nhap mon dai so giao hoan va hinh hoc dai so 1 6001

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 5 potx

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 5 potx
... 6 .1, t0,0 25 (14 ) = 2 ,14 5; X = S= 2 410 ,39 = 16 0,69; 15 0, 81 = 0,90 Từ ta có khoảng tin cậy a là: 16 0,69 - 2 ,14 5 0,90 0,90 < a < 16 0,69 + 2 ,14 5 15 15 Tính ta 16 0 ,19 < a < 16 1 ,18 87 NHẬP MÔN LÍ THUYẾT ... 79 36 52 15 47 95 16 27 11 1 37 63 12 7 23 31 70 27 11 30 14 7 72 37 25 33 29 35 41 48 15 29 73 26 15 26 15 31 57 40 18 85 28 32 22 37 60 41 35 26 20 58 23 33 Hãy xác định khoảng tin cậy 95% cho số ... cm): 16 2,0 16 0,4 16 1,8 16 1,4 15 9,4 15 9,2 15 9,8 16 0,2 16 1 ,1 162,2 16 0,4 16 0,4 16 0,3 16 0,8 16 0,9 Xác định khoảng tin cậy chiều cao trung bình nam học sinh trường với độ tin cậy γ = 95% NHIỆM VỤ 1: ...
 • 9
 • 196
 • 0

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 4 pot

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 4 pot
... = 10 ; X(a) = a khác TIỂU CHỦ ĐỀ 2.2 2.3 X P C2 C10 C1 C1 C10 C6 C10 2 .4 X 1 –2 P 0,75 0,25 2.5 X P 66 C2 43 C52 C3 C1 48 4 C52 C2 C2 48 4 C52 C1 C3 48 4 C52 NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG ... đồng): 12 00 12 00 18 40 12 00 17 00 19 50 12 00 13 50 Khi X = 12 00 13 00 12 00 13 00 13 50 12 00 + 12 00 + + 12 00 + 13 50 = 13 83,85 13 Để xác định trung vị ta xếp dãy số liệu theo thứ tự tăng 12 00 12 00 12 00 12 00 ... tần suất Tính mode ĐÁNH GIÁ Tuổi 40 sinh viên năm thứ trường đại học là: 19 24 24 24 23 20 22 21 18 20 19 19 21 19 19 23 36 22 20 35 22 23 19 26 22 17 19 20 20 21 19 21 20 20 21 19 24 21 22 21...
 • 20
 • 177
 • 0

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 3 ppsx

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 3 ppsx
... NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN 2 , 13 0 ,32 2 .14 0,28 2 .15 0,25 2 .16 0,50 2 .17 0,28 2 .18 0, 73 2 .19 Gợi ý: Điều kiện để bất phương trình vô nghiệm là: b > a2 + 2a - 42 NHẬP MÔN LÍ THUYẾT ... 52 NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Y P 0,424 0 ,16 1 0 , 13 4 0 ,11 1 0,0 93 0,077 Dùng kí hiệu biến ngẫu nhiên Y để biểu diễn biến cố sau: - Có hai khách đợi; - Có khách đợi Tính xác suất ... ≥ 1, 96) = – F (1, 96) = 0,0250; P(Z ≥ 1, 64) = – F (1, 64) = 0,05; P(Z ≥ 2,58) = – F(2,58) = 0,005 Từ suy rằng: 57 NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN + P( -1 , 64 < Z < 1, 64) = 0,90; + P( -1 , 96...
 • 20
 • 326
 • 0

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 2 pptx

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 2 pptx
... vô nghiệm π × 12 S g¹ ch chÐ o P(M) = = ≈ 0 ,26 2 SABCD 25 NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN m B C D A 26 n NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HOẠT ĐỘNG 1. 2 THỰC HÀNH VẬN ... đoạn [ -1 ; 3] Tìm xác suất để phương trình có hai nghiệm trái dấu 2 .17 Cho phương trình x2 + 2bx + a2 = 29 NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN lấy ngẫu nhiên a ∈ [0; 3] b ∈ [ -1 ; 2] Tìm xác ... 0,7 52 = 0,44 Ví dụ 2 .11 Tham số m phương trình x2 – (m – 1) x + m2 – = lấy ngẫu nhiên đoạn [ -2 ; 2] Tìm xác suất để phương trình có nghiệm thực 24 NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN...
 • 20
 • 217
 • 0

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 1 pot

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 1 pot
... HỌC NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Chủ đề BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT I MỤC TIÊU KIẾN THỨC: Cung cấp cho người học kiến thức về: - ... NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Chịu trách nhiệm xuất bản: ... CHỦ ĐỀ NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN KIẾN THỨC: - Nắm kiến thức môđun 1: Nhập môn thuyết tập hợp lôgíc toán - Nắm kiến thức tiểu môđun 2 .1 “Số tự nhiên” ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Một...
 • 20
 • 183
 • 0

Giáo án Toán hình học 6 Tuần 1

Giáo án Toán hình học 6 Tuần 1
... Bài soạn hình học Toán THCS Phong Thạnh Tây B Giới thiệu đường thẳng Nghe hểu, trả lời Ngoài điểm Đường thẳng, mp hình học không đònh nghiã mà mô tả hình ảnh cuả sợi căng thẳng, ... Làm tập 3, 4, SGK < Tr > 5) Hướng dẫn nhà : - Học - Làm tập 6, SGK < Tr 10 5 > Bài tập → SBT < Tr 95 → 96 > - Xem trước § Ba điểm thẳng hàng - Tiết sau học § Ba điểm thẳng hàng IV) Rút kinh nghiệm ... cuả sợi căng thẳng, mép bảng, …… Làm để vẽ đường thẳng ? Hướng dẫn Vẽ hình 14 SGK< Tr 10 4 > lên bảng Cũng cố : ? SGK < Tr 10 4 > Tổ chức làm nhóm 2) Đường thẳng : a) Ví dụ : b) Cách vẽ : a c) Cách...
 • 2
 • 79
 • 0

Tài liệu Nhập môn đại số giao hoán pdf

Tài liệu Nhập môn đại số giao hoán pdf
... I chặn I Theo Bổ đề Zorn, S chứa phần tử cực đại Nhưng phần tử cực đại S, theo định nghĩa, ideal cực đại A Hệ 1.3.6 Mọi ideal a = (1) nằm ideal cực đại Chứng minh Áp dụng Định lý cho A/a Hệ 1.3.7 ... hữu hạn phần tử trường Bài tập Cho k trường A k -đại số hữu hạn (nghĩa dimk (A) < ∞) Chứng minh A miền nguyên ⇔ A trường Bài tập Chứng minh vành giao hoán A = trường tập ideal A gồm (0) (1) Bài tập ... ; ∩i∈I ideal lớn nằm Kết sau tóm lược số tính chất đơn giản phép toán Mệnh đề 2.1.4 Cho A vành a, b, c ideal Các phép toán tổng, giao, tích ideal giao hoán Phép lấy tích phân phối với phép lấy...
 • 13
 • 1,322
 • 22

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN NÂNG CAO 11 CẢ ĐẠI SỐ HÌNH HỌC

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN NÂNG CAO 11 CẢ ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC
... tớnh P[Y 1] Vỡ [Y 1] l bin c i ca bin c [Y = 0] nờn: Trang 12 Giỏo ỏn t chn nõng cao 11 P[Y 1] = P [Y = 0] = - 111 = 0,881 126 126 c Vỡ s bi c ly l Y v Y Y nờn P[Y 2] = P[Y = 2] + P[Y ... lờn giỏ sỏch nu: a Cỏc quyn c sp tựy ý? b Cỏc quyn cựng mụn phi cnh nhau? c Cỏc quyn toỏn cnh nhau, cũn cỏc quyn khỏc xp tựy ý? Trang 13 Giỏo ỏn t chn nõng cao 11 Mt t gm nam, n c xp ngu nhiờn ... ; C12 C82C42 ; C12 C83C4 P[ X = 5] = C12 C84C4 P[ X = 8] = C12 b E(X) = c V(X)= 64 64 11 ; (X ) = = 11 11 11 14 a ; P[ X = 2] = ; 36 36 P[ X = 3] = ; P[ X = 4] = ; 36 36 P[ X = 5] = ; P[ X =...
 • 44
 • 651
 • 10

Tài liệu Giáo án đại số hình học 12 cơ bản ppt

Tài liệu Giáo án đại số và hình học 12 cơ bản ppt
... giải toán, vẽ hình cho học sinh Bảng phụ thức - Hệ thống kiến thức - Rèn luyện kĩ năng: giải toán, vẽ hình cho học sinh - Đánh giá kết nhận thức học sinh Đề kiểm tra TL, TN - Nhận xét, đánh giá ... giải toán, vẽ hình cho học sinh - Đánh giá kết nhận thức học sinh - Nhận xét, đánh giá sai lầm HS mắc phải - Hệ thống kiến thức - Rèn luyện kĩ năng: giải toán, vẽ hình cho học sin 11 Chọn tập Bảng ... số mũ, hàm số logarit tập mở Hàm số mũ Về kĩ năng: - Biết vận dụng tính chất hàm số mũ, Hàm số lôgarit hàm số logarit với việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ logarit - Biết vẽ đồ thị số...
 • 11
 • 312
 • 0

lớp các md5-đại số với ideal dẫn xuất không giao hoán các md5-nhóm tương ứng

lớp các md5-đại số với ideal dẫn xuất không giao hoán và các md5-nhóm tương ứng
... 3.2 MD5-đại số với ideal dẫn xuất không giao hoán 39 T T 3.2.1 Một vài ví dụ MD5-đại số với ideal dẫn xuất thứ không giao hoán 3-chiều 39 T T 3.2.2 MD5-đại số với ideal dẫn xuất không ... phân loại lớp MD5-đại số, tìm đưa vài ví dụ MD5-đại số với ideal dẫn xuất không giao hoán chiều, mô tả tranh hình học chúng chứng minh không tồn MD5-đại số với ideal dẫn xuất không giao hoán chiều ... có ideal dẫn xuất thứ không giao hoán 3-chiều, 4-chiều ideal dẫn xuất thứ hai giao hoán 3.2.1 Một vài ví dụ MD5-đại số với ideal dẫn xuất thứ không giao hoán 3chiều Mệnh đề 3.1 Các đại số Lie với...
 • 52
 • 301
 • 0

bài giảng nhập môn mạch số chương 3 giới thiệu về đại số boolean các cổng mạch logic

bài giảng nhập môn mạch số chương 3 giới thiệu về đại số boolean và các cổng mạch logic
... 1, ngược lại Cổng Logic Cơ Bản Ba cổng logic Boolean mơ tả mạch logic Mạch Logic => Biểu thức đại số Mơ tả mạch logic đại số • Nếu biểu thức có chứa hai cổng Logic AND OR, cổng logic AND thực ... Đại Số Boolean Đại Số Boolean có giá trị xử lý (2 trạng thái logic) : • cổng mạch logic bản: – OR, AND NOT NỘI DUNG • Cổng Logic AND, OR, NOT – Mạch Logic => Biểu thức Đại Số – Biểu thức Đại ... logic NOR NAND Các Định Lý Đại Số Boolean Đại Số Boolean • Máy tính kỹ thuật số tổng hợp mạch logic thực dựa hàm số Boolean • Khi tạo nên hàm số dựa Định Luật Boolean, tạo nên mạch logic nhỏ đơn...
 • 52
 • 302
 • 0

Giáo án đại số hình học 7 hkII

Giáo án đại số và hình học 7 hkII
... Hải Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Mỹ Thành Giáo án: Hình học Học sinh: Đồ dùng để vẽ hình, bảng nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : n đònh tình hình lớp: (1’ ) Kiểm tra cũ: (7 ) Câu hỏi Đáp án HS1: ... Hải Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Mỹ Thành Giáo án: Hình học Ngày soạn: 07/ 03/2011 Tiết 49 Ngày dạy:08/03/2011 QUAN HỆ ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU I MỤC TIÊU: Học sinh ... Trường THCS Mỹ Thành Giáo án: Hình học 20’ HĐ2: Bài tập phải vẽ hình Dạng 2: Bài tập phải vẽ GV: Treo bảng phụ tập hình 70 SGK HS: Đọc đề Bài 70 /141 SGK: Xung phong lên bảng vẽ hình viết Gt, KL a)...
 • 89
 • 226
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đại số giao hoán và hình học đại sốđại số tuyến tính và hình học giải tích 1đại số và hình học giải tích 1 2giải bài tập đại số và hình học 9 tập 1nhập môn đại số giao hoángiao an day them toan 6 dai so va hinh hocđại số và hình học giải tíchkiểm tra đại số và hình học lớp 11câu hỏi ôn tập đại số và hình học lớp 11câu hỏi đại số và hình học lớp 11 học kì 2câu hỏi đại số và hình học lớp 11câu hỏi ôn thi đại số và hình học lớp 11 học kì 2các đề câu hỏi đại số và hình học lớp 11đề thi đại số tuyến tính và hình họcđại số tuyến tính và hình họcBài báo quốc tế khác | Hanoi University of Science, VNU Bao qte khac 2017Bài báo ISI SCOPUS | Hanoi University of Science, VNUBài báo ISI SCOPUS | Hanoi University of Science, VNUde thi GVG vong 1 tinh bac giangDanh muc HNKH trong nuoc 2014 0Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài 25. Trang trí lều trạiBài 6. Trình bày khẩu hiệuTiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn caBài 15. Thương mại và du lịchBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 12. Đời sống kinh tế, văn hoásaigontel dT8VO3CybbLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU102-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (190).pdf104-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (192).pdf105-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (193).pdf108-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (196).pdfS D NG CASIO GI I T CH PH N CH NG CASIO