ISA server server publishing HTTP HTTPS (1)

Tài liệu Part 38 - ISA Server - Server Publishing - HTTP - HTTPS pptx

Tài liệu Part 38 - ISA Server - Server Publishing - HTTP - HTTPS pptx
... IE lên để test dịch vụ HTTP domain gccom.net thấy thành công Với dịch vụ HTTPS tốt 23 of 24 OK vừa trình bày xong phần Server Publishing - HTTP - HTTPS - ISA Server 7 0-3 51 MCSA Công ty TNHH đầu ... vụ HTTP & HTTPS hay nói khác ta hoàn thành Publish Web Server từ máy Client đâu bật IE lên nhập IP mặt (IP Public) mạng 192.168.1.2 (trên thực tế IP 203.114.98.108) truy cập dịch vụ HTTP & HTTPS ... máy thuộc Internal Network mà - Máy Client thuộc Internal Network muốn truy cập ISA Server đòi hỏi phải cài Firewall Client - Máy Client phải Rerfered DNS máy ISA Server để nhờ External DNS phân...
 • 24
 • 130
 • 0

Tài liệu Cấu hình ISA Server 2006 HTTP Filter pdf

Tài liệu Cấu hình ISA Server 2006 HTTP Filter pdf
... C:\PROGRAMME\MICROSOFT ISA SERVER 2006 SDK\SDK\SAMPLES\ADMIN ISA Server 2006 SDK để nhập xuất cấu hình HTTP- Filter Hình 13: HTTPFILTERCONFIG.VBS ISA 2006 SDK Kết luận Trong tìm hiểu cách thức hoạt động lọc HTTP ISA ... Hình 1: Thành phần bổ sung add-in hỗ trợ lọc HTTP ISA Server 2006 HTTP Chức Webfilter Webfilter ISA Server 2006 chịu trách nhiệm thực công việc sau: • Quét chỉnh sửa yêu cầu HTTP • Phân ... ISA Server 2006 HTTP, bạn phải dùng phần mềm phát triển nhóm thứ ba Cấu hình lọc HTTP Filter Nếu bạn muốn bắt đầu cấu hình lọc HTTP, kích phải chuột lên quy tắc có chứa định nghĩa giao thức HTTP...
 • 11
 • 319
 • 2

Cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004 - Chương 1 pps

Cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004 - Chương 1 pps
... Relay CHƯƠNG 14 : Tiến hành publish Exchange Outlook Web Access, SMTP Server vàPOP3 Server Sites CHƯƠNG 15 : Cấu hình VPN Server ISA Server 2004 CHƯƠNG 16 : Tạo Site to Site VPN ISA Server 2004 Firewalls ... Dùng mô hình mẫu ISA Server 2004 ( ISA Server 2004 Network Templates) để cấu hình Firewall Cấu hình loại ISA Server 2004 clients • Tạo sách truy cập (Access Policy) ISA Server 2004 Firewall ... Proxy Firewall Client CHƯƠNG 11 : Cấu hình sách Firewall với ISA Server 2004 Access Policy CHƯƠNG 12 : Tiến hành Publish Service Perimeter Network bên như: Web, Ftp Server CHƯƠNG 13 : Cấu hình Firewall...
 • 20
 • 193
 • 0

triển khai cấu hình ISA Server Firewall 2004 phần 1 pdf

triển khai cấu hình ISA Server Firewall 2004 phần 1 pdf
... Dùng mô hình mẫu ISA Server 2004 (ISA Server 2004 Network Templates) để cấu hình Firewall Cấu hình loại ISA Server 2004 clients • Tạo sách truy cập (Access Policy) ISA Server 2004 firewall ... Cấu hình ISA Server 2004 firewall đóng vai trò VPN server • Tạo kết nối VPN theo kiểu site to site hai Networks Trang Triển khai ISA Server Firewall 2004 Trước thực hành cấu hình ISA Server 2004 ... phải cấu hình cách trước triển khai firewall Điều giúp tránh vấn đề phiền toái nảy sinh triển khai ISA SERVER 2004 Các Network Services tính ISA SERVER 2004 cài đặt cấu hình gồm: • Cài đặt cấu hình...
 • 22
 • 216
 • 0

Microsoft ISA Server 2006 UNLEASHED phần 1 docx

Microsoft ISA Server 2006 UNLEASHED phần 1 docx
... 2004 /2006 11 8 Migrating ISA 2000 to ISA Server 2006 .11 9 Migrating from ISA 2004 to ISA 2006 .12 2 Determining the Number and Placement of ISA Servers 12 4 Sizing an ISA Server ... 11 0 Specifying DiffServ Preferences 11 0 Defining HTTP Compression Preferences 11 1 Summary 11 1 Best Practices 11 2 Designing an ISA Server 2006 Environment 11 3 ... Environment 11 3 Part II Deploying ISA Server 2006 Deploying ISA Server 2006 as a Firewall 13 5 Deploying ISA Server Arrays with ISA Server 2006 Enterprise Edition 15 7 Deploying ISA Server as...
 • 60
 • 180
 • 0

Server Publishing thông qua ISA-2K6

Server Publishing thông qua ISA-2K6
... published Web server or server farm  Next - Internal site name: đánh FQDN máy Web Server (pc14.nhatnghe.local) - Đánh dấu chọn Use a computer name or IP address to connect to the published server - ...  Apply  OK Tạo Publishing Rule để Publish RDP: - Click phải Firewall Policy  New  Non-Web Server Protocol Publishing Rule - Đặt tên Rule: Publish RDP  Next - Nhập IP Web Server (192.168.2.2) ... Chuẩn bị: Đặt thông số IP cho máy theo bảng sau: LAN Máy Web Server Disable Máy ISA IP Address: 192.168.1.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1 Prefered DNS Server: 203.162.4.191...
 • 33
 • 282
 • 2

Module 1: Overview of Microsoft ISA Server

Module 1: Overview of Microsoft ISA Server
... of ISA Server Describe the use of Web caching Describe the use of firewalls Identify common deployment scenarios for ISA Server 2 Module 1: Overview of Microsoft ISA Server Introducing ISA Server ... customization Module 1: Overview of Microsoft ISA Server Overview Topic Objective To provide an overview of the module topics and objectives Lead-in In this module, you will learn about using ISA Server ... Materials compact disc iv Module 1: Overview of Microsoft ISA Server Module Strategy Use the following strategy to present this module: Introducing ISA Server Introduce ISA Server to students by...
 • 30
 • 263
 • 2

Microsoft ISA Server 2004 Firewall phần 1

Microsoft ISA Server 2004 Firewall phần 1
... because ISA Server 2004 is an upgrade to Proxy Server it is therefore not a "real" firewall has absolutely no technical merit Microsoft ISA Server 2004 Features Microsoft ISA Server 2004 consists ... misconception is that ISA Server 2004 is "just" an upgrade to Microsoft Proxy Server 2.0 Although ISA Server 2004 is indeed the logical upgrade to Proxy Server 2.0 (technically, ISA Server 2000 is the ... Security and Filtering Features The Microsoft ISA Server 2004 firewall is a hybrid firewall capable of performing the following: • Stateful packet inspection ISA Server 2004 can perform full stateful...
 • 4
 • 173
 • 0

Tài liệu Module 1: Overview of Microsoft ISA Server pptx

Tài liệu Module 1: Overview of Microsoft ISA Server pptx
... of ISA Server Describe the use of Web caching Describe the use of firewalls Identify common deployment scenarios for ISA Server 2 Module 1: Overview of Microsoft ISA Server Introducing ISA Server ... customization Module 1: Overview of Microsoft ISA Server Overview Topic Objective To provide an overview of the module topics and objectives Lead-in In this module, you will learn about using ISA Server ... Materials compact disc iv Module 1: Overview of Microsoft ISA Server Module Strategy Use the following strategy to present this module: Introducing ISA Server Introduce ISA Server to students by...
 • 30
 • 200
 • 0

Tài liệu Module 1: Overview of Microsoft ISA Server docx

Tài liệu Module 1: Overview of Microsoft ISA Server docx
... MATERIALS FOR MICROSOFT CERTIFIED TRAINER PREPARATION PURPOSES ONLY Module 1: Overview of Microsoft ISA Server Benefits of ISA Server Topic Objective To describe the benefits offered by ISA Server Caching ... CERTIFIED TRAINER PREPARATION PURPOSES ONLY Module 1: Overview of Microsoft ISA Server # Introducing ISA Server Topic Objective To introduce ISA Server Lead-in ISA Server provides benefits and deployment ... TRAINER PREPARATION PURPOSES ONLY Module 1: Overview of Microsoft ISA Server ISA Server Editions Topic Objective To identify the ISA Server editions Lead-in ISA Server is available in two editions...
 • 172
 • 168
 • 0

Tài liệu Server Publishing thông qua ISA-2006 (lab 7) ppt

Tài liệu Server Publishing thông qua ISA-2006 (lab 7) ppt
... 192.168.1.1 Default Gateway: (để trống) Prefered DNS Server: 203.162.4.191 Máy ISA Prefered DNS Server: 203.162.4.191 IP Address: 192.168.2.1 Prefered DNS Server: (để trống) Bước 1: Cài đặt Internet Information ... Desktop Connection  Nhập 192.168.2.2  Kiểm tra Remote thành công vào máy Web Server Tạo Publishing Rule để Publish Web Server: - Giao diện ISA Management: Firewall Policy  Toolbox  Network Objects ... connections to connect the published Web server or server farm  Next Collection By traibingo 17 Quản trị mạng - Internal site name: đánh FQDN máy Web Server (pc14.nhatnghe.local) - Đánh dấu chọn...
 • 36
 • 418
 • 2

Tài liệu Part 38 - ISA Server - Server Publishing pdf

Tài liệu Part 38 - ISA Server - Server Publishing pdf
... of 12 Với giao thức SSL cho OWA thành công OK vừa trình bày xong phần Server Publishing - SMTP - POP3 - OWA - ISA Server 7 0-3 51 MCSA 11 of 12 Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên ... qua OWA Microsoft Office Outlook Tại máy ISA Server bật chương trình ISA lên tiếp tục Firewall Policy tạo Rule cách chọn New -> Exchange Web Client Access Publishing Rule of 12 Đặt tên cho Rule ... Và kiểm tra lệnh Get-PopSettings Phải xác nhận dòng Login Type PlainTextLogin Trở lại máy ISA Server (PC01) để tạo Rule Publish dịch vụ SMTP POP3 Bật chương trình ISA lên tiếp tục Firewall...
 • 12
 • 275
 • 1

Tài liệu Part 38 - ISA Server - Server Publishing ppt

Tài liệu Part 38 - ISA Server - Server Publishing ppt
... phần Server Publishing - HTTP - HTTPS - ISA Server 7 0-3 51 MCSA Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 ... máy thuộc Internal Network mà - Máy Client thuộc Internal Network muốn truy cập ISA Server đòi hỏi phải cài Firewall Client - Máy Client phải Rerfered DNS máy ISA Server để nhờ External DNS phân ... 172.16.2.0/24 không được, lý giải: - Máy Client ta dùng để Test mạng với máy External DNS có nghĩa thay xem máy thuộc Local Host External DNS cài chung với ISA Server nên ISA Server xem máy Client máy...
 • 24
 • 215
 • 0

Tài liệu Part 38 - ISA Server - Server Publishing docx

Tài liệu Part 38 - ISA Server - Server Publishing docx
... Tại ISA Server nhấp phải vào Firewall Policy chọn New -> Non-Web Server Protocol Publishing Rule Đạt tên cho Rule Publish DNS Nhập IP máy External DNS IP máy ISA Server 11 of 16 Chọn DNS Server ... & HTTPS 15 of 16 Bật IE máy Exchange Server lên test thử Web Server thấy tốt OK vừa trình bày xong phần Server Publishing - Configuration - ISA Server 7 0-3 51 MCSA Công ty TNHH đầu tư phát triển ... - PC01 vừa ISA Server vừa External DNS Trên thực tế lý bảo mật ta phải tách rời dịch vụ làm máy Máy ISA Server Join vào domain gccom.net - PC02 bao gồm dịch vụ Exchange Server, DC Server, ...
 • 16
 • 161
 • 0

Tài liệu Thực thi và khắc phục sự cố triển khai chứng chỉ trong ISA Server 2006- Phần 1 doc

Tài liệu Thực thi và khắc phục sự cố triển khai chứng chỉ trong ISA Server 2006- Phần 1 doc
... trợ chứng Tính Bridging ISA Server 2006 Bạn cố gắng sử dụng tính Bridging publish rule hay chưa? Nếu bạn muốn chọn chứng chỉ, ISA thường nói chứng chỉ? Để giải vấn đề này, bạn phải phát hành chứng ... Không có chứng có sẵn chứng cài đặt kho chứng nội dịch vụ ISA Server Firewall Hình 10 : SSL Bridging – chọn chứng Hủy bỏ chứng Việc hủy bỏ chứng trình mà ứng dụng yêu cầu cỗ máy quản lý chuỗi chứng ... từ chứng thời gian hợp lệ  Thẩm định chứng không lỗi không bị điều chỉnh Danh sách hủy bỏ chứng chứa chứng hợp lệ Một trình phần mềm giống ISA Server kiểm tra chứng yêu cầu danh sách hủy bỏ chứng...
 • 14
 • 247
 • 1

Xem thêm