ỨNG DỤNG ĐỊNH lý VI ét TRONG các bài TOÁN cực TRỊ

Bài giảng Ung dung dinh ly Vi-et giai cac bai toan

Bài giảng Ung dung dinh ly Vi-et giai cac bai toan
... hai phơng trình có nghiệm chung x = Bài tập: Bài 1: Cho phơng trình x2 - (m + 3)x + 2(m + 1) = (1) Tìm giá trị tham số m để phơng trình có (1) có nghiệm x1 = 2x2 Bài 2: Cho phơng trình mx2 - ... 2(x1 + x2) Ví dụ 4: Với giá trị m hai phơng trình sau có nghiệm chung: x2 + 2x + m = (1) x2 + mx + = (2) Bài giải: Gọi x0 nghiệm chung phơng trình ta có x0 + x0 + m = x0 + mx0 + = Trừ theo vế hai ... thức phơng trình bậc hai việc dùng định lý viét, trình giảng dạy đa số toán việc sử dụng định lý viét dể giải dẫn đến kết nhanh B nội dung Định lý Viét: Nếu x1, x2 hai nghiệm phơng trình ax2...
 • 14
 • 605
 • 10

SKKN Ứng dụng định vi ét trong giải toán đại số 9

SKKN Ứng dụng định lý vi ét trong giải toán đại số 9
... Mô tả giải pháp đề tài 2.1 thuyết minh tính Giáo Vi n: Lê Văn Chung Năm Học: 2013-2014 SKKN: ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VI ÉT TRONG GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ 2.1.1 ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VI ET TRONG VI C GIẢI BÀI TOÁN ... với m  Xét: , , Phương trình có nghiệm phân biệt với m Giáo Vi n: Lê Văn Chung Năm Học: 2013-2014 SKKN: ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VI ÉT TRONG GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ Giáo Vi n định hướng theo định vi et ta ... sinh tự luyện Giáo Vi n: Lê Văn Chung 16 Năm Học: 2013-2014 SKKN: ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VI ÉT TRONG GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ Đã nêu phương pháp hình thức vận dụng tập vận dụng định vi ét trình dạy học để...
 • 20
 • 1,116
 • 0

Ứng dụng của Định Vi-et vào các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số_SKKN toán THPT

Ứng dụng của Định lý Vi-et vào các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số_SKKN toán THPT
... Trường :THPT BUÔN MA THUỘT GV:Huỳnh Ngọc Bảo Nhi Ứng dụng Định Vi-et vào toán liên quan đến khảo sát hàm số PHẦN THỨ HAI ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ VI-ET VÀO BÀI TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ DẠNG 1: ỨNG DỤNG VÀO ... GV:Huỳnh Ngọc Bảo Nhi Ứng dụng Định Vi-et vào toán liên quan đến khảo sát hàm số thiếu sót chưa có nhìn tổng thể định Vi-et Sẽ nhiều mảng khác mà định Vi-et sủ dụng tới, chẳng hạn Số ... GV:Huỳnh Ngọc Bảo Nhi Ứng dụng Định Vi-et vào toán liên quan đến khảo sát hàm số Tài liệu tham khảo Các toán chọn lọc 45 năm Tạp chí Toán học Tuổi trẻ (NXB GD) Các thi Olympic Toán THPT Việt Nam (1990-2006),...
 • 34
 • 364
 • 0

ứng dụng định vi-et giải một số dạng toán phương trình bậc 2 – quy về bậc 2 có tham số

ứng dụng định lý vi-et giải một số dạng toán phương trình bậc 2 – quy về bậc 2 có tham số
... bợ mơn: 18 Ứng dụng định Vi-et giải số dạng tốn phương trình bậc hai quy bậc hai chứa tham số Năm học 20 03 20 04 20 04 20 05 20 05 20 06 20 06 20 07 20 07 20 08 20 08 20 09 Đầu năm ... thác số dạng tốn chứa tham số, quy lạ quen nên tơi viết sáng kiến kinh nghiệm: “ Ứng dụng định Vi-et giải số dạng tốn phương trình bậc quy bậc 2 19 Ứng dụng định Vi-et giải số dạng ...   TH1: Phương trình (2) nghiệm t1 < = t2 ⇔  P = S <  Ứng dụng định Vi-et giải số dạng tốn phương trình bậc hai quy bậc hai chứa tham số ∆ =  TH2: Phương trình (2) nghiệm...
 • 23
 • 6,147
 • 3

SKKN ứng dụng định vi-ét

SKKN ứng dụng định lý vi-ét
... PHN I: M U chn ti - Phng trỡnh bc hai v nh lớ Viột hc sinh c hc chng trỡnh i s bc THCS c bit nh lớ Vi-ột ... dng c) P nờn hai nghim trỏi du Vớ d 16: 2 Cho phương trình x (m 1) x m m ( m tham số) Chứng minh phương trình cho có nghiệm cựng dấu m Giải : 1 3 ac m m m m ( m ) 4 m ... Nguyn Ngc m V Dng Thy - Luyn gii v ụn Toỏn Tp V Dng Thy 35 MC LC PHN I: M U 1 chn ti Mc ớch nghiờn cu Nhim v nghiờn cu Phm vi v i tng nghiờn...
 • 38
 • 348
 • 0

ung dung dinh ly vi et giai mot so dang toan phuong trinh bac 2 quy ve bac 2 co tham so

ung dung dinh ly vi et giai mot so dang toan phuong trinh bac 2 quy ve bac 2 co tham so
... học tập, tơi vi t nghiên cứu kkhoa học : Ứng dụng định lý Vi- et giải số dạng tốn phương trình bậc – quy bậc có tham số” 2/ Nội dung sáng kiến kinh nghiệm : I Phần mở đầu II Nội dung đề tài A Cơ ... Phương trình (2) có nghiệm t1 < < t2 ⇔ P < Ứng dụng định lý Viet giải số dạng tốn có chứa tham số phương trình bậc – quy bậc ∆ = S >  TH2: Phương trình (2) có nghiệm < t1 = t2 ⇔  c) Phương ... < x2 ⇔ pt (2) có nghiệm < t1 < t2 ⇔  P > S >  ∆ >  e) Phương trình (1) có nghiệm thỏa x1 < x2 < α ⇔ pt (2) có nghiệm t1 < t2 < ⇔  P > S <  − ( 2aα + b ) aα + bα + c , S = t1 + t2 =...
 • 8
 • 242
 • 0

Ứng dụng đường tròn lượng giác trong các bài toán vật lí

Ứng dụng đường tròn lượng giác trong các bài toán vật lí
... - π/6 nghiệm toán x = cos (10t - π/6) (cm) Các toán áp dụng: 1) Một lò xo độ cứng K = 50 N/m treo thẳng ứng, đầu cố định vào tường, đầu gắn vật m =0,5 kg lò xo giãn đoạn Δl Đưa vật vị trí ban ... cm Vậy tổng quãng đường vật được: S = 58 + cm cm = 61,6 cm Bài tập áp dụng: 1) Vật dao động theo phương trình x = 5cos(2πt + π/6) (cm) Tính quãng đường vật 20,75s 2) Một vật dao động điều ... xác định quãng đường dài mà vật khoảng thời gian t = T/3 (trong T chu kỳ dao động vật) b) Hãy xác định quãng đường ngắn mà vật khoảng thời gian t = T/3 (trong T chu kỳ dao động vật) đs: a) S =...
 • 5
 • 4,793
 • 159

ứng dụng số phức trong các bài tóan cực trị hình học

ứng dụng số phức trong các bài tóan cực trị hình học
... Phngtrỡnhchớnhtccangthng Trongmtphngphcchongthng(d)iquaim Mo cútavz0 vcúvectch r u u phng ucútavu.Khiúphngtrỡnhchớnhtcca(d)l z=l z +d ,vi l = u u d = z0 - z (1.7) 1.2.2 Phngtrỡnhngthngquahaiim Trongmtphngphcchongthng(d)iquahaiimphõnbitM1,M2 ... NuMlgiaoimcaAA1 vBB1 ,thỡnúcútav B1A m= b + l1c + l1l2a iu nycúnghalimZvitavznmtrongonAA1.Tng 1+ l1 +l1l2 ttacngchngminhcZnmtrongonBB1.VyZtrựngvigiaoimMcav AA1vBB1. 1.2.4.Gúcgiahaingthng Giscúhaingthng(d1): ... + C =0(1.13) Ngcli,trongmtphngphcmiphngtrỡnh AA - C >0,vi z z + Az + Az + C =0 slphngtrỡnhcamtngtrũntõmIcútav z0 = -A ,bỏnkớnh R = AA -C 1.3.2 Mtsktquliờnquannbitoỏnngtrũn Trongthctcúnhiubitoỏnliờnquantingtrũn,khitachnhtavuụng...
 • 11
 • 471
 • 1

ứng dụng phần tử layer-wise trong các bài toán cơ học kết cấu dạng tấm composiet lớp

ứng dụng phần tử layer-wise trong các bài toán cơ học kết cấu dạng tấm composiet lớp
... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG PHẦN TỬ LAYER-WISE TRONG CÁC BÀI TỐN CƠ HỌC KẾT CẤU DẠNG TẤM COMPOSITE LỚP Hướng dẫn khoa học: PGS.TS ... trƣờng ứng suất, từ tính tốn học, tính tốn bền cho kết cấu Đối tƣợng nghiên cứu Bài tốn học kết cấu dạng composite lớp Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chuyển vị, ứng suất, biến dạng tốn học kết cấu dạng ... composite theo lý thuyết sử dụng phần tử layer-wise Chương III: Ứng dụng phần tử layer-wise tốn học kết cấu dạng composite lớp Chương IV: Xây dựng sơ đồ thuật tốn- chƣơng trình kết số Thực hiện: Đỗ...
 • 86
 • 223
 • 0

SKKN Ứng dụng định Viet giải một số dạng toán phương trình bậc 2 – quy về bậc 2 có tham số

SKKN Ứng dụng định lý Viet giải một số dạng toán phương trình bậc 2 – quy về bậc 2 có tham số
... chọn đề tài: Trong chương trình môn Toán bậc THPT nhiều tốn tham số liên quan tới phương trình bậc 2, quy bậc 2, số xuất nhiều đa dạng tốn “Tìm điều kiện để phương trình nghiệm, ... 1 .2 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN Trong phần tơi trình bày phương pháp giải cách tổng qt số dạng tốn liên quan đến phương trình bậc 2, quy bậc tập số thực R: Thay so sánh nghiệm phương trình bậc với số ... Để phương trình (1) nghiệm phương trình (3) nghiệm t ≥  TH1: Phương trình (2) nghiệm t1 ≤ ≤ t2 ⇔ P ≤ ∆ ≥   TH2: Phương trình (2) nghiệm ≤ t1 ≤ t2 ⇔  P ≥ S ≥  b) Để phương trình...
 • 30
 • 761
 • 0

Ứng dụng định Viet giải một số dạng toán phương trình bậc 2 – quy về bậc 2 có tham số

Ứng dụng định lý Viet giải một số dạng toán phương trình bậc 2 – quy về bậc 2 có tham số
... 20 06 20 07 20 07 20 08 20 08 20 09 Giải nhất 10 1 Giải nhì 01 Giải ba 0 Giải khuyến khích 1 Ứng dụng định Viet giải số dạng toán chứa tham số phương trình bậc quy bậc 20 09 20 10 0 ... sinh sau học ứng dụng đạo hàm để giải số dạng Ứng dụng định Viet giải số dạng toán chứa tham số phương trình bậc quy bậc toán “Tìm tham số m để phương trình f ( x, m ) = nghiệm?”, ... Để phương trình (1) nghiệm phương trình (3) nghiệm t ≥  TH1: Phương trình (2) nghiệm t1 ≤ ≤ t2 ⇔ P ≤ Ứng dụng định Viet giải số dạng toán chứa tham số phương trình bậc quy bậc...
 • 20
 • 162
 • 0

Cây tiền tố (Trie) và ứng dụng của cây tiền tố trong các bài toán

Cây tiền tố (Trie) và ứng dụng của cây tiền tố trong các bài toán
... KHẢO Các tập sưu tầm Internet Kỹ thuật lập trình – Nguyễn Thanh Tùng – Trường ĐHBK Hà Nội 25 MỤC LỤC Trang I MỞ ĐẦU………………………………………………………………… II ỨNG DỤNG CỦA CÂY TIỀN TỐ TRONG CÁC BÀI TOÁN…………………… ... tải test cho toán: https://drive.google.com/file/d/0B-NTUSa9_289T3gtZldiQ2dUT0E/view?usp=sharing 3.5 Cảm nhận Bài toán ứng dụng thuật toán quy hoạch động với cấu trúc liệu tiền tố Bài toán 4: Biểu ... toán trênlà ta áp dụng thuật toán Rabin-Karp thuật toán Knuth-Moris-Pratt với xâu mẫu.Thuật toán theo cách có độ phức tạp O(n×m), đón số xâu mẫu vàm độ dài xâu t Một thuật toán hiệu để giải toán...
 • 27
 • 508
 • 2

Nguyên Lagrange trong các bài toán cực trị

Nguyên lý Lagrange trong các bài toán cực trị
... xét Bài toán có cách giải khác hình hoc Cách giải nhằm nêu cách áp dụng nguyên Lagrange vào toán cực trị cụ thể Bài toán 3.4.2 (Bài toán Steiner mở rộng) Tìm mặt phẳng điểm cho tổng khoảng cách ... hiểu nguyên Lagrange thuyết toán cực trị, chủ yếu xét không gian hữu hạn chiều ℝn ứng dụng nguyên vào việc tìm nghiệm (cực tiểu cực đại) toán cực trị có hay ràng buộc, đặc biệt toán ... này, đặc biệt toán với ràng buộc đẳng thức Luận văn tìm hiểu trình bày nguyên Lagrange thuyết toán cực trị áp dụng nguyên để tìm nghiệm cực tiểu (cực đại) số toán cực trị có ràng buộc...
 • 52
 • 536
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các ví dụ minh họa áp dụng một số thủ thuật trong các bài toán tin họcứng dụng phần mềm maple để giải các bài toán về ma trận định thức hệ phương trình tuyến tínhkiến thức vận dụng định luật ôm để giải các bài toán về toàn mạchứng dụng mạng ngữ nghĩa để giải các bài toánứng dụng mạng ngữ nghĩa để giải các bài toán phổ thôngcác bài toán cực trị hình học trong không gianlý thuyết các bài toán cực trịcác bài toán cực trị trong dòng điện xoay chiềucác bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiềucác bài toán cực trị trong điện xoay chiềucác bài toán cực trị trong hình học giải tíchcác bài toán cực trị trong hình học phẳngcác bài toán cực trị trong hình học không giantong hop cac bai toan cuc tri trong cac ki thi hsg mon toan 9ứng dụng đạo hàm vào giải một số bài toán phương trìnhhệ phương trìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây