Giao thức điều khiển truyền tin (transmission control protocol – TCP)

Giao thức ,điều khiển RTP,RTCP, RTP control protocol

Giao thức ,điều khiển RTP,RTCP, RTP control protocol
... thoại internetgiao thức RTP bao gồm hai phần, liệu điều khiển (RTCP) Hình 2.1: Mô hình tổng quát giao thức RTP 21 Nghiên cứu ứng dụng giao thức RTP Giao thức RTP (Real-time transport protocol) , ... IV: Giao thức điều khiển RTP (RTCP: RTP control protocol) 37 Nghiên cứu ứng dụng giao thức RTP Nh ta biết, giao thức RTP thân chế bảo đảm gói tin đến đích theo thứ tự, thời gian Do để điều khiển ... thức UDP phải đợc kết hợp với giao thức lớp trên, giao thức RTP 20 Nghiên cứu ứng dụng giao thức RTP Chơng II: Tổng quan Giao thức thời gian thực RTP (real time protocol) Qua nhận xét chơng II,...
 • 98
 • 1,707
 • 7

TCP : transmission control protocol giao thức điều khiển truyền vận.

TCP : transmission control protocol – giao thức điều khiển truyền vận.
... nối thiết lập Truyền liệu Một số đặc điểm TCP để phân biệt với UDP: • Truyền liệu không lỗi (do có chế sửa lỗi /truyền lại) • Truyền gói liệu theo thứ tự • Truyền lại gói liệu đường truyền • Loại ... nghẽn đường truyền Các cổng TCP - Các cổng tiếng : FTP (21), TELNET(23), SMTP (25) HTTP (80) Các cổng cá nhân người dung tự đăt : có 65535 cônngr Các ứng dụng realtime ko thể dung TCP : game online, ... mã nguồn] Một gói tin TCP bao gồm phần • header • liệu UDP : User datagram protocol - dùng chương trình gửi đoạn liệu ngắn (datagram) tới máy khác - Không đáng tin cậy TCP UCP hay làm gói tin...
 • 3
 • 97
 • 0

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - Chương 19: Các giao thức điều khiển truy nhập phương tiện truyền thông pot

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - Chương 19: Các giao thức điều khiển truy nhập phương tiện truyền thông pot
... quản lí phức tạp có thẻ - Nhưng điều hoà lưu thông - Sử dụng lưu thông lớn - ChuN 802.5 sử dụng rộng rãi n CSMA/CD Dạng tin Token Ring: -2 - AC FC đ/c Đích đ/c Nguồn 1 2-6 2-6 TI CRC FS N Max 16 ... (token)  Nhưng điều hoà lưu thông  Sử dụng lưu thông lớn  ChuN 802.4 dùng công nghiệp để kết nối n thiết bị điều khiển trình Dạng tin Token Bus: Frame đ/c đích đ/c ( 2-6 ) ( 2-6 ) TI max 8142 ... đ/c đích đ/c (có cấu hình BUS) Type Số 4 6-1 500 Tốc độ 10 Mbps CRC Bytes VI.5.2 Token bus Là truy nhập điều khiển Mạng có cấu hình BUS trạm phép truy nhập có thẻ (token) Thẻ lưu chuyển vòng...
 • 9
 • 208
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Giao thức điều khiển cổng phương tiện MEGACO

đồ án công nghệ thông tin Giao thức điều khiển cổng phương tiện MEGACO
... ghép hai phương thức chuyển giao thông tin theo kênh theo gói Điều đáp ứng cách sử dụng cổng phương tiện Media Gateway (MG) có cấu trúc phân tán, điều khiển thiết bị điều khiển cổng phương tiện Media ... Signalling 2.5 Giao thức điều khiển cổng truyền thông MGCP MGCP giao thức mức ứng dụng dựng để điều khiển hoạt động MG từ thiết bị điều khiển gọi MGC Đây giao thức sử dụng phương thức chủ/ tớ (master/slave) ... giao thức điều khiển báo hiệu chuyển mạch mềm Vai trò giao thức : • Giao thức ngang cấp H323, SIP sử dụng để trao đổi thông tin báo hiệu MGC, MGC Server • Giao thức chủ tớ MGCP, MEGACO giao thức...
 • 72
 • 276
 • 0

Một số giao thức điều khiển lỗi (error control)

Một số giao thức điều khiển lỗi (error control)
... Một số giao thức điều khiển lỗi (Error Control) 2/5 Một số giao thức điều khiển lỗi (Error Control) Giao thức truyền đơn công không ràng buộc (Unrestricted Simplex Protocol) 3/5 Một số giao thức ... cầu người nhận gởi khung báo nhận thông báo tình hình khung bị lỗi • Các khung báo nhận bị 4/5 Một số giao thức điều khiển lỗi (Error Control) • Giải pháp: Mỗi gởi khung đi, Bên gởi thiết lập đếm ... (Unrestricted Simplex Protocol) 3/5 Một số giao thức điều khiển lỗi (Error Control) Giao thức truyền đơn công dừng chờ (Simplex Stop-and-wait Protocol) Giao thức truyền đơn công cho kênh truyền có nhiễu...
 • 5
 • 193
 • 1

Mạng cục bộ và giao thức điều khiển truy cập đường truyền

Mạng cục bộ và giao thức điều khiển truy cập đường truyền
... Mạng cục giao thức điều khiển truy cập đường truy n mạng Token-passing ta xác định khoản thời gian tối đa thiết bị phải chờ để có đường truy n gởi liệu Chính mạng Token-passing ... mạng Token-passing thường sử dụng môi trường thời gian thực, điều khiển thiết bị công nghiệp, nơi mà thời gian từ lúc phát tín hiệu điều khiển thiết bị nhận tín hiệu đảm bảo phải nhỏ số cho trước...
 • 2
 • 356
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG THÔNG HÀNH VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG TÍN HIỆU ĐÈN TRONG CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG THÔNG HÀNH VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG TÍN HIỆU ĐÈN TRONG CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM
... -) 1000 L (m) 75 500 : Dòng phương tiện trước sau nút : Dòng phương tiện rẽ phải nút : Dòng phương tiện thẳng nút : Dòng phương tiện rẽ trái nút 10 (s) 105 20 30 40 50 60 thi gian xanh CC NH ... iu kin giao thụng iu kin tớn hiu j=1 Phỏt sinh cỏc phng tin giao thụng, xỏc nh v trớ hng ch trờn nhỏnh dn xut chu k iu khin Phng ỏn i Ph ng ỏn i+1 Mụ hỡnh hoỏ hot ng ca dũng xe trờn nỳt giao thụng ... NC cho dòng giới: Beckman 1956, Mc Neil 1968,Darroch, Miller, Webster, Newll - Allsop > Đề nghị mô hình tính toán d dựa theo Webster (đơn giản, phổ biến) N A (xe) Dũng bóo hũa S N(xe ) B A n B...
 • 21
 • 1,738
 • 4

CÁC KỸTHUẬT VÀ GIAO THỨC HỖ TRỢ TRUYỀN TÍN HIỆU THOẠI QUA MẠNG IP

CÁC KỸTHUẬT VÀ GIAO THỨC HỖ TRỢ TRUYỀN TÍN HIỆU THOẠI QUA MẠNG IP
... THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương I T ng quan v m ng IP cơng ngh VoIP CHƯƠNG I T NG QUAN V M NG IP VÀ CƠNG NGH VoIP 1.1 Ki n trúc TCP /IP TCP /IP m t b giao th c m c xây d ng cho m ng Internet ... cơng ngh VoIP  Như To n - D2001VT   29 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương II Các k thu t giao th c h tr truy n tín hi u tho i qua m ng IP CHƯƠNG II CÁC K THU T VÀ GIAO TH C H TR TRUY N TÍN HI ... i n tho i IP 1.7 c i m c a VoIP 1.7.1 Các ưu i m c a VoIP i n tho i IP i nh m khai thác tính hi u qu c a m ng truy n s li u tính linh ho t vi c phát tri n ng d ng m i c a giao th c IP làm cho...
 • 110
 • 289
 • 0

CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT SỐ LIỆU.

CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT SỐ LIỆU.
... với giao thức điều khiển liên kết số liệu mức cao ( HDLC ) , hai phơng pháp lại đợc dùng với giao thức LLC Trong thực tế hầu hết giao thức thiên hớng bít dẫn xuất từ giao thức HDLC , bàn đến giao ... CC GIAO THC THIấN HNG BIT Tất giao thức liên kết số liệu giao thức thiên hớng bit Lu ý giao thức nh đợc sử dụng mẫu bit đợc định nghĩa thay cho ký tự điều khiển truyền để đánh dấu mở đầu hay kết ... Phn giao thc thiờn hng bit Tất giao thức liên kết số liệu giao thức thiên hớng bit Lu ý giao thức nh đợc sử dụng mẫu bit đợc định nghĩa thay cho ký tự điều khiển truyền để đánh dấu mở đầu hay kết...
 • 28
 • 564
 • 2

Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP

Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP
... TRANG Đồ án tốt nghiệp Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP CHƯƠNG II: GIAO THỨC XCP 2.1 Sự đời giao thức XCP XCP(eXplicit Control Protocol) giao thức điều khiển chống tắc nghẽn Internet thiết ... TRANG 15 Đồ án tốt nghiệp Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP giao thức điều khiển cửa sổ gốc Các điều khiển XCP tạo dựng điều khiển đơn định RTT trung bình (bộ điều khiển thời gian) Đây thúc ... Pha 2: Pha chống tắc nghẽn (Wc > CT): Đường truyền xãy tắc nghẽn Giảm Wc xuống nửa Cập nhật lại CT TRANG Đồ án tốt nghiệp Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP Điều khiển chống tắc nghẽn TCP...
 • 65
 • 488
 • 3

Luan van chuyen de 240010 giao thuc dieu khien da diem trong epon chuan

Luan van chuyen de 240010 giao thuc dieu khien da diem trong epon chuan
... THỊ KIM THI Đ05VTA1 46 CHƯƠNG V: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐA ĐIỂM (MPCP) TRONG EPON CHƢƠNG V: GIAO THƢC ĐIÊU KHIÊN ĐA ĐIÊM (MPCP – MULTIPOINT CONTROL PROTOCOL) TRONG EPON 5.1 Cấu truc khung MPCP : ... Passive Optical Network): Hình III.10: Mơ hình mạng GEPON[13] GEPON la Gigabit EPON Hê thơng GEPON đƣơc thiêt kê cho viên thơng sƣ dung Thiêt bi GEPON hoan toan th eo chn IEEE 802.3ah Loạt sản phẩm ... EPON sử dụng cấu dựa vào tiêu chuẩn mã hóa mở rộng (AES Advanced Encryption Standard), đƣợc hỗ trợ nhiều nhà cung cấp Hơn nữa, mã hóa EPON co chiêu xng va chiêu lên - Bảo vệ mạng : Cả hai giao...
 • 79
 • 156
 • 0

Đánh giá hiệu quả năng lượng một số giao thức điều khiển xâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây

Đánh giá hiệu quả năng lượng một số giao thức điều khiển xâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây
... dụng hiệu lƣợng mạng cảm biến lĩnh vực khác Trong trình tìm hiểu nghiên cứu mạng cảm biến, em lựa chọn đề tài đánh giá hiệu lƣợng số giao thức điều khiển xâm nhập môi trƣờng mạng cảm biến không dây ... chƣơng: Chƣơng I: Tổng quan mạng cảm biến không dây Chƣơng II: Một số giao thức MAC mạng cảm biến không dây Chƣơng III: Phần mềm mô mạng OMNET++ Chƣơng IV: Mô đánh giá hiệu lƣợng CSMA, SMAC, TMAC ... thách thức WSN 13 CHƢƠNG II: MỘT SỐ GIAO THỨC MAC TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 14 I Giao Thức Mac 14 Các nguyên nhân gây nên lãng phí lƣợng 17 Các giao thức...
 • 65
 • 461
 • 1

Tính khả tuần tự của giao thức điều khiển tương tranh khóa hai pha trong cơ sở dữ liệu thời gian thực. pot

Tính khả tuần tự của giao thức điều khiển tương tranh khóa hai pha trong cơ sở dữ liệu thời gian thực. pot
... 1, neu giao tac T; giii' kh6a d9C tren x tai thai diifm t wl;(x)(t) = 1, neu giao tac T; giii: kh6a ghi tren x tai thai diifm t M9i giao tac c6 thif d"eu thtrc hien theo hai pha Trong pha dau, ... ttrong giii: kh6a dfr li~u diroc thirc hien, pha thfr hai doi tirong kh6a duoc giai ph6ng Vi v~y, voi m~i giao tac T; ta st1-dung m9t bien trang thai phi thif hi~n pha giao tac Ii cling m9t thai ... doi theo thai gian thg hien yeu cau tu'o'ng irng ve so hrong dfr Ii~u duoc s11dung qua lai vci Trong CSDLTGT, x& Iy giao tac rat plnrc t ap VI n6 doi h6i phai tich hop m?t t~p Ion cac giao thii'c...
 • 8
 • 439
 • 1

LUẬN VĂN: Đánh giá hiệu quả năng lượng một số giao thức điều khiển xâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây ppt

LUẬN VĂN: Đánh giá hiệu quả năng lượng một số giao thức điều khiển xâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây ppt
... dụng hiệu lƣợng mạng cảm biến lĩnh vực khác Trong trình tìm hiểu nghiên cứu mạng cảm biến, em lựa chọn đề tài đánh giá hiệu lƣợng số giao thức điều khiển xâm nhập môi trƣờng mạng cảm biến không dây ... chƣơng: Chƣơng I: Tổng quan mạng cảm biến không dây Chƣơng II: Một số giao thức MAC mạng cảm biến không dây Chƣơng III: Phần mềm mô mạng OMNET++ Chƣơng IV: Mô đánh giá hiệu lƣợng CSMA, SMAC, TMAC ... thách thức WSN 13 CHƢƠNG II: MỘT SỐ GIAO THỨC MAC TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 14 I Giao Thức Mac 14 Các nguyên nhân gây nên lãng phí lƣợng 17 Các giao thức...
 • 65
 • 396
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: iv 3 giao thức điều khiển truyền tin internet control message protocol icmptransmission control protocol giao thức điều khiển truyền tin giao thức này có chức năng phân chia thơng tin thành các gói nhỏ phục hồi ttin từ các gói tin nhận được và truyền lại các gói tin có lỗithức tcp transmission control protocol quot giao thức điều khiển truyền vận quotgiao thức điều khiển truyền thônggiao thức điều khiển truyền vậngiao thức điều khiển truyền dữ liệu tcpthức điều khiển truyền dữ liệu tcp transmission control protocolgiao thức điều khiển truy nhập đường truyềnmạng cục bộ và giao thức điều khiển truy cập đường truyềntóm tắt về các giao thức điều khiển truy cập phương tiện truyền chia sẻgiao thức điều khiển rtcpgiao thức điều khiển liên kết dữ liệugiao thức điều khiển mạngchuong 6 cac giao thuc dieu khien lien ket so lieucác giao thức điều khiển luồngPhieu xac nhan hoan thanh thu tuc cap bang 2016Thong bao 700 Phoi hop voi ViettinBank phat the mien phi cho SVThong bao 389 Huong dan cap lai mat khau he thong tin noi bo sinh vienQuyet dinh 133 2017 Hoc bong khuyen khich HK 2 15 16 Khoa DTVTDanh sach lop qua han dao taoDanh sach lop sap het han dao tao (HK2 2016 2017)(1)Thong bao 844-2015-BoSungDoiTuongDuocMienGiamHocPhiTu2015-2016Thực trạng hoạt động và nhu cầu cần được đáp ứng của đội ngũ nhân viên y tế thôn bản huyện bắc yên, tỉnh sơn la năm 2013 – 2014Phân tích tình hình nghèo đa chiều trên địa bàn thành phố rạch giá, tỉnh kiên giangBAI TAP BOI DUONG HOA 8CHUYÊN ĐỀ 3 GIẢI TÍCH: TỔ HỢP XÁC SUẤTBÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIIHIỆU TRƯỞNG tổ CHỨC KIỂM TRA và CHỈ đạo CÔNG tác CHUYÊN môn THÔNG QUA GIỜ dạy TRÊN lớp ở TRƯỜNG THPT THANH BÌNHĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 1 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2017-2018) - CÓ MA TRẬNGiáo án tổng hợpGiáo án tổng hợpTuần 7- Hướng dẫn tin học: 3,4,5- 2017-2018giáo án âm nhạc