Kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng tài chính – kế hoạch huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG QUỸ ĐẤT LÚA DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2000 2010: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI 3 XÃ THUỘC HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo
... với 38 ,2 ha, Phú Mỹ với 19,15 ha; Phú An có diện tích với 1,25 Hình 3: Bản đồ biến động đất lúa năm 2000 năm 2010 Hình 4: Bản đồ biến động đất lúa tác động BĐKH 134     HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS ... thức, hiểu biết biến đổi khí hậu; thực giải pháp thay đổi cấu trồng, vật nuôi; chuyển đổi cấu sử dụng đất hợp lý nhằm thích ứng với tình tình biến đổi khí hậu 136   HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC ... Vector sử dụng phần mềm Mapinfo để bóc tách lớp đất lúa thành lập đồ biến động đất lúa hai thời điểm năm 2000 năm 2010 Kết cho thấy; giai đoạn diện tích đất lúa giảm 152,5 vùng nghiên cứu Trong...
 • 9
 • 585
 • 8

đánh giá thực trạng trồng thử nghiệm một số giống dưa lê (cucumis melo l.) tại xã vinh xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá thực trạng và trồng thử nghiệm một số giống dưa lê (cucumis melo l.) tại xã vinh xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... giống dưa (Cucumis melo L.) Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng trồng dưa Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Nghiên ... nông nghiệp 3.1.2 Đánh giá thực trạng sản xuất dưa Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế 32 Quá trình điều tra tiến hành Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Qua điều tra ... Làm phong phú số lượng giống dưa trồng Thừa Thiên Huế + Thấy thực trạng trồng dưa Vinh Xuân – Phú Vang – Thừa Thiên Huế, qua khảo sát đưa giống dưa cho suất cao để ứng dụng vào sản...
 • 81
 • 488
 • 6

BÁO CÁO THỰC TẬP-Báo cáo kết quả nghiên cứu phân tích sinh kế có sự tham gia tại xã Vinh Hà, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế (Phần 1)

BÁO CÁO THỰC TẬP-Báo cáo kết quả nghiên cứu phân tích sinh kế có sự tham gia tại xã Vinh Hà, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế (Phần 1)
... viết báo cáo kết xây dựng công cụ Báo cáo nộp cho nhóm trưởng nhóm PRA Nhóm trưởng tổng hợp, đối chiếu kết hợp báo cáo lại để phân tích hoàn chỉnh báo cáo Nghiên cứu phân tích sinh kế tham gia ... thôn Hà Giang, Vinh Hà, Huyện Phú Vang” 10 Hiễn, 2005: Báo cáo vấn tình hình sinh hoạt trẻ em Huế 11 T Thiên, 2005: Báo cáo sơ đồ lại thôn Hà Trung Vinh Huế (thành phần tham gia xây ... đó, họ tự xây dựng nên kế hoạch nhằm tăng tính bền vững sinh kế Khung phân tích sinh kế sử dụng để đánh giá, phân tích sinh kế người nghèo Áp dụng khung phân tích sinh kế giúp khai thác hiểu...
 • 27
 • 180
 • 0

nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển đa dạng sinh kế của các hộ ngư dân xã phú thuận huyện phú vang - tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển và đa dạng sinh kế của các hộ ngư dân xã phú thuận – huyện phú vang - tỉnh thừa thiên huế
... biển đa dạng sinh kế hộ ngư dân Phú Thuận huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu đánh giá vai trò sinh kế hoạt động khai thác thuỷ sản biển hộ ngư dân Phú ... khai thác thuỷ sản biển -Tìm hiểu hoạt động sinh kế đánh giá đa dạng hoá sinh kế cộng đồng ngư dân sống dựa vào khai thác thuỷ sản biển + Thực trạng đa dạng sinh kế + Đánh giá đa dạng hoá sinh kế ... suất hoạt động sinh kế, tăng thu nhập, đảm bảo sinh kế bền vững cho hộ ngư dân sống dựa vào nguồn lợi thuỷ sản biển Với lý tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển...
 • 40
 • 644
 • 4

đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động trồng nấm rơm ở xã phú lương, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động trồng nấm rơm ở xã phú lương, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... kinh tế ổn định Song hoạt động trồng nấm Phú Lương gặp phải nhiều khó khăn đáng kể Trên sở định nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế hoạt động trồng nấm Rơm Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh ... nghiên cứu hộ gia đình trồng nấm Rơm Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi: Phú Lương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thời gian thực hiện: ... lai hiệu tối ưu PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu thực tế đề tài Đánh giá hiệu kinh tế hoạt động trồng nấm Rơm Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ,...
 • 40
 • 1,210
 • 11

phân tích hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất nấm rơm trên địa bàn xã phú lương, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

phân tích hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất nấm rơm trên địa bàn xã phú lương, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... Phú Lương phát triển, phát huy tiền mạnh địa phương nâng cao hiệu nấm rơm địa bàn Phú Lương Do chọn đề tài: Phân tích hiệu kinh tế hoạt động sản xuất nấm rơm địa bàn Phú Lương, huyện ... huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đề tài sở đánh giá xác hiệu kinh tế sản xuất nấm rơm địa bàn Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên ... có hiệu xã, diện tích hiệu Văn hóa, giáo dục, y tế 3.2.2 Thực trạng sản xuất nấm rơm Phú Lương Quy mô sản xuất nấm Số lượng hộ tham gia sản xuất nấm Năng xuất, sản lương nấm địa bàn xã...
 • 67
 • 843
 • 0

Công tác xã hội đối với trẻ em lao động sớm tại tổ chức trẻ em rồng xanh thừa thiên huế ( nghiên cứu mô hình dự án an toàn lành mạnh huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế)

Công tác xã hội đối với trẻ em lao động sớm tại tổ chức trẻ em rồng xanh thừa thiên huế ( nghiên cứu mô hình dự án an toàn và lành mạnh huyện phú vang  tỉnh thừa thiên huế)
... trẻ em lao động sớm, hay tác động công tác hội trẻ em lao động sớm Vì vậy, đề tài Công tác hội với trẻ em lao động sớm tổ chức trẻ em Rồng Xanh Thừa Thiên Huế (nghiên cứu trường hợp dự ... ĐỘNG SỚM TẠI DỰ ÁN AN TOÀN VÀ LÀNH MẠNH HUYỆN PHÚ VANG – THỪA THIÊN HUẾ 2.1.Khái lƣợc trẻ em lao động sớm huyện Phú Vang- Thừa Thiên Huế 2.1.1.Thực trạng trẻ em lao động sớm huyện Phú Vang Thừa ... Xanh Thừa Thiên Huế (nghiên cứu hình dự án an toàn lành mạnh huyện Phú Vang- tỉnh Thừa Thiên Huế) góp phần tìm hiểu hoạt động công tác hội thực địa bàn huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế...
 • 147
 • 201
 • 1

Phân tích chi phí lợi ích của dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại thuộc huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Phân tích chi phí – lợi ích của dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại thuộc huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... thuộc huyện Phú Vang, thấy vai trò quan trọng tính cấp thiết việc phân tích chi phí lợi ích dự án Vì vậy, xin nghiên cứu đề tài : Phân tích chi phí lợi ích Dự án cấp nước sinh hoạt cho ... NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CHO CÁC XÃ THUỘC HUYỆN PHÚ VANG III.2.1 Tên dự án Dự án cấp nước sinh hoạt cho chưa có hệ thống nước thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế III.2.2 Số trạm cấp nước cần ... Trà K41 TNMT 26 Chuyên đề tốt nghiệp III.3 PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG MỚI CÁC TRẠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT Ở CÁC XÃ THUỘC HUYỆN PHÚ VANG III.3.1 Phân tích khía cạnh tài dự án III.3.1.1...
 • 41
 • 535
 • 2

Khóa luận HIỆU QUẢ KINH tế sản SUẤT TIÊU THỤ nấm rơm ở xã PHÚ LƯƠNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Khóa luận HIỆU QUẢ KINH tế sản SUẤT và TIÊU THỤ nấm rơm ở xã PHÚ LƯƠNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... việc sản xuất tiêu thụ nấm rơm Phú Lương - huyện Phú Vang Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài “HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN SUẤT VÀ TIÊU THỤ NẤM RƠM XÃ PHÚ LƯƠNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” ... người tiêu dùng 18 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG II HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NẤM RƠM CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN XÃ PHÚ LƯƠNG - HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ PHÚ LƯƠNG ... từ nấm rơm địa bàn toàn 1.1 tỷ đồng Qua cho thấy, Phú Lương đóng góp lớn vào việc sản xuất, nâng cao sản lượng nấm rơm toàn tỉnh Hơn nữa, thị trường tiêu thụ nấm rơm tỉnh Thừa Thiên Huế...
 • 67
 • 821
 • 6

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠIPHÚ THƯỢNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ doc

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ THƯỢNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ doc
... hợp nhằm giúp hộ tìm kiếm việc làm ổn định sống Kết luận Quá trình đô thị hóa tác động đến kinh tế hộ nông dân vùng ven đô Qua kết phân tích cho thấy, hầu hết hộ nông dân Phú Thượng có ... nhập hộ nông dân trước sau trình đô thị hóa Kết nghiên cứu 3.1 Tình hình chung hộ điều tra Kết điều tra cho thấy, hộ dân chịu ảnh hưởng trình đô thị hóa mức độ khác Hai nguồn lực hộ lao động ... tin liên quan đến trình thu hồi đất phục vụ cho đô thị hóa, tình hình phát triển kinh tế, quy hoạch sử dụng đất, dự án phát triển khu đô thị, định hướng phát triển kinh tế hội Phú Thượng -...
 • 6
 • 480
 • 0

Tình hình việc làm thu nhập của lao động nữ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tình hình việc làm và thu nhập của lao động nữ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
... nhiên _ kinh tế hội Phú Xn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương III: Tình hình nguồn lao động, việc làm thu nhập lao động nữ Phú Xn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH: Nguyễn ... thực tập tốt nghiệp Phú Xn, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, tơi chọn đề tài : “ Tình hình việc làm thu nhập lao động nữ Phú Xn, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế làm chun đề tốt nghiệp ... Tình hình việc làm thu nhập lao động nữ nơng thơn Phú Xn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Phạm vi nghiên cứu đề tài • Phạm vi khơng gian: Phú Xn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế...
 • 74
 • 603
 • 6

đánh giá hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp văn xá đông tại xã hương văn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp văn xá đông tại xã hương văn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... Tỉnh Thừa Thiên Huế" 1.2 Mục tiêu đề tài -Tìm hiểu thực trạng hoạt động hợp tác Văn Đông, Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế -Đánh giá hiệu hoạt động hợp tác Văn Đông, ... hiệu hoạt động HTX việc đánh giá hiệu hoạt động HTX nông nghiệp có vai trò quan trọng, thực đề tài "Đánh giá hiệu hoạt động hợp tác nông nghiệp Văn Đông Hương Văn, huyện Hương Trà, Tỉnh ... tác Văn Đông, Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế -Tìm hiểu vai trò hợp tác Văn Đông, Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với sinh kế viên Phần 2: TỔNG...
 • 54
 • 703
 • 6

đánh giá tác động của “dồn điền đổi thửa” đến phát triển kinh tế hộ nông dân tạiphú mậu, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá tác động của “dồn điền đổi thửa” đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã phú mậu, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... Đánh giá tác động “Dồn điền đổi thửa” đến phát triển kinh tế hộ nông dân Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đánh giá tác động ... HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA KHUYẾN NÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ MẬU, HUYỆN PHÚ VANG, ... hình dồn điền đổi đánh giá tác động dồn điền đổi đến phát triển kinh tế nông hộ Phú Mậu - Đề xuất số khuyến nghị nâng cao hiệu việc dồn điền đổi phát triển kinh tế hộ nông dân Phú Mậu PHẦN...
 • 79
 • 675
 • 1

tác động của vốn tín dụng đối với kinh tế hộ nông dân tạiphú đa, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

tác động của vốn tín dụng đối với kinh tế hộ nông dân tại xã phú đa, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... Tác động vốn tín dụng kinh tế hộ nông dân Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng hoạt động hệ thống tín dụng phát triển kinh tế nông hộ ... độ hội Phát triển kinh tế nông hộ phát triển kinh tế gia đình nông dân, đơn vị kinh tế - hội nông thôn Tín dụng có vai trò trình phát triển kinh tế hộ nông dân thể hiện: [1] - Tín dụng nông ... NHCSXH - Các hộ nông dân vay vốn địa bàn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Địa bàn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Về thời...
 • 76
 • 307
 • 2

tìm hiểu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất lúa của người dân xã phú thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất lúa của người dân xã phú thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất lúa người dân - Tìm hiểu đánh giá giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu người dân hoạt động sản xuất lúa PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Biến đổi khí hậu ... niệm ứng phó với biến đổi khí hậu Ứng phó với biến đổi khí hậu hoạt động người nhằm hạn chế mức độ tác động giảm nhẹ tổn thương biến đổi khí hậu gây [17] 2.3.2 Khái niệm thích ứng với biến đổi khí ... tiết, khí hậu Phú Thanh 4.4 Tác động thay đổi lũ lụt đến hoạt động sản xuất lúa người dân Phú Thanh Sự thay đổi bất thường lũ lụt Phú Thanh tác động lên mặt hoạt động sản xuất lúa người dân...
 • 57
 • 674
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: theo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 2015 của xã phú xuân huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếtìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động trên địa bàn xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếkhóa luận hiệu quả kinh tế mô hình nuôi xen ghép tôm – cá cua tại xã phú mỹ huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếdanh gia hieu qua kinh te mo hinh san xuat giong nhan tao ech tai thon di tay xa phu ho huyen phu vang tinh thua thien huetác động của nuôi ghép một số loài thủy sản trong ao nuôi tôm sú đến chất lượng môi trường nước tại khu vực đầm sam chuồn thuộc thị trấn thuận an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếphụ lục 1bảng câu hỏi khảo sát thu nhập và chi tiêutại các xã thuộc khu vực đầm phá tam giang huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu tác động qua lại của di dân tự do và đời sống lao động nữ ở các xã vinh mỹ vinh hưng vinh giang vinh hiển huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếđiều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản của các xã lộc điền và lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếthực trạng và vai trò hệ thống thông tin kiến thức về sản xuất nông nghiệp tại xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếtìm hiểu sự hiểu biết và thực hành dinh dưỡng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã hương hồ huyện hương trà tỉnh thừa thiên húehoạch tổn hợp và chi tiết các khu du lịch điểm du lịch sinh thái cấp quốc gia và cấp địa phương ở huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếhoạt động của viện kiểm sát nhân dân qua thực tiễn tỉnh thừa thiên huếđề xuất phương pháp đa chỉ tiêu để đánh giá cường độ hoạt động trượt đất đá một số đoạn trên tuyến đường hcm qua huyện a lưới tỉnh thừa thiên huếđiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và định hướng phát triển tại đầm phá tam giang cầu hai tỉnh thừa thiên huếXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Bài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiCHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCChuyên đề vật lý hiện đạiAnh ngữ sinh động phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2giáo án toán lớp 3 học kỳ 2giáo án TNXH lớp 3 HK1MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAMBài giảng thực hành công tác xã hội 2Cách làm bánh giò siêu dễ siêu ngon vụng đến mấy cũng làm đượcBài giảng xã hội họcBài giảng xã hội học đại cươngGiáo trình nhà máy nhiệt điện, tuabin, lò hơi phần 2KỸ THUẬT SẢN XUẤT KẸO CỨNGBài giảng nguyên liệu sản xuất bánh kẹoPhật giáo nguyên thủy với tư tưởng giai thoátTaxation of business entities 4th edition spilker test bankTaxation of business entities 5th edition spilker test bankTaxation of business entities 6th edition spilker test bank