 tiết Học kì I 19 tuần 72 tiết 40 tiết 14 tuần đầu ... Hai góc đồng vị Chuẩn bị Giáo viên Học sinh ∗ Thước thẳng, ∗ Thước ke Bảng phụ ke thẳng, ∗ Bảng phụ, ke, ∗ Thước thước thẳng ke thẳng, ∗ Bảng phụ, ∗ Thước thẳng, thước thẳng, thước đo góc thước ... GV: Trần Đức Hòa Thực hành, luyện tập Rút kinh nghiệm Kế hoạch giảng dạy khối Tuần Tiết 67 36 37 68, 69 70 Tên Kiểm tra chương III Ôn tập cuối năm Kiểm HKII tra Số Tiết Mục tiêu ∗ Vận dụng kiến...
 • 49
 • 143
 • 2

Kế Hoạch giảng dạy Toan 7 da sủa

Kế Hoạch giảng dạy Toan 7 da sủa
... trừ đơn thức đồng dạng - Tính GTTB sau thu gọn Kế hoạch giảng dạy mơn Toán Trường THCS Trần Quốc Toản 55 Luyện Tập 26 56 57 Đa Thức Côg Trừ Đa Thức 27 58 Luyện Tập 59 Đa Thức Một Biến 60 Cộng Và ... Thước kẻ Phấn màu Kế hoạch giảng dạy mơn Toán Trường THCS Trần Quốc Toản 63 Nghiệm Của Đa Thức Một Biến 30 64 65 ÔN TẬP CHƯƠNG IV ÔN TẬP CHƯƠNG IV 31 66 32 67 33 34 68 68 35 70 ÔN TẬP CUỐI NĂM ... việc HS Thuyết trình Giác kế cọc tiêu Rèn kỹ vẽ hình CM GD tính xác vẽ hình chứng minh Kiểm tra gợi mở Vấn đáp Bảng phụ êke,đo góc Giác kế cọc tiêu 16 Kế hoạch giảng dạy mơn Toán Trường THCS Trần...
 • 20
 • 110
 • 0

Kế hoạch giảng dạy toán 7

Kế hoạch giảng dạy toán 7
... Quỳnh Đào Quang Khải Hồng Văn Hiên Líp 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A Ghi Chó §¹i Hng, ngµy 01/9/2013 Ngêi lËp Bùi Thanh Liêm Bùi Thanh Liêm THCS Đại Hưng Kế hoạch giảng dạy - Tốn Bùi Thanh Liêm Năm học 2013 ... tập, SGK, ghi - Mạnh dạn trao đổi gặp tốn khó Bùi Thanh Liêm THCS Đại Hưng Kế hoạch giảng dạy - Tốn VI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY : Chương I : SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC Tên chương 1/ Phân mơn: Đại số MỤC TIÊU ... quy định có chất lượng Bùi Thanh Liêm THCS Đại Hưng Kế hoạch giảng dạy - Tốn Năm học 2013 - 2014 - Tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng thay SGK lớp 7, buổi chun đề Phòng, trường Đối với trò: - Nghiêm...
 • 10
 • 205
 • 1

KE HOACH GIANG DAY HOA 8 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY HOA 8 (2016 2017)
... giao: Giảng dạy môn Toán 7AB, Hóa học 8B ,Hóa học 9B Chủ nhiệm 7A, Thư kí HĐSP I - ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU: Thống kê kết điều tra tiêu phấn đấu: Lớp 8B Sĩ số 35 Nữ 17 Diện sách Hoàn cảnh ... khoa học mon ,sự - Viết công thức hoá - Tranh vẽ mô hình kim loại biến đổi chất thành học , tính hoá trị,cách Cu, Oxi, Hyđrô, nước, muối chất khác , giải thích lập công thức hóa học ăn sở khoa ... 47 Tuần thứ : 19 đến tuần thứ: 23 Từ ngày : 16/01/2017 đến ngày : 18/ 02/2017 Kiến thức cần phụ đạo bồi dưỡng nâng cao -Biết sở khoa học - Tính chất Ô xy việc ủ phân xanh phân - Điều chế Ô xy Phản...
 • 22
 • 225
 • 0

KE HOACH GIANG DAY HOA 9 (2016 2017)

KE HOACH GIANG DAY HOA 9 (2016 2017)
... KHỐI Họ tên giáo viên: Nguyễn Bá Linh Năm sinh: 02/01/ 197 7 năm vào ngành: 2001 Các nhiệm vụ giao: Giảng dạy mơn Tốn 7AB, Hóa học 8B ,Hóa học 9B Chủ nhiệm 7A, Thư kí HĐSP I ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ ... chiếm: %, giỏi: chiếm: .% Từ tiết thứ: đến tiết thứ: 20 Tuần thứ: đến tuần thứ: 10 Từ ngày: 29/ 8/2016 đến ngày 29/ 10/2016 u cầu giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, ... vơ cơ.Viết phương trình hố học ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN I Đánh giá việc thực kế hoạch giảng day: Đã thực tốt u cầu: Tồn ngun nhân: ...
 • 17
 • 151
 • 0

Kế hoạch giảng dạy toán lớp 7 gồm phần chung và từng tiết

Kế hoạch giảng dạy toán lớp 7 gồm phần chung và từng tiết
... thuận, đảo vào việc tính toán chứng minh đơn giản Áp dụng vào số tình thực tế thước thẳng, eke Luyện tập2 39 Áp dụng định lý Pytago thuận, đảo vào việc tính toán chứng minh đơn giản Áp dụng vào số ... chương Vận dụng vào toán vẽ hình, đo đạc, tính toán, chứng minh, ứng dụng thực tế thước thẳng, eke 46 § Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác 47 48 Nắm vững nội dung hai định lý, vận dụng vào tình cần ... đường trung tuyến, ba đường cao KẾ HOẠCH CỤ THỂ Tuần Học Kỳ ĐẠI SỐ Tên tiết theo PPCT § Tập hợp Q số hữư tỉ Học Kỳ § Cộng , trừ số hữư tỉ § Nhân, chia số hữư tỉ Tiết theo PPCT Mục tiêu cần đạt...
 • 33
 • 1,561
 • 36

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN KHỐI 12 CƠ BẢN NĂM 2015 2016

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN KHỐI 12 CƠ BẢN NĂM 2015 2016
... trình bậc hai KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 12 - CƠ BẢN Năm: 2015 - 2016 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN HÌNH HỌC 12 ( BAN CƠ BẢN) Tên chương Tổng số tiết Mục đích u cầu Kiến thức trọng tâm Chương 1: KHỐI ĐA DIỆN ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GV: Nguyễn Thành Hưng KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 12 - CƠ BẢN Năm: 2015 - 2016 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN GIẢI TÍCH 12 ( BAN CƠ BẢN) Tổng số tiết Chương 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ ... KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 12 - CƠ BẢN Năm: 2015 - 2016 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐANG DẠY * Lớp 12A5 : - Lớp có nhiều cố gắng học tập,...
 • 17
 • 415
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch giảng dạy toán 7 2014giao kế hoạch giảng dạy toán 7bài soạn kế hoạch giảng dạy toán 7ke hoach giang day toan 11ke hoach giang day toan 12ke hoach giang day toan 10kế hoạch giảng dạy toán chuẩnkế hoạch giảng dạy toán 12 nâng caoke hoach giang day toan 12 co bankế hoạch giảng dạy toán 6kế hoạch giảng dạy toán 9kế hoạch giảng dạy toán 8ke hoach giang day toan lop 10ke hoach giang day toan 10 gdtxkế hoạch giảng dạy toán 10 nâng caoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây