Đề cương thực tập TCDN

Đề cương thực tập TCDN

Đề cương thực tập TCDN
... hoạch thực tập sinh viên BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP Họ tên SV : Lớp : Số ĐT : Email : Ngành đào tạo : Địa sở thực tập : Số ĐT liên hệ : Thời gian thực tập : Từ / / 201… đến / / 201… Mục đích đợt thực tập ... chuyên đề tốt nghiệp NỘI DUNG - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung đề tài nghiên cứu (nêu khái quát) - Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu đơn vị thực tập 2.1 Giới thiệu đơn vị thực tập 2.2 ... CHÍNH-QUẢN TRỊ KINH DOANH (Họ tên tác giả chuyên đề tốt nghiệp) Lớp: …………………………… CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI: [TÊN ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP] Chuyên ngành: Tài doanh nghiệp/...
 • 29
 • 81
 • 0

Đề cương thực tập.doc

Đề cương thực tập.doc
... Thiu Nht Tõn Lp Ckx06.1 Chơng II thực trạng vấn đề TậP HợP chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần sơn tổng hợp hà nội...
 • 2
 • 1,661
 • 12

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông
... chức quản trị doanh nghiệp: Quản trị nhân lực Quản trị Marketing Quản trị tài Quản trị sản xuất Quản trị chiến lược Sau phần thực tập chung sinh viên cần đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, ... công tác quản trị doanh nghiệp bất cập làm sở cho việc thực tập chuyên sâu 5.2 Thực tập chuyên sâu Sinh viên thực tập chuyên sâu phục vụ cho làm khóa luận tốt nghiệp/ thi tốt nghiệp theo đề cương ... dẫn giảng viên, chuyên đề lĩnh vực: - Quản trị nhân lực - Quản trị Marketing - Quản trị tài - Quản trị sản xuất - Quản trị chiến lược Nếu sinh viên làm KLTN nội dung thực tập phục vụ cho việc...
 • 2
 • 4,511
 • 43

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh
... chuyên đề liên quan quản trị doanh nghiệp như: 1/ Nhóm đề tài quản trị sản xuất 2/ Nhóm đề tài quản trị chiến lược 3/ Nhóm đề tài quản trị nhân 4/ Nhóm đề tài quản trị chất lượng 5/ Nhóm đề tài quản ... Điểm thực tập tốt nghiệp đánh giá theo thang điểm 10 12 Nội dung thực tập tốt nghiệp Nội dung thực tập viết báo cáo thực tập nhằm vào việc thực hành giải có hệ thống vấn đề cụ thể lĩnh vực quản trị ... cáo thực tập tốt nghiệp người khác chịu hình thức kỷ luật thực tập lại khóa sau b Đơn vị thực tập Sinh viên thực tập doanh nghiệp thuộc hình thức sở hữu tập đoàn, tổng công ty, công ty liên doanh, ...
 • 6
 • 8,541
 • 55

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin
... nơi thực tập Khoa cử người đến liên hệ nhận lại Phiếu nhận xét V Yêu cầu kết Hai tuần sau kết thúc đợt thực tập, nhóm học sinh - sinh viên thực tập phải nộp báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực ... - Tìm hiểu công nghệ IV Yêu cầu phía Cơ quan/Đơn vị thực tập - Mô tả công việc yêu cầu nghiệp vụ Giải đáp thắc mắc nghiệp vụ để em nắm bắt thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát ... thực tập; Giám sát kiểm tra trình thực tập sinh viên Cuối thời gian thực tập, Quí quan/đơn vị có Phiếu nhận xét/đánh giá mặt: tinh thần, thái độ… trình thực tập (theo mẫu) Phiếu nhận xét phải...
 • 2
 • 3,329
 • 39

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp
... trình nâng cao mạng cục Lập trình thực hiện: Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị yêu cầu để thực công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với môi trường ... báo cáo kết thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị Ngày nộp đề cương: 05/12/2010 Ngày nộp Báo cáo kết thực tập: 07/01/2011 Ngày… tháng… năm 2010 Chữ ký CBHD đơn vị thực tập Ngày… tháng… năm ... cáo tốt nghiệp Tuần 6: Tìm hiểu chức cách làm việc người quản trị mạng mạng nội bộ, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 7: Kiểm tra lại hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết thực tập...
 • 2
 • 31,033
 • 480

Đề cương thực tập nghề nghiệp

Đề cương thực tập nghề nghiệp
... sau kết thúc đợt thực tập, sinh viên thực tập phải nộp báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập (M-TT-01) Đà Lạt, ngày … tháng … năm …… PHIẾU TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Tên quan: ... đợt thực tập là: Củng cố kiến thức lý thuyết trang bị nhà trường vận dụng kiến thức vào thực tế Rèn luyện kĩ thực hành thông qua việc thực công việc thực tiễn mà quan tiếp nhận sinh viên thực tập ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƢƠNG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP *********************** I MỤC ĐÍCH: Trong trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Thông tin, sinh viên phải trải qua tập nghề nghiệp Đối với sinh...
 • 3
 • 1,485
 • 2

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu
... Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số CHƯƠNG I TÌM HIỂU CÁC BẢN VẼ SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số ... trọng nhất, đònh bước thiết kế ban đầu, kích thước tàu để đảm bảo trọng tải thiết kế đưa theo yêu cầu khách hàng, đảm bảo vận tốc ban đầu đưa bước thiết kế sơ ổn đònh thiết kế 2) Ý nghóa vẽ: a) ... nhận cho tàu SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 31 CHƯƠNG IV LẬP DỰ TOÁN ĐÓNG MỚI CHO MỘT TÀU CỤ THỂ Dự toán đóng “nhà...
 • 61
 • 1,026
 • 4

Đề cương Thực tập cán bộ kỹ thuật

Đề cương Thực tập cán bộ kỹ thuật
... t sn xut cng nh tip cn cỏc KHKT thc t nghnh chuyờn mụn phi gii quyt Khoa Kỹ thuật môi trờng - Lớp 41MTK Báo cáo thực tập b-Rốn luyn cho sinh viờn ý thc t chc k lut, tinh thn th, hc hi nõng cao ... 3- Tỡm hiu cỏch tớnh toỏn cỏc h thng chuyờn nghnh a-Cỏch tớnh toỏn Khoa Kỹ thuật môi trờng - Lớp 41MTK Báo cáo thực tập Thụng s tớnh toỏn, tớnh toỏn nhit m,tớnh chu trỡnh trờn biu I_d cng ging ... qut giú hỳt sau ú thi vo h thng ng dn khụng khớ v c thi vo cỏc phũng Khoa Kỹ thuật môi trờng - Lớp 41MTK Báo cáo thực tập - FCU: l b phn x lý khụng khớ nhng c t phũng, nú gm cú gin trao i nhit...
 • 10
 • 461
 • 8

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing
... tiêu, mong muốn đạt từ đợt thực tập để sau so sánh với thực đạt (xem Danh mục sản phẩm thực tập) Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang / D Công việc thực tập sinh hỗ trợ – Thực kế hoạch công việc theo ... gian viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có chất lượng thời hạn quy định F Các thông tin cần thiết – Thời gian thực tập – Phản ánh thực tập – Hạn nộp báo cáo Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang / – ... đơn vị thực tập; – Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên khách hàng doanh nghiệp thực tập; – Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động phong trào đơn vị thực tập; tận dụng hội học tập thực tiễn doanh nghiệp...
 • 6
 • 3,651
 • 16

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .
.. . (ROE) 3.2 .5 Các tỷ sô' chứng khôán (nều cô) 3.3 .Phan tích tai Du Pont 3.3 .1 Phán tích ROA vá nhán to” ánh hường 3.3 .2 Phán tích ROE vá nhán to" ánh hường 3.4 .Phan tích nguôn va sử dung vòn 3.4 .1 .. . 2.3 .1 Cở cấu to chức bo mày quàn ly 2.3 .2 Chức nàng, nhiệm vu tứng bo phàn 2.4 Tô9 chức công tac kế tôan - tai 2.4 .1 Hình thức to chức bo mày kế toàn tài 2.4 .2 Sở đo to chức bo mày kế toàn tài .. . kế toàn tài 2.4 .3 Chức nàng, nhiệm vu tứng bo phàn 2.5 Qua trình phat triển 2.5 .1 Khài quàt quà trình phàt triện cuà cong ty tứ ngày thành làp đến 2.5 .2 Những thuàn lởi kho khàn 2.5 .3 Phứởng hứởng...
 • 11
 • 2,006
 • 2

Tài liệu Đề cương thực tập vi sinh pptx

Tài liệu Đề cương thực tập vi sinh pptx
... ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP VI SINH VẬT ỨNG DỤNG SỐ TIẾT : 30 Trình bày môn vi sinh ứng dụng thực tập gồm hai nội dung : - Ứng dụng vi sinh vật lên men sản phẩm theo phương pháp truyền thống Sinh ... phẩm - Qua thực hành sinh vi n biết kết hợp lý thuyết , thực hành , vi t báo cáo , nhận xét , cách tra cứu tài liệu làm số sản phẩm lên men từ vi sinh vật có sẵn tự nhiên chủng vi sinh vật khiết ... học ) Qua thực hành lớp sinh vi n biết : - Cách làm môi trường gieo cấy , giữ giống vi sinh vật kỹ thuật - Biết cách phân lập vi sinh vật tạo chủng khiết - Từ chủng vi sinh vật khiết ( vi khuẩn...
 • 6
 • 543
 • 10

Tài liệu Đề cương thực tập giáo trình Môn học: Côn Trùng Lâm Nghiệp ppt

Tài liệu Đề cương thực tập giáo trình Môn học: Côn Trùng Lâm Nghiệp ppt
... Đề cương thực tập giáo trình Môn học: Côn Trùng Lâm Nghiệp (Dùng cho hệ đại học chuyên ngành lâm nghiệp) Thời gian thực tập: 0,5 tuần HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHƯƠNG ... dây, 02-S; sinh viên, cán sở Đề cương thực tập giáo trình Môn học: Bệnh rừng (Dùng cho hệ đại học chuyên ngành lâm nghiệp) Thời gian thực tập: 0,5 tuần Mục đích đợt thực tập - Giúp cho sinh viên ... lượng, chất lượng sâu hại Giáo Bảng thống kê phân loại thành viên phần sâu, bệnh hại Đề xuất biện pháp phòng trừ thời gian tới Đề cương thực tập giáo trình Môn học: Côn Trùng - Bệnh rừng (Dùng...
 • 49
 • 688
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: mẫu đề cương thực tập tham khảođề cương thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩmtài liệu đề cương thực tậpđề cương thực tập tốt nghiệp ngành môi trườngđề cương thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lươngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành xây dựngđề cương thực tập tốt nghiệp marketingđề cương thực tập tốt nghiệp ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanhđề cương thực tập tốt nghiệp kế toánđề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toánđề cương thực tập quản trị mạngđề cương thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toánmẫu đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học