THIẾT kế và TÍNH TOÁN các CHI TIẾT , cụm CHÍNH và dẫn ĐỘNG của LY hợp

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 1 Dẫn nhập

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 1 Dẫn nhập
... : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY CHƯƠNG I: DẪN NHẬP CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM CATIA CHƯƠNG III : VẼ PHÁC CHƯƠNG IV : VẼ THIẾT KẾ 2D CHƯƠNG V: THIẾT KẾ CHI TIẾT ... TIẾT CHƯƠNG VI : LẮP RÁP CHI TIẾT CHƯƠNG VII : XUẤT BẢN VẼ 2D TỪ MÔ HÌNH 3D CHƯƠNG VIII : MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC CHƯƠNG IX : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 2/ Kế hoạch thời gian : - Nhận đề tài : 10 \05\2005 - Hoàn ... đề tài Thu thập tài liệu có liên quan Nghiên cứu phần mềm Biên soạn nội dung lý thuyết hướng dẫn sử dụng phần mềm Hoàn chỉnh Tuần X X X X X X X X X X X X X X X X GVHD : Th.S MAI ĐỨC ĐÃI SVTH :...
 • 2
 • 57
 • 0

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 8 kết luận đề nghị

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 8 kết luận và đề nghị
... ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY thực Rất mong người sử dụng tiếp tục nghiên cứu sâu bổ sung hoàn chỉnh kiến thức kỹ sử dụng phần mềm Catia Nếu ... nghiên cứu mong việc biên soạn lý thuyết hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia phát triển thành giáo trình điện tử để hướng dẫn cho người sử dụng trực quan sinh động tiện lợi GVHD : Th.S MAI ĐỨC ĐÃI...
 • 2
 • 65
 • 0

Chương 9: TÍNH TOÁN CÁC CHI TIẾT PHỤ

Chương 9: TÍNH TOÁN CÁC CHI TIẾT PHỤ
... Có tác dụng để kiểm tra , quan sát chi tiết máy hộp giảm tốc, đổ dầu vào hộp giảm tốc, bố trí đỉnh hộp, cửa thăm đậy nắp Ta chọn kích ... 0….9mm khe hở vỏ ống lót với mặt vùng ren lấykhoảng 0,02mm Bulông vòng: Tra bảng 10-11a, theo tính toán ước lượng khối lượng hộp giảm tốc ta chọn kích thước cho bulông vòng M12 + Có tác dụng dùng ... trục ,then rãnh then chọn cấp xác Đối với gia công lỗ chọn cấp xác nhỏ nên chọn cấp xác Đối với chi tiết khác chọn cấp xác cho sai lệch độ song song,độ thẳng góc ,độ nghiêng ,độ đảo mặt đầu,độ đảo...
 • 5
 • 288
 • 2

Cơ sở thiết kế máy - Phần 3 Các chi tiết máy đỡ nối - Chương 11 ppsx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 3 Các chi tiết máy đỡ nối - Chương 11 ppsx
... - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 127 3. 3 Cỉåìng âäü hng λ (t) 18 3. 4 Tøi th 19 3. 5 Hãû säú sỉí dủng KS 19 3. 6 ... thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 125 TI LIÃÛU THAM KHO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [ 13] [14] [15] [16] Chi tiÕt m¸y ... träúng) (hçnh 12.2, 12 .3 v 12.4) Gọc nghiãng cho phẹp ca trủc : [θ] = – 3 Bi ging Cå såí thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 1 13 So våïi äø bi âåỵ...
 • 20
 • 182
 • 0

Cơ sở thiết kế máy - Phần 3 Các chi tiết máy đỡ nối - Chương 10 pptx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 3 Các chi tiết máy đỡ nối - Chương 10 pptx
... såí thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 104 Âãø cäú âënh cạc chi tiãút mạy trãn trủc : + Theo phỉång tiãúp tuún (giỉỵ cho chi tiãút mạy khäng ... (hçnh 10. 2), vng hm l xo (hçnh 10. 4a), vêt (hçnh 10. 4b), màût cän + âai äúc (hçnh 10. 4c), vng chàûn + buläng (hçnh 10. 4c), ghẹp bàòng âäü däi §é c«n 1 /10 Hçnh 10. 4a : Vng hm l xo Hçnh 10. 4c ... (nhỉ chi ưu di cạc âoản trủc ), nãn chỉa thãø xạc âënh âỉåüc momen ún ⇒ chỉa thãø xạc âënh Bi ging Cå såí thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 106 ...
 • 9
 • 173
 • 0

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 2 Tổng quan về phần mềm catia

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 2 Tổng quan về phần mềm catia
... THIÊN – THI HOÀNG DUY ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY Cách sử dụng chuột phím tắt : 2. 1 Cách sử dụng chuột : _ Left-clicking ( click chuột trái ) : chọn ... nhỏ -Pan: -> Ctrl+Arrow key -> Giữ chuột di chuột GVHD : Th.S MAI ĐỨC ĐÃI SVTH : BÙI THIÊN – THI HOÀNG DUY 11 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY -Rotate: -> Shift ... icon _ Sau thực chi tiết ẩn không xuất hình vẽ GVHD : Th.S MAI ĐỨC ĐÃI SVTH : BÙI THIÊN – THI HOÀNG DUY 12 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY GVHD : Th.S...
 • 11
 • 82
 • 0

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 3 Vẽ phác ( sketcher )

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 3 Vẽ phác ( sketcher )
... TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY 1.1.4 Tri-tangent circle (Tạo đường tròn tiếp xúc với đối tượng khác) - Click vào Tri-tangent circle cơng cụ - Chọn đối tượng ... tượng cần chia - Click vào điểm chia GVHD : Th.S MAI ĐỨC ĐÃI SVTH : BÙI THIÊN – THI HOÀNG DUY 23 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY 3. 6 Quick trim (Cắt nhanh ... TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY 3. 12 Offset (Tạo đối tượng song song với đối tượng khác) - Click vào Offset cơng cụ - Click vào đối tượng Offset - Click vào...
 • 16
 • 48
 • 0

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương Thiết kế chi tiết( part design )

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương Thiết kế chi tiết( part design )
... NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY - Pitch: Bước ren - Right-Threaded: Ren phải - Left-Threaded: Ren trái 6/ Rib ( T¹o g©n ) (Mở file: Rib1_R04.CATPart) Click vào ... : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY _ Khi thực xong bước phía ta khối Cylinder hoàn chỉnh I / THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT CÒN LẠI CỦA CƠ CẤU : Các bạn theo dõi phần hướng dẫn chương ... TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY Nhập thơng số cho hộp thoại: 1)First Limit: Các thơng số cho giới hạn thứ Part - Type: Chọn kiểu tạo part a) Dimention: Biên...
 • 45
 • 82
 • 0

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 5 Lắp ráp các chi tiết ( assembly design )

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 5 Lắp ráp các chi tiết ( assembly design )
... NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY (1 ) Các đối tượng khơng thuộc đối tượng làm việc khơng thể đặt ràng buộc (2 ) Các đối tượng thuộc nhóm chi tiết nhóm chi tiết khơng ... HOÀNG DUY 85 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY Line Plane Planar Face Cylinder Cone (axis) (axis) Line Plane Planar Face Cylinder (axis) Cone (axis) Click ... gi÷a ®èi tỵng ( Offset Constraint ) GVHD : Th.S MAI ĐỨC ĐÃI SVTH : BÙI THIÊN – THI HOÀNG DUY 84 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY (MởfileAssemblyConstraint02.CATProduct)...
 • 22
 • 75
 • 0

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 6 Xuất bản vẽ 2D từ mô hình 3D ( generative drafting )

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 6 Xuất bản vẽ 2D từ mô hình 3D ( generative drafting )
... CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY Chi u điểm đường từ hình 3D (Mở file: PointSketch.CATPart) - Trên menu chọn Tools -> Options -> Mechanical Design -> Drafting -> Generation tab ... : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY - Di chuột đến vị trí thích hợp, Click lên hình để tạo hình chi u 4/ Chi u m« h×nh ®ỵc t¹o tõ sheet metal workbench ( Unfolder View ) ... THI HOÀNG DUY 1 06 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY 12/ Bá bít ®èi tỵng ( Broken View ) (Mở file: GenDrafting_part_Broken_View.CATDrawing) - Click Broken...
 • 20
 • 52
 • 0

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 7 Mô phỏng động học ( dmu kinematics simulator )

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 7 Mô phỏng động học ( dmu kinematics simulator )
... ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY - Để tạo liên kết giá đỡ prismatic revolute joints phải nằm chi tiết Hình vẽ phía rõ điều ( P chitiết , R cho Revolute, ... chế độ thiết kế ( Edit -> Representations -> Design Mode ) GVHD : Th.S MAI ĐỨC ĐÃI SVTH : BÙI THIÊN – THI HOÀNG DUY 141 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY ... NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY Trong ví dụ này, giữ tên mặc đònh Mechanism.1 Mechanism mặc đònh specifitation tree Bây bạn cần chọn chi tiết _ Chọn chi tiết specifitation...
 • 39
 • 68
 • 0

BTL thiết kế xưởng: Tính toán thiết kế quy hoạch mặt bằng cho một dây chuyền gia công chi tiết cơ khí

BTL thiết kế xưởng: Tính toán thiết kế và quy hoạch mặt bằng cho một dây chuyền gia công chi tiết cơ khí
... máy dùng cho dây chuyền, phân xởng N : Là sản lợng chi tiết ttc : Là định mức thời gian gia công cho chi tiết (phút /chi tiết) Thay số liệu vào ta có bảng sau: Thứ tự Máy nguyên công gia công 01 ... thời gian định mức gia công nguyên công (phút /chi c) cho đề ta tính đợc tổng thời gian máy cần thiết để gia công hết N = 56175 chi tiết năm số máy cần thiết nguên công bảng sau: Thứ tự nguyên công ... thấy với N > 50000 chi c/năm dạng sản xuất dạng sản xuất hàng khối với trọng lợng chi tiết Xác định số máy cần thiết cho dây chuyền gia công Số lợng thiết bị công nghệ cần thiết chế tạo chơng...
 • 9
 • 479
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầmtính toán các chi tiết cơ bản của cơ cấu kẹptính toán các chỉ tiêu tài chínhtính toán các chỉ số tài chính1 15 kết quả tính toán các chỉ tiêu tài chính1 16 kết quả tính toán các chỉ tiêu tài chính khi vốn đầu tư thay đổiđồ án chi tiết máy 1 hệ dẫn động băng tải hộp giảm tốc đồng trụctính toán hệ thống dẫn động của ly hợptính toán các chỉ tiêu còn thiếu cần thiết cho thiết kếtừ các thông số lưu lượng và cột nước thiết kế đã tính toán ta tiến hành chọn máy bơm máy bơm được chọn phải đáp ứng được các yêu cầu sauphân tích và tính toán các chỉ tiêu đánh giá về mặt tài chính của dự ántính bền các chi tiết và cụmmot so van de chung ve nang suat va thuc te tinh toan cac chi tieu nang suat o vndanh muc nganh san pham va he thong chi so gia ap dung trong tinh toan cac chi tieu kinh te tong hopphần 5 tính chọn các chi tiết của thiết bịMột số phương pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội facebook nhằm nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện cho học sinh lớp 12c6 trường THPT nguyễn quán nhoTích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong môn giáo dục công dân THPTMột số kinh nghiệm dạy tích hợp giáo dục kỹ năng sống, môn giáo dục công dân lớp 10Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDCD trong trường THPTPhương pháo tích hợp nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vào hoạt động ngoại khóa cho nữ sinh trường THPT bắc sơnĐIỀU TRA YÊU CẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGSử dụng nội dung biển đảo vào dạy học tiết 16 ngoại khóa những vấn đề xã hội ở địa phươngÁp dụng một số biện pháp và bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học điều lệnh đội ngũ ở trường THPT thường xuân 2Giải pháp nâng cao nhận thức về tác hại của bom, đạn, vật liệu nổ cho học sinh trường THPT thạch thành iGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10 THPT qua các hoạt động ngoại khóa vật líMốt số bài tập bổ trợ kĩ thuật ném lựu đạn xa trúng đích đạt hiệu quả cao cho học sinh lớp 11 trường THPT hậu lộc 4Ảnh hưởng đô thị hóa đến đất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 – 2015Nghiên cứu sự biến động giá đất ở đô thị tại thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2013 2015Đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa phường quang hanh, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam cho học sinh khối 10 ở trường THPT bá thước 3Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh bậc THPTHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICETẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG –TIÊU CHUẨN THIẾT KẾđề kiểm tra 45 phút hình học 10 chương 1 – 2 (vector)ĐỀ Kiểm tra giữa kìi toán 10