Nghiên cứu tạo cây khoai lang sạch virus

Nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà bằng kỹ thuật chuyểngen nhờ Agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà bằng kỹ thuật chuyểngen nhờ Agrobacterium tumefaciens
... Phân lập gen tạo khoai lang chuyển gen kháng bọ (Hợp tác ISAAA, từ 1997 đến nay) Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học chọn tạo giống kháng sâu bệnh có chất lượng cao khoai lang (2003)”, ... giống khoai lang địa phương thoái hóa, việc canh tác khoai lang chưa thực quy trình kỹ thuật nguyên nhân chủ yếu tổn thất sâu bệnh, đặc biệt là bọ hại khoai Ở Việt Nam, thiệt hại bọ khoai ... giống khoai lang đa dụng giống khoai lang ruột vàng nhiều nước giới Trung tâm Nghiên cứu Phát triển có củ - Viện Cây lương thực Cây thực phẩm quan chọn tạo giống khoai lang giai đoạn vừa qua nghiên...
 • 12
 • 502
 • 2

Nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu lá

Nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu lá
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug ... có giống bệnh đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Nghiên cứu tạo dứa Cayenne in vitro virus gây bệnh héo đỏ đầu hi vọng góp phần tạo nguồn dứa Cayenne bệnh 1.2 ... tượng dứa Cayenne in vitro thuộc giống Trung Quốc, Thái Lan Lâm Đồng bắt nguồn từ chồi ban đầu nhiễm virus gây bệnh héo đỏ đầu (PMWaV) Tiến hành tạo chồi dứa Cayenne in vitro PMWaV từ chồi in vitro...
 • 86
 • 331
 • 0

Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in Vitro sạch Virus gây bệnh héo đỏ đầu lá

Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in Vitro sạch Virus gây bệnh héo đỏ đầu lá
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug ... có giống bệnh đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Nghiên cứu tạo dứa Cayenne in vitro virus gây bệnh héo đỏ đầu hi vọng góp phần tạo nguồn dứa Cayenne bệnh 1.2 ... tượng dứa Cayenne in vitro thuộc giống Trung Quốc, Thái Lan Lâm Đồng bắt nguồn từ chồi ban đầu nhiễm virus gây bệnh héo đỏ đầu (PMWaV) Tiến hành tạo chồi dứa Cayenne in vitro PMWaV từ chồi in vitro...
 • 86
 • 394
 • 0

NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus)

NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus)
... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated ... lan bệnh hại nguồn chồi giống ban đầu không mầm bệnh, đặc biệt virus gây bệnh đỏ đầu PMWaV (Pineapple mealybug wilt associated virus) Giống dứa Cayenne nhập nội mẫn cảm với bệnh đỏ đầu dứa ... có giống bệnh đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Nghiên cứu tạo dứa Cayenne in vitro virus gây bệnh héo đỏ đầu hi vọng góp phần tạo nguồn dứa Cayenne bệnh 1.2...
 • 86
 • 282
 • 3

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 9 ppt

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 9 ppt
... 70875 69 AB 6333333 147 893 3 33 590 59 9307608 1 91 11111 147 893 3 6136836 1.2085386 1.2555556 147 893 3 95 81281 1.55 298 30 38888 89 147 893 3 091 4614 6863164 4666667 147 893 3 1 692 392 764 094 1 3111111 147 893 3 ... 0603772 5 396 8 69 7825354 A:DR70.giong 18 7722222 1045764 56 190 92 98 25352 18 8222222 1045764 61 190 92 1.0325352 18 38888 89 1045764 17857 59 599 20 19 B:DR70.xln 27 7851852 0853862 6134654 95 690 50 27 ... 54 2.8333333 199 0202 2.4330848 3.23358 19 A:SR70.giong 18 3.1666667 3447132 2.4734158 3.8 599 175 18 2.6666667 3447132 1 .97 34158 3.3 599 175 18 2.6666667 3447132 1 .97 34158 3.3 599 175 B:SR70.xln 27 3.1851852...
 • 6
 • 152
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 8 pdf

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 8 pdf
... 4.5 185 185 389 989 6 3.7342124 5.30 282 47 27 5.1111111 389 989 6 4.32 680 50 5 .89 54173 AB 4.77777 78 675 481 8 3.4193197 6.1362359 1 5.5555556 675 481 8 4.1970975 6.9140137 4 .88 888 89 675 481 8 3.53043 08 6.2473470 ... 54 83 42593 0530411 727 588 6 9409299 A:C50.giong 18 1.0500000 09 186 99 86 52410 1.2347590 18 80277 78 09 186 99 6 180 188 987 53 68 18 6500000 09 186 99 4652410 83 47590 B:C50.xln 27 9166667 0750114 76 581 16 ... 1902096 2. 987 84 08 3.7529000 A:L30.giong 18 3. 388 888 9 3294527 2.7263 282 4.0514496 18 3.2222222 3294527 2.5596615 3 .88 4 782 9 18 3.5000000 3294527 2 .83 74393 4.1625607 B:L30.xln 27 2.7037037 2 689 970 2.1627252...
 • 10
 • 221
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 7 doc

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 7 doc
... 15.4 074 07 7 .70 370 37 3.906 0234 BC 0 370 37 0 370 370 019 89 27 ABC 1.4 074 07 70 370 37 3 57 7008 RESIDUAL 189.33333 96 1. 972 2222 -TOTAL (CORRECTED) 295.18519 1 07 ... of pineapple in Hawaii Plant Disease 8 6:8 67- 874 20 Sipes, B S., Sether D M., and Hu J S., 2002 Interactions between Rotylenchus reniformis and Pineapple mealybug wilt associated virus- 1 in pineapple ... -MAIN EFFECTS A:TGTAIS1.giong 1.185185 592593 300 74 12 B:TGTAIS1.xln 1.814815 1.814815 920 3501 C:TGTAIS1.kt_mau 71 .70 370 4 71 .70 370 4 36.3 57 0000 INTERACTIONS AB 14.296296 7. 1481481 3.624...
 • 10
 • 158
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 6 pdf

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 6 pdf
... PMWaV-1 Giếng 1: thang chuẩn với kích thước từ 100 – 1500 bp Giếng 2, 3, 4: mẫu Cayenne Trung Quốc Giếng 5: đối chứng dương Giếng 6, 7, 8: mẫu Cayenne Thái Lan Giếng 9, 10, 1 1: mẫu Cayenne Lâm Đồng ... a a ab 6, 11 Xử lí - 1, 2, 2,70a 4,52a 6, 22a nhiệt + 4, 5, 4,04b 5,11a 6, 33a Ghi ch : TQ: Trung Quốc, TL: Thái Lan, L : Lâm Đồng (- ): không xử lí nhiệt, (+ ): xử lí nhiệt Trong cột yếu tố ảnh hưởng, ... TL 2, 0,94a 2 ,67 a LĐ Giống 1, 3, 1,00ab 2 ,67 a Xử lí - 1, 2, 1,11a 3,19a nhiệt + 4, 5, 1,40a 2,48a Ghi ch : TQ: Trung Quốc, TL: Thái Lan, L : Lâm Đồng (- ): không xử lí nhiệt, (+ ): xử lí nhiệt...
 • 10
 • 166
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 5 potx

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 5 potx
... 1: Tạo dứa Cayenne in vitro virus cách kết hợp xử lí nhiệt nuôi cấy đỉnh sinh trƣởng Thí nghiệm tiến hành chồi dứa Cayenne in vitro có nguồn gốc khác nhau: Trung Quốc, Thái Lan Lâm Đồng Cây dứa ... phòng tăng trưởng điều kiện sau: Nhiệt đ : 24 + 20C Thời gian chiếu sáng: 16 ( từ – 21 giờ) Cường độ ánh sáng: 1000 – 2000 lux Ẩm đ : 55 % – 60% Xử lí nhiệt Cây dứa in vitro cao khoảng – cm cấy chuyền ... vitro tái sinh từ đỉnh sinh trƣởng Cây dứa tái sinh từ ĐST Nội dung kiểm tra virus PMWaV-1 PMWaV-2 kĩ thuật RT-PCR 3.4.1 Vật liệu Mẫu kiểm tra Mẫu chồi dứa in vitro tái sinh từ đỉnh sinh trưởng...
 • 10
 • 143
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 4 potx

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 4 potx
... mô nhiễm chuyển lên màng, cho lai với probe phát RNA virus 2.10 Các nghiên cứu bệnh héo đỏ đầu (bệnh wilt) 2.10.1 Các nghiên cứu nƣớc Bệnh wilt lần mô tả nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm Hiệp ... Năm 1900 bệnh gây thiệt hại nặng nề cho công nghiệp trồng dứa Hawaii; bệnh xuất hầu hết khu vực trồng dứa giới [11,13] Sự liên hệ bệnh wilt- rệp-kiến Những nghiên cứu bước đầu bệnh wilt dứa mối ... kí sinh, virus thực vật thường có khả tạo dạng kết tinh vô định hình dạng đặc trưng vô số cá thể virus kết hợp lại với Virus khảm thuốc thường tạo dạng kết tinh suốt mô tế bào bệnh Tinh thể virus...
 • 10
 • 157
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 3 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 3 pptx
... 14 Vùng trồng dứa phải luân canh với trồng khác mà tuyến trùng hại dứa xuất 2.7 Bệnh héo virus Theo Sether cộng (1998) [16], bệnh héo virus (Mealybug wilt of pineapple- MWP) bệnh gây thiệt hại ... hợp với magie canxi ( N:P:K:Mg:Ca = 8:4 :1 2:4 :3 g /cây) làm giảm bệnh đáng kể 2.6.2.4 Tuyến trùng hại dứa Các loại tuyến trùng phổ biến Tuyến trùng nguyên nhân thường xuyên gây thiệt hại lớn thông ... phƣơng pháp tạo virus Sự nhiễm bệnh virus, mycoplasma, vi khuẩn nấm khó loại trừ Hầu tiêu diệt tác nhân gây bệnh kí sinh hóa chất, đặc biệt virus Theo Pierik (1987) có phương pháp tạo virus: Xử lí...
 • 10
 • 184
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 2 pot

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 2 pot
... lan bệnh hại nguồn chồi giống ban đầu không mầm bệnh, đặc biệt virus gây bệnh đỏ đầu PMWaV (Pineapple mealybug wilt associated virus) Giống dứa Cayenne nhập nội mẫn cảm với bệnh đỏ đầu dứa ... giống bệnh đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Nghiên cứu tạo dứa Cayenne in vitro virus gây bệnh héo đỏ đầu hi vọng góp phần tạo nguồn dứa Cayenne bệnh 1 .2 Mục ... trưởng RT-PCR: Reverse transcription-polymerase chain reaction MWP: mealybug wilt of pineapple GLRaV- 3: Grape leafroll associated virus TMV: Tobacco mosaic virus ELISA: Enzyme-linked immunosorbent...
 • 10
 • 217
 • 2

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 1 pdf

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) part 1 pdf
... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated ... 24 2 .10 Các nghiên cứu bệnh héo đỏ đầu (bệnh wilt) 24 2 .10 .1 Các nghiên cứu nƣớc 24 2 .10 .2 Các nghiên cứu nƣớc 26 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3 .1 Nội ... tượng dứa Cayenne in vitro thuộc giống Trung Quốc, Thái Lan Lâm Đồng bắt nguồn từ chồi ban đầu nhiễm virus gây bệnh héo đỏ đầu (PMWaV) Tiến hành tạo chồi dứa Cayenne in vitro PMWaV từ chồi in vitro...
 • 10
 • 192
 • 0

nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virut gây bệnh héo đỏ đầu lá

nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virut gây bệnh héo đỏ đầu lá
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug ... có giống bệnh đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Nghiên cứu tạo dứa Cayenne in vitro virus gây bệnh héo đỏ đầu hi vọng góp phần tạo nguồn dứa Cayenne bệnh 1.2 ... tượng dứa Cayenne in vitro thuộc giống Trung Quốc, Thái Lan Lâm Đồng bắt nguồn từ chồi ban đầu nhiễm virus gây bệnh héo đỏ đầu (PMWaV) Tiến hành tạo chồi dứa Cayenne in vitro PMWaV từ chồi in vitro...
 • 86
 • 240
 • 0

Nghiên cứu tạo cây đậu tương chuyển gen mang cấu trúc biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của Virus H5N1 phục vụ sản xuất Vacxin thực vật

Nghiên cứu tạo cây đậu tương chuyển gen mang cấu trúc biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của Virus H5N1 phục vụ sản xuất Vacxin thực vật
... wWw.SinhHoc.edu.vn Virus cỳm A /H5N1 Virus cỳm cú tớnh cht c bit: - B gen phõn ct sn thnh phõn on khỏc -Hai gen thuc phõn on v mó húa cho hai khỏng nguyờn quan nht trờn b mt cavirusl - Hemagglutinin(HA) ... truyn lõy ca loi virus nguy him ny sang ngi * Vacxin nhc c (attenuated vaccine) * Vacxin bt hot (inactivated vaccine) * Vacxin th h mi: - vacxin vaccine) tỏi t hp (recombination - vacxin thc vt ... dũng u tng mang gen mó hoỏ cho cỏc khỏng nguyờn ca virus H5N1 lm vacine n c cho gia cm phũng chng bnh H5N1 Vit Nam Nam Ti liu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Cỏc dũng u tng chuyn gen th h T0...
 • 15
 • 146
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo hạt nhân tạo của cây địa lannghiên cứu tạo rễ tơ ở cây sâm dâynghiên cứu các biện pháp chính sách hiện đại hóa ngành công nghiệp bào chế các thuốc làm từ cây thuốcnghiên cứu tạo rẻ tơ của cây hoàng liên gai berberỉs julỉane cho mục tiêu nuôi cáy sinh khói dược liệunghiên cứu tao rẻ tơ của cây hoàng liên gai berberis juliane cho mục tiêu nuôi cấy sinh khối dược liệunghiên cứu xác định dòng kháng bệnh virus xoăn vàng lá bằng lây nhiễm nhân tạocây khoai langnghiên cứu tạo dựng thương hiệudung lượng mẫu nghiên cứu với cây đậu tương cây đậu tươngmeoh trồng cây khoai langtrồng cây khoai langhướng dẫn trồng cây khoai langphương pháp trồng cây khoai langkỹ thuật trồng cây khoai langkinh nghiệm trồng cây khoai langCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học