Đánh giá hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty TNHH TM phước phú

luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH TM phước phú

luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH TM phước phú
... tiến bán hàng công ty TNHH TM Phước Phú thực tế - Đánh giá hiệu hoạt động xúc tiến bán hàng công ty thông qua tiêu định tính định lượng - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán ... bán hàng công ty TNHH TM Phước Phú • Chương : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng công ty TNHH TM Phước Phú  Phần : Kết luận kiến nghị K40 QTTM Trang Khoá luận tốt ... số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng công ty + Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá hoạt động xúc tiến bán hàng thực công ty TMHH TM Phước Phú...
 • 102
 • 357
 • 0

Đánh giá hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thừa thiên huế

Đánh giá hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thừa thiên huế
... Chương ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THỪA SVTH: Lê Thị Thắm 24 Khóa luận tốt nghiệp THIÊN HUẾ 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường ... trường học Thừa Thiên Huế 2.1.1 Sự hình thành phát triển công ty Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Thừa Thiên Huế thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (Công ty Sách Thiết bị trường ... thị phần, khách hàng Qua đó, thể lúng túng công ty đặt vào chế thị trường mang cạnh tranh không mệt mỏi 2.2 Đánh giá hoạt động xúc tiến bán hàng Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Thừa Thiên...
 • 35
 • 364
 • 3

MỘT số GIẢI PHẤP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG xúc TIẾN bán HÀNG của CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT HUẾ

MỘT số GIẢI PHẤP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG xúc TIẾN bán HÀNG của CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT  HUẾ
... hệ thống quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHẤP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT - HUẾ PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Trong qúa ... hàng công cụ xúc tiến bán hàng FPT Telecom – Huế Hoạt động xúc tiến bán hàng có tác động lớn tới hành vi mua hàng khách hàng Nói xác công cụ xúc tiến bán hàng ảnh hưởng tới định khách hàng Nắm bắt ... Theo đó, Công ty iVoice, Công ty iTV sáp nhập với công ty vùng, trở thành Công ty Viễn thông miền Bắc Công ty Viễn thông miền Nam mới; Công ty IDS phận VoIP iVoice sáp nhập với Công ty Viễn thông...
 • 101
 • 820
 • 13

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG xúc TIẾN bán HÀNG của CÔNG TY TNHH BIA HUẾ tại THỊ TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG xúc TIẾN bán HÀNG của CÔNG TY TNHH BIA HUẾ tại THỊ TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ
... lược xúc tiến bán hàng phù hợp Xuất phát từ lý này, trình thực tập công ty TNHH Bia Huế, chon đề tài: “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH BIA HUẾ TẠI THỊ TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ” ... giá khách hàng hoạt động xúc tiến bán hàng công ty TNHH Bia Huế:  Về hoạt động quảng cáo Quảng cáo công cụ chủ yếu hoạt động xúc tiến bán hàng công ty TNHH Bia Huế sử dụng Công ty tiến hành ... ty TNHH Bia Huế) Trong nội dung hoạt động xúc tiến bán hàng công ty TNHH Bia Huế, ngân sách dành cho hoạt động quan hệ công chúng chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí dành cho hoạt động xúc tiến bán...
 • 67
 • 265
 • 2

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG xúc TIẾN bán HÀNG của CÔNG TY TNHH BIA HUẾ tại THỊ TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG xúc TIẾN bán HÀNG của CÔNG TY TNHH BIA HUẾ tại THỊ TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ
... trạng hoạt động xúc tiến bán hàng công ty TNHH Bia Huế công ty TNHH Bia Huế Tình hình thực hoạt động xúc tiến bán hàng Hiệu hoạt động xúc tiến 2.1 Phân tích tình hình thực hoạt động xúc tiến bán hàng ... nghiên cứu - Phân tích tình hình thực hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng - Đánh giá khách hàng hoạt động xúc tiến bán hàng công ty - Tìm điểm hạn chế hoạt động xúc tiến bán hàng - ... suất CP hoạt động PR/ CP hoạt động xúc tiến (Nguồn: Phòng Marketing - công ty TNHH Bia Huế) 18 2.2.2 Phân tích định tính Về hoạt động quảng cáo Về hoạt động khuyến Về hoạt đông quan hệ công chúng...
 • 48
 • 313
 • 4

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.pdf

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.pdf
... lược xúc tiến, thành phần hỗn hợp xúc tiến, dùng để phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến cơng ty đề xuất giải pháp  Chương II: Nêu lên thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng Cơng ty Cổ phần Cao ... hoạt động xúc tiến bán hàng Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi khó khăn hoạt động xúc tiến bán hàng Cơng ty - Phân tích đối thủ cạnh tranh - Đưa giải pháp ... thực trạng xúc tiến bán hàng Cơng ty cổ phần cao su Đồng Phú: Điểm mạnh, yếu hoạt động xúc tiến  Chương III: Đưa số giải pháp đề xuất kiến nghị để hồn thiện chiến lược xúc tiến Cơng ty Phân tích...
 • 66
 • 1,338
 • 11

Hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty CP bảo hiểm Petrolimex - PJICO

Hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty CP bảo hiểm Petrolimex - PJICO
... phự hp: - V th ca sn phm trờn th trng - Mc tiờu ca hot ng kinh doanh ca doanh nghip - Chu k sng ca sn phm BH - Nhu cu v sn phm trờn th trng - Cỏc yu t cu thnh chi phớ - S can thip ca nh nc - Thc ... nhng nhim v ch yu l: - Thm dũ, tỡm kim khỏch hng mi Trần Thị Phơng Thùy Bảo hiểm 46A 34 - Truyn t khộo lộo nhng thụng tin v sn phm v dch v cho khỏch hng - Thc hin vic bỏn - Cung cp cỏc dch v cho ... nh ny bao gm: - Cỏc yu t m khỏch hng ũi hi v kh nng cụng ty BH cú th cung cp l gỡ? - Cht lng dch v v cụng ty BH phi m bo cht lng dch v cho khỏch hng n mc no so vi i th cnh tranh - Chi phớ dch...
 • 97
 • 438
 • 5

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
... hoạt động xúc tiến bán hàng Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi khó khăn hoạt động xúc tiến bán hàng Cơng ty - Phân tích đối thủ cạnh tranh - Đưa giải pháp ... lược xúc tiến, thành phần hỗn hợp xúc tiến, dùng để phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến cơng ty đề xuất giải pháp  Chương II: Nêu lên thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng Cơng ty Cổ phần Cao ... thực trạng xúc tiến bán hàng Cơng ty cổ phần cao su Đồng Phú: Điểm mạnh, yếu hoạt động xúc tiến  Chương III: Đưa số giải pháp đề xuất kiến nghị để hồn thiện chiến lược xúc tiến Cơng ty Phân tích...
 • 66
 • 461
 • 0

Hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
... chớnh Trần Thị Phơng Thùy Bảo hiểm 46A 43 Tờn n v : CễNG TY C PHN BO HIM PETROLIMEX Tờn giao dch quc t : PETROLIMEX JOINT STOCK COMPANY Tờn vit tt : PJICO Lụgụ : PJICO l cụng ty c phn bo him c thnh ... b 1.650 3% Cụng ty in t H Ni 1.100 2% Cụng ty Thit b An ton 275 0,5% Cỏ nhõn 10.725 19,5% 55.000 100% Tng cng (Ngun: Cụng ty c phn bo him Petrolimex) Trần Thị Phơng Thùy Bảo hiểm 46A 44 Hỡnh ... ty PJICO STT Vn gúp C ụng (t VN) T trng Tng cụng ty xng du Vit Nam 28.050 51% Ngõn hng ngoi thng Vit Nam 5.500 10% Cụng ty Tỏi bo him quc gia 4.400 8% Tng cụng ty thộp Vit Nam 3.300 6% Cụng ty...
 • 54
 • 266
 • 0

Hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
... b 1.650 3% Cụng ty in t H Ni 1.100 2% Cụng ty Thit b An ton 275 0,5% Trần Thị Phơng Thùy Bảo hiểm 46A 44 Cỏ nhõn 10.725 55.000 Tng cng 19,5% 100% (Ngun: Cụng ty c phn bo him Petrolimex) Hỡnh ... ty PJICO STT Vn gúp C ụng (t VN) T trng Tng cụng ty xng du Vit Nam 28.050 51% Ngõn hng ngoi thng Vit Nam 5.500 10% Cụng ty Tỏi bo him quc gia 4.400 8% Tng cụng ty thộp Vit Nam 3.300 6% Cụng ty ... Nam bi cỏc Cụng ty thng mi ln, ngoi vic buụn bỏn, cỏc Cụng ty ny m thờm mt Tr s lm i din bo him Vo nm 1926, Chi nhỏnh u tiờn l ca Cụng ty Franco- Asietique n nm 1929 mi cú Cụng ty Vit Nam t tr...
 • 97
 • 323
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH lộc vinh quang

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH lộc vinh quang
... Chương 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng Công ty TNHH Lộc Vinh Quang - Chương 3: Định hướng biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến bán hàng Công ty TNHH Lộc Vinh Quang Nguyễn Thị ... tốt hoạt động xúc tiến bán hàng 1.2.3 Nội dung hoạt động xúc tiến bán hàng Xúc tiến bán hàng phát huy vai trò doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động xúc tiến bán hàng Do đó, tiến hành xúc tiến bán hàng ... pháp xúc tiến bán hàng giúp Công ty nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến bán hàng thời gian tới 2.2 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Lộc Vinh Quang...
 • 28
 • 280
 • 5

hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico)

hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico)
... c thi gian thc cụng ty c phn bo him Petrolimex (PJICO) v s giỳp tn tỡnh ca cụ giỏo Nguyn Hi ng, em ó chn ti: Hot ng xỳc tin bỏn hng ca cụng ty c phn bo him Petrolimex (PJICO) Chuyờn ca em ... xut hin ca cỏc cụng ty c phn BH Cụng ty C phn Bo him Petrolimex (PJICO) l doanh nghip c phn c thnh lp theo Giy phộp s 1873/GP-UB ngy thỏng nm 1995 Ch Trần Thị Phơng Thùy Bảo hiểm 46A 42 tch U ban ... cụng ty thộp Vit Nam 3.300 6% Cụng ty Vt t v Thit b Ton b 1.650 3% Cụng ty in t H Ni 1.100 2% Cụng ty Thit b An ton 275 0,5% Cỏ nhõn 10.725 19,5% 55.000 100% Tng cng (Ngun: Cụng ty c phn bo him Petrolimex) ...
 • 85
 • 118
 • 0

Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH MTV TM thành thành công

Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH MTV TM thành thành công
... Khái quát v Công ty TNHH MTV TM Thành Thành Công – Chi Nhánh Nha Trang 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a công ty TNHH MTV SX - TM Thành Thành Công Công ty TNHH MTV TM Thành Thành Công chi nhánh ... hình thành phát tri n c a công ty TNHH MTV SX - TM Thành Thành Công Công ty TNHH MTV TM Thành Thành Công chi nhánh Nha Trang 28 2.1.2 Ch c năng, nhi m v c a Công Ty TNHH TM MTV Thành ... 2: TH C TR NG HO T NG XÚC TI N BÁN HÀNG C A CÔNG TY TNHH MTV TM THÀNH THÀNH CÔNG – CHI NHÁNH NHA TRANG 28 2.1 Khái quát v Công ty TNHH MTV TM Thành Thành Công – Chi Nhánh Nha Trang...
 • 91
 • 254
 • 0

Tìm hiểu một số hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH nam hải

Tìm hiểu một số hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH nam hải
... sau: Ph n I: Cơ s lý lu n Ph n II: Gi i thi u v công ty TNHH Nam H i (Dĩ An – Bình Dương) Ph n III: H th ng xúc ti n bán hàng c a công ty TNHH Nam H i Ph n CƠ S 1.1 LÝ LU N Khái ni m 1.1.1 Mar ... m t hàng ang tìm ki m tr giai o n ngư i bán hàng có th h c l c cho công ty mua hàng Vì thư ng nhân viên mua hàng không bi t giá tr quý báu v hàng c n th n có c tính khác c a hàng hóa ngư i bán ... doanh c a công ty 2.1.2 Ch c năng, nhi m v c a công ty ty TNHH Nam H i 2.1.2.1 Ch c • Công ty c thành l p ho t doanh ng lĩnh v c s n xu t kinh g m ngh Trong trình phát tr n, công ty ph i không...
 • 104
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần cao su đồng phú pdfhoạt động xúc tiến bán hàng của công ty dệt may hà nộihoạt động xúc tiến bán hàng của công tyluận văn một số biện pháp mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại của công ty tnhh thiết bị phụ tùng và dịch vụ hải đănghoat dong xuc tien ban hang tai cong ty thien truongđánh giá hoạt động xúc tiến bán của big c thăng long trong năm 2014giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của công ty tnhh tm nam hảibáo cáo thực tập mẫu về hoàn thiện chính sách xúc tiến bán hàng của công ty fpt chi nhánh đà nẵngmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho công ty tnhh sơn asee việt namđánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần sông đà 7hoạt động xúc tiến thương mại của công ty cổ phần may lê trựcđánh giá hoạt động quản lý thông tin của công tycác hình thức xúc tiến bán hàng của công tyđánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá việt tiệpđánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may thăng long358-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (420).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUThông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiềnGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát điện áp lưới PHÂN PHỐI KHI có máy PHÁT điện GIÓLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU