Các định nghĩa và thuật ngữ kiểm thử phần mềm

Các định nghĩa thuật ngữ kiểm thử phần mềm

Các định nghĩa và thuật ngữ kiểm thử phần mềm
... accuracy Các phi tiêu tập chung chỗ trúng đích Phần mềm bạn kiểm tra cần có đạt precise hay accurate hay không phụ thuộc nhiều vào đích mà sản phẩm cuối bạn hướng tới Phần mềm Calculator giống phần mềm ... khái niệm khác Sự khác quan trọng kiểm thử phần mềm Verification quy trình xác nhận số khía cạnh phần mềm phù hợp với đặc tả Validation quy trình xác nhận phần mềm phù hợp với yêu cầu người sử ... người sử dụng phần mềm bao gồm thoải mái feature, sản phẩm có khả chạy PC cũ, dịch vụ hậu công ty phần mềm, thường bao gồm giá sản phẩm Sự tin tưởng cách thức mà phần mềm thâm nhập vào liệu khách...
 • 4
 • 356
 • 0

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN
... I I.1 Chất lượng phần mềm kiểm thử chất lượng phần mềm Tìm hiểu chất lượng phần mềm Sơ lược chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm khái niệm phức tạp, so sánh cách trực tiếp với chất lượng sản ... lập “văn hoá chất lượng bảo đảm tất thành viên nhóm có tiếp cận cách tích cực với chất lượng phần mềm Quản chất lượng phần mềm cho hệ thống lớn chia vào hoạt động Sự đảm bảo chất lượng: thiết ... chất lượng không bị thoả hiệp ngân sách ngắn hạn chi phí lập lịch I.2 Đảm bảo chất lượng phần mềm Đảm bảo chất lượng phần mềm hoạt động nhằm mục tiêu sản xuất phần mềm chất lượng cao Đáp ứng...
 • 80
 • 133
 • 0

Kết hợp phương pháp kiểm chứng mô hình các kỹ thuật kiểm thử phần mềm làm tăng độ tin cậy của hệ thống phần mềm

Kết hợp phương pháp kiểm chứng mô hình và các kỹ thuật kiểm thử phần mềm làm tăng độ tin cậy của hệ thống phần mềm
... CÔNG NGHỆ NGÔ THỊ NGA KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH VÀ CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM LÀM TĂNG ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm ... cụ kiểm chứng SPIN Chương đề xuất hình kết hợp kiểm chứng hình kỹ thuật kiểm thử phần mềm Việc ứng dụng công cụ kiểm chứng SPIN kỹ thuật kiểm thử để tăng tính tin cậy hệ thống phần mềm ... kết mong muốn việc thực kiểm thử 2.2 Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm Trong kiểm thử phần mềm, thường dùng hai kỹ thuật kiểm thử tĩnh (static testing) kiểm thử động (dynamic testing) Kiểm thử động...
 • 79
 • 228
 • 0

Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm nhúng ứng dụng

Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm nhúng và ứng dụng
... hợp kiểm thử hợp logic  Ghép nối kịch bảnkiểm thử 2.4 So sánh kỹ thuật kiểm thử phần mềm nhúng với kiểm th phần mềm nói chung Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm nhúng giống với kiểm thử phần mềm ... niệm, mục đích kiểm thử phần mềm, quy trình kiểm thử phần mềm bản, mức kiểm thử phần mềm số chiến lược kiểm thử 1.1 Khái niệm kiểm thử phần mềm (Software Testing) Kiểm thử phần mềm trình thực thi ... trúc phần cứng kiến trúc phần mềm nên kiểm thử cho phần mềm nhúng có số đặc trưng riêng Trong luận văn trình bày số kỹ thuật kiểm thử phần mềm nhúng hay dùng 2.2 Vòng đời phát triển phần mềm nhúng...
 • 74
 • 100
 • 0

TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM

TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM
... dùng Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm đã, nghiên cứu, việc kiểm thử phần mềm trở thành qui trình bắt buộc dự án phát triển phần mềm giới Kiểm thử phần mềm khâu mấu chốt để đảm bảo chất lượng phần mềm, ... tâm lý kiểm thủ •Khó đảm bảo tính đầy đủ kiểm thử 1.4 Các phương pháp kiểm thử Người ta phân biệt phương pháp kiểm thử: Kiểm thử bàn hay kiểm thử tĩnh Kiểm thử máy hay kiểm thử động Kiểm thử tĩnh ... kiểm thử công cụ để dễ dàng đạt hiệu kiểm thử 2.1 Nguyên tắc kiểm thử phần mềm Trong lúc kiểm thử, công nghệ phần mềm phát sinh chuỗi trường hợp kiểm thử sử dụng để “tách phần phần mềm Kiểm thử...
 • 5
 • 829
 • 15

Các khái niệm thuật ngữ cơ bản của cấu trúc cây - Trees

Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của cấu trúc cây - Trees
... 21 Các khái niệm thuật ngữ Các thuật ngữ liên quan Cây đầy đủ ? Spring 2004 Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 22 11 Các khái niệm thuật ngữ Các thuật ngữ ... khái niệm thuật ngữ Các thuật ngữ liên quan Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM Spring 2004 17 Các khái niệm thuật ngữ Các thuật ngữ liên quan ! Cây hoàn chỉnh ... 2004 Các khái niệm thuật ngữ Các ví dụ ! Ví dụ 2: biểu thức (a-b)*(c/d) * a Spring 2004 / b c d Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM Các khái niệm thuật ngữ Các...
 • 11
 • 377
 • 2

Áp dụng thuật toán di truyền trong các dữ liệu kiểm thử phần mềm

Áp dụng thuật toán di truyền trong các dữ liệu kiểm thử phần mềm
... Bài toán áp dụng thuật toán di truyền sinh liệu kiểm thử phần mềm Chương 2: Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm Chương 3: Thuật toán di truyền Chương 4: Áp dụng thuật toán di truyền sinh liệu kiểm thử ... động CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN ÁP DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN SINH DỮ LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Đặt vấn đề Việc xác minh xác thực phần mềm thông qua kiểm thử động lĩnh vực kỹ thuật phần mềm mà tiến triển ... thử phần mềm sinh liệu kiểm thử tự động Tìm hiểu đặc điểm, đặc trưng, ứng dụng thuật toán di truyền đưa ví dụ tối ưu hóa sử dụng thuật toán di truyền Luận văn áp dụng thuật toán di truyền vào...
 • 22
 • 382
 • 1

Định nghĩa DNS Thuật ngữ trong DNS Kỹ thuật phân giải ppt

Định nghĩa DNS Thuật ngữ trong DNS Kỹ thuật phân giải ppt
... này, DNS Server tương ứng cung cấp pointer đến server mà kham khảo Kỹ thuật phân giải địa  Biểu đồ sau trình bày tiến trình với host cụ thể www.yahoo.com Kỹ thuật phân giải địa Kỹ thuật phân giải ... tìm kiếm địa cách chất vấn chúng Kỹ thuật phân giải địa  Hoạt động thực tế: Kỹ thuật phân giải địa    Người sử dụng không liên lạc trực tiếp với phân tích DNS Khi sử dụng web-browser,mail-client,và ... tên miền mà phép quản lý + Secondary DNS Server (SDS): lưu trữ dự phòng cho vùng cho PDS Kỹ thuật phân giải địa  Theo lý thuyết,1 tên hostname đầy đủ có vài phân đoạn tên(ví dụ:ahost.ofasubnet.ofabiggernet.inadomain.exa...
 • 18
 • 304
 • 0

tiểu luận công nghệ thông tin ' mô tả chi tiết các kỹ thuật kiểm thử phần mềm '

tiểu luận công nghệ thông tin ' mô tả chi tiết các kỹ thuật kiểm thử phần mềm '
... Sơ lượt kỹ thuật công đoạn kiểm nghiệm: Các kỹ thuật công đoạn kiểm nghiệm chia sau:  Kiểm nghiệm tầm hẹp: kiểm nghiệm phận riêng rẽ – Kiểm nghiệm hộp trắng (White box testing) -6- – Kiểm nghiệm ... khoa học Bài tiểu luận với mục đích tập hợp, nghiên cứu, phân tích kỹ thuật, công nghệ kiểm nghiệm phần mềm sử dụng phát triển -2- II KIỂM NGHIỆM PHẦN MỀM: II.1 Định nghĩa: Việc kiểm nghiệm trình ... quan công đoạn xây dụng phần mềm loại kiểm nghiệm: hình chữ V II.6 Sơ lượt kỹ thuật công đoạn kiểm nghiệm: II.6.1 Các loại kiểm nghiệm tầm hẹp: II.6.2 Các loại kiểm...
 • 26
 • 653
 • 0

đại số gia tử - các định nghĩa tính chất cơ bản

đại số gia tử - các định nghĩa và tính chất cơ bản
... t), 12 Đại số gia tử đầy đủ tuyến tính Lượng hóa ngữ nghĩa giá trị ngôn ngữ Tính tuyến tính giá trị vật lý cần định lượng -> Đại số gia tử tuyến tính Tính đầy đủ độ đo tính mờ -> ĐSGT ... Túm lc - i s gia t - i s gia t - i s gia t m rng - i s gia t i xng - Lc phỏt trin cỏc cu trỳc i s gia t - i s gia t mn húa - i s gia t y - tuyn tớnh - i s gia t khụng thun nht 17 Ti liu ... gia t khụng thun nht(tt) i xng theo ngha no? Nu gi h- l phn t i xng ca h thỡ: Nu h=I thỡ I- = I h- = k height(h) = height(k), v nu hH+ thỡ kH- v ngc li 16 Túm lc - i s gia t - i s gia...
 • 20
 • 521
 • 6

Nghiên cứu kỹ thuật phân tích khả năng kiểm thử phần mềm mở rộng tính năng của công cụ SATAN, thử nghiệm ứng dụng trong môi trường Scicos Simulink

Nghiên cứu kỹ thuật phân tích khả năng kiểm thử phần mềm và mở rộng tính năng của công cụ SATAN, thử nghiệm ứng dụng trong môi trường Scicos và Simulink
... phẩm KHCN ứng dụng vào thực tế Số TT Tên kết ứng dụng Địa điểm Thời gian Thử nghiệm phân tích khả kiểm thử 2011 Thử nghiệm phân tích khả kiểm thử 2010 Thử nghiệm phân tích khả kiểm thử (Ghi rõ ... ĐỀ TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật phân tích khả kiểm thử phần mềm mở rộng tính công cụ SATAN, thử nghiệm ứng dụng môi trường Scicos Simulink Chủ nhiệm đề tài/dự án: Họ tên: ... nghĩa tính khả kiểm thử phần mềm 19 1.3.2 Phân loại định nghĩa phân tích tính khả kiểm thử phần mềm 21 1.4 Các phương pháp phân tích tính khả kiểm thử phần mềm 22 1.4.1 Phương pháp phân tích...
 • 200
 • 172
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử phần mềm ứng dụng trên môi trường DOT NET

Nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử phần mềm và ứng dụng trên môi trường DOT NET
... thể loại kiểm thử phần mềm - Chƣơng 3: Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử phần mềm tự động môi trƣờng NET 13 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Tổng quan Kiểm thử phần mềm khâu quan ... loại kiểm thử phần mềm, trƣớc trực tiếp bắt tay vào nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử tự động 34 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ CÁC THỂ LOẠI KIỂM THỬ PHẦN MỀM 2.1 Tổng quan Kiểm thử phần mềm trình ... ngữ tảng Trên thực tế C# đƣợc tạo để phát triển phần mềm, dành cho kiểm thử phần mềm Dễ hiểu số chuyên gia C# sử dụng công cụ kiểm thử phần mềm bên thứ ba để kiểm thử cho dự án phần mềm họ Bạn...
 • 82
 • 399
 • 0

Cơ sở toán học cho các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Cơ sở toán học cho các kỹ thuật kiểm thử phần mềm
... Tổng quan kiểm thử phần mềm .6 1.1 Các khái niệm kiểm thử phần mềm .6 1.1.1 Kiểm thử phần mềm gì? .6 1.1.2 Lý kiểm thử phần mềm .7 1.1.3 Vai trò kiểm thử phần mềm ... giới thiệu tổng quan kiểm trử phần mềm gồm khái niệm phần mềm, kiểm thử phần mềm, vai trò kiểm thử phần mềm mục đích kiểm thử phần mềm Phƣơng pháp phân hoạch (quy hoạch) toán học ứng dụng phân ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DƢƠNG THỊ PHƢỢNG CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM Chuyên ngành: BẢO ĐẢM TOÁN CHO MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG TÍNH TOÁN Mã...
 • 49
 • 124
 • 0

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm đặc điểm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm và đặc điểm
... Test 2/5 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm đặc điểm ? Kỹ thuật đám đông ? Kỹ thuật kiểm thử liệu thật: cho hệ thống vận hành với tập liệu thật thu từ trước để so sánh đánh giá kết ? Kỹ thuật kiểm thử thị ... ? Kiểm thử cận ? Kiểm thử cận trên: cho hệ thống thực đến mức tối hạn ? Kiểm thử qua cố: tạo cố để kiểm thử phần mềm Nguyên tắc kiểm thử ? Nguyên tắc khách quan: người kiểm thử tác giả phần mềm ... Kỹ thuật kiểm thử phần mềm đặc điểm Thêm vào đó, trình kiểm thử, ta thưòng mắc phải đặc trưng nguyên lý chủ quan sau: ? Bộ liệu Test không thay đổi trình xây dựng phần mềm ? Chỉ Test...
 • 5
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cisco dinh nghia va thuat ngu mang may tinhmột số định nghĩa và thuật ngữsản phẩm phần mềm và vấn đề kiểm thử phần mềmcác khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềmcác định nghĩa và bổ đề được sử dụng trong thuật toán dbscancác kỹ thuật kiểm thử phần mềmcác phương pháp kỹ thuật kiểm thử phần mềmđịnh nghĩa kiểm thử phần mềmcác khái niệm và thuật ngữ thường dùngcác định nghĩa và tính chấtcác định nghĩa và từ viết tắtcác khái niệm và thuật ngữ liên quan đến tấn công và bảo mật ứng dụng webcác định nghĩa và khái niệm trong nuôi trồng thủy sảncác giai đoạn và chiến lược kiểm thửcác khái niệm và thuật ngữ đã dùng trong chươnggiáo án bản thân 17+18Hoạt động với đồ vậtBài 9. Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt NamBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnKhảo sát một số giống cà chua trồng trong nhà lưới không dùng đất vụ Hè Thu, năm 2004Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 9. Đại từSo sánh một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ hè thu năm 2004 trên đất Gia Lâm Hà NộiGiáo án Thể dục lớp 6 mới kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì II chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 9 kì I chuẩn KTKNBáo cáo thí nghiệm chi tiết máy (1)cơ sở vật CHẤT và cơ CHẾ DI TRUYỀNNÂNG CAO kỹ NĂNG GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM 100% DẠNG bài, NGUYÊN hàm, TÍCH PHÂN và ỨNG DỤNGMau bao cao boi duong thuong xuyen nam 2014KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM 7Chuẩn bị một giáo án cho tiết luyện tập đại số 7 theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinhĐiều dưỡng nội ngoại khoa BYTĐiều dưỡng sản phụ khoa BYT