Nghiên cứu thực hiện tự chủ tại các trường đại học trực thuộc bộ công thương

Quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học trực thuộc bộ công thương trong bối cảnh hiện nay (TT)

Quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học trực thuộc bộ công thương trong bối cảnh hiện nay (TT)
... luận quản ĐNGV trường đại học bối cảnh Chương Đánh giá thực trạng quản ĐNGV trường đại học trực thuộc Bộ Công thương Chương Giải pháp quản ĐNGV trường đại học trực thuộc Bộ Công thương ... học giúp cho trường đại học thuộc Bộ Công thương có khả thích ứng bối cảnh 1.2 Đội ngũ giảng viên trƣờng đại học - Khái niệm giảng viên đội ngũ giảng viên +Giảng viên: GV nhà giáo giảng dạy trường ... cứu Quản ĐNGV trường đại học trực thuộc Bộ Công thương bối cảnh nay Sản phẩm nghiên cứu Bộ tiêu chuẩn đánh giá quản ĐNGV trường đại học trực thuộc Bộ Công thương và giải pháp quản ĐNGV...
 • 24
 • 221
 • 0

Hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Tờn trng ĐTSau đại Đào tạo học Đào tạo Đào tạo ĐT Dự bị Đại học Cao TCCN Nghề ĐH, Tiến Thạc sĩ CĐ đẳng sĩ Tng cng Số TT 2.571 40.104 ... 2.297 Số TT 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Tờn trng ĐTSau đại Đào tạo học Đào tạo Đào tạo ĐT Dự bị Cao TCCN Nghề ĐH, Tiến Thạc sĩ Đại học CĐ đẳng sĩ Tr H M TP HCM Tr CSP Trung ng Tr CSP TW Nha ... trng kinh t v tin b xó hi, cụng bng v phỏt trin n nh Phát triển giáo dục đại học Đào tạo nhân lực bi dng nhõn tỡ, nõng cao dõn trớ cho xó hi Hỡnh 1.2: Mi quan h nhõn qu gia u t v phỏt trin GDH...
 • 94
 • 400
 • 4

nghiên cứu thực hiện tự chủ theo nghị định số 432006nđ cp của chính phủ tại trường cao đẳng ngô gia tự tỉnh bắc giang

nghiên cứu thực hiện tự chủ theo nghị định số 432006nđ cp của chính phủ tại trường cao đẳng ngô gia tự tỉnh bắc giang
... NĐ -CP đào tạo trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 84 4.2.2 Kết tự chủ tổ chức máy, biên chế trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 85 4.2.3 Kết thực tự chủ tài trường Cao đẳng Ngô ... 57 4.1.4 Thực chế tự chủ tài 64 4.2 Đánh giá kết thực tự chủ theo Nghị định 43/2006/ NĐ -CP Chính phủ trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 84 4.2.1 Kết thực tự chủ theo Nghị định 43/2006/ ... hiệu chưa cao Xuất phát từ lý luận thực tiễn nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thực tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ -CP Chính phủ trường Cao đẳng Ngô Gia Tự tỉnh Bắc Giang với...
 • 133
 • 126
 • 0

một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính nhằm nâng cao quyền tự chủ của các trường đại học, cao đẳng thuộc bộ nông nghiệp và ptnt

một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính nhằm nâng cao quyền tự chủ của các trường đại học, cao đẳng thuộc bộ nông nghiệp và ptnt
... thuộc Bộ NN &PTNT - Tình hình thực chế quản tài trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT - Ưu điểm bất hợp chế quản tài trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT 4.3 ... đề tài chế quản tài với đối trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT - Giới hạn nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu chế tự chủ tài trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT ... TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT Các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT 1.1 Giới thiệu chung Bộ Nông nghiệp & PTNT thành...
 • 90
 • 407
 • 4

Chất lượng giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập qua ý kiến của các giảng viên (nghiên cứu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí152626

Chất lượng giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập qua ý kiến của các giảng viên (nghiên cứu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí152626
... học công lập Việt Nam Nghiên cứu: Chất lượng giảng dạy trường đại học, cao đẳng công lập qua ý kiến giảng viên nhằm đánh giá thực trạng hoạt động giảng dạy trường đại học, cao đẳng công lập ... chất lượng giảng dạy trường đại học, cao đẳng công lập qua ý kiến giảng viên Từ đưa số khuyến nghị giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trường đại học, cao đẳng công lập 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu ... trường đại học, cao đẳng công lập sao? Nội dung, chương trình giảng dạy trường đại học, cao đẳng công lập giảng viên đánh nào? Chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học, cao đẳng công lập có...
 • 127
 • 335
 • 0

thực trạng quản lý tại các trường đại học

thực trạng quản lý tại các trường đại học
... nh Quản nhân Quản trị hệ thống Quản hồ sơ Quản l ơng Báo cáo Quản phòng ban lịch Quá trình l ơng Báo cáo l ơng Quản chức vụ Quá trình công tác Tính l ơng Báo cáo chất l ợng Quản ... tin trỡnh Qun h s: 2.1 Quản lý lịch Ng ời quản trị Cán 2.2 Quản trình học tập Hồ sơ 2.3 Quản trình công tác Hỡnh 3.4 S lung d liu mc ca tin trỡnh Chỳ thớch s : H s lch ca cỏn ... mc a S lung d liu mc ca tin trỡnh Qun tr h thng: 1.2 Quản ng ời dùng Ng ời quản trị 1.1 Quản phòng ban 1.3 Quản chức vụ 1.4 Quản ngạch bậc Hỡnh 3.3 S lung d liu mc ca tin trỡnh Chỳ...
 • 60
 • 278
 • 0

Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường dại học công lập việt nam

Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường dại học công lập việt nam
... b Vai trò c a nhà nư c vi c m r ng quy n t ch c a trư ng ñ i h c công l p Vi t Nam Như ñã xét trên, vai trò c a nhà nư c vi c m r ng quy n t ch c a trư ng ñ i h c công l p nư c ta quy n c a nhà ... không ñơn thu n m c tiêu l i nhu n 43 1.2.2 Vai trò c a nhà nư c vi c m r ng quy n t ch cho trư ng ñ i h c 1.2.2.1 Vai trò c a nhà nư c a Vai trò: Trong m t h th ng bao g m th c th có m i quan ... công khai, minh b ch, m t ho t ñ ng c a nhà trư ng 1.2 VAI TRÒ NHÀ NƯ C ð I V I M R NG QUY N T CH C A CÁC TRƯ NG ð I H C 1.2.1 Qu n lý nhà nư c ñ i v i trư ng ñ i h c 1.2.1.1 Khái ni m Theo cách...
 • 168
 • 351
 • 1

Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
... lc du lch ti cỏc trng Du lch trc thuc B Vn hoỏ, Th thao v Du lch Chng Lí LUN CHUNG V O TO NHN LC DU LCH 1.1 Nhõn lc du lch v cỏc c im ca nhõn lc du lch 1.1.1 Cỏc khỏi nim 1.1.1.1 Du lch Du ... TO CA CC TRNG DU LCH TRC THUC B VN HO, TH THAO V DU LCH 82 3.1 Xu hng phỏt trin du lch v yờu cu v nhõn lc du lch thi gian ti 82 3.1.1 Xu hng phỏt trin du lch ... Thc trng cụng tỏc o to nhõn lc du lch ti cỏc trng du lch trc thuc B Vn hoỏ, Th thao v Du lch lm Lun Mc ớch: Gúp phn nõng cao cht lng o to nhõn lc du lch ti cỏc trng du lch trc thuc B VHTTDL Nhim...
 • 127
 • 214
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên
... trạng công tác quản dự án đầu xây dựng số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương Tỉnh Thái Nguyên 44 3.3 Kết khảo sát công tác quản dự án đầu xây dựng số trường Cao đẳng trực thuộc ... quản dự án đầu xây dựng số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương tỉ Để đạt mục tiêu công tác quản dự án đầu xây dựng số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương Tỉnh Thái Nguyên ... - Công tác quản dự án đầu xây dựng số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương Tỉnh Thái Nguyên có nội dung gì? - Thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng số trường Cao đẳng trực...
 • 140
 • 431
 • 7

Thực trạng nhận thức, hành vi về tình dục và các biện pháp tránh thai của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu tại các trường Đại học 161014

Thực trạng nhận thức, hành vi về tình dục và các biện pháp tránh thai của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu tại các trường Đại học 161014
... 23 2.2.2 Kin thc, hnh vi ca sinh vi n v quan h tỡnh dc 31 2.2.3 Kin thc, hnh vi ca sinh vi n v phũng trỏnh thai v no hỳt thai 39 2.2.4 Kin thc, hnh vi ca sinh vi n v cỏc bnh lõy truyn ... SKSS ca sinh vi n 27 Biu 2.4: ý kin ca sinh vi n v vic cú nờn QHTD trc hụn nhõn khụng? 32 Biu 2.5: Quan nim ca sinh vi n v li ớch ca vic QHTD an ton 33 Biu 2.6: Thc trng QHTD ca sinh vi n ... phỏt trin t nc * Tng s sinh vi n: 12.888, ú: - Sinh vi n i hc h chớnh quy: 5.472 - Sinh vi n i hc h khụng chớnh quy: 4.571 - Hc vi n cao hc: 2.122 - Nghiờn cu sinh: 161 - Sinh vi n nc ngoi: 562 *...
 • 118
 • 545
 • 0

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường đại học công lập việt nam trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủ

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường đại học công lập việt nam trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủ
... lập tương đối phận, tạo khả kiểm tra, kiểm soát lẫn bước thực công việc - Hàng năm, trường ĐHCL cần thường xuyên tổ chức thực công tác kiểm toán nội nhằm hoàn thiện công tác tài kế toán Các trường ... độc lập thành viên phận này; ban hành, cụ thể hoá quy chế hoạt động kiểm soát viên, ban kiểm soát Thứ hai, hoàn thiện hệ thống thông tin truyền thông, mà cốt lõi hệ thống kế toán - Hoàn thiện ... công lập (SNCL), có trường ĐHCL Theo đó, cáctrường ĐHCL trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm qua bốn vấn đề bản: tự chủ thực nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự chủ tổ chức nhân sự; tự...
 • 5
 • 441
 • 4

Luận văn thực hiện tự chủ tài chính của trường cao đẳng tài chính quản trị kinh doanh

Luận văn thực hiện tự chủ tài chính của trường cao đẳng tài chính  quản trị kinh doanh
... toỏn doanh nghi p; K toỏn cụng - Ngnh Qu n tr kinh doanh, cú cỏc chuyờn ngnh ủo t o: Qu n tr kinh doanh Cụng nghi p v Xõy d ng; Qu n tr kinh doanh Du l ch v Khỏch s n; Th m ủ nh giỏ v Kinh doanh ... th nh cảm ơn cán viên chức phòng, ban Trờng Cao đẳng T i Quản trị kinh doanh, ngời đ cung cấp số liệu, tạo điều kiện thuận lợi giúp ho n th nh luận văn n y Tôi xin chân th nh cảm ơn nh khoa học, ... đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đợc rõ nguồn gốc H nội,...
 • 110
 • 561
 • 6

Nghiên cứu thực trạng dạy-học môn Đạo đức y học trong đào tạo bác sĩ tại các trường Đại học Y và đánh giá kết quả can thiệp thử nghiệm

Nghiên cứu thực trạng dạy-học môn Đạo đức y học trong đào tạo bác sĩ tại các trường Đại học Y và đánh giá kết quả can thiệp thử nghiệm
... 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Lê Thu Hòa NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG D Y- HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC Y HỌC TRONG ĐÀO TẠO BÁC SĨ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP THỬ NGHIỆM Chuyên ngành ... n y, đòi hỏi phải có nghiên cứu riêng đạo đức y học Từ y u cầu cấp thiết n y, thực đề tài Nghiên cứu thực trạng d y- học môn Đạo đức y học đào tạo bác trường Đại học Y đánh giá kết can thiệp ... cấp bách đào tạo đạo đức y học trường Đại học Y, năm 2002, trường Đại học Y Hà Nội cử giảng viên sang nghiên cứu tài liệu học tập chuyên gia giảng đạo đức y học trường Đại học Y ại học Sydney,...
 • 205
 • 879
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các trường đại học trực thuộc bộ giáo dụchoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường cao đẳng trực thuộc bộ công thương ở tỉnh thái nguyênthực trạng thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chính trong các đơn vị sn có thu tại đại học quốc gia hngiải pháp tăng cƣờng thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu tại đhqg hà nộicác giải pháp chủ yếu tăng cường thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chính đối với đhqg hà nội và các đơn vị sn có thucác giải pháp bổ trợ trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chính tại các đơn vị sn có thu thuộc đhqg hà nộiđiều kiện đơn vị sn có thu thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chínhnhững nhân tố ảnh hƣởng đến thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chính tại đơn vị sn có thuđánh giá thực trạng thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chính tại đại học quốc gia hà nộigiải pháp tăng cƣờng thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chính tại đại học quốc gia hà nộitự chủ tài chính tại các trường đại họcthực trạng quản lý tài chính tại các trường đại học công lập việt nam thời gian quathực trạng quản lý tài chính tại các trường đại học công lập việt namđánh giá thực trạng quản lý tài chính tại các trường đại học công lập việt namcông tác xây dựng kế hoạch và khả năng tổ chức thực hiện kế hoạch ở các trường trung học cơ sởBài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinMẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM CỦA GVGiáo án tuần 4 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHãy nêu điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 so với Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội phạm tham nhũngBài 37. Dân cư Bắc MĩBài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 35. Khái quát châu MĩBài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaPhát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương ĐôngQuản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Bài 8. Ăn, uống hàng ngàyBài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đìnhBài 45. Lá câyTăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty TNHH Phú Sơn.