TỐI ƯU HÓA KĨ THUẬT PCR ( POLYMERASE CHAIN REACTION)

xây dựng quy trình phát hiện clostridium perfringens trong thực phẩm bằng thuật pcr (polymerase chain reaction) và thử nghiệm ứng dụng

xây dựng quy trình phát hiện clostridium perfringens trong thực phẩm bằng kĩ thuật pcr (polymerase chain reaction) và thử nghiệm ứng dụng
... 41 T 2.2.18 .Ứng dụng quy trình PCR để phát C perfringens mẫu T thực phẩm 42 T CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 43 T T 3.1.XÂY T ĐỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ... thiết đề phát C perfringens thực T phẩm phản ứng PCR 47 T 3.1.4.Khảo sát độ nhạy phản ứng PCR phát C perfringens 48 T T 3.1.5 .Quy trình PCR phát C perfringens mẫu thực phẩm 49 ... rãi việc phát C perfringens thực phẩm 1.6.KĨ THUÂT PCR TRONG PHÁT HIỆN VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRONG THỰC PHẨM 1.6.1.Nguyên tắc thuật PCR [3], [4] PCR (Polymerase Chain Reaction) phương pháp in...
 • 66
 • 491
 • 0

KỸ THUẬT PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)

KỸ THUẬT PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)
... bản, phiên mã dịch mã Trong số tiến kỹ thuật góp phần tạo bùng nổ lĩnh vực sinh học phân tử phải kể tới kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) Kỹ thuật PCR Kary Mullis đề suất vào năm 1985, ... biệt 21 - Real – Time PCR đánh giá tích lũy sản phẩm định lượng qPCR (quantitative PCR PCR định lượng) Ngoài số kỹ thuật PCR khác nữa… VIII RT – PCR Như biết, PCR kỹ thuật nhân bội ADN mạch ... RT – PCR (reverse transcriptase PCR) gọi RNA – PCR hay RT – PCR RT – PCR nhạy phương pháp khác dùng cho phân tích ARN - RT – PCR cạnh tranh (Competitive RT – PCR) kỹ that thường dùng định lượng...
 • 25
 • 543
 • 3

Luận văn xây dựng quy trình xác định vi khuẩn verotoxigenic escherichia coli trong thịt bằng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction

Luận văn xây dựng quy trình xác định vi khuẩn verotoxigenic escherichia coli trong thịt bằng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction
... Xây d ng quy trình xác ñ nh vi khu n Verotoxigenic Escherichia coli th t b ng k thu t PCR (Polymerase chain reaction) ” Nghiên c u cho phép xác ñ nh nhanh xác tiêu chu n vi sinh ñ i v i vi khu n ... tên vi khu n Bacterium coli commune, sau nhi u l n ñ i tên, vào năm 1919, vi khu n ñư c g i v i m t tên th ng nh t Escherichia coli, vi t t t E coli T ñó ñ n nay, E coli ñư c xác ñ nh loài vi ... Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p vi 3.2.2 K t qu xác ñ nh ñ nh y ñ ñ c hi u c a phương pháp PCR dùng ñ xác ñ nh VTEC m u th t s ch 55 3.3 Quy trình xác ñ nh s có m t c a vi khu...
 • 93
 • 324
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) ĐỂ PHÁT HIỆN NHIỄM SẮC THỂ PHILADELPHIA TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BẠCH CẦU MÃN TÍNH DÒNG HẠT (CHRONIC MYELOID LEUKEMIA )" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... et al 2002) [6] Phát gen tổ hợp BCR-ABL máu ngoại biên bệnh nhân CML đồng nghĩa với phát nhiễm sắc thể Philadelphia Do việc tiến hành xây dựng kỹ thuật để phát diện nhiễm sắc thể Philadelphia máu ... 74 tuổi, chẩn đoán ung thư bạch cầu mạn tính dòng hạt (Chronic Myeloid Leukemia, CML) với tủy đồ dương tính điều trị loại thuốc Hydrea (Không sử dụng loại thuốc ức chế hoạt tính tyrosine kinase ... chữa bệnh Điều giúp cho thầy thuốc lâm sàng có phương tiện đáng tin cậy để nhanh chóng xác định chẩn đoán bệnh Ung thư bạch cầu mãn tính dòng hạt, đồng thời có kế hoạch điều trị theo dõi đáp ứng...
 • 7
 • 394
 • 6

KỸ THUẬT PCR (Polymerase Chain Reaction) ppt

KỸ THUẬT PCR (Polymerase Chain Reaction) ppt
... khỏc nh PCR t (Nested -PCR) , ADN nhỏnh (Branch-DNA), PCR a thnh phn (multiplex -PCR) , PCR ngc (Reverse -PCR) , RAPD -PCR vv nhng tt c u da trờn nguyờn tc ca phn ng PCR PCR t: t c mc nhy cm cao PCR, ... K THUT PCR (Polymerase Chain Reaction) I M U: K thut PCR (vit tt t ch Polymerase Chain Reaction), hay cũn gi l phn ng tng hp dõy chuyn nh polymerase ... (hỡnh 2) PCR t cú nhy cao hn PCR tiờu chun l lp li s khuch i sn phm t mt PCR th vi mt PCR th Tuy nhiờn ngoi nhim cng l hn ch ca nú ADN nhỏnh: Nguyờn tc: ADN ớch c khuch i bng PCR, sau ú...
 • 31
 • 298
 • 5

ứng dụng kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) để chẩn đoán bệnh cầu trùng gà

ứng dụng kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) để chẩn đoán bệnh cầu trùng gà
... phân nghi nhiễm cầu trùng - Phân lập oocyst cầu trùng từ mẫu phân thu - Tách ADN từ Oocysts cầu trùng phân lập - Sử dụng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction) để phát số loài cầu trùng ... đưa triệu chứng bệnh cầu trùng gây nên như: ỉa máu, hai manh tràng sưng to giống với bệnh tích cầu 22 trùng ngày Từ năm 1970, bệnh cầu trùng sâu vào nghiên cứu lúc ngành chăn nuôi theo hướng ... lâm sàng bệnh cầu trùng Đối với bệnh thường xảy đàn nằm độ tuổi 10 – 90 ngày tuổi Nhưng nặng từ 18 – 45 ngày tuổi Thời gian ủ bệnh ngắn: – ngày, phụ thuộc vào chủng cầu trùng, nơi...
 • 45
 • 2,110
 • 9

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử KỶ THUẬT PCR (Polymerase Chain Reaction)

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử KỶ THUẬT PCR (Polymerase Chain Reaction)
... thập kỷ qua nhân loại trải qua cách mạng sinh học, vấn đề sinh học phân tử (các trình lưu trữ, truyền đạt biểu thông tin di truyền mức độ phân tử) phận cách mạng Các kiến thức sinh học phân tử ... chức đại phân tử sinh học vận hành kiểm soát trình sinh hóa tế bào Trọng tâm sinh học phân tử việc nghiên cứu đại phân tử ADN, ARN Protein trình tái bản, phiên mã dịch mã Trong số tiến kỹ thuật ... mã Trong số tiến kỹ thuật góp phần tạo bùng nổ lĩnh vực sinh học phân tử phải kể tới kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) Kỹ thuật PCR Kary Mullis đề suất vào năm 1985, phương pháp invitro...
 • 22
 • 262
 • 0

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử SỬ DỤNG KỸ THUẬT PCR POLYMERASE CHAIN REACTION

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử SỬ DỤNG KỸ THUẬT PCR POLYMERASE CHAIN REACTION
... đại phân tử ADN, ARN Protein trình tái bản, phiên mã dịch mã Trong số tiến kỹ thuật góp phần tạo bùng nổ lĩnh vực sinh học phân tử phải kể tới kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) Kỹ thuật PCR ... độ phân tử) phận cách mạng Các kiến thức sinh học phân tử cho phép giải thích mối quan hệ cấu trúc chức đại phân tử sinh học vận hành kiểm soát trình sinh hóa tế bào Trọng tâm sinh học phân tử ... Thanh 2003 Cơ sở di truyền phân tử kỹ thuật gen NXB Khoa học Kỹ thuật Lê Duy Thành (chủ biên) 2009 Cơ sở sinh học phân tử Nxb Giáo Dục Hồ Huỳnh Thùy Dương 1998 Sinh học phân tử NXB Giáo dục, Hà Nội...
 • 27
 • 326
 • 1

Bài 2 - KỸ THUẬT PCR (Polymerase Chain Reaction)

Bài 2 - KỸ THUẬT PCR (Polymerase Chain Reaction)
... 9 4-9 5oC, 3 0-6 0 giây Bắt cặp mồi vào sợi khuôn: 4 5-6 0oC, 3 0-6 0 giây Phản ứng kéo dài chuỗi: 72oC, 60 giây/1kb bước hình thành chu kỳ Phản ứng PCR tiến hành khoảng 25 -4 0 chu kỳ Trong kỹ thuật PCR ... vào chu kỳ Bước thư ờng thực 9 4-9 5oC, 2- 3 phút Phản ứng PCR - bước bắt cặp mồi vào sợi khuôn 3 45 - 60C 3 Phản ứng PCR - bước kéo dài chuỗi 3 72C 5 5 Phản ứng PCR - sản phẩm hình thành sau bước ... DNG CA K THUT PCR Nhõn phõn t RNA bng k thut PCR Cn cú cỏc on mi kt hp c vi khuụn RNA, sau ú tng hp cỏc phõn t DNA nh enzyme reverse trancriptase theo k thut PCR Enzyme Tth DNA-polymerase cú...
 • 16
 • 225
 • 0

Tối ưu hóa theo thuật toán di truyền

Tối ưu hóa theo thuật toán di truyền
... o Theo d ng c c tr phương pháp t i ưu hóa chia hai lo i : t i ưu hóa c c b t i ưu hóa tồn b o Theo phương pháp xác đ nh đ o hàm có hai phương pháp : phương pháp phân tích phương pháp s N u theo ... 12 T i ưu hóa theo thu t tốn di truy n GVHD : PhD Nguy n Hồng Dũng Hình 3: Thu t tốn di truy n 2.1.1KH I T O QU N TH BAN ð U 13 GVHD : PhD Nguy n Hồng Dũng T i ưu hóa theo thu t tốn di truy ... ng quy ho ch tốn h c • Phương pháp t i ưu hóa liên t c • Phương pháp t i ưu hóa gián đo n • Phương pháp t i ưu hóa khơng có ràng bu c Phương pháp t i ưu hóa th ng kê đư c k đ n phương pháp lý...
 • 41
 • 641
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về kỹ thuật pcr polymerase chain reactionlàm thế nào có gen mong muốn kỹ thuật pcr polymerase chain reactionkỹ thuật pcr polymerase chain reactionkỹ thuật pcr polymerase chain reaction là một trong những kỹ thuật được sử dụng để phát hiện nhanh các gen đặc hiệu gen kháng nguyên của nhiều loại virus gây ung thưtối ưu hóa phản ứng pcrtối ưu hóa bằng thuật toán gen         a kỹ thuật nhân gene pcr   polymerase chain reactionkỹ thuật nhân gene pcr   polymerase chain reaction2phương pháp pcr polymerase chain reactionk thut nhõn gene pcr polymerase chain reactionkỹ thuật tối ưu hoácác kỹ thuật tối ưu hóa websitethuật toán tối ưu hóa truy vấnthuật toán tối ưu hóa bầy đànthuật toán tối ưu hóa đàn kiếnBài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?Bảng chia 4Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từVận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk LắkBài 9. Đề phòng bệnh giunBài 6. Tiêu hoá thức ănBài 5. Cơ quan tiêu hoáXây dựng mô hình tích hợp ABC và EVA trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần cao su đà nẵngChương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?Tuần 32. Chuyện quả bầuChương I. §7. Độ dài đoạn thẳngChương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấuChương I. §18. Bội chung nhỏ nhấtChương I. §17. Ước chung lớn nhấtChương I. §13. Ước và bộiLAM THE NAO DE TRO THANH KIEN TRUC SUChương III. §17. Biểu đồ phần trămChương III. §17. Biểu đồ phần trăm10698 digger10698 fathers day