Giao an cau tao chat

giao an cau tao nguyen tu 10

giao an cau tao nguyen tu  10
... obitan (1 obitan 2s obitan 2p) - Lớp M (n=3) có phân lớp 3s, 3p, 3d: có tổng số obitan ( có obitan 3s; obitan 3p obitan 3d) Lớp N (n=4) có phân lớp 4s, 4p, 4d, 4f: có tổng số 16 obitan ( có obitan ... 43,4876 .10- 27 + 50,244 .10- 27=93,7316 .10- 27 (kg) 93,7316 .10 27 = 56,4631 (đvC) 1mol Fe = 56,4631kg Nguyên tử khối Fe là: 1,66005 .10 27 = 0 ,109 775 .10 31 (hạt) - Số electron có kg electron 31 9 ,109 5 .10 ... thành cac obitan s, p, d obitan f Obitan s: có dạng hình cầu, tâm hạt nhân nguyên tử Obitan p: gồm obitan px, py, pz có dạng hình số tám Mỗi obitan có định hớng khác không gian Obitan d, f : có...
 • 25
 • 67
 • 0

Giáo án thực tập: Cấu tạo chất

Giáo án thực tập: Cấu tạo chất
... hiểu cấu tạo chất Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - GV: Yêu cầu học sinh - HS: Nêu đặc điểm I Cấu tạo chất: nêu đặc điểm về cấu tạo chất: cấu tạo chất học lớp Những điều học cấu ... phân tử chất khí: Mã thị thùy trang dung thuyết thuyết động học phân tử - Chất khí cấu tạo từ phân tử động học phân tử chất chất khí: khí? có kích thước nhỏ so với khoảng + Chất khí cấu tạo từ ... cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh - HS: Thảo luận để tìm cách giải vấn đề giáo viên đặt - GV: Đặt vấn đề Theo đặc điểm cấu tạo chất phân tử cấu tạo Mã thị thùy trang...
 • 8
 • 231
 • 0

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 47 : CẤU TẠO CHẤT THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ ppsx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 47 : CẤU TẠO CHẤT THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ ppsx
... phân tử chất khí Tìm hiểu khái niệm khí lí tưởng II Thuyết động học phân tử chất kh : Giới thiệu thuyết động học phân tử chất Đọc SGK Nội dung thuyết động học phân tử khí chất kh : Chất khí cấu tạo ... thức học cấu tạo chất ? - Các chất cấu tạo - Các phân tử chuyển động không ngừng - Các phân tử chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao chuyển động nhanh Hoạt động 2: Tìm hiểu lực tương tác phân tử, ... gọi nguyên tử, phân tử nước lạnh ? phân tử  Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách  Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng  Nhiệt độ vật cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật Nhắc lại...
 • 10
 • 425
 • 1

Giáo án Vật Lý lớp 10: CẤU TẠO CHẤT - THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ potx

Giáo án Vật Lý lớp 10: CẤU TẠO CHẤT - THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ potx
... chất khí cấu tạo chất lớp - Giáo viên ghi đề mục II.1 - Học sinh chuyển ý - Giáo viên hướng dẫn học sinh luận điểm để áp dụng thuyết động học phân tử chất chất khí khí cách kế thừa kiến thức + Chất ... Chất khí cấu tạo từ cấu tạo chất học lớp phần tử có kích thước Sau gợi ý, giáo viên gợi ý để nhỏ so với khoảng cách học sinh chuyển thành luận điểm chúng riêng cho chất khí + Các phân tử chất khí ... Khoảng cách phân tử rất xa + Sự chuyển động phân + Lực tương tác phân tử? tử yếu + Các phân tử chuyển động tự + Suy tính chất hình dạng hướng thể tích + Suy chất khí hình - Yêu cầu học sinh quan...
 • 13
 • 989
 • 4

giáo án điện tử Cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí

giáo án điện tử Cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí
... rrắn < rlỏng < rkhí NỘI DUNG CẤU TẠO CHẤT THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ Nội dung thuyết động học phân tử chất khí Chất khí cấu tạo từ phân tử có kích thước nhỏ so với Cấu tạo chất khoảng cách ... PHÂN TỬ CHẤT KHI NỘI DUNG CẤU TẠO CHẤT Cấu tạo chất Cấu tạo chất THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CẤU TẠO CHẤT NỘI DUNG THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ Cấu tạo chất Cấu tạo chất  Vật chất cấu ... tác phân tử Cấu tạo chất Lực tương tác phân tử THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ NỘI DUNG CẤU TẠO CHẤT THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ Lực tương tác phân tử Cấu tạo chất Lực tương tác phân tử Lực...
 • 21
 • 209
 • 0

Giáo trình cấu tạo kiến trúc - tác giả Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương.pdf

Giáo trình cấu tạo kiến trúc - tác giả Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương.pdf
... ch ;hi hi; A ~ * PH+W I CUA MONG - -fn l H.2.9.a M&G GKNG CHIM l TRU Ctllf!~) - - - - - - H.2.9 M ~ N G TR~N G ~ G CI~IM 1 r 1 1- ' I nhhi 2 1- T P the0 h mdy c, Khhi niem chung ... 66 bio d i m tinh toin kh6i - Y&uc$u c6a kh6i xAy phii d i m b i o d$c c h k , 6n djnh 2-2 .Kigu &ch scip gqch : -Vdch ngan - l l c m - Tddng chju lqc 22 - 33 - 45cm - Cot gach (Hinh 3.2) 11 Cac ... tu'bng - Ccih tao cda ua cau thang - C&u tao sun ua mai T@p11: G i a i d o a n 11 Phan chuy&n, d6: - Cciutaonhakhung - C&u tao k i i n truc nha c6ng nghiep - C&u tao kign true nha ndng nghiep - C&'u...
 • 316
 • 3,322
 • 29

Giáo án cấu trúc chương trình

Giáo án cấu trúc chương trình
... trình) ,cũng có cấu trúc riêng Trong lập trình cấu trúc quan trọng, thiếu không hiểu chương trình chương trình bị lỗi Để hiểu rõ, cô trò I Cấu trúc chung Cấu trúc chương trình mô tả sau: [< phần khai báo ... biết ngôn ngữ lập trình bậc cao quan trọng Vậy hình dung nhỉ? Trước hết phải biết cấu trúc nào, ý nghĩa thành phần cấu trúc nào? Để hiểu rõ điều hôm cô tò tìm hiểu cấu trúc chương trình III Nội ... lần chương trình d Khai báo biến 5’ Tất biến dùng chương trình phải đặt tên khai báo để chương trình dịch biết để lưu trữ xử lý - thời điểm thực chương trình, Hỏi: biến nhận giá trị - Trong chương...
 • 8
 • 1,857
 • 2

Mô hình giáo án cầu

Mô hình giáo án cầu
... để tham gia làm sáng tỏ xuất vết nứt tơng đối đặc biệt này, đề nghị áp dụng phơng pháp hệ thanh (hay gọi hình chống giằng) làm công cụ để xem xét Mặt cắt ngang dầm xà mũ cầu Trần Thị Lý - ... thành kéo nh hình vẽ 3,68 2,46 2,46 2,61 2,76 O P Q R S A N F G B 2,76 2,91 T U 177,39T 3,06 V 3,06 Y 3,06 Z L M 90,72T 3,06 Đ H I C K 3x50cm 40 3,06 X 3x50cm D E 5x60cm Hình 5 .Mô hình chống - ... Bern, Switzerland Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cầu Trần Thị Lý - TP.Đà Nẵng Công ty TVXDCTGT 533 Hồ sơ kiểm toán xà mũ trụ cầu Trần Thị Lý, Công ty TVTK cầu lớn hầm (TEDI) 10 ...
 • 10
 • 529
 • 1

Giáo trình Cấu tạo khung - gầm ô tô

Giáo trình Cấu tạo khung - gầm ô tô
... THỐNG GẦM ÔTÔ Mục tiêu: Sau học này, học viên có khả năng: - Hiểu rõ cấu tạo chung công dụng hệ thống cấu thành tô, đặc biệt hệ thống khung gầm Giáo Trình Cấu tạo Khung- Gầm Trang ... - Chương 1: CÔNG DỤNG-CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG GẦM ÔTÔ I Cấu tạo chung II Những yêu cầu chung III Các cách bố trí hệ thống truyền lực - Chương 2: HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC Bài 1: LY HP I Công ... CẦU CHUNG ĐỐI VỚI ÔTÔ: Giáo Trình Cấu tạo Khung- Gầm Trang Trường CĐ GTVT Tp.HCM Khoa Kỹ Thuật Ơ Tơ 1 /- Những yêu cầu thiết kế chế tạo: - phải mang tính đại, có kết cấu tối ưu, kích thước...
 • 138
 • 11,386
 • 104

Giáo Trình Cấu Tạo Kiến Trúc

Giáo Trình Cấu Tạo Kiến Trúc
... công trình, kết cấu móng phương pháp thi công tình trạng công trình kế cận có 2.2.4 Cấu tạo loại móng thông dụng: NGUYỄN NGỌC BÌNH ( sưu tầm biên soạn ) TRANG 20 Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc ... công trình người tạo phận, cấu kiện thiết bị sử dụng Rõ ràng phận cấu kiện phải có khối lượng định Khối lượng tải trọng thân tạo ngoại lực tác động bất lợi cho công trình Trong kết cấu công trình ... biên soạn ) TRANG Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc 1.3 CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO CHÍNH CỦA NHÀ Nhà phận khác tổ hợp theo nguyên tắc định tạo thành Xét theo trình thi công từ phần ngầm đến phần...
 • 121
 • 1,389
 • 11

Giao Trinh Cau Tao Kien Truc

Giao Trinh Cau Tao Kien Truc
... phương ngang Sàn tựa lên tường hay cột thông qua hệ thống dầm 1.3.4 Cầu thang : Cầu thang phận giao thông theo chiều thẳng đứng, nối liền không gian không cao độ Cầu thang xem phận kết cấu làm...
 • 121
 • 567
 • 16

Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
... giáo viên Hoạt động học sinh - Qua phần học cấu tạo - Dựa vào phần học để trả lời chất, lực liên kết phân tử cho học câu hỏi: Chất khí cấu tạo từ sinh phát biểu cấu tạo chất khí phân tử riêng rẽ, ... thái vật chất: trạng thái khí, qua phần “ thuyết động học phân tử chất khí Các trạng thái khác nghiên cứu chương sau Hoạt động (10’) Tìm hiểu nội dung thuyết động học phân tử chất khí Hoạt động ... tương tác phân tử để so sánh lực hút lực đẩy phân tử trạng thái - Chuyển động phân tử chịu lực tương tác yếu so với phân tử chịu lực tương tác mạnh? Từ thấy phân tử chất khí hoàn toàn chuyển động...
 • 4
 • 6,053
 • 91

Xem thêm

Từ khóa: giáo án cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơgiáo án cấu tạo bài văn miêu tả đồ vậtgiáo án cấu tạo bài văn miêu tả cây cốigiáo án cấu tạo trong của thỏgiáo án cấu tạo vỏ nguyên tửgiáo án cấu tạo trong của phiến lágiáo án cấu tạo trong của chim bồ câugiáo án cấu tạo bài văn miêu tả con vậtgiáo án cấu tạo bài văn miêu tả cây cối lớp 4giao an cau tao he thong boi trongiáo án cấu tạo ngoài của thângiáo án thực tập cấu tạo chấtgiáo án bài cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khígiáo trình cấu tạo địa chấtgiáo án cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơTBKQdiemPhucKhaoCH9 2017ThacSi2017 QD diem trung tuyen thac si 2017 1606quyết địnhCông tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (LV thạc sĩ)Bài 14. Hoạt động thần kinh (tiếp theo)CV đi số 175Danh sach trung tuyen 2013CHUYÊN ĐỀ 2: TÍCH PHÂNGiáo án vật lý 10 chuẩn chương 7Xây dựng thư viện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây tại trường cao đẳng y tế ninh bình (LV thạc sĩ)Dự đoán giới tính người dùng mạng xã hội dựa trên nội dung bài viết (LV thạc sĩ)QTMTCau chien luoc gia toan cauChuong i §4 the tich khoi da dien + BT (3 tiet)Đánh giá hiệu năng một số thuật toán phân lớp cho phát hiện xâm nhập (LV thạc sĩ)QTMTCau chien luoc marketing cho thi truong cac nuoc moi noiKhai phá dữ liệu hồ sơ bệnh nhân ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh tại bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ tư vấn hẹn hò trực tuyến (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ tư vấn hẹn hò trực tuyến ((tt)Nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm giải pháp phát hiện mã độc ransomware (LV thạc sĩ)Giáo án vật lý nâng cao chương (1)