Decuongontap12 hocky1

de cuong on hocky1toan7_hay

de cuong on hocky1toan7_hay
... Bài : Cho góc nhọn xOy có Oz phân giác Từ điểm M tia Oz , Vẽ đường thẳng song song với Oy Từ M vẽ đường thẳng song song Ox , cắt Oy B a/ Chứng minh OA = OB b/ Vẽ MH ⊥ Ox H , MK ⊥ Oy K Chứng ... 5: Cho ∆ABC vng B Gọi D trung điểm cạnh AC Trên tia đối tia DB lấy điểm E cho DB = DE Chứng minh: a/ ∆ADB = ∆CDE ˆ b/ ACE lµ gãc vng Bài7: Cho tam giác AOB Trên tia đối tia OA lấy điểm C cho ... cho OD = OB a/ Chứng minh AB // CD b/ M nột điểm nằm A B Tia MO cắt CD N , chứng minh : ∆OAM = ∆ONC c/ Từ M kẻ MI vng góc với OA , từ N kẻ NF vng góc OC , chứng minh : MI = NF Bài 8: Cho ∆ ABC...
  • 2
  • 73
  • 0

kiemtra hocky1(devadapan)

kiemtra hocky1(devadapan)
... làm 45 phút đề Sử dụng My Computer để xem nội dung ổ đĩa D,E Tạo th mục có tên kiemtrahk th mục gốc ổ đĩa E Mở th mục kiemtrahk tạo tiếp th mục với tên hoctap giaitri Sao chép vài tệp tin vào th...
  • 16
  • 107
  • 0

15 dethi hocky1 tieng anh 8 cuc hay

15 dethi hocky1 tieng anh 8 cuc hay
... March 3, 184 7 He later emigrated first to Canada and to the USA in 187 0s Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with the first telephone in 187 6 Traveling ... March 3, 184 7 He later emigrated first to Canada and to the USA in 187 0s Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with the first telephone in 187 6 Traveling ... distance This led to the invention of the telephone In 187 6 he introduced the telephone and by 187 7 the first telephone was in commercial use 15 T/F statements (1,5pts) a Alexander Graham Bell was...
  • 21
  • 221
  • 0

Xem thêm