CÁC cấp bộ NHỚ

Kiến trúc MT BT chương 4 các cấp bộ nhớ

Kiến trúc MT BT chương 4 các cấp bộ nhớ
... ghi vào nhớ cache, cập nhật bit M = 5) Ghi B4AH: 101101001010 Chỉ số 1 0 Nhản 0 0 0 0 1 0 0 Thất bại Trước ghi Sau ghi M = => Ghi vào nhớ nạp khối lên cache, cập nhật bảng nhản ` 6) Ghi 45 DH: 010001011101 ... từ nhớ cache 3) Đọc 915H: 100100010101 Chỉ số 1 0 0 0 1 0 Nhản 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Thất bại Trước đọc Sau đọc M = => Nạp khối lên cache, cập nhật bảng nhản, đọc liệu từ nhớ cache ` M 0 0 0 0 4) ... cache, cập nhật bảng nhản, đọc liệu từ nhớ cache 12) Ghi 45 8H: 010001011000 Chỉ số 1 0 0 1 0 1 1 Nhản 1 0 0 0 0 Thành công Trước ghi Sau ghi M = => Chỉ ghi vào nhớ cache, bảng nhản không thay đổi...
 • 8
 • 226
 • 0

Truy cập bộ nhớ trực tiếp Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn pot

Truy cập bộ nhớ trực tiếp Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn pot
... nhớ khoảng thời gian truy n tải nhớ Nhược điểm chế độ burst CPU truy cập vào bus nhớ DMA controller hoàn tất việc truy n tải nhớ Lúc CPU truy cập vào cache L1 L2 truy cập vào nhớ khác; điều hạn ... tất việc truy n tải nhớ sau trả điều khiển bus nhớ lại cho Để tránh tình CPU buộc phải đợi cho việc truy n tải nhớ hoàn tất, DMA controller hoạt động chế độ khác mang tên single-cycle Cách thức ... cách xác định cho DMA controller cụ thể, bạn tìm kiếm tài liệu, không yêu cầu từ công ty Khi DMA controller hoàn tất trình truy n tải block trả lại điều khiển bus nhớ cho CPU, CPU lúc truy cập...
 • 6
 • 180
 • 0

Nâng cấp bộ nhớ

Nâng cấp bộ nhớ
... Trước nâng cấp, cần biết xác có loại nhớ cần thay Cách dễ gọi Web site nhà sản xuất lớn nhớ, chẳng hạn Kingston Technology (www kingston.com) hay ... MMX lại dùng nhớ non-parity đơn giản Bạn cần xác định rõ kiểu bảo vệ liệu RAM dạng bảo đảm nhớ tương hợp với Bạn tự biết cách đếm số chip môđun nhớ Nếu thấy bên có chín chip, loại nhớ parity hay ... hết máy Pentium số Pentium MMX có EDO RAM tổ chức môđun nhớ 72 chân hàng (single inline) Bạn phải lắp đặt SIMM theo cặp; vậy, muốn nâng cấp lên 32MB chẳng hạn, bạn cần có hai SIMM 16MB Các hệ...
 • 2
 • 173
 • 1

Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA part 6

Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA part 6
... DHBK 2005 Chương 6: Truy cập nhớ trực tiếp DMA 6. 1 Giới thiệu DMA 6. 2 Mạch DMAC 8237A Intel © DHBK 2005 6. 1 Giới thiệu DMA © DHBK 2005 6. 2 Mạch DMAC 8237A Intel © DHBK 2005 6. 2 Mạch DMAC 8237A Intel ... MPU, read and write IOR IOW MEMR MEMW DMA Page Regrs HLDA EOP A8 A15 ADSTB i8237 DMA HRQ [A 16 A19 for PC/XT] DMA Addr Latch DB0 DB7 four DMA channels A 16 A23 A0 A7 A0 A7 DREQ0 DACK0 DREQ1 DACK1 ... DACK3 DACK4 HRQ DREQ1 DACK1 DREQ5 DACK5 DREQ6 DACK6 DREQ7 DACK7 © DHBK 2005 DMA Channels in the PC/AT   DMA Priority Pre-defined 8-bit or Use in PC/AT 16- bit DREQ0...
 • 11
 • 271
 • 5

Các loại bộ nhớ bán dẫn

Các loại bộ nhớ bán dẫn
... Bộ nhớ bán dẫn ROM MROM RAM Flash ROM SRAM PROM PLD DRAM EPROM CHỦ ĐỀ: BỘ NHỚ BÁN DẪN - THỰC HIỆN: NHÓM (K09CTT1) ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ ... NHIÊN CHỦ ĐỀ: BỘ NHỚ BÁN DẪN – LỚP: K09CTT1 - NHĨM 29/04/2010 3.1 RAM Có loại RAM tĩnh RAM động • • • • • • DRAM Đơn giản, nhỏ gọn Mật độ cao Giá thành rẻ Cần làm tươi Thích hợp cho Nhớ dung lượng ... đồ thời gian ROM Đọc: Tất loại ROM 17 1.6 Giản đồ thời gian ROM Nạp: Trừ MROM 18 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHỦ ĐỀ: BỘ NHỚ BÁN DẪN – LỚP: K09CTT1 - NHĨM...
 • 41
 • 1,177
 • 6

Giới thiệu về thiết kế phân cấp bộ nhớ

Giới thiệu về thiết kế phân cấp bộ nhớ
... thiết kế phân cấp nhớ người dùng có hệ thống nhớ rẻ tiền cấp nhớ thấp gần nhanh cấp nhớ cao Các cấp nhớ thường lồng vào Một điều quan trọng quan tâm hiểu biết khả hiệu suất nhớ đại nhớ phân cấp ... Trần Thị Thùy Dương – CA 120585 II GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ PHÂN CẤP BỘ NHỚ 2.1 Phân cấp nhớ tận dụng nguyên tắc cục (Locality) Tổng quan, phân cấp nhớ dựa “khoảng cách” từ tới xử lý, ... liệu phân cấp nhớ .7 Học viên thực hiện: Trần Thị Thùy Dương – CA 120585 GIỚI THIỆU VỀ THIẾT KẾ PHÂN CẤP BỘ NHỚ I ĐẶT VẤN ĐỀ Người lập trình muốn có nhớ thật nhanh với chi phí đầu tư giới...
 • 11
 • 508
 • 2

kiến trúc máy tính bộ nhớ - phân cấp bộ nhớ

kiến trúc máy tính bộ nhớ - phân cấp bộ nhớ
... 2010+ Phân cấp nhớ (bộ đệm) ngày quan trọng để tăng hiệu chung Chương Bộ nhớ - Phân cấp nhớ SET-HUST, 22/03/2011 Mục tiêu phân cấp nhớ  Thực tế: Bộ nhớ lớn chậm, nhớ nhanh nhỏ  Bằng cách tạo nhớ ... tốc độ băng thông nhớ - Bus rộng - Bộ nhớ xen kẽ, DDR SDRAMs Chương Bộ nhớ - Phân cấp nhớ 51 SET-HUST, 22/03/2011 Dịch chuyển liệu mức nhớ  Thanh ghi  Bộ nhớ   Bộ đệm  nhớ   Trình biên ...  Bằng phân cấp nhớ Bằng song song Chương Bộ nhớ - Phân cấp nhớ 10 SET-HUST, 22/03/2011 Phân cấp nhớ thông thường  Tập dụng nguyên tắc “cục bô” để cung cấp cho người dùng kích thước nhớ lớn...
 • 63
 • 497
 • 0

Truy cập bộ nhớ trực tiếp pot

Truy cập bộ nhớ trực tiếp pot
... ý tưởng kỹ thuật truy cập nhớ trực tiếp đơn giản hoạt động truy cập nhớ cách trực tiếp lại phức tạp Bạn hình dung, có nhiều thiết bị (hoặc ngoại vi) muốn truy cập đến vị trí nhớ vấn đề xảy Đây ... nhớ khoảng thời gian truy n tải nhớ Nhược điểm chế độ burst CPU truy cập vào bus nhớ DMA controller hoàn tất việc truy n tải nhớ Lúc CPU truy cập vào cache L1 L2 truy cập vào nhớ khác; điều hạn ... trình truy n tải block trả lại điều khiển bus nhớ cho CPU, CPU lúc truy cập cập vào bus để thực mục đích riêng Trong ví dụ sử dụng nhiều ví dụ khác cung cấp cho CPU hội cập nhật thị tiến trình cập...
 • 7
 • 152
 • 0

Cách truy cập bộ nhớ trực tiếp doc

Cách truy cập bộ nhớ trực tiếp doc
... ý tưởng kỹ thuật truy cập nhớ trực tiếp đơn giản hoạt động truy cập nhớ cách trực tiếp lại phức tạp Bạn hình dung, có nhiều thiết bị (hoặc ngoại vi) muốn truy cập đến vị trí nhớ vấn đề xảy Đây ... nhớ khoảng thời gian truy n tải nhớ Nhược điểm chế độ burst CPU truy cập vào bus nhớ DMA controller hoàn tất việc truy n tải nhớ Lúc CPU truy cập vào cache L1 L2 truy cập vào nhớ khác; điều hạn ... coherency Khi CPU truy cập vị trí nhớ, giá trị vị trí lưu cache nhớ CPU Nếu hoạt động DMA có liên quan đến vị trí nhớ giá trị cache nhớ CPU không tương khớp với giá trị vị trí nhớ thực Để khắc...
 • 7
 • 222
 • 0

Phân cấp bộ nhớ trong ARM Cortex-A8 và Intel core i7

Phân cấp bộ nhớ trong ARM Cortex-A8 và Intel core i7
... Phân cấp nhớ ARM Cortex-A8, Intel core i7 ARM Cortex - A8 Intel Core i7 ARM Cortex-A8  Giới thiệu ARM Cortex-A8 ARM Cortex-A8 phát triển dựa kiến trúc ARMv7: tốc độ đạt từ ... ), Core i7 có băng thông nhớ tối đa ~ 25 GB/giây  Core i7 sử dụng 48-bit địa ảo 36-bit địa vật lý, suất nhớ vật lý tối đa 36 GB Intel Core i7 Phân cấp nhớ Intel Core i7  Quản lý nhớ core i7 ... cấu trúc TLB Core i7, mức gồm phần riêng biệt vùng nhớ lệnh vùng nhớ liệu, mức chứa lệnh liệu Intel Core i7 Phân cấp nhớ Intel Core i7  Hệ thống phân cấp Cache Core i7: gồm cấp L1, L2, L3...
 • 22
 • 367
 • 6

Những lời khuyên cho việc lắp đặt bộ xử lý, bộ nhớ, các cáp ổ đĩa

Những lời khuyên cho việc lắp đặt bộ xử lý, bộ nhớ, các cáp ổ đĩa
... buộc) Lắp bảng Nhập/xuất mặt trước (không bắt buộc) Lắp đĩa mềm Lắp đĩa Serial ATA (các đĩa cứng) Lắp đĩa IDE (các đĩa cứng)/ DVD / CDROM) Nối cáp CD-ROM Audio Gắn card đồ họa bổ sung ...         Lắp bảo vệ Nhập/xuất Lắp bo mạch để bàn Lắp xử Lắp quạt cho xử lý, tản nhiệt cụm tản nhiệt Lắp đặt nhớ Lắp đặt quạt cho thùng máy Gắn đầu nối bảng mặt trước Lắp bảng Nhập/xuất ... quạt xử lý, tản nhiệt cụm tản nhiệt Để xem hướng dẫn đầy đủ cách gắn quạt cho xử (cho bo mạch phù hợp chuẩn ATX) cụm tản nhiệt (cho bo mạch chuẩn BTX), xin xem sổ tay xử lý đóng hộp Nối cáp...
 • 9
 • 183
 • 0

Truy cập trực tiếp vào bộ nhớ trong C

Truy cập trực tiếp vào bộ nhớ trong C
... địa 0:0x4 6C Chương trỡnh minh hoạ c ch truy nhập tr c tiếp nhớ hỡnh văn (địa đầu 0xB800:0) c ch bắt phớm tổng quỏt Chương trỡnh in hỡnh c c chữ c i c ch ngẫu nhiờn Khi bấm phớm F1 chương trỡnh ... tr c tiếp tới nhớ hỡnh § c c vớ dụ minh hoạ Chương trỡnh Chương trỡnh minh hoạ c ch truy nhập tr c tiếp vào nhớ hỡnh c địa đầu 0xB800:0 Chương trỡnh gồm hàm main() hai hàm sau: Hàm cuaso void cuaso(int ... ds:dx chứa địa mảng buf Vớ dụ Sau th c c c cõu lệnh: char far *pchar; pchar = (char far*)MK_FP(0xb800:0); thỡ pchar trỏ tới địa đầu nhớ hỡnh Khi đú ta c thể sử dụng c c lệnh gỏn để truy nhập trực...
 • 7
 • 548
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: mục tiêu của các cấp bộ nhớcác cấp bộ nhớ trong máy tínhcác cấp bộ nhớ memory hierarchycác loại bộ nhớcác loại bộ nhớ ramtruy cập bộ nhớ trực tiếpcác loại bộ nhớ bán dẫntruy cập bố nhớ mạngcấu trúc phân cấp bộ nhớ máy tínhcác loại bộ nhớ trongcác loại bộ nhớ romcác loại bộ nhớ mở rộngso sánh các loại bộ nhớcác loại bộ nhớ ngoàicác loại bộ nhớ của máy tínhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Khảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcThành lập tờ bản đồ địa chính số 01 tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênLuyện tập chung Trang 47Bài 15. Phòng bệnh viêm gan Acông văncông vănTran ngoc cuongNghiên cứu khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng bằng thực vật tại mỏ khai thác khoáng sản trại cau huyện đồng hỷ thái nguyênCV đi số 2118Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài họcHoàn thiện pháp luật BHYT việt nam (tt)