CHƯƠNG 2 ắc QUY ô tô

Mẹo bảo dưỡng ắc quy ô ppt

Mẹo bảo dưỡng ắc quy ô tô ppt
... giữ, phải nạp điện no cho ắc quy Thêm vào đó, để ắc quy nơi khô ráo, thoáng mát nạp điện tháng lần thời gian lưu kho Khi có ý định sử dụng lại, bạn nên nạp điện lại cho ắc quy ...
 • 2
 • 167
 • 0

Bài tập có lời giải CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT Ô PGS TS Đào Mạnh Hùng

Bài tập có lời giải CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT Ô TÔ PGS TS Đào Mạnh Hùng
... Vo2 2. J p max  45   3,    12, 25 2(m)   2. 6,3765 Vận tốc kết thúc trình phanh: Hình 2. 2: Giản đồ phanh thực tế Trong : -Bài tập thuyết ô 84 (3 .20 ) PGS. TS ĐÀO MẠNH ... G B 1.5   V 2 0 .25 .0,6  15  2 2     G  g   2 . .3,4  9,81.0,6  g 9,81  0,155 0, 25 Bài 2. 2 -Bài tập thuyết ô 82 (3.8) PGS. TS ĐÀO MẠNH HÙNG – THS VŨ VĂN ... gia tốc phanh cực đại S3  Vo2 Vo2  2. J p max 2. 0,9.g  x (3.71) Vậy tổng quãng đường phanh đến dừng hẳn: -Bài tập thuyết ô 93 PGS. TS ĐÀO MẠNH HÙNG – THS VŨ VĂN TẤN – KS...
 • 35
 • 355
 • 0

Kinh tế lượng_ Chương 2: Hồi quy đơn biến

Kinh tế lượng_ Chương 2: Hồi quy đơn biến
... thể hai điều: Thứ nhất, đường hồi quy qua điểm trung bình ( x, y ) ^ Thứ hai, hệ số góc β covariance mẫu X Y, cho phép đánh giá biến động thu nhập X có tác động tới biến động tiêu dùng Y Nếu mô ... bình; thành phần thứ vế phải phần mà giao động giải thích mô hình hồi quy; phần cuối sai Lê Hồng Nhật Trần Thiện Trúc Phượng 11 Kinh tế lượng ©2007 số ước lượng, thể giao động tiêu dùng chưa giải ... định Với liệu điều tra thực tế, ta thấy đám mây liệu, dường “bám” xung quanh xu mà ta muốn ước lượng Ví dụ 2.3: Dữ liệu điều tra 44 nhân nhóm gồm sinh viên K04 khoa Kinh tế thu nhập tiêu dùng đầu...
 • 14
 • 490
 • 5

Tài liệu Chương 2: Các quy luật cơ bản của tư duy logic pdf

Tài liệu Chương 2: Các quy luật cơ bản của tư duy logic pdf
... Bất suy nghĩ hợp với chân lí phải có đầy đủ LOGIC HÌNH THỨC PHÂN BIỆT HAI LOẠI LÍ DO ...
 • 16
 • 1,081
 • 18

Tài liệu Chương 2: Hồi quy hai biến (tt) doc

Tài liệu Chương 2: Hồi quy hai biến (tt) doc
... ảnh hưởng biến độc lập => Mô hình hồi quy hai biến Nếu mối quan hệ hai biến tuyến tính => Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến Đồ thị minh họa Thu nhập X (triệu đồng/tháng) I HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ ... hàm hồi quy mẫu => Gọi hàm hồi quy mẫu I HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ VÀ HÀM HỒI QUY MẪU Hàm hồi quy mẫu (Sample Regression Function -SRF) ˆ +β X +e ˆ SRF : Yi = β1 i i Trong ˆ β1 Tung độ gốc hàm hồi quy ... I HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ VÀ HÀM HỒI QUY MẪU Hàm hồi quy tổng thể (Population Regression Function -PRF) Trong quan hệ hồi quy , biến phụ thuộc giải thích nhiều biến độc lập Nếu nghiên cứu biến phụ...
 • 18
 • 561
 • 0

Các dạng bài tập Chương 2(Hồi quy đơn)

Các dạng bài tập Chương 2(Hồi quy đơn)
... F-statistic Prob(F-statistic) Durbin-Watson stat Prob 0.251 0.012 7.8213 0.012 0.7151 Các dạng khác Các em làm tập Bài tập Kinh tế lượng TS Lê Dân TS Trần Phước Trữ ...
 • 2
 • 432
 • 2

quản trị hành chính văn phòng - chương 2-hoạch định và tổ chức công việc hành chính văn phòng

quản trị hành chính văn phòng - chương 2-hoạch định và tổ chức công việc hành chính văn phòng
... hoạch mô tả” II TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH • II.1 Các phương thức tổ chức công việc HC • a/ Tổ chức công việc hành tập trung theo địa bàn : toàn công việc hành tập trung địa điểm định phận chuyên ... tin phản hồi III TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÀM VIỆC • III.1 Thiết kế văn phòng • Có loại văn phòng : văn phòng đóng văn phòng mở Mỗi loại văn phòng công dụng sử dụng khác • a/ Văn phòng đóng (cổ điển) ... công việc • Tạo tính quyền lực gia tăng phận hành doanh nghiệp • b/ Tổ chức công việc hành phân tán theo chức hoạt động : công việc hành phân tán cho chức tự thực theo mức độ phát sinh công việc...
 • 24
 • 1,906
 • 7

Chương 2: HỒI QUY 2 BIẾN pdf

Chương 2: HỒI QUY 2 BIẾN pdf
... đối xứng - Phân tích hồi quy ước lượng dự báo biến sở giá trị cho biến khác 2. 2.Mô hình hồi quy tổng thể hồi quy mẫu 2. 2.1 Mô hình hồi quy tổng thể (PRF) Ví dụ 2. 1 Hồi quy tiêu dùng Y theo thu ... E(Y/Xi) Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên ˆ ˆ Yi = β1 + β X i + ei TD vs TN 140 SRF TD 120 PRF 100 80 60 50 100 150 20 0 Hình 2. 1 Mô hình hồi quy tổng thể mẫu tuyến tính 25 0 2. 2.3 Mô hình hồi quy tuyến ... ui E(Y/Xi)=β1+β2Xi Tiêu dùng,100 Y Yi 80 2 Y = E(Y/Xi) 60 40 β1 50 100 150 Thu nhập khả dụng, X 20 0 25 0 X 2. 2 .2 Mô hình hồi quy mẫu (SRF) Mô hình hồi quy mẫu: ˆ ˆ ˆ Yi = β1 + β X i Trong ˆ β1...
 • 37
 • 233
 • 0

Chương 2: HỒI QUY 2 BIẾN ppt

Chương 2: HỒI QUY 2 BIẾN ppt
... đối xứng - Phân tích hồi quy ước lượng dự báo biến sở giá trị cho biến khác 2. 2.Mô hình hồi quy tổng thể hồi quy mẫu 2. 2.1 Mô hình hồi quy tổng thể (PRF) Ví dụ 2. 1 Hồi quy tiêu dùng Y theo thu ... dùng,100 Y Yi 80 2 Y = E(Y/Xi) 60 40 β1 50 100 150 Thu nhập khả dụng, X 20 0 25 0 X 2. 2 .2 Mô hình hồi quy mẫu (SRF) Mô hình hồi quy mẫu: ˆ ˆ ˆ Yi = β + 2 X i Trong ˆ β : ước lượng cho β1 ˆ 2 ˆ Yi : Ước ... 2 : Ước lượng cho E(Y/Xi) Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên ˆ ˆ Yi = β1 + 2 X i + ei TD vs TN 140 SRF TD 120 PRF 100 80 60 50 100 150 20 0 Hình 2. 1 Mô hình hồi quy tổng thể mẫu tuyến tính 25 0 2. 2.3...
 • 37
 • 640
 • 0

CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 2 ĐỆ QUY VÀ GiẢI THUẬT ĐỆ QUY docx

CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 2 ĐỆ QUY VÀ GiẢI THUẬT ĐỆ QUY docx
... n(n-1)! Giải thuật đệ quy Giải thuật đệ quy  Nếu lời giải của toán T giải lời giải toán T1, có dạng giống T, lời giải gọi lời giải đệ quy Giải thuật tương ứng với lời giải đệ quy gọi giải thuật ... đệ quy tỏ thuận lợi  Giải thuật đệ quy phản ánh sát nội dung định nghĩa  Không có giải thuật đệ quy vạn cho tất toán đệ quy, nghĩa toán cần thiết kế giải thuật đệ quy riêng Thiết kế giải thuật ... lại giải theo cách khác hẳn (tìm từ word trang cách tìm kiếm tuần tự) việc gọi đệ quy kết thúc Thiết kế giải thuật đệ quy  Khi toán xét, liệu xử lý định nghĩa dạng đệ quy, việc thiết kế giải thuật...
 • 23
 • 792
 • 8

Slide môn kinh tế lượng - chương 2: Hồi quy, ước lượng SRF và phương pháp OLS

Slide môn kinh tế lượng - chương 2: Hồi quy, ước lượng SRF và phương pháp OLS
... Tiêu chuẩn ước lượng phương pháp OLS: n ∑e i →min Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF n n ˆ ... Kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF Tính chất ước lượng OLS: - Các ˆ β với mẫu cụ thể (mẫu xác định): ước lượng ... Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF Các giả thiết phương pháp OLS Độ xác ước lượng Phân tích hồi qui Kiểm định phù hợp hàm hồi qui Báo cáo OLS của...
 • 33
 • 1,032
 • 4

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG(CHƯƠNG 2 HỒI QUY)

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG(CHƯƠNG 2 HỒI QUY)
... ∑ (Y i =1 i n −1 F – statistic = n − Y )2 = ∑y i =1 n −1 r2 n 2 x 2 −1 1− r Prob (F- statistic) i = 2 TSS n −1 Thống kê F Mức xác suất (P-value) cặp giả 2 thuyết: H0: R = ; H1: R > (R ≠ 0) ... xác định (bội): R Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh R S.E of regression Sai số chuẩn hồi quy: σˆ Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson...
 • 2
 • 3,115
 • 90

CHƯƠNG 2 HỒI QUY ĐƠN BIẾN potx

CHƯƠNG 2 HỒI QUY ĐƠN BIẾN potx
... XÁC ĐỊNH R2 0≤ R2≤1 Cho biết % biến động Y giải thích biến số X mô hình R2 =1: đường hồi quy phù hợp hoàn hảo R2 =0: X Y quan hệ Nhược điểm: R2 tăng số biến X đưa vào mô hình tăng, dù biến đưa ... nhiên phân phối theo quy luật tự n -2 thỏa điều kiện 1−α / 2 α /2 P( χ > χ 2 1−α / ) = − α ; P( χ > χ 32 α /2 )=α /2 2.5 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy Hai phía: H : β ... bảng số t-student)  n: số quan sát 31 2. 4 KHOẢNG TIN CẬY CỦA 2 ˆ (n − 2) σ 2 P( χ 1−α / ≤ ≤ χ 2 / ) = − α 2 hay χ ˆ ˆ (n − 2) σ (n − 2) σ 2 P( ≤σ ≤ ) = 1− α 2 χα / χ 1−α / χ , : giá trị đại lượng...
 • 47
 • 267
 • 1

Chương 2: Hồi quy 2 biến pdf

Chương 2: Hồi quy 2 biến pdf
... cho thấy độ mạnh yếu mối quan hệ tuyến tính hai biến số 2. 2.Mô hình hồi quy tổng thể hồi quy mẫu 2. 2.1 Mô hình hồi quy tổng thể (PRF) Ví dụ 2. 1 Hồi quy tiêu dùng Y theo thu nhập X Xét phụ thuộc ... (PRF) 120 (SRF) ui E(Y/Xi) 100 Yi ei Yi 80 2 β1 60 2 40 β1 Xi 0 80 100 120 140 1600 180 20 0 21 0 Thu nhập khả dụng, X (XD) Hình 2. 1 Mô hình hồi quy tổng thể mẫu tuyến tính 10 22 0 2. 2.3 Mô hình hồi ... Bỏ sót biến giải thích - Sai số đo lường biến phụ thuộc - Các tác động không tiên đoán - Dạng mô hình hồi quy không phù hợp Hình 2. 1 Mô hình hồi quy tổng thể tuyến tính 2. 2 .2 Mô hình hồi quy mẫu...
 • 48
 • 188
 • 0

Xem thêm