doc du thau

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU CỦA CÔNG TY.DOC

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU CỦA CÔNG TY.DOC
... 2.2 Tình hình công tác tham dự thầu công ty: 2.2.1 Tổng quan tình hình công tác tham dự thầu công ty năm trở lại : St Năm Tên t trình công Chủ đầu tư- Nguồn Hình thức đấu vốn thầu Loại hình công ... thắng thầu tham dự thầu Từ đến định có tham dự thầu hay không 3.2.3 Đối với công tác xác định giá dự thầu : Xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc thua thầu giá bỏ thầu cao so với nhà thầu ... thực công tác đấu thầu công ty với vai trò nhà thầu: Kể từ thành lập, LICOGI 13 tham gia vào gói thầu xây lắp cung cấp hàng hóa với vai trò nhà thầu độc lập mặt tài Trình tự thực công tác đấu thầu...
 • 41
 • 350
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tham dự thầu tại Công ty Cơ điện Trần Phú .doc

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tham dự thầu tại Công ty Cơ điện Trần Phú .doc
... Thực trạng công tác tham dự thầu Công ty điện Trần Phú 10 năm trở lại Chương II: Giải pháp hoàn thiện công tác tham dự thầu Công ty điện Trần Phú CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU ... tố công tác đấu thầu Công ty đạt hiệu cao Tổng quan công tác đấu thầu Công ty Điện Trần Phú : 3.1 Tổng quan công tác đấu thầu Công ty : Từ thành lập, công ty tham gia nhiều dự án lớn nhỏ phục ... để hồ sơ dự thầu đánh giá cao IV- Đánh giá chung công tác tham dự thầu Công ty điện Trần Phú: Những mặt đạt Công ty: Trải qua hàng chục năm sáp nhập phát triển, Công ty điện Trần Phú tao...
 • 64
 • 394
 • 4

Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10.doc

Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10.doc
... lý ca Cụng ty c phn Bch ng 10 c mụ t qua s sau: 15 Chuyờn tt nghip S - B mỏy qun lý ca cụng ty HI NG QUN TR Ban kiểm soát Giám đốc công ty Phó giám đốc phụ trách Phó giám đốc Phó giám đốc khí ... nhõn viờn Cụng ty ang l mt cụng ty hot ng kinh doanh cú hiu qu cỏc cụng ty thuc Tng cụng ty xõy dng Bch ng Chc nng, nhim v ca Cụng ty c phn Bch ng 10 Lnh vc kinh doanh ca cụng ty l sn xut cỏc ... Cụng ty khai thỏc du khớ v ngoi nc - Cỏc loi bc gu, bc xớch, c gu xỳc cho cỏc thit b no vột sụng bin thuc Tng cụng ty Xõy dng ng thu (Cụng ty Thi cụng c gii, Cụng ty no vột ng bin I v II, Cụng ty...
 • 68
 • 223
 • 3

Lập hồ sơ dự thầu ở Công ty Cổ phần Cơ giới Xây dựng và Hạ tầng.doc

Lập hồ sơ dự thầu ở Công ty Cổ phần Cơ giới Xây dựng và Hạ tầng.doc
... QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI XÂY DỰNG HẠ TẦNG Công ty cổ phần giới xây dựng hạ tầng đội thành lập công ty xây dựng phát ... TRẠNG CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG 2.1 TÌNH HÌNH THAM GIA DỰ THẦU CỦA CÔNG TY Để đáng giá tình hình tham gia dự thầu công ty ta cỏ thể dựa vào tiêu ... qua đồ sau: Chuyên đề tốt nghiệp 23 đồ 2.2 Quy trình lập hồ dự thầu Nhận thông báo mời thầu từ CĐT Lập hồ dự tuyển Tham gia dự tuyển Mua hồ mời thầu Lập hồ dự thầu Nộp hồ sơ...
 • 60
 • 1,821
 • 11

Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu xây dựng.doc

Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu xây dựng.doc
... đấu thầu khả cạnh tranh dự thầu xây dựng Chương 2:Thực trạng công tác dự thầu Công ty Xây dựng Trang trí nội thất Bạch Đằng Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng khả cạnh tranh dự thầu xây dựng ... lợi, có thưởng phạt II KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH DỰ THẦU XÂY DỰNG 1.Khái niệm cạnh tranh khả cạnh tranh 1.1 Cạnh tranh 1.1.1 Khái niện cạnh tranh Trong hình thức trao ... CỦA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG DỰ THẦU XÂY DỰNG I KHÁI LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.Thực chất chế độ đấu thầu Trong tình hình nay, việc xây dựng sở hạ tầng...
 • 128
 • 301
 • 3

Tài liệu Hợp đồng liên doanh dự thầu bằng Tiếng Anh doc

Tài liệu Hợp đồng liên doanh dự thầu bằng Tiếng Anh doc
... The Project Manager shall promptly send to each venturer copies of all reports, correspondence, documents and other information sent or received by the venture SBA shall have authority to inspect...
 • 3
 • 1,585
 • 5

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT pot

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT pot
... nước bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng xuất Nhà xuất bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng xuất phải có lực tài để tham gia dự thầu thực hợp đồng xuất Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định ... chối bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng; Bước Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, NHPT Khách hàng tiến hành hợp đồng bảo lãnh phạm vi uỷ quyền Bước Sau ký hợp đồng bảo lãnh NHPT phát hành thư ... nước yêu cầu có bảo lãnh dự thầu (bản sao) kèm dịch tiếng Việt có xác nhận Khách hàng + Đối với bảo lãnh thực hợp đồng: Thành phần hồ sơ Văn nhà nhập yêu cầu có bảo lãnh thực hợp đồng (bản chính)...
 • 6
 • 537
 • 0

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc NHPT docx

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc NHPT docx
... thầu bảo lãnh thực hợp đồng xuất Nhà xuất bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng xuất phải có lực tài để tham gia dự thầu thực hợp đồng xuất Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định chấp thuận bảo ... tiến hành hợp đồng bảo lãnh phạm vi uỷ quyền Bước Sau ký hợp đồng bảo lãnh NHPT phát hành thư cam kết bảo lãnh Hồ sơ Thành phần hồ sơ a) Hồ sơ pháp lý: * Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh ... theo quy định pháp luật c) Hồ sơ đề nghị bảo lãnh: - Giấy đề nghị bảo lãnh (bản chính) + Đối với bảo lãnh dự thầu: Tài liệu mời thầu, Quy chế quy định đấu thầu nhà mời thầu chứng minh nhà thầu nước...
 • 6
 • 439
 • 0

MẪU SỬA LỖI HỒ SƠ DỰ THẦU doc

MẪU SỬA LỖI HỒ SƠ DỰ THẦU doc
... trị tuyệt đối không 10% giá dự thầu Nhà thầu kết luận KHÔNG ĐẠT có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn 10% giá dự thầu nhà thầu không chấp nhận lỗi số học bên mời thầu phát - (3) Trường hợp ... giá dự thầu KẾT LUẬN (2) Người đánh giá (3) (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: - (1) Phần nêu mục cần sửa lỗi (lỗi số học lỗi khác) theo nội dung tương ứng nêu HSDT - (2) Nhà thầu kết luận ĐẠT có lỗi...
 • 2
 • 703
 • 1

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP
... gian _ nm gn õy Kt lun Nh thu A Nh thu B Nhà thầu X Kết luận bớc đánh giá Phần tổng hợp nhà thầu đáp ứng yêu cầu bị loại bớc đánh giá đợc lập theo Biểu số dới đây: Biu s TT Ni dung ... li s i li s hc so vi hc giỏ d thu Nh thu A Nh thu B Nhà thầu X Ghi chú: Đối với lỗi khác lỗi nhầm đơn vị đợc nêu rõ phần báo cáo 2.3 Hiu chnh sai lch Nhng ni dung thiu hoc tha HSDT so vi ... A Nh thu B Nhà thầu X 2.2 Sửa lỗi Phần cần tổng hợp lỗi HSDT (nếu có) việc sửa sai sót Nội dung chi tiết sửa lỗi số học lập theo Mẫu số đợc đính kèm Phần thứ hai báo cáo Kết việc sửa lỗi...
 • 24
 • 6,071
 • 9

Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng

Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng
... dự thầu Công ty Xây dựng Trang trí nội thất Bạch Đằng Sinh Viên: Nguyễn Đình Huy Luận văn tốt nghiệp QTKDCN & XDCB Khoa I Quá trình hình thành phát triển Công ty Xây dựng Trang trí nội thất Bạch ... nghiệp QTKDCN & XDCB Khoa Chơng 1:Cơ sở lí luận công tác đấu thầu khả cạnh tranh dự thầu xây dựng Chơng 2:Thực trạng công tác dự thầu Công ty Xây dựng Trang trí nội thất Bạch Đằng Chơng 3: Một ... định giá thông qua dự thầu, giá sản phẩm xây dựng giá bỏ thầu hay giá dự thầu nhà thầu đợc ghi hồ sơ dự thầu Khi xét thầu, quy luật hành vi tiêu dùng, bên mời thầu lựa chọn nhà thầu có mức giá thấp...
 • 86
 • 654
 • 9

Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong dự thầu của công ty cổ phần xây dựng số 1 Hải Phòng.pdf

Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong dự thầu của công ty cổ phần xây dựng số 1 Hải Phòng.pdf
... s n lu ng 19 .13 6.059.643 17 .300.683. 811 Li nhun trc thu 217 .778.255 212 .673.649 21. 342.269 37. 217 .888 19 6.435.986 17 5.455.7 61 Vn lu ng 19 .13 6.059.643 17 .300.683. 811 10 Doanh thu thun 14 .452.580.654 ... đơn giá dự thầu (đơn giá xây dựng tổng hợp) Mẫu số 10 Bảng tính giá vật liệu đơn giá dự thầu Mẫu số 11 Kê khai hợp đồng thực nhà thầu Mẫu số 12 Hợp đồng ... Mẫu số 8A Biểu tổng hợp giá dự thầu Mẫu số 8B Biểu chi tiết giá dự thầu Mẫu số 9A Bảng phân tích đơn giá dự thầu (đơn giá xây dựng chi tiết) Mẫu số 9B Bảng phân...
 • 81
 • 431
 • 2

oàn thiện công tác tính giá dự thầu tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10.docx

oàn thiện công tác tính giá dự thầu tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10.docx
... TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA Giá dự thầu giá nhà thầu ghi hồ sơ dự thầu sau trừ phần giảm giá (nếu có), giá nhà thầu tham gia đấu thầu tự lập để tranh thầu Trong ... NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU 50 Chuyên đề tốt nghiệp TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 I GIẢI PHÁP TỪ PHÍA CÔNG TY Tổ chức phối hợp tốt phận tham gia vào trình lập giá dự thầu 1.1 ... nghiệp Phần TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 I KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẲNG Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 Công...
 • 70
 • 287
 • 0

Hướng dẫn lập giá dự thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD

Hướng dẫn lập giá dự thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD
... với phần mềm Dự thầu GXD Dự thầu GXD tích hợp vào Excel, để phần mềm Dự thầu GXD hoạt động máy phải cài Excel (tốt Excel 2003, Excel 2007, 2010) Khi khởi động Dự thầu GXD kích hoạt phần mềm Excel ... file sở liệu Cơ sở liệu phần mềm Dự thầu GXD sử dụng chung phần mềm Dự toán GXD, Quyết toán GXD Thuận lợi thông suốt từ khâu lập dự toán, lập giá dự thầu, chấm thầu, xét thầu toán, kiểm tra, tra ... thầu công trình VIISỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ THẦU ĐỂ LẬP GIÁ DỰ THẦU Sau thực việc lập giá dự thầu thông qua ví dụ cụ thể để tìm hiểu cách điều khiển phần mềm Dự thầu GXD Sau biết cách làm ví dụ này,...
 • 46
 • 1,498
 • 3

Hoàn thiện công tác lập Hồ sơ dự thầu tại Công ty TNHH XD Phú Thuận

Hoàn thiện công tác lập Hồ sơ dự thầu tại Công ty TNHH XD Phú Thuận
... 2002-2006 2002-2006 2002-2006 Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty 18 Máy kinh vĩ 01 2002-2006 ... sách  Hồ dự tuyển: toàn tài liệu nhà thầu lập theo yêu cầu hồ mời tuyển g) Hồ mời thầu hồ dự thầu Hồ mời thầu: toàn tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi đấu thầu GVHD: ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP HSDT TẠI CÔNG TY TNHH XD PHÚ THUẬN 2.1 Giới thiệu khái quát công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH XD PHÚ THUẬN hình thành theo định...
 • 101
 • 1,718
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: mọi cá nhân vi phạm kế hoạch an toàn hay quy tắc luật định về an toàn sẽ được tư vấn hoặc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thầu phụ hoặc giám đốc dự án của nhà thầu rút ra khỏi công trườnghồ sơ dự thầudự thầugiá dự thầulập giá dự thầucông tác dự thầuhoạt động dự thầulập hồ sơ dự thầunăng lực dự thầubảo lãnh dự thầuđọc dữ liệu đã submitrủi ro dự thầubiểu mẫu hợp đồng dự thầumẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầuhợp đồng liên doanh dự thầu bằng tiếng anhLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu vận HÀNH hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI tại điểm CÔNG SUẤT cực đại50 ThongTinTiengAnh NguyenVanTuyen 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU53 ThongTinTiengAnh VuThiKimNgan 2015.pdfTài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tìm số chiaBảng chia 7Đề-ca-mét. Héc-tô-mét.Luận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUchủ đề bản thânBài 8. Sống chan hoà với mọi ngườiBiên bản và nghị quyết năm 2009Biên bản và nghị quyết năm 2008bao cao thuong nien 2011 dlg20160120 20160119 dlg dinh chinh thong tin bc thay doi sh cd lon ansenholdco limited20150831 20150831 dlg tb ny gd bs 19.932.609 cp20150827 20150827 dlg qd ny bs 19.932.609 cp