CHƯƠNG i TÍNH TOÁN các THÔNG số NHIỆT ĐỘNG của ĐỘNG cơ

Tìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat C02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5,9 triệu m3 ngày của nhà máy GPP Dinh Cố

Tìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat C02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5,9 triệu m3 ngày của nhà máy GPP Dinh Cố
... hnh GPP chuyn i: Ch GPP chuyn i c phỏt trin da trờn ch GPP thit k nhm mc ớch tng lu lng khớ u vo nh mỏy t 4,3 triu m khớ/ngy lờn 5,7 triu (m3/ ngy).Trong ch GPP chuyn i ngoi cỏc thit b ch GPP ... thông qua thiết bị phân tán Hình 3.1: thiết bị cân lỏng đơn giản Các cấu tử hỗn hợp ban đầu phân bố vào pha pha lỏng tuỳ thuộc vào nhiệt độ sôi chúng Những cấu tử có nhiệt độ sôi thấp (dễ bay ... Độ bay tơng đối cấu tử i so với cấu tử j đợc định nghĩa tỷ số số cân chúng ij = Ki Kj (3.2) Trong đó: ij : Độ bay tơng đối cấu tử i so với cấu tử j Kj,Ki: lần lơt số cân cấu tử j, i ij đại...
 • 74
 • 421
 • 0

tìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat c-02 tương ứng với lưu lượng

tìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat c-02 tương ứng với lưu lượng
... Độ bay tơng đối cấu tử i so với cấu tử j đợc định nghĩa tỷ số số cân chúng ij = Ki Kj (3.2) Trong đó: ij : Độ bay tơng đối cấu tử i so với cấu tử j Kj,Ki: lần lơt số cân cấu tử j, i ij đại ... thiết bị Tại đợc phân tán đề vào pha lỏng thông qua thiết bị phân tán Hình 3.1: Thiết bị cân lỏng đơn giản Các cấu tử hỗn hợp ban đầu phân bố vào pha pha lỏng tuỳ thuộc vào nhiệt độ sôi chúng Những ... l C 3+ c a n thỏp n nh C-02 tip tc x lý tip Thỏp C-02 lm vic ỏp sut 29 bar, nhit nh bng 55 0C, nhit ỏy 1340C cú nhim v tỏch riờng Condensat v Bupro Hn hp khớ nh ca C-02 l hn hp Bupro c ngng...
 • 66
 • 312
 • 0

đồ án kỹ thuật dầu khí Tìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat C-02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5,9 triệu m3ngày của nhà máy GPP Dinh Cố

đồ án kỹ thuật dầu khí Tìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat C-02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5,9 triệu m3ngày của nhà máy GPP Dinh Cố
... thiết bị Tại đợc phân tán đề vào pha lỏng thông qua thiết bị phân tán Hình 3.1: Thiết bị cân lỏng đơn giản Các cấu tử hỗn hợp ban đầu phân bố vào pha pha lỏng tuỳ thuộc vào nhiệt độ sôi chúng ... Độ bay tơng đối cấu tử i so với cấu tử j đợc định nghĩa tỷ số số cân chúng ij = Ki Kj (3.2) Trong đó: ij : Độ bay tơng đối cấu tử i so với cấu tử j Kj,Ki: lần lơt số cân cấu tử j, i ij đại ... hnh GPP chuyn i: Ch GPP chuyn i c phỏt trin da trờn ch GPP thit k nhm mc ớch tng lu lng khớ u vo nh mỏy t 4,3 triu m khớ/ngy lờn 5,7 triu (m3/ngy).Trong ch GPP chuyn i ngoi cỏc thit b ch GPP...
 • 66
 • 388
 • 0

thiết kế, tính toán các thông số kỹ thuật của lò điện trở không khí tuần hoàn cưỡng bức để ủ rulô cáp nhôm

thiết kế, tính toán các thông số kỹ thuật của lò điện trở có không khí tuần hoàn cưỡng bức để ủ rulô cáp nhôm
... 2.6 v hỡnh 2.7 : - 14 - điện hồ quang điện cảm ứng gián tiếp điện plasma kiểu nồi điện kênh điện môi trực tiếp gián tiếp trực tiếp điện trở Hỡnh 2.6 S phõn loi lũ ... - - 32 - Hình 2.9 Các kiểu bố trí dây điện trở - Treo tuờng bên - Đặt nằm viên gạch đua tuờng bên - Đặt đáy - Dây xoắn đặt tuờng bên - Đặt duới - Dây xoắn đặt đáy - Đặt giá gốm ... k lũ Hỡnh dỏng s b ca lũ c trỡnh by trờn hỡnh 3.2: - 34 - 10 Hình 3.2 Hình dáng sơ điện trở rulô cáp nhôm ng ray Cỏc tm ngn v v lũ bng thộp Dõy in tr ỏy lũ di ng Cỏc rulụ cỏp nhụm...
 • 98
 • 214
 • 0

Tìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat c02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5.9 triệu m3/ngày của nhà máy GPP dinh cố

Tìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat c02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5.9 triệu m3/ngày của nhà máy GPP dinh cố
... thiết bị Tại đợc phân tán đề vào pha lỏng thông qua thiết bị phân tán Hình 3.1: thiết bị cân lỏng đơn giản Các cấu tử hỗn hợp ban đầu phân bố vào pha pha lỏng tuỳ thuộc vào nhiệt độ sôi chúng Những ... tơng đối Độ bay tơng đối cấu tử i so với cấu tử j đợc định nghĩa tỷ số số cân chúng (3.2) Trong đó: : Độ bay tơng đối cấu tử i so với cấu tử j Kj,Ki: lần lơt số cân cấu tử j, i 30 đại lợng quan ... hnh GPP chuyn i: Ch GPP chuyn i c phỏt trin da trờn ch GPP thit k nhm mc ớch tng lu lng khớ u vo nh mỏy t 4,3 triu m khớ/ngy lờn 5,7 triu (m 3/ngy).Trong ch GPP chuyn i ngoi cỏc thit b ch GPP...
 • 100
 • 258
 • 0

Tính toán Động đốt trong - Chương 6: Tính toán hệ thống nhiên liệu động pps

Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 6: Tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ pps
... môn Máy động lực, Khoa khí giao thông, ĐHBK ĐN Tính toán Động đốt Chương * Tính toán hệ thống nhiên liệu động xăng dùng chế hoà khí 6-3 µh = 0,85 ÷ 0,9 - với loại họng µh = 0,7 ÷ 0,85 - với ... Máy động lực, Khoa khí giao thông, ĐHBK ĐN 6-6 Tính toán Động đốt Chương * Tính toán hệ thống nhiên liệu động xăng dùng chế hoà khí F6 = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 F6 Trong đó: F1,F2,F3 F1 - lực ... (kinh nghiệm h= 2-5 mm) b Đường kính gíc lơ chính: Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa khí giao thông, ĐHBK ĐN 6-4 Tính toán Động đốt Chương * Tính toán hệ thống nhiên liệu động xăng dùng...
 • 8
 • 420
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MAXWELL TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN TỪ BẢN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MAXWELL TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN TỪ CƠ BẢN
... Chương I: Giới thiệu chương trình Maxwell CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MAXWELL 1.1 Giới thiệu Maxwell Maxwell phần mềm dùng để thực mô tính toán thông số điện từ máy điện thiết bị điện Maxwell ... 5.2.3 Tạo đồ thị từ phương trình thông số Bởi phương trình thông số đồ thị, ta hình dung đường công phức tạp giải thích đồng thời biểu thức đồ thị Để tạo đồ thị sử dụng phương trình thông số + Chọn ... chữ số đường gạch Chú ý: Tên bên hàm định nghĩa số sử dụng giống thay đổi tên b Toán tử Toán tử sử dụng để định nghĩa hàm có dãy số toán tử thi hành phạm vi hàm Bản kê khai sau cho thấy hai toán...
 • 118
 • 292
 • 5

lập chương trình tự động tính toán các thông số của mạch lọc thông thấp

lập chương trình tự động tính toán các thông số của mạch lọc thông thấp
... thiết kế mạch lọc thông thấp đề tài em chọn phơng pháp cửa sổ để thiết kế tính toán mạch lọc thông thấp Tính toán thông số mạch lọc thông thấp thực chất tính đáp ứng xung mạch lọc thông Đáp ... thuyết lọc số lý tởng Do để đến việc tính toán thông số mạch lọc thực tế ta xét loại lọc số lý tởng sau : - Bộ lọc số thông thấp - Bộ lọc số thông cao - Bộ lọc số thông dải - Bộ lọc số chắn dải ... tính đợc hai tham số đặc trng cho cửa sổ Blackman miền tần số nh sau 12 B = N B = - 57 dB Phần II Lập chơng trình tự động tính toán thông số mạch lọc thông thấp chơng Lập chơng trình tính toán...
 • 68
 • 272
 • 0

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
... mạch thủy lực van trợt có mép điều khiển 14 Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số Trên H.1-9, số p ký hiệu cho cho thông số đờng dầu vào, số R, T cho thông số đờng ... chuyển động pittông xy lanh, nghĩa là: v1 = x v2 Các sơ đồ tính toán xy lanh đợc thể H 1-12 17 (1-40) Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số H 1-12 Sơ đồ tính toán ... Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số H.1-5 Sơ đồ tính toán lực chiều trục trợt van điều khiển a- Sơ đồ nguyên lý làm việc; b Sơ đồ phân bố áp suất Lực tác dụng...
 • 26
 • 198
 • 1

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN CHO BÌNH TÁCH

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CHO BÌNH TÁCH
... bình tách pha trải qua giai đoạn, bình tách đứng bình tách ngang có khác trình tách hạt chất lỏng *Cấu tạo thiết bị tách Cấu tạo chung Một thiết bị tách thông thường gồm phần chính: Ngăn tách ... chất lỏng bình cộng với khối lượng bình tách WW = 1000 V + WA *Áp dụng tính toán chọn bình tách công suất 5000 tấn/ ngày đêm *Áp dụng tính toán cho bình tách áp suất thấp (E1) *Tính toán gia cố ... hai loại tách dầu khí: tách “vi phân” tách “cân bằng” hay “tiếp xúc” - Chức bình tách dầu khí: + Tách dầu khỏi khí + Tách khí khỏi dầu + Tách nước khỏi dầu + Duy trì áp suất tối ưu bình tách +...
 • 10
 • 713
 • 14

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN CHO BÌNH TÁCH

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CHO BÌNH TÁCH
... Thit b du khớ K49 Khí Bộ chiết sương Đầu vào chất lỏng Thiết bị tách cửa vào ''A'' Đầu vào chất lỏng Thiết bị khử khí ''A'' Đĩa làm lệch Thiết bị dẫn hướng Đầu Mặt cắt A-A Hỡnh II.8 Bỡnh tỏch ng ... an toàn Màng ngăn Khoang tách Chất lỏng vào Đường cân khí Thiết bị tách cửa vào Phao bề mặt phân cách Công tay đo Bộ kích đo Khoang đo Bộ điều khiển mức Phao bề mặt phân cách Đường dầu Đường xả ... nhiệt độ áp suất P3 TBT1 P4 TBC2 Khí tách bậc giản nở Khí tách bậc giản nỡ Khí tách bể chứa P5 TBC1 Bể chứa Lỏng A B Pb áp suất P1 C P2 E1 P3 P4 P5 D E2 Khí tách Khí F Nhiệt độ Dầu vỉa áp suất...
 • 86
 • 457
 • 0

kết quả tính toán các thông số độ tin cậycủa các phân hệ trên đầu máy d9e, d13e, d12e và d18e và của cả hệ thống đầu máy giai đoạn 1998-2001

kết quả tính toán các thông số độ tin cậycủa các phân hệ trên đầu máy d9e, d13e, d12e và d18e và của cả hệ thống đầu máy giai đoạn 1998-2001
... 77 Bảng 3.4 Kết tính toán tiêu độ tin cậy tổng hợp đầu máy D9E, D13E, D12E v D18E theo năm v cho giai đoạn 1998-2001 TT 1.1 Thông số Đầu máy D9E 1998 1999 2000 2001 1998-2001 Cờng độ hỏng, s [10-3h-1] ... 3.5 Kết tính toán h m tin cậy phân hệ đầu máy D9E, D13E, D12E v D18E theo hai phơng án tổng hợp cho giai đoạn 1998-2001 TT 2.1 Các thông số Phơng án Không xét trình phục hồi H m tin cậy P(t) Phân ... Phân hệ động diezel Phân hệ truyền động điện Phân hệ phận chạy Phân hệ trang thiết bị phụ Phân hệ điều khiển Tổng hợp cho đầu máy Phơng án Có xét tới trình phục hồi H m tin cậy P(t) Phân hệ động...
 • 5
 • 384
 • 0

mô hình tính toán các thông số giới hạn trong hệ thống băng tải ống

mô hình tính toán các thông số giới hạn trong hệ thống băng tải ống
... 2000) nên hạn chế khả tính toán thiết kế hệ thống băng tải ống thực tế Thông qua công trình n y tác giả đề xuất số hình tính toán đơn giản thông số giới hạn băng tải ống đợc kiểm chứng thông qua ... LUậN hình tính toán thông số giới hạn băng tải ống đợc kiểm chứng thông qua so sánh với kết thực nghiệm đ khẳng định khả ứng dụng công thức xác định thông số giới hạn tính toán thiết kế hệ thống ... trình tính toán thiết kế hệ thống băng tải ống HìNH TíNH TOáN CáC THÔNG Số GIớI HạN Chiều d i đoạn chuyển tiếp: Tại đoạn chuyển tiếp đầu nạp liệu, băng tải thay đổi từ dạng phẳng sang dạng ống, ...
 • 9
 • 381
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tính toán các thông số hình học của bơm để đảm bảo lưu lượngtính toán các thông số làm việc của turbo rhf5tìm hiểu khái quát giàn nén khí trung tâm mỏ bạch hổ và tính toán các thông số cơ bản của tháp làm khô khí bằng trietylenglycoltính toán các thông số cơ bản của tháp làm ngọt khí bằng meatính toán các thông số kĩ thuât cơ bản của tháp làm ngọt khí với nguồn nguyên liệu khí từ bể nam côn sơntính toán các thông số khí quyển ở vị trí máy baytính toán các thông số cơ bản của đaitính toán các thông số của mô hình hầmtính toán các thông số động cơtính toán các thông số kiểm tra két nướctính toán các thông số mạch điều khiểntính toán các thông số chu trình công táctính toán các thông số cơ bản của hệ thốngtính toán các thông số cơ bản của máy trộntính toán các thông sốchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại