Tìm số dương cuối cùng trong mảng số thực nếu mảng không có giá trị dương thì trả về 1

Gia hạn giấy chứng nhận sở, vùng nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững (có giá trị 1 vụ nuôi)

Gia hạn giấy chứng nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững (có giá trị 1 vụ nuôi)
... kết kiểm tra, quan chứng nhận thực xem xét, gia hạn/ không gia hạn giấy chứng nhận cấp (nếu sở nuôi đạt yêu cầu nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững cấp độ khác với cấp độ chứng nhận trước ... bước Vào vụ nuôi tiếp theo, quan kiểm tra lần đầu/kiểm tra lại, thông báo với cho sở nuôi định, nội dung kiểm tra để gia hạn; quan kiểm tra lần đầu/kiểm tra lại, tiến hành kiểm tra sở nuôi; Căn ... độ khác với cấp độ chứng nhận trước đó) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin gia hạn sở nuôi Hồ sơ ghi chép sở nuôi Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 247
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH MỘT SỐ CHẾ PHẨM THIÊN NHIÊN GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO BẰNG CO2 LỎNG Ở TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN pptx

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH MỘT SỐ CHẾ PHẨM THIÊN NHIÊN CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO BẰNG CO2 LỎNG Ở TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN pptx
... bộ công nghiệp Viện Hóa học công nghiệp Phạm Ngũ Lo, Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật Đề tài: nghiên cứu công nghệ chiết tách số chế phẩm thiên nhiên giá trị kinh tế cao CO2 lỏng trạng ... từ trạng 37 thái sang trạng thái trạng thái CO2 thể lỏng bình cha CO2 lỏng CO2 dng lỏng pha trộn vi dung môi h trợ dễ dàng Quan trọng hơn, CO2 thể lỏng, s dng bơm cao áp để nén lên áp sut cao ... đối tợng tinh dầu, công nghệ số tính u việt khác mà công nghệ kinh in (chiết dung môi, cất lụi cun hi nc) đợc Sản phẩm độ tinh khiết cao v mựi hng đặc trng Công nghệ SCO2 đặc biệt hiệu...
 • 137
 • 626
 • 4

Quy trình sản xuất giống một số loài cá nước ngọt giá trị kinh tế hiện nay

Quy trình sản xuất giống một số loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế hiện nay
... sát tính toán số liệu • Sơ đồ tìm hiểu quy trình sản xuất giống Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống nước Các khâu quy trình sản xuất giống nước Tìm hiểu sở vật chất trại sản xuất giống Vị trí ... trại tư nhân nằm địa bàn… c Nhiệm vụ trại giống: - Tiếp nhận, nuôi dưỡng giống nước - Sản xuất giống loài nước giá trị kinh tế ưa chuộng - Hợp tác với tổ chức nước sản xuất giống ... 14/8/2010 Đối tượng nghiên cứu: Một số loài nước nuôi sản xuât giống trại giống mè trắng trôi chép trắm cỏ trê rô phi Hình Một số loài nước II Phương pháp nghiên cứu:...
 • 40
 • 723
 • 1

NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH một số CHẾ PHẨM THIÊN NHIÊN GIÁ TRỊ KINH tế CAO BẰNG CO2 LỎNG ở TRẠNG THÁI SIÊU tới hạn

NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH một số CHẾ PHẨM THIÊN NHIÊN có GIÁ TRỊ KINH tế CAO BẰNG CO2 LỎNG ở TRẠNG THÁI SIÊU tới hạn
... giá trị hết hạn hiệu lực lại giá trị cũ tiếp tục đc sử dụng cách tuần hòan thời hạn định tổng trị giá hợp đồng đc thực  sử dụng L/C tuần hòan lợi: tránh đc ứ đọng vốn, giảm đc fí mở L/C, ... a)100 %giá CIF b)110 %giá CIF c)110 %giá FOB d)100 %giá hóa đơn B Vì theo điều 34 UCP 500 quy định, ctừ bảo hiểm ko quy định rõ số tiền đc bảo hiểm số tiền tối thiểu fải 110% giá CIF (trong 100 %giá trị ... d)3250 A Số tiền chiết khấu NH nhận đc (l/s chiết khấu)=(500.000*2.5%*3)/12=3125 Câu 124: Ngân hàng chiết khấu tờ hối fiếu, thời hạn chiết khấu tháng, l/s chiết khấu 2,5%/năm, số tiền chiết khấu...
 • 32
 • 151
 • 0

nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nhân dòng vô tính (mericlone) cho một số giống lan thương mại giá trị cao thuộc chi hồ điệp phalaenopsis

nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nhân dòng vô tính (mericlone) cho một số giống lan thương mại có giá trị cao thuộc chi hồ điệp phalaenopsis
... thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nhân dòng tính (Mericlone) cho số giống lan thương mại giá trị kinh tế cao thuộc chi Hồ Điệp- Phalaenopsis góp phần tạo giống lan ... lâu hoa, thương mại hóa Trước bối cảnh việc thực đề tài Nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nhân dòng tính (Mericlone) cho số giống lan thương mại giá trị kinh tế cao thuộc chi Hồ Điệp- Phalaenopsis ... Giới thiệu lan Hồ Điệp 1.1.1 Nguồn gốc, vị trí phân loại hoa lan Hồ Điệp 1.1.2 Một số đặc điểm chi lan Hồ điệp 1.1.3 Yêu cầu ngoại cảnh lan Hồ Điệp 1.1.4 Giá trị kinh tế sử dụng lan Hồ Điệp 1.1.5...
 • 76
 • 212
 • 0

Xây Dựng Mô Hình Ứng Dụng Kỹ Thuật Tiến Bộ Nhằm Phát Triển Một Số Loại Cây Ăn Quả Giá Trị Kinh Tế Tại Huyện Điện Biên Và Tuần Giáo, Tỉnh Lại Châu

Xây Dựng Mô Hình Ứng Dụng Kỹ Thuật Tiến Bộ Nhằm Phát Triển Một Số Loại Cây Ăn Quả Có Giá Trị Kinh Tế Tại Huyện Điện Biên Và Tuần Giáo, Tỉnh Lại Châu
... luận chứng kinh tế líỹ thuật dự ổn: “ úhg dụng kỹ thuật tiến nhnm phnt triển số loại cfly ăn giẩ trị kính tế htlyệti £>iện Biên Tuần Ciỉno tỉnh Lni i ă i r Năm 2000 đạo Bộ Khoa học CN Môi trường, ... 2000 Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường dã ký quyêì định số 2017/QĐ-BKHCNMT phê duyệt đự án: “ úhg dụng kỹ thuộf tiến tìhằtn phát triển số loại ăn qtiả giá trị kinh tế huyện Điện Biên ... Ả TH ỤC HĨỆN D ự ÁN “ XÂY DỤNG MÔ HÌNH ú n g d ụ n g KỸ TH U Ậ T TIẾN BỘ NHAM PHÁT TR IỂN M Ộ T s ố LOẠĨ CÂY ẲN QUẢ CÓ GIẢ TRT KĨNH TẾ TẠI ĨUIYỆN ĐIỆN BIỆN VẢ TU ẨN GIÁC TỈNH LAĨ C H Â U ” - Cấp...
 • 50
 • 228
 • 0

Những thách thức trong việc tạo dựng một thương hiệu giá trị - phần 2 potx

Những thách thức trong việc tạo dựng một thương hiệu có giá trị - phần 2 potx
... triển thương hiệu đặc trưng cũ hiệu hay chưa hết tiềm Những thay đổi kiểu làm giảm giá trị hay chí làm giá trị thương hiệu Hầu hết thương hiệu lớn Marlboro, Volvo Motel đặc điểm chung: thương hiệu ... lược thương hiệu Trước đây, thương hiệu thực thể đơn lẻ la đối tượng trọng tâm cần củng cố phát triển nhà quản lý thương hiệu Ngày tình thay đổi Sự đời thương hiệu phụ, thương hiệu mở rộng, thương ... công ty Sự phức hợp làm cho việc quản lý thương hiệu trở nên khó khăn Ngoài việc phải thiết kế đặc trưng thương hiệu, nhà quản lý thương hiệu cần phải hiểu vai trò thương hiệu bối cảnh Ngoài ra,...
 • 7
 • 258
 • 0

TIỂU LUẬN tư TƯỞNG của lê NIN về một CUỘC CÁCH MẠNG CHỈ GIÁ TRỊ KHI nó BIẾT tự bảo vệ và sự vận DỤNG của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN  tư TƯỞNG của lê NIN về một CUỘC CÁCH MẠNG CHỈ có GIÁ TRỊ KHI nó BIẾT tự bảo vệ và sự vận DỤNG của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH
... tưởng L nin Một cách mạng giá trị biết tự bảo vệ vận dụng Chủ tịch Hồ Chí Minh 1.1 tưởng L nin Một cách mạng giá trị biết tự bảo vệ Lịch sử lùi xa, khẳng định giá trị to lớn Cách ... ng Một cách mạng giá trị biết tự bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh Vận dụng tưởng Một cách mạng giá trị biết tự bảo vệ L nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên cụ thể hóa tưởng dựng nước ... vấn đề vận dụng phát triển sáng tạo tưởng Hồ Chí Minh dựng nước đôi với giữ nước giai đoạn cách mạng Vận dụng tưởng Một cách mạng giá trị biết tự bảo vệ L nin vào nghiệp bảo vệ Tổ quốc...
 • 26
 • 246
 • 0

Tìm hiểu lược về mạng điện hộ gia đình và cách lấp đặc mạng điện an toàn, tiện ích trong mạng điện hộ gia đình

Tìm hiểu sơ lược về mạng điện hộ gia đình và cách lấp đặc mạng điện an toàn, tiện ích trong mạng điện hộ gia đình
... điện mạng điện hộ gia đình Trong đề tài Tìm hiểu lược mạng điện hộ gia đình cách lấp đặc mạng điện an toàn, tiện ích mạng điện hộ gia đình , đối tượng nghiên cứu hệ thống mạng điên hộ gia đình, ... MẠNG ĐIỆN HỘ GIA ĐÌNH I – ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN HỘ GIA ĐÌNH Đặc điểm mạng điện hộ gia đình - Mạng điện hộ gia đình mạng điện điện áp thấp, nhận điện từ hệ thống điện quốc gia phân ... phải bảo vệ thiết bị điện hộ cách tốt tráng gây tổn thất lớn tài sản Với đề tài Tìm hiểu lược mạng điện hộ gia đình cách lấp đặc mạng điện an toàn, tiện ích mạng điện hộ gia đình , mục tiêu nghiên...
 • 20
 • 2,417
 • 8

TRIẾT HỌC F.HEGEL KHOA HỌC CỦA MỌI KHOA HỌC ĐỒ SỘ NHẤT VÀ CUỐI CÙNG TRONG LỊCH SỬ

TRIẾT HỌC F.HEGEL KHOA HỌC CỦA MỌI KHOA HỌC ĐỒ SỘ NHẤT VÀ CUỐI CÙNG TRONG LỊCH SỬ
... thần Lịch sử triết học khái quát lại toàn lịch sử tư tưởng nhân loại Đó sưu tầm học thuyết triết học, lịch sử phát triển thân triết học theo quy luật tất yếu: Lịch sử triết học ra, thứ nhất, ... dựng triết học mang tính vạn năng, tảng cho tất ngành khoa học, nghĩa toàn khoa học cụ thể phải nằm triết học Qua Hegel có công khôi phục lại quan điểm triết học khoa học khoa học Triết học tinh ... luận Triết học GVHD: TS BÙI VĂN MƯA chỉnh thể Học thuyết triết học cuối cùng, cần phải chứa đựng nguyên lý tất chúng, học thuyết triết học phát triển nhất, cụ thể nhất Như đối tượng lịch sử triết...
 • 11
 • 384
 • 1

TÌM HIỂU VÀ NẮM VỮNG VỀ SỞ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG I.DOC

TÌM HIỂU VÀ NẮM VỮNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG I.DOC
... diễn giống có tiềm theo kế hoạch công ty Tổ chức lọc dòng nhân giống SNC, sản xuất giống NC, giống bố mẹ cho sản xuất hạt lai công ty Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý công ty cổ phần giống trồng trung ... thị trờng nay, qua thời gian thực tập công ty giống cổ phần trung ơng, dới hớng dẫn giáo viên hớng dẫn : TS Vũ Thị Minh cán công nhân viên công ty giống cổ phần trung ơng , em mạnh dạn viết đề ... hiểu biết sơ lợc công ty nh sau I Giới thiệu công ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Trung Ương I: Quá trình hình thành phát triển: Đặc điểm cua công ty 2.1 Bộ máy tổ chức quản lý 2.2 Tình hình cán công...
 • 29
 • 577
 • 2

Điều tra, nghiên cứu một số thực vật Việt Nam tác dụng hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu để ứng dụng cho bệnh nhân tiểu đường

Điều tra, nghiên cứu một số thực vật Việt Nam có tác dụng hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu để ứng dụng cho bệnh nhân tiểu đường
... Điều tra, nghiên cứu số thực vật Việt Nam tác dụng hỗ trợ điều hoà lượng đường máu để ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2” Mục đích nghiên cứu - Điều tra, sàng lọc số thực vật Việt ... Việt Nam tác dụng hạ đường huyết chuột nhắt đái tháo đường type - Xác định cao chiết phân đoạn số thực vật tác dụng hạ đường huyết tốt - Xác định thành phần hóa học phân đoạn tác dụng ... TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƢỜNG Tổng quan sử dụng thuốc điều trị ĐTĐ Nghiên cứu điều trị ĐTĐ thảo dược giới Nghiên cứu điều trị ĐTĐ từ nguồn thực vật Việt Nam 1.3 HOẠT CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ THỰC VẬT CÓ...
 • 29
 • 541
 • 2

Giấy xác nhận đối với trường hợp người công giúp đỡ cách mạng tên trong hồ khen thưởng nhưng không tên trong Bằng công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình

Giấy xác nhận đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình
... phí: Không Kết việc thực TTHC :Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan thi đua khen thưởng cấp huy n vào hồ lưu trữ cấp giấy xác nhận người công giúp đỡ cách mạng sở đơn đề nghị đối ... đối tượng, xác nhận địa phương Phòng Lao động Thương binh Xã hội Hồ Thành phần hồ Văn không quy định Số hồ sơ: Văn không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 1,242
 • 0

nghiên cứu một số phương pháp bảo mật trong mạng không dây mesh

nghiên cứu một số phương pháp bảo mật trong mạng không dây mesh
... mà chế bảo mật mạng không dây mesh nên có để ngăn chặn, phát chống lại thành công công Ở liệt kê đặc tính phân biệt chế bảo mật mạng không dây mesh với chế bảo mật mạng dây mạng không dây khác ... định tuyến mạng không dây mesh 44 2.4.3 Một số giao thức bảo mật cho mạng không dây mesh 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHỐNG LẠI TẤN CÔNG LỖ ĐEN TRONG GIAO THỨC AODV CỦA MẠNG KHÔNG DÂY MESH ... 2.2 Bảo mật mạng không dây mesh [1]-[6]-[14]-[16]-[18] 2.2.1 Đặc điểm giải pháp bảo mật mạng không dây mesh Phần trước thảo luận công khai thác lỗ hổng tầng MAC tầng mạng mạng không dây mesh Phần...
 • 90
 • 698
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số hợp đồng ký kết có giá trị trên 6 tỷ vnđkhông có giá trị dinh dưỡnghệ thống biện pháp dhđh được đề xuất và kiểm chứng qua thực nghiệm sư phạm có giá trị tham khảo cho công tác quản lí nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng gv dạy hs rlptk ở đầu cấp thhỏi tại sao giá vốn xuất kho trong kỳ không có giá trịbiến logic có giá trị là true hay false 14ung để gán giá trị trong cỏc cõu lệnh điều kiệnnếu lao động là hàng hóa thì hàng hóa đó cũng phải có giá trị nhưng lao động là thực thể và là thước đo nội tại của giá trị bản thân lao động khi không có giá trịcâu hỏi 3 3 hàm bên dưới trả về chỉ số phần tử cuối cùng trong x có giá trị bằng y nếu không tồn tại trả về giá trị 1câu hỏi 3 4 hàm bên dưới trả về chỉ số phần tử cuối cùng trong x có giá trị bằng 0 nếu không tồn tại trả về giá trị 1câu hỏi 3 10 hàm bên dưới trả về chỉ số phần tử cuối cùng trong x có giá trị bằng y nếu không tồn tại trả về giá trị 1câu hỏi 3 11 hàm bên dưới trả về chỉ số phần tử cuối cùng trong x có giá trị bằng 0 nếu không tồn tại trả về giá trị 1chỉ tiêu phản ánh mức độ đạt được kết quả cuối cùng trong số vốn đầu tư đã được thực hiệngiấy xác nhận đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong bằng có công với nước huân chương huy chương kháng chiến của gia đìnhluận vănnghiên cứu một số phương pháp bảo mật trong mạng không dây meshbài toán tìm số hạng và số hạng có giá trị lớn nhất trong khai triển nhị thức 73một số cơ chế sử dụng khi trao đổi thông tin trong mạng không dâychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học