CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN xác ĐỊNH các THÔNG số BAN đầu

Tính toán xác định các thông số cấu tạo và động học của bơm ly tâm

Tính toán xác định các thông số cấu tạo và động học của bơm ly tâm
... mãn nằm khoảng 1,75 ÷ 2) d a 0,2 ta có d = = 0,3 ≤ 0,5 nên chọn vỏ quạt vỏ hình trụ 0,65 */ Kiểm tra lại thông số tính lựa chọn ηh = H Hm ηh = 0,5 ÷ 0,6 thông số lựa chọn phù hợp 2 Hm = γ (U ... khoảng 0,5 ÷ 0,6 410,2 Vậy thông số lựa chọn hợp lý Tính V Từ công thức V = U1.φ1.Π.d1.b.μs.μ Với - μ: hệ số tương đương (μ = 0,6 ÷ 0,8) chọn μ = 0,7 - μs: hệ số phụ thuộc cấu trúc quạt z.s μs = ... bảo đủ tốc độ thổi bay hạt thóc ( tốc độ thổi bay hat thóc > 11m/s) 2.3 Xác định áp suất toàn phần Áp suất toàn phần xác định theo công thức sau: H = Ht + Hd Ht: cột áp tĩnh dùng để thắng lực...
 • 7
 • 1,519
 • 12

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán xác định độ mở cống hợp lý nhằm tránh xói lở hạ lưu công trình trong hệ thống thủy lợi bắc hưng hải

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán xác định độ mở cống hợp lý nhằm tránh xói lở hạ lưu công trình trong hệ thống thủy lợi bắc hưng hải
... chất công trình xác định vận tốc khởi động xói B2 Trình tự tính toán - Xác định dạng công trình (cống ngầm hay cống lộ thiên); - Giả định độ mở cống (với lần tính toán đầu cống hệ thống Bắc 44 Hưng ... với hệ thống Bắc Hưng Hải nằm trung tâm đồng Bắc Bộ chủ yếu đất phù xa bồi lấp, chọn hệ số K=0,62 để tính toán cho công trình 24 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ĐỘ MỞ CỐNG HỢP LÝ NHẰM TRÁNH ... trình - Xây dựng công cụ phần mềm tính toán xác định độ mở cống phù hợp ứng dụng thực tế vận hành công ty Bắc Hưng Hải III PHẠM VI NGHIÊN CỨU Các cống hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Xuân Quan,...
 • 126
 • 327
 • 1

Luận văn Xác định các thông số động học sinh học phục vụ quá trình xử lý nước thải của cơ sở sản xuất nước tương Lam Thuận bằng bùn hoạt tính

Luận văn Xác định các thông số động học sinh học phục vụ quá trình xử lý nước thải của cơ sở sản xuất nước tương Lam Thuận bằng bùn hoạt tính
... pháp sinh học hiếu khí ( bùn hoạt tính) Xác định thơng số động học sinh học phục vụ xử nước thải ba điều kiện thích nghi, tĩnh động Từ rút thơng số động học phù hợp cho q trình xử loại nước ... sinh học phục vụ q trình xử nước thải sở sản xuất nước tương Lam Thuận bùn hoạt tính hình thành nhằm cải thiện hiệu xử hệ thống xử nước thải nhà máy có hệ thống xử , đồng thời có ... xử sinh học bùn hoạt tính lựa chọn thơng dụng hệ thống xử nước thải nước tương chi phí đâu tư vận hành hợp Trước vấn đề đặt trên, đề tài “ Xác định thơng số động học sinh học phục vụ...
 • 76
 • 298
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động
... tài : Nghiên c u xác ñ nh thông s công ngh s y t i ưu c a trình s y tinh b t s n theo phương pháp s y khí ñ ng” 1.2 M c ñích yêu c u nghiên c u 1.2.1 M c ñích - Xác ñ nh m t s thông s công ngh ... ph m Vi t Nam thư ng làm khô s n ph m tinh b t s n theo hai phương pháp ñó phương pháp phơi s y t nhiên phương pháp s y nhân t o Vi c phơi s y b ng phương pháp phơi t nhiên ph thu c r t nhi u ... tinh b t 18 2.6 Cơ s lý thuy t c a phương pháp s y khí ñ ng 24 ð I TƯƠNG, ð A ðI M, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 38 3.1 ð i tư ng nghiên c u 38 3.2 ð a ñi m nghiên c u 40 3.3 N i dung nghiên...
 • 105
 • 520
 • 4

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải
... móc…  Nước thải sinh hoạt ngày: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt cán công nhân viện nhà máy Đây lượng nước thải SVTH: Đoàn Vũ Luân 10 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh thông số động học ... thông số động học CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC TRONG CÔNG NGHỆ ... khác xử nước thải chúng chiếm từ 0.1% đến 1% tổng số vi khuẩn hỗn dòch SVTH: Đoàn Vũ Luân 46 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh thông số động học CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công...
 • 110
 • 375
 • 1

chương 2 tính toán thiết kế các công trình xử lý nươc thải

chương 2 tính toán thiết kế các công trình xử lý nươc thải
... 150C 20 0C 3,50 24 0,5 24 5,5 25 0,5 25 5,5 3,00 22 5,5 22 7,5 23 2,5 2, 50 20 4 ,2 209 ,2 2,00 1 82, 5 1,75 Vận tốc lắng (mm/s) 50 C 100C 150C 20 0C 0 ,27 5 21 ,55 23 ,78 26 ,0 28 , 82 237,5 0 ,25 18,45 20 ,5 22 ,5 24 ,6 ... pháp tính toán T (h) 00- 02 02- 06 06-10 10-14 14-18 18 -22 22 -24 Vào (m3) 180 600 1 320 600 1600 320 180 Ra (m3) 400 800 800 800 800 800 400 (m3) -22 0 -20 0 + 520 -20 0 +800 -480 -22 0 (m3) -22 0 - 420 ... 2, 217 2, 587 2, 957 0,375 36 ,2 39,0 41,8 44,6 0,069 1,6 82 2,007 2, 3 32 2,657 0,35 32, 4 35,05 37,7 40,35 0,0615 1,51 1,805 2, 10 2, 395 0, 325 28 ,7 31 ,2 33,7 36 ,2 0,060 1,455 1,73 2, 005 2, 28 0,30 25 ,1...
 • 26
 • 478
 • 0

chương 2 tính toán thiết kế các công trình xử lý nươc thải phần 2

chương 2 tính toán thiết kế các công trình xử lý nươc thải phần 2
... 1,5 -2 m; áp suất không khí = 0,1 - 0 ,2 MPa 2. 7 LỌC (FILTRATION) 2. 7.1 Các dạng thiết bò lọc Thiết bò lọc áp lực Dùng áp lực để tách nước Thiết bò lọc áp lực; Dùng chân không để tách nước Thiết ... hình 300-600 0,8-1,0 1,3-1,8 450 1 ,2 1,6 150-300 0,4-0,8 1 ,2- 1,6 80-400 300 0,55 1,5 20 0 20 0-400 1,3-4,0 1,5-1,8 20 0 1,6 1,6 100-400 1,0-1,6 1,5-1,8 20 0 1 ,2 1,6 20 0-500 400 TS: Nguyễn Trung Việt ... Hệ số đồng vr 0 ,24 2 d 60% Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com 1,0 -2, 0 1,4-1,8 20 0-400 0,4-0,8 1,3-1,8 1, 82 1,4 1,6 25 0 0,5 1,6 , 94 n c n ,88 Vận tốc lọc tính theo công thức thực...
 • 15
 • 544
 • 0

chương 2 tính toán thiết kế các công trình xử lý nươc thải phần 3

chương 2 tính toán thiết kế các công trình xử lý nươc thải phần 3
... Diệu 2- 53 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com GREE GREEN EYE ENVIRONMENT 3. 3 TRAO ĐỔI ION 3. 3.1 NGUYÊN LÝ TRAO ĐỔI ION SO 32 SO 32 SO 32 SO 32 SO 32 SO 32 ... phương cực tiểu a= b= n xy - x y n x2 – ( x )2 x2 y - x xy n x2 – ( x )2 3 .2 CÔNG NGHỆ THẨM THẤU NGƯC 3 .2. 1 Hiện Tượng Thẩm Thấu Trong hệ kín chứa màng bán thấm ngăn cách hai vùng khác nhau, vùng chứa ... đầu 100 mg/L Bảng VD1 Kết thí nghiệm Beaker 01 02 03 04 05 06 07 Khối lượng carbon (mg) 965 740 548 39 8 26 5 168 Nồng độ COD NT sau hấp phụ (mg/L) 3. 5 5 .2 8.0 12. 0 20 .5 33 .0 100.0 p dụng phương...
 • 15
 • 294
 • 0

Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot

Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot
... 15 Xây dựng chương trình xác định thông số tầng chứa dầu khí phương pháp biểu đồ cắt crossplot CHƯƠNG CÁC THÔNG SỐ CỦA TẦNG CHỨA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC ... Tuân Xây dựng chương trình xác định thông số tầng chứa dầu khí phương pháp biểu đồ cắt crossplot 2.2.2 Xác định tầng chứa phương pháp điện trở suất 26 2.2.3 Xác định tầng chứa phương pháp ... tài Xây dựng chương trình xác định thông số tầng chứa dầu khí phương pháp biểu đồ cắt crossplot với nội dung tìm hiểu nghiên cứu phương pháp biểu đồ cắt crossplot để xây dựng nên phần mềm xác...
 • 100
 • 267
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 113 bể sông Hồng và xác định các thông số vỉa từ tài liệu địa vật lý giếng khoan phục vụ tính trữ lượng khí cấu tạo X, mỏ Báo vàng

Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 113 bể sông Hồng và xác định các thông số vỉa từ tài liệu địa vật lý giếng khoan phục vụ tính trữ lượng khí cấu tạo X, mỏ Báo vàng
... trúc địa chất 113 bể Sông Hồng xác định thông số vỉa từ tài liệu Địa vật giếng khoan phục vụ tính trữ khí cấu tạo X mỏ Báo Vàng Đề tài gồm phần chính: Phần I: Giới thiệu chung Phần II: Nghiên ... Nghiên cứu cấu trúc địa chất bể trầm tích Sông Hồng Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ Địa Chất Phần III: Biện luận tham số vỉa tính trưc lượng khí cấu tạo X mỏ Báo Vàng dự vào tài liệu Địa vật ... NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT BỂ TRẦM TÍCH SÔNG HỒNG CHƯƠNG 3: ĐỊA TẦNG TRẦM TÍCH BỂ SÔNG HỒNG Trên sở minh giải tài liệu địa chấn, tài liệu địa vật giếng khoan, với tham khảo tài liệu phân chia địa tầng...
 • 91
 • 429
 • 0

TÍNH TOÁN xác ĐỊNH các CHẾ độ tải TRỌNG TRÊN cơ cấu CÔNG tác của máy đào BÁNH lốp

TÍNH TOÁN xác ĐỊNH các CHẾ độ tải TRỌNG TRÊN cơ cấu CÔNG tác của máy đào BÁNH lốp
... đợc xác định sở lý thuyết (tốc độ tải trọng, điều kiện làm việc theo tính toán, chế độ làm việc liên tục) có nghĩa tính theo giả định gầu đầy đất 100%và thời gian làm việctheo chu kỳ tính toán ... 1.9 Tính suất máy xúc gầu nghịch Năng suất máy xúc gầu thể tích khối đất đá đào đợc khoang đào đổ lên phơng tiện vận chuyển hay đổ thành đống đơn vị thời gian Dựa vào công thức đặc điểm tính toán ... thực tế lớn máy làm việc liên tục điều kiện định tính chất đất, vị trí khoang đào , điều kiện vận chuyển đổ đất đồng thời có kể đến hệ số làm đầy gầu Năng suất kỹ thuật đợc xác định theo công thức:...
 • 64
 • 340
 • 0

xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải
... XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC BÙN HOẠT TÍNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN TRƯỜNG VINH 44 IV.1 Giới thiệu vi sinh vật trình xử nước thải ... cứu mô hình bùn hoạt tính xác định thông số động học phục vụ XLNT SVTH: Đoàn Vũ Luân 11 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác định thông số động học CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH ... định thông số động học CNSH bùn hoạt tính XLNT công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH, nhằm phục vụ tính toán thiết kế công trình xử sinh học nước thải cho công ty • Bên cạnh xác định hiệu xử lý...
 • 122
 • 402
 • 0

tính toán xác định các chế độ tải trọng trên cơ cấu công tác của máy đào bánh lốp

tính toán xác định các chế độ tải trọng trên cơ cấu công tác của máy đào bánh lốp
... Cần phải thực tốt số yếu tố sau đây: Điều chỉnh bảo dng kĩ thuật chu đáo iều khiển máy Tổ chức thực xác (trừ máy phải nghỉ làm việc thiếu nhiên liệu, vật liệu bôi trơn, điện năng) KT LUN V KIN...
 • 20
 • 255
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tính toán xác định các thông số ban đầutính toán xác định các thông số ban đầu và phân tích phương án thiết kế hộp sốtính toán xác định các thông số yêu cầu ban đầutính toán xác định các thông số chế tạotính toán xác định các thông số cơ bản của bộ đồng tốc hộp sốcác thông số của hồ chứa có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tính toán xác định các thông số của trạm thủy điện nó quyết định qui mô kích thước của công trình vốn đầu tư vào nhà máyxác định các thông số ban đầuđịnh các thông số ban đầu cho chương trìnhxác định các thông số tính toánxác định các thông số tính toán của nền đất 2  xác định các thông số z r zl z­c  bằng máy tínhxác định các thông số về thời gian và đại lượng tính toánchương 2 tính toán thiết kế các công trình xử lý nươc thải doc2 5 bảng tính toán chi tiết các thông số của bể lọc nhanhxác định các thông số tính trữ lượngGáo án môn THỦ CÔNG tiểu họcgiáo án lớp 4 Tuần 21 ( toán + tiếng việt )Tiểu luận chế độ tài chính của DN bảo hiểmSystems analysis and design 6th edition dennis test bankSystems architecture 7th edition burd test bankGiáo trình hóa học và công nghệ chế biến thanStrategic management of technological innovation 5th edition schilling test bankpython digital forensics cookbookStrategic management text and cases 8th edition dess test bankSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStaffing organizations 7th edition heneman test bankStarting out with c++ from control structures through objects 7th edition tony gaddis test bankStarting out with python 2nd edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankSeeing sociology an introduction 1st edition joan ferrante test bankSeeing through statistics 4th edition utts test bankQuản lý dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở huyện ninh giang, tỉnh hải dươngPhát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo trình kinh tế và quản lý xây dựngKết cấu bê tông cốt thép tập 2