ngang phan tich du thau

Phân tích dữ lượng chất kháng sinh trong thực phẩm

Phân tích dữ lượng chất kháng sinh trong thực phẩm
... sống" Chất kháng sinh tác động, chống lại số loại vi khuẩn Thật vậy, chất kháng sinh chất hoá học lấy từ thể vi sinh vật vi khuẩn, nấm mốc, vài thực vật 3.1 Tác dụng chất kháng sinh Thuốc kháng sinh ... nhờ vi sinh vật – máy sản xuất sinh khối kì diệu Hiện biết 8000 chất kháng sinh năm có khoảng vài trăm chất kháng sinh phát Trong tương lai chắn có nhiều chất kháng sinh khác tìm đa số vi sinh ... phương pháp xác định lượng dư thuốc kháng sinh thực phẩm Hình 1.2 Sơ đồ thể chế tác dụng thuốc kháng sinh vi khuẩn Các phương pháp xác định lượng dư thuốc kháng sinh thực phẩm Ví dụ chế việc ức...
 • 42
 • 1,217
 • 11

Một số lệnh phân tích dữ liệu, số liệu lập trình trong Matlab

Một số lệnh phân tích dữ liệu, số liệu lập trình trong Matlab
... xếp cặp phức liên hợp Tích chéo vector Tích tích luỹ theo cột Tích tích luỹ theo chiều n Tổng tích luỹ theo cột Tổng tích luỹ theo chiều n Tích chéo tích luỹ Tích chéo tích luỹ theo chiều n Toán ... giúp MATLAB Phần Các hàm phân tích liệu Phân tích liệu MATLAB thực thông qua ma trận hướng cột, biến khác lưu giữ cột khác hàm thể giá trị biến thời điểm quan sát định Các hàm thống kê MATLAB ... lấy tích phân MATLAB cung cấp cho ta ba hàm để tính phép toán liên quan đến tích phân: trapz, quad quad8 Hàm trapz cho ta giá trị xấp xỉ tích phân phía hàm cách lấy tổng miền hình thang điểm liệu...
 • 12
 • 2,130
 • 22

Phân tích dữ liệu.doc

Phân tích dữ liệu.doc
... phẩm, cần phải kiểm đònh kết cách sử dụng phân tích Anova để xem xét khác biệt hay không Kết phân tích Anova yếu tố nhận biết sản phẩm 30 Chương IV: Phân tích liệu qua đặc điểm với giá trò F(2,177) ... tiến hành phân tích nhằm đánh giá tác động lên trình chọn mua người tiêu dùng Qua phân tích ta giá trò thống kê yếu tố kênh phân phối Bảng 4.10 sau: Bảng 4.10: Giá trò thống kê yếu tố kênh phân phối ... đại lý phân phối với giá gốc, thương hiệu Canon đồng ý có nhiều đại lý phân phối với giá gốc cuối Epson đồng ý Để kiểm đònh kết ta sử dụng phân tích Anova nhằm tìm khác biệt Qua phân tích Anova...
 • 23
 • 351
 • 2

Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại

Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại
... vật liệu xây dựng xây lắp thương mại - Bộ thương mại " 23 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔ HỢP SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BÊ TÔNG ĐÚC SẴ CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ... thương phẩm tông đúc sẵn đáp ứng nhu cầu công trình cần thiết Nắm bắt điều này, Công ty Vật liệu xây dựng xây lắp thương mại đầu tổ hợp sản xuất tông thương phẩm tông đúc sẵn nằm ... thương mại tự tổ chức thực dự án "Đầu xây dựng tổ hợp sản xuất tông thương phẩm tông đúc sẵn" Việc xây dựng mua máy móc, thiết bị thực theo quy chế quy định hành Công ty Bộ Xây dựng B Phân...
 • 70
 • 1,078
 • 38

Lập và phân tích dự án - Chương 2

Lập và phân tích dự án - Chương 2
... i2/N Với: i1: LSDN thời đoạn NGẮN i2: LSDN thời đoạn DÀI N: Số thời đoạn ngắn thời đoạn dài Ví dụ: Lãi suất 12% năm ghép lãi theo tháng  LSDN theo quý 12% /4 = 3% quý, LSDN theo tháng 12% / 12 ... suất 1% tháng  LST theo năm (1 + 1%) 12 -  CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC LOẠI LÃI SUẤT Lãi suất danh nghĩa (LSDN) sang lãi suất thực (LST) : i = (1 + r/m1)m2 - Với: i: LST thời đọan TÍNH TOÁN r: LSDN ... theo tháng  Lãi suất danh nghĩa 12% năm, Thời đoạn ghép lãi tháng LÃI SUẤT THỰC VÀ LÃI SUẤT DANH NGHĨA  Lãi suất thực: – Lãi suất phát biểu xác định thời đoạn ghép lãi  Ví dụ: Lãi suất 12% năm:...
 • 13
 • 1,343
 • 1

Lập và phân tích dự án - Chương 3

Lập và phân tích dự án - Chương 3
... năm 33 .550 33 .550 0.926 34 .476 0.926 34 .476 - 14.762 46.970 46.970 46.970 46.970 - 28.850 Chi phí năm Đầu tƣ ban đầu Chi phí thay Tổng PW chi phí - 14.762 - 10.000 - 5.445 - 30 .207 - 28.850 -1 5.000 ... nhập 33 .550 0.926 34 .476 46.970 46.970 Chi phí năm Đầu tƣ ban đầu - 14.762 -1 0.000 - 28.850 -1 5.000 Chi phí thay - 5.445 Tổng PW chi phí i = 8% F = 10 - P P = 8(P/A, 8%, 5) = 5.445 - 30 .207 - 43. 850 ... pháp Phân tích Một số nguyên tắc chung so sánh phƣơng án Phƣơng pháp giá trị Phƣơng pháp giá trị tƣơng lai Phƣơng pháp giá trị hàng năm CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƢ PP PHÂN TÍCH DỰ ÁN...
 • 23
 • 733
 • 2

Lập và phân tích dự án - Chương 4

Lập và phân tích dự án - Chương 4
... -1 00.000 -1 00.000 -1 6 .48 0 +28.000 -8 8 .48 0 -8 8 .48 0 -1 4. 580 +28.000 -7 5.060 -7 5.060 -1 2.370 +28.000 -5 9 .43 0 -5 9 .43 0 -9 .790 +28.000 -4 1.220 -4 1.220 -6 .790 +28.000 -6 0.000 +60.000 Tổng cộng: BẢN CHẤT CỦA ... (3)=0.1 648 (2) Tiền lãi tính theo kết số lại Ft(i*) (4) Dòng tiền tệ ròng CFt (5)=(2)+(3 )-( 4) Kết số lại cuối năm t, đầu năm t+1 Ft+1=Ft(1+i*)+CFt - - -1 00.000 -1 00.000 -1 00.000 -1 6 .48 0 +28.000 -8 8 .48 0 ... 4( A/P, i%, 9) -0 .4 4(A/P, i%, 9) – 2.5(A/P, i%, 6) – 0.5(i%) = -0 .4 + 4( A/P, i%, 9) – 2.5(A/P, i%, 6) – 0.5(i%) 47 %  Chọn B SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI So sánh phƣơng án loại trừ...
 • 18
 • 578
 • 1

Lập và phân tích dự án - Chương 5

Lập và phân tích dự án - Chương 5
... DỰ ÁN Ví dụ: Tính Tp Dự án sau: Năm A B C -1 000 -1 000 -1 000 250 50 0 900 250 50 0 50 0 100 1000 0 2000 100 100 Dự án A B C Tp(năm) 3 THỜI GIAN BÙ VỐN CỦA DỰ ÁN Ví dụ: Tính Tp Dự án sau: Năm CF -1 000 ... (B/C) So sánh PA theo tỷ số B/C So sánh PP Phân tích Phƣơng án Phân tích điểm hòa vốn Thời gian bù vốn dự án đầu tƣ TỶ SỐ LỢI ÍCH/CHI PHÍ (B/C)   PP phân tích PA theo B/C: - Nhóm PP phân tích PA ... ròng Giá trị lại MARR Các phương án A B C D E F 1.000 150 1.000 18% 1 .50 0 3 75 1 .50 0 18% 2 .50 0 50 0 2 .50 0 18% 4.000 9 25 4.000 18% 5. 000 11 25 5.000 18% 7.000 1.4 25 7.000 18% ĐẦU TƢ BAN ĐẦU = GIÁ...
 • 26
 • 550
 • 0

Lập và phân tích dự án - Chương 6

Lập và phân tích dự án - Chương 6
... TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Đầu tư ban đầu -1 5 Giá trị lại Giá bán Khoản dôi khấu hao Doanh thu 7 7 Chi phí 1 1 CFBT 6 6 CP khấu hao 2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 Lợi tức chịu thuế ... 1.1 1.1 1.1 1 .6 Thuế 0 .61 0 .61 0 .61 0 .61 0.88 CFAT -1 0.0 2.20 2.20 2.20 2.20 3.92 0.2013 DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Phương án B Đầu tư ban đầu … 10 AW -1 5.0 Giá trị ... 1.0 Doanh thu 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Chi phí 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 CFBT 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 CP khấu hao 2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 CP trả lãi 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 Lợi tức chịu thuế 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 Thuế...
 • 23
 • 532
 • 0

Lập và phân tích dự án - Chương 7

Lập và phân tích dự án - Chương 7
...  Các dự án độc lập: Có thể chọn nhiều dự án tập dự án độc lập, tuỳ theo nguồn lực cho phép DN Khi có m hội đầu tƣ  có 2m -1 tập dự án Các bƣớc chọn lựa tập dự án: Xác định số tập dự án Sắp ... CHẤP NHẬN - MARR  Các yếu tố phản ánh qua việc ước lượng MARR: - Độ rủi ro dự án - Vùng dự án - Cơ cấu thuế - Các phƣơng pháp huy động vốn - Giá trị MARR công ty khác LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ ... xếp tập dự án tăng dần theo vốn đầu tƣ Xác định dòng tiền tệ cho tập dự án Tính PW cho tập dự án Chọn tập dự án dự vào nguồn ngân sách B xác định LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ Xét DA độc lập A,B,C...
 • 35
 • 558
 • 2

Lập và phân tích dự án - Chương 8

Lập và phân tích dự án - Chương 8
... - 20% dự án đáng giá 15 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN SO SÁNH Nguyên tắc: Khi so sánh hay nhiều phương án dòng tiền tệ phương án khác nên độ nhạy số hiệu kinh tế tham số khác nên cần phân ... Tuổi thọ dự án (N): năm  MARR (i %): 8% Yêu cầu: phân tích độ nhạy AW theo tham số : N, MARR, C 13 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY THEO MỘT THAM SỐ (One at a time Procedure)  Giải: AW= -1 0(A/P,i%,N)+5-C+2(A/F,i%,N) ... phương án so sánh Ví dụ: Ảnh hưởng suất chiết khấu MARR đến NPV II.PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY (Sensitivity Analysis ) + Mô hình phân tích độ nhạy thuộc loại mô hình mô tả + Trong phân tích độ nhạy cần đánh...
 • 49
 • 536
 • 0

Lập và phân tích dự án - Giới thiệu

Lập và phân tích dự án - Giới thiệu
... dụng Tổng hợp 14,1 Chƣơng 8: RỦI RO VÀ BẤT ĐỊNH TRONG [1], [2] PHÂN TÍCH DỰ ÁN 8.1 Tổng quan 8.2 Phân tích độ nhạy 8.3 Phân tích tình 8.4 Giới thiệu phân tích rủi ro mô Tự học tiết – đọc tài ... quan Mục tiêu ý nghĩa đầu tư Khái niệm chi phí lợi ích Quá trình lập phân tích dự án đầu tư Phân tích tài chánh, phân tích kinh tế-xã hội Tự học tiết – đọc tài liệu Chƣơng 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI ... Chƣơng 6: PHÂN TÍCH DỰ ÁN SAU THUẾ [1], [2] ,11 6.1 Khấu hao 6.2 Một số quy định cần thiết có liên quan đến tính khấu hao 6.3 Giới thiệu thuế lợi tức 6.4 Dòng tiền tệ sau thuế 6.5 Phân tích dự án sau...
 • 10
 • 3,151
 • 59

Hướng dẫn lập giá dự thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD

Hướng dẫn lập giá dự thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD
... với phần mềm Dự thầu GXD Dự thầu GXD tích hợp vào Excel, để phần mềm Dự thầu GXD hoạt động máy phải cài Excel (tốt Excel 2003, Excel 2007, 2010) Khi khởi động Dự thầu GXD kích hoạt phần mềm Excel ... file sở liệu Cơ sở liệu phần mềm Dự thầu GXD sử dụng chung phần mềm Dự toán GXD, Quyết toán GXD Thuận lợi thông suốt từ khâu lập dự toán, lập giá dự thầu, chấm thầu, xét thầu toán, kiểm tra, tra ... thầu công trình VIISỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ THẦU ĐỂ LẬP GIÁ DỰ THẦU Sau thực việc lập giá dự thầu thông qua ví dụ cụ thể để tìm hiểu cách điều khiển phần mềm Dự thầu GXD Sau biết cách làm ví dụ này,...
 • 46
 • 1,555
 • 3

Lựa chọn 1 doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam và phân tích, dự báo các nhân tố môi trường marketing vĩ mô của doanh nghiệp này

 Lựa chọn 1 doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam và phân tích, dự báo các nhân tố môi trường marketing vĩ mô của doanh nghiệp này
... yếu tố yếu tố bên của doanh nghiệp ngành, ngành phải chịu tác động đem lại yếu tố khách quan Các doanh nghiệp dựa tác động đưa sách, hoạt động kinh doanh phù hợp Trong yếu tố nêu môi trường Marketing ... lượng nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, công nghệ, trị văn hóa Trong hình áp lực M-Porter sâu vào việc phân tích yếu tố môi trường ngành kinh doanh PEST lại nghiên cứu tác động yếu tố môi trường ... Marketing mô yếu tố kinh tế tâm lý xã hội yếu tó có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu giải pháp marketing doanh nghiệp Chúng ta phân tích, dự báo tìm giải pháp marketing bị tác động yếu tố kinh...
 • 21
 • 1,255
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phân tích dự án đầu tưlập và phân tích dự ánphân tích dữ liệuphân tích dữ liệuphân tích du lịch việt namphương pháp phân tích dữ liệubài giảng phân tích dữ liệuphương pháp phân tích dự ángiáo trình phân tích dự án đầu tưphân tích dự án phát triểnphân tích dữ liệu ảnhphân tích dữ liệu quản lýphân tích dự báo giá cổ phiếuphân tích du ponthướng dẫn phân tích dự ánTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệpĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnphương pháp nghiên cứu khoa họcKT 1 tiet anh 8 2017-2018ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakThiết bị media gatewayChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42Số 0 trong phép cộnglớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch