Kế toán lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch tuynel và bê tông xây dựng vĩnh thạch

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II
... doanh Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng II: Phân tích tình hình tài sử dụng lao động tiền lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng III: Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà ... khoản trích theo lơng doanh nghiệp - Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II năm 2012 Đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản ... vấn đề tìên lơng khía cạnh tách rời trình hoạt động Nhà máy Đây sở để tác giả lựa chọn đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Để xác định...
 • 107
 • 1,280
 • 4

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà
... toỏn hp phỏp v hp l Nhà máy gạch Tuynel s dng h thng chng t sau: * Lao ng tin lng: Bng chm cụng, Bng toỏn tin lng, Giy i ng, Bng phõn b tin lng v BHXH, Bng kờ trớch np cỏc khon theo lng, Bng toỏn ... nh mỏy gch Tuynel m H Phn th Hai: Thc trng k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti nh mỏy gch Tuynel õm H Phn th Ba: Hon thin k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo ti nh mỏy gch Tuynel m H ... KHON TRCH THEO LNG TI NH MY GCH TUYNEL 2.1 c im quản lý tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti nh mỏy gch Tuynel 2.1.1 c im v lao ng v c cu lao ng ti nh mỏy Xut phỏt t c im ca nh mỏy gch Tuynel l...
 • 76
 • 283
 • 2

56 Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà

56 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà
... toỏn hp phỏp v hp l Nhà máy gạch Tuynel s dng h thng chng t sau: * Lao ng tin lng: Bng chm cụng, Bng toỏn tin lng, Giy i ng, Bng phõn b tin lng v BHXH, Bng kờ trớch np cỏc khon theo lng, Bng toỏn ... nh mỏy gch Tuynel m H Phn th Hai: Thc trng k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti nh mỏy gch Tuynel õm H Phn th Ba: Hon thin k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo ti nh mỏy gch Tuynel m H ... KHON TRCH THEO LNG TI NH MY GCH TUYNEL 2.1 c im quản lý tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti nh mỏy gch Tuynel 2.1.1 c im v lao ng v c cu lao ng ti nh mỏy Xut phỏt t c im ca nh mỏy gch Tuynel l...
 • 76
 • 157
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ĐẦM HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ĐẦM HÀ
... lương khoản trích theo lương nhà máy gạch Tuynel Đầm Qua thời gian thực tập nhà máy, vận dụng lý luận vào thực tiễn tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương nhà máy mạnh dạn đề xuất ... kết nhà máy không ngừng nâng cao đời sống CBCNV Công tác hình thành quĩ lương chế sách trả lương , khoản trích theo lương nhà máy thực nghiêm túc theo qui định Nhà nước Hình thức trả lương nhà ... kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương nhà máy Hiện thị trường có nhiều đơn vị cung cấp phần mềm kế toán chất lượng tốt theo nên nên áp dụng hình thức kế toán máy để giảm...
 • 11
 • 270
 • 1

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL
... 0,45 theo mc lng ti thiu: 450.000 x 0,45 = 202.500 Lng thỏng Mc lng ngy = 26 ngy lm vic Lng ngy Mc lng gi = gi * Hỡnh thc tr lng theo sn phm Theo hỡnh thc ny, tin lng tr cho ngi lao ng c tớnh theo ... GV hng dn: TS Phm Th Bớch Chi Chuyờn Hch toỏn s lng lao ng theo tng loi lao ng, theo cụng vic v trỡnh tay ngh ca cụng nhõn viờn nhà máy S lng lao ng ca cụng ty c phn ỏnh trờn cỏc s danh sỏch ... cha cao 2.1.2 Cỏc hỡnh thc tr lng ti nh mỏy Ti nh mỏy gch Tuynel m H hin ang ỏp dng hai hỡnh thc tr lng: Tr lng theo thi gian v Tr lng theo sn phm Trong cụng tỏc hch toỏn k toỏn tin lng ca nh...
 • 46
 • 236
 • 0

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN
... hàng Công ty Các báo cáo gửi tới Ban Giám đốc Công ty 1.7 Phương pháp tính tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 10 Nguyển Thanh Vân Lớp: 57Kt5 Báo cáo thực tập tiền lương ... thực tập tiền lương 1.2 Tài khoản sử dụng Để hạch toán tiền lưong khoản trích theo lưong kế toán công ty sử dụng TK TK 334: Phải trả công nhân viên Tài khoản dùng để phản ánh khoản toán với công ... chứng từ ghi sổ, kế toán vào sổ TK 334, TK 111, TK642 Thực tế kế toán khoản trích theo lương Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 3.1/ Phương pháp trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ Công ty: Việc trích nộp BHXH,...
 • 51
 • 215
 • 1

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
... phòng kế toán kiểm tra 2.Tài khoản sử dụng trình tự hoạch toán tiền lương khoản trích theo lương 2.1 Hoạch toán tổng hợp tiền lương tình hình toán với người lao động Tài khoản sử dụng:Để hoạch toán ... việc theo dõi phức tạp Tiền lương ngày Tiền lương = Số làm việc theo quy định Tiền lương thời gian tính theo đơn giá tiền lương cố định gọi tiền lương thời gian giản đơn.Hình thức tiền lương ... hộ người LĐ 2.2 Hoạch toán khoản trích theo lương Tài khoản sử dụng: Để theo dõi khoản trích theo lương, kế toán sử dụng tài khoản 338 "phải trả, phải nộp khác".Cơ cấu tài khoản sau: Bên nợ: -...
 • 30
 • 162
 • 0

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG docx

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG docx
... CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƢƠNG: - Tiền lương tính theo thời gian - Tiền lương tính theo sản phẩm 1 Hình thức tiền lƣơng tính theo thời gian: - Tiền lương phải trả cho người lao động tính theo thời gian ... trước tiền lương nghỉ phép, tiền lương ngừng sản xuất theo mùa vụ cơng nhân trực tiếp sản xuất thì hạch tốn vào bên nợ tài khoản 335 2 Kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng: a) Tài khoản ... sở : Kế tốn tổng hợp khoản trích theo lƣơng: Nợ Nợ Nợ Nợ Nợ 622 627 641 642 334 – Phần tính trừ vào tiền lương CNV theo quy định Có 338(3382, 3383, 3384, 3389) Kế tốn tổng hợp khoản trích theo...
 • 274
 • 135
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ xd cosevco.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc
... chức kế toán Công ty CP Gốm sứ & XD Cosevco 42 6.1- Tổ chức máy kế toán Công ty 42 6.2- Tổ chức sổ kế toán Công ty CP Gốm sứ & XD Cosevco: 43 II- Tình hình hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng ... theo lơng Công ty 45 3- Phơng pháp hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP Gốm sứ & XD Cosevco 62 Chơng III: Phơng hớng hoàn thiện hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty CP ... chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp I/ Sự cần thiết phải quản lý hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp 1-Vai trò tiền lơng khoản trích theo lơng: Tiền lơng...
 • 87
 • 2,141
 • 23

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Nhà Máy Gạch Ngói Tunnel LX

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà Máy Gạch Ngói Tunnel LX
... Nhà Máy 3.5.2 Tổ chức máy kế toán Sơ đồ 3.2 Sơ đồ máy kế toán Nhà Máy Tunnel Long Xuyên Kế toán trưởng SVTH: An Diệu Hương – DH8KT2 15 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Nhà Máy Gạch Ngói ... Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Nhà Máy Gạch Ngói Tunnel LX - Đối tượng nghiên cứu: tiền lương khoản phải trích theo lương nhân viên nhà máy - Phạm vi nghiên cứu: vấn đề tiền lương, ... 26 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Nhà Máy Gạch Ngói Tunnel LX Bộ phận văn phòng: 26.825.500 x 2% = 536.510 4.4 Tổng hợp kế toán tiền lương khoản trích theo lương tháng 9/2009 Nhà Máy: ...
 • 31
 • 711
 • 1

hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo tại nhà máy gạch tuynel đầm hà

hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tại nhà máy gạch tuynel đầm hà
... toỏn hp phỏp v hp l Nhà máy gạch Tuynel s dng h thng chng t sau: * Lao ng tin lng: Bng chm cụng, Bng toỏn tin lng, Giy i ng, Bng phõn b tin lng v BHXH, Bng kờ trớch np cỏc khon theo lng, Bng toỏn ... nh mỏy gch Tuynel m H Phn th Hai: Thc trng k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti nh mỏy gch Tuynel m H Phn th Ba: Hon thin k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo ti nh mỏy gch Tuynel m H ... KHON TRCH THEO LNG TI NH MY GCH TUYNEL 2.1 c im quản lý tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti nh mỏy gch Tuynel 2.1.1 c im v lao ng v c cu lao ng ti nh mỏy Xut phỏt t c im ca nh mỏy gch Tuynel l...
 • 76
 • 430
 • 0

công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lươnng tại công ty tnhh minh trí

công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươnng tại công ty tnhh minh trí
... tiền Kế toán toán Công việc Đề nghị nộp tiền Lập phiếu thu Kí duỵêt phiếu thu Nhập quỹ Ghi sổ Kế toán trởng Thủ quỹ Bảo quản lu trữ Ngời nộp tiền viết giấy đề nghị nộp tiền giao cho kế toán toán ... chuyển nhận tiền Công việc Đề nghị nộp tiền Duyệt chi Lập phiếu chi Xuất quỹ Kế toán Thủ Kế toán Thủ trởng trởng quỹ toán đơn vị Ghi sổ kế toán Kí duyệt phiếu chi Bảo quản lu trữ Ngời nhận tiền viết ... nhận đủ tiền ngời nhận tiền( ghi rõ số tiền) Thủ quỹ kí tên đóng dấu Một liên phiếu chi tiền kế toán giữ làm ghi sổ Cuối ngày kế toán trởng thủ trởng đơn vị kí duyệt phiếu chi kế toán toán đa...
 • 83
 • 368
 • 1

toán tiền lương các khoản trích theo lưong tại công ty TNHH hồng hưng hà sô 46a phô hàng khoai hoàn kiếm hà nội

Kê toán tiền lương và các khoản trích theo lưong tại công ty TNHH hồng hưng hà sô 46a phô hàng khoai hoàn kiếm hà nội
... LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỚNG HƯNG HÀ L ĐĂC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HỔNG HƯNG HẢ L Quá trình hình thành phát triển công tv TNHH Hổng Hưng Công ty TNHH Hồng Hưng ... hạch toán toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Hồng Hưng diễn kịp thời, xác theo quy định chế độ kế toán hành ML HỈNH THỨC KẾTOÁN TIỀN LƯƠNG TAI CỐNG TY TNHH HỔNG HƯNG HÀ Trình ... TẾ CỐNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỐNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ỏ CỐNG TY TNHH HỎNG HƯNG HÀ Công tác tổ chức quán lý lao đỏng Công ty TNHH Hồng Hưng Sản phẩm tạo công ty mũ bảo hiểm...
 • 35
 • 153
 • 0

Kế toán tiền lương các khoảng trích theo lươn tại Cty máy tính thanh bình

Kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lươn tại Cty máy tính thanh bình
... a .kế toán trởng -kế toán tiền lơng -kế toán thu ngân -kế toán giao dich với ngân hàng -thủ quỹ Sơ đồ kế toán Kế toán trởng Kế toán Tiến lơng Kế toán thu ngân Kế toán tổng hop Kế toán dich với ngân ... bảng chấm công phòng kế toán Tại phòng kế toán, kế toán tiền lơng tập hợp hạch toán số lợng công nhân viên lao động tháng 1.2 kế toán thời gian lao động Chứng từ để hạch toán thời gian lao động ... phù hợp với đặc điểm vận hành máy, đảm bảo đợc nguyên tắc chuẩn mực kế toán chi tiết sử dụng máy vi tính II, thc tế kế toán tiền khoản trích theo lơng công ty 1 .kế toán lao đông công ty 1.1 đặc...
 • 41
 • 293
 • 2

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ
... nghiệp công tác kiểm kê, công tác báo cáo tài kế toán, thống kê toán nghiệp, công tác kiểm tra kế toán nghiệp việc chấp hành sách ngời lao động, chế độ thể lệ tài chính, kế toán nghiệp ... nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ trực thuộc Công ty C phn Xuất nhập thủy sản Hà Nội nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ doanh nghiệp Nhà nớc, với nhiệm vụ thu mua, chế biến thuỷ hải sản, hoạt ... TON kế toántrưởng Kế toán tổng hợp kiểm tra Kế toán vật Kế toán tiền Kế toán Kế toán tiêu thụ Kế toán tập hợp CP Thủ tư hàng hoá ơng, BHXH TSCĐ T.phẩm & toán tính Z sản phẩm quỹ Phòng kế toán...
 • 94
 • 474
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch tuynel đầm hànhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch tuynel đầm hàmột số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch tuynel đầm hàkế toán chi tiết các khoản trích theo lươngkế toán tập hợp các khoản trích theo lươngtrình kế toán các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch tuynelđặc điểm qu¶n lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch tuynelphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãngthực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longhạch toán chi tiết các khoản trích theo lươngđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũtrình hạch toán chi tiết các khoản trích theo lương tại công tykế toán các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng long gồm bhxh bhyt kpcđĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGCặp phạm trù nguyên nhân kết quảCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha in39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhtính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20175. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013