trao đổi đồng vị phóng xạ

tăng hằng số phóng xạ λ của đồng vị phóng xạ

tăng hằng số phóng xạ λ của đồng vị phóng xạ
... I-âng v giao thoa ánh sáng, kho ng vân s A gi m ñi tăng kho ng cách gi a hai khe B tăng lên gi m kho ng cách gi a hai khe quan sát C tăng lên tăng kho ng cách gi a hai khe D không thay ñ i thay ... tr ng c ng hư ng Tăng d n t n s dòng ñi n, gi nguyên t t c thông s khác Ch n phát bi u sai? A H s công su t c a m ch gi m B Cư ng ñ hi u d ng c a dòng gi m C Hi u th hi u d ng t tăng D Hi u th ... h ng phân h ng phân h ng phân h ch dây chuy ch dây chuy ch dây chuy ch dây chuy n x y lư ng t a tăng nhanh n t trì có th gây nên bùng n n không x y n không x y Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c...
 • 5
 • 2,407
 • 4

Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích

Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích
... lâu dài môi trường cách tự nhiên người tạo gọi đồng vị phóng xạ môi trường Các đồng vị phóng xạ môi trường quan tâm luận án bao gồm 137Cs đồng vị dãy phóng xạ urani thori Đồng vị phóng xạ nhân ... kê đồng vị phóng xạ vị trí H 85 Bảng 3.19 Các thông số thống kê đồng vị phóng xạ vị trí I 87 Bảng 3.20 Các thông số thống kê đồng vị phóng xạ vị trí K 88 Bảng 3.21 Các thông số thống kê đồng vị ... tốc độ tích luỹ trầm tích [5,6,7,12,14,16 18,39] Các công trình nghiên cứu liên quan đến nguồn gốc trầm tích ít, việc sử dụng đồng vị phóng xạ để nghiên cứu nguồn gốc trầm tích hạn chế Trong năm...
 • 192
 • 474
 • 1

Tài liệu ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XA TRONG NGHIÊN CỨU XÓI MÒN ĐẤT potx

Tài liệu ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XA TRONG NGHIÊN CỨU XÓI MÒN ĐẤT potx
... (TNNH) dựng ng v phúng x nghiờn cu xúi mũn t ti lu vc ng Cao, Thch Tht, H ni II VậT LIệU Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU V t li u nghiờn c u t vng phỏt trin trờn phin thch sột ti lu vc ng Cao, thụn ... tha nh, b mt t ng nht trờn mt mt phng (do quỏ trỡnh lm t canh tỏc) nờn khụng xy hin tng bi lng Trong ú vi a bn thc t t nhiờn, b mt t luụn to nhng vớ trớ cao - thp khỏc nờn quỏ trỡnh dch chuyn...
 • 6
 • 604
 • 4

TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP GHI ĐO BỨC XẠ ĐỀ TÀI: ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ pptx

TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP GHI ĐO BỨC XẠ ĐỀ TÀI: ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ pptx
... đồng vị phóng xạ điển hình 1.1 BẢNG CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ Một bảng đồng vị phóng xạ liệt kê thông tin đồng vị bền đồng vị không bền Hình phần nhỏ bảng đồng vị phóng xạ điển hình Bảng vẽ ô cho đồng ... trăm đồng vị xuất tự nhiên tiết diện hấp thụ neutron nhiệt khối lượng theo đơn vị amu Hình khối điển hình đồng vị bền từ bảng đồng vị phóng xạ 1.3 THÔNG TIN CÁC ĐỒNG VỊ KHÔNG BỀN Đối với đồng vị ... đơn vị MeV khối lượng theo đơn vị amu Hình khối điển hình đồng vị không bền từ bảng đồng vị phóng xạ 1.4 TỈ SỐ NEUTRON – PROTON Hình cho thấy phân bố đồng vị bền biểu diễn trục bảng đồng vị phóng...
 • 15
 • 748
 • 0

Điều tra, khảo sát, đánh giá hệ thống các tiêu chuẩn, qui chuẩn quốc gia về ứng dụng bức xạđồng vị phóng xạ trong công nghiệp

Điều tra, khảo sát, đánh giá hệ thống các tiêu chuẩn, qui chuẩn quốc gia về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp
... dựng Tiêu chuẩn, Qui chuẩn quốc gia về ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ công nghiệp Nội dung nghiên cứu - Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá Hệ thống Tiêu chuẩn, Qui chuẩn quốc gia ứng dụng xạ đồng ... xét đánh giá chung 27 Chương - KHẢO CỨU CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ ỨNG DỤNG BỨC XẠ VÀ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TRONG CÔNG NGHIỆP 2.1 Các tiêu chuẩn ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ công ... chuẩn, Qui chuẩn quốc gia ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ công nghiệp Việt Nam - Bản báo cáo đánh giá thực trạng Hệ thống Tiêu chuẩn, Qui chuẩn quốc gia ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ công nghiệp Việt...
 • 130
 • 320
 • 0

Nghiên cứu đánh dấu kháng thể đơn dòng kháng CD20 với đồng vị phóng xạ i 131 dùng trong điều trị bệnh ung thư máu

Nghiên cứu đánh dấu kháng thể đơn dòng kháng CD20 với đồng vị phóng xạ i 131 dùng trong điều trị bệnh ung thư máu
... nghien ciiu vdi benh da thin kinh IgM, ITP, hdi chiing Wegener, hdi chiing ngung kit to lanh, hdi chiing Waldenstrom va viem da/viem daco cung cho thay nhCrng hieu ung dieu tri hiiu ich [24] II.2.4 ... 0,9% ti le 85:15, chim mau tai vj tri em thii hai, giay khd, treo bang giiy vao binh chiia sin hon hgp dung mdi, day nip kin, dung mdi di chuyin din centimet thii 17, thdi gian sic ky la 60 phiit, ... centiniet thii 17, thdi gian sic ky la 60 phiit, liy bang giiy ra, dl khd rdi cit timg bang nhd, moi barig rdng cm vudng gdc vdi chilu di chuyin ciia dung mdi Dat timg bang giiy vao cac dng nghiem,...
 • 142
 • 560
 • 2

TIẾT 84: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NHÂN TẠO - ỨNG DỤNG CỦA CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ doc

TIẾT 84: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NHÂN TẠO - ỨNG DỤNG CỦA CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ doc
... Ứng dụng phản ứng hạt nhân nhân Photpho (Lân) 30 P không bền phóng xạ b+ 15 tạo? 31 - Photpho thiên nhiên 15 P đồng vị bền 30 15 P  1 e + 30 14 Si Ứng dụng: nhờ phản ứng hạt nhân nhân tạo ... ta tạo nhiều đồng vị phóng xạ 32 - Với 15 P đồng vị phóng xạ phát b- II MÁY GIA TỐC: * Vì hạt a có vận tốc nhỏ, thực Máy gia tốc thiết bị dùng để tăng tốc hạt với số phản ứng, không thực nhân ... => t = 4100 năm H0 vì: H = H0.e-lt với   D Củng cố: Nhắc lại : Phản ứng hạt nhân nhân tạo Ứng dụng đồng vị phóng xạ Dặn dò: - BTVN: - Skg trang 222 0,693 => t T - Xem “Hệ thức Einstein lượng...
 • 4
 • 1,853
 • 1

báo cáo tiểu luận đồng vị bền và đồng vị phóng xạ

báo cáo tiểu luận đồng vị bền và đồng vị phóng xạ
... dài, lên đến 1018 năm Đồng vị phóng xạ coi bền; với 209 , từ lâu coi nặng đồng vị phóng xạ bền, so với 83Bi vài đồng vị phóng xạ khác Tiêu chí để xác định bền hạt nhân dựa vào độ phân rã hạt nhân ... bền nặng Đường vẽ rút thông qua đồng vị phóng xạ bền đại diện cho đường cong đẹp, xấp xỉ phương trình: Z0 = A + 0.015 A (27) Đồng vị phóng xạ đồng vị phóng xạ bền Số nơtron (N) Số proton (Z) ... tối đa đồng vị phóng xạ có thời gian bán rã 1018 năm coi bền Sự giải phóng khối lượng giống lượng xạ trìnhphân rã Một trình phân rã phóng xạ viết dạng: A→B+b (25) Trong đồng vị phóng xạ A phân...
 • 40
 • 526
 • 0

Tuyến Giáp Trạng Và Đồng Vị Phóng Xạ ppsx

Tuyến Giáp Trạng Và Đồng Vị Phóng Xạ ppsx
... chức giáp trạng giảm thấp Uống kích thích tố giáp trạng (thyroxine hay triiodothyronine) tăng cao chức tuyến giáp trạng Thặng dư Iod làm tăng chức tuyến giáp trạng tích tụ đồng vị phóng xạ Iod tuyến ... tuyến giáp trạng khởi thuỷ từ tuyến giáp trạng Thực vậy, 96% bệnh nhân bị chức giáp trạng thấp tuyến giáp trạng không đủ khả tiết kích thích tố giáp trạng Lượng TSH cao máu Nguyên nhân bệnh viêm giáp ... tố giáp trạng Còn Plummer bệnh tăng chức tuyến giáp trạng có hay nhiều bướu cục Viêm tuyến giáp trạng có loại: Viêm giáp trạng bán cấp nhiễm siêu vi trùng Bệnh nhân than phiền bị đau tuyến giáp...
 • 4
 • 195
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích
... nghiên cứu nguồn gốc trầm tích sử dụng đồng vị phóng xạ môi trƣờng; (ii) Khảo sát, nghiên cứu quy luật phân bố hàm lƣợng, tỷ số đồng vị đồng vị phóng xạ môi trƣờng đất bề mặt trầm tích, mối quan ... đến hàm lƣợng tỷ số đồng vị phóng xạ đƣợc khảo sát đất bề mặt lẫn trầm tích 2.3 Các phƣơng pháp phân tích 2.3.1 Phân tích đồng vị phóng xạ môi trường 2.3.1.1 Phân tích đồng vị phóng xạ hệ phổ kế ... tƣơng quan với vị trí lại - Các đồng vị 228Ra 228Th cân phóng xạ với đất bề 15 mặt hầu hết vị trí khảo sát 3.3.2 Các đồng vị phóng xạ dãy urani thori trầm tích 3.3.2.1 Các đồng vị phóng xạ trầm tích...
 • 27
 • 330
 • 0

Điều Trị và Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng Iốt (iodine) Đồng Vị Phóng Xạ ppsx

Điều Trị và Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng Iốt (iodine) Đồng Vị Phóng Xạ ppsx
... vị phóng xạ i-ốt dùng điều trị bệnh giáp trạng từ năm 1930 Ngày dùng đồng vị phóng xạ i-ốt để chẩn bệnh chữa bệnh tuyến giáp có kết hiệu nghiệm Hiện có đồng vị vị phóng xạ iốt dùng cho bệnh tuyến ... bệnh dùng thuốc (Medical treatment) -Giải phẫu -Điều trị đồng vị phóng xạ i-ốt Trong nói vấn đề định bệnh chữa bệnh đồng vị phóng xạ i-ốt Điều Trị Chữa Bệnh tuyến giáp đồng vị phóng xạ i-ốt Đồng ... nhiễm xạ thấp lâu năm Chẩn đoán bệnh Tuyến Giáp : -Thử máu -Siêu âm -Chụp hình tuyến giáp đếm độ phóng xạ tuyến giáp thu nhận (thyroid Imaging and uptake) -Sinh thiết Điều trị bệnh tuyến giáp: ...
 • 18
 • 560
 • 3

Những ứng dụng của đồng vị phóng xạ và công nghệ bức xạ docx

Những ứng dụng của đồng vị phóng xạ và công nghệ bức xạ docx
... Các ứng dụng công nghệ xạ đồng vị phóng xạ thật không giới hạn Ở cố gắng cung cấp khái quát ứng dụng Các ứng dụng laser xạ y tế ngành công nghiệp chưa trình bày Các ứng dụng công nghệ xạ đồng vị ... học dựa vào nguyên lý vết Mọi ứng dụng yêu cầu đồng vị phóng xạ hay nguồn xạ thích hợp SẢN PHẨM ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ VÀ NGUỒN PHÓNG XẠ Một lượng phong phú đồng vị phóng xạ sản xuất lò phản ứng hạt ... đạc ứng dụng xạ Có ba dạng khác ứng dụng đồng vị phóng xạ xạ Dạng phụ thuộc vào thực ảnh hưởng xạ đến vật chất Thuộc tính sử dụng liệu pháp ung thư phóng xạ, khử trùng sản phẩm y học, chiếu xạ...
 • 13
 • 1,037
 • 11

Giáo trình hướng dẫn các nguyên tắc để ghi hình các loại bệnh bằng con mắt đồng vị phóng xạ điện tử phần 1 pot

Giáo trình hướng dẫn các nguyên tắc để ghi hình các loại bệnh bằng con mắt đồng vị phóng xạ điện tử phần 1 pot
... thờng có phần: - Phần mạch (phần 1) : l phần lên nhanh tơng ứng với luồng máu đa chất phóng xạ v o thận - Phần tiết (phần 2): l phần lên chậm tiếp theo, tơng ứng với tích luỹ chất phóng xạ thận ... ta ghi phân bố HĐPX thận 2.2.2 Dợc chất phóng xạ: Năm 19 56 Winter đ sử dụng Diodrast - 13 1I v Hippuran - 13 1I, sau năm 19 60 J.Mc Afee, H Wagner đ dùng Neohydrin-203Hg (Chlormerodrin) để ghi hình ... lic c Hình 4 .14 : - Thận đồ đồng vị ngời bình thờng gồm pha: pha mạch, pha tiết, pha b i xuất Ghi hình máy Gamma Camera (bên trái) - Thận đồ đồng vị ngời bình thờng: đợc ghi đồng thời hoạt độ phóng...
 • 5
 • 142
 • 0

báo cáo tính toán phân bố của đồng vị phóng xạ bên trong thùng thải bằng phương pháp quét gamma phân đoạn

báo cáo tính toán phân bố của đồng vị phóng xạ bên trong thùng thải bằng phương pháp quét gamma phân đoạn
... cao thùng Mục tiêu  Xác định tên vị trí đồng vị phóng xạ thả ngẫu nhiên vào thùng phương pháp quét gamma phân đoạn  Xây dựng đường chuẩn hiệu suất theo lượng theo vị trí  Tính toán hoạt độ đồng ... chế phương pháp quét gamma phân đoạn đề nghị phương pháp bổ sung để kiểm tra thùng thải phóng xạ [15]  Giảm sai số hệ thống cách cải tiến dùng hai đầu dò đồng áp dụng cho phân tích thùng thải ... 60Co, thùng thải phóng xạ • Năm 1995, Filb [12] xây dựng công thức tính hoạt độ thùng thải từ tốc độ phát tia gamma • Năm 2009, Bai cộng [17] đưa phương pháp tính hoạt độ thùng thải không đồng phương...
 • 27
 • 384
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ghi hình khối u bằng đồng vị phóng xạphương pháp đánh dấu đồng vị phóng xạphương pháp đánh dấu bằng đồng vị phóng xạphân tích đồng vị phóng xạđồng vị phóng xạ nhân tạo là gìđồng vị phóng xạ nhân tạo đầu tiênphương pháp đồng vị phóng xạchất đồng vị phóng xạ là gìđồng vị phóng xạ uraniumphân tích đồng vị phóng xạ radium 226 trong mẫu môi trườngchất đồng vị phóng xạcác đồng vị phóng xạphan i 5 tham do chuc nang va ghi hinh bang dong vi phong xa pdfphan ii ghi hinh khoi u bang dong vi phong xa pdf1 hiện tượng phóng xạ và các đồng vị phóng xạTuần 9. Ôn tập Giữa Học kì IBài 15. Vệ sinh thần kinhQUẢN LÝ & TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG CN TÀU THUỶÔn tập bài tập Kĩ Thuật Số FULL Chươnggiáo án TNXH lớp 3 HK2Slide văn hóa kinh doanh (bản full)NHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamPhân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài giảng nhiệt kỷ thuậtGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Bài giảng địa lí 2Chuyên đề vật lý hiện đạiMAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Những lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Bài giảng quy hoạch du lịchLịch sử vật lýLý luận dạy học vật lý ở trường phổ thông