23 giới từ (p5) thi online giới từ 2

Thi online điện phân 2

Thi online điện phân 2
... D 10,05 Điện phân dung dịch HCl loãng, dư (điện cực trơ) Điện phân dung dịch H2SO4 loãng (điện cực C Điện phân NaOH loãng (điện cực trơ) D trơ) Câu 13 [1384 12] Sau thời gian t điện phân 20 0 ml ... CuCl2 b mol/l NaCl c mol/l So sánh biến thi n pH theo thời gian điện phân, Giả sử Cu 2+ không bị thủy phân A CuCl2< NaCl< HCl< H2O B HCl...
 • 5
 • 96
 • 0

Thi online este lipit 2

Thi online este lipit 2
... Giá trị x A 0,5 12 B 0,9 52 C 1,9 52 0,5 12 D 0,9 52 0,5 12 Câu 13 [1473 92] Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm este đơn chức A B 20 0 ml dung dịch NaOH 0,3M (biết dùng dư 20 % so với lượng cần thi t) thu dung ... 26 ,88 lít CO2 ( đktc ) 19,8 gam H2O Mặt khác, để vừa trung hòa, vừa thủy phân hết m gam lượng X cần vừa đủ 500 ml dung dịch KOH 1M Giá trị m A 29 ,6 gam B 34 ,2 gam C 22 ,8 gam D 32, 6 gam Câu 12 ... rắn vừa thu tạo 5 ,28 gam CO2 Công thức cấu tạo este là: A CH3COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C HCOOC2H5 HCOOC3H7 D C5H10COOCH3 C5H10COOCH3 Câu 14 [147393]Hỗn hợp X gồm este đơn chức Đun...
 • 3
 • 38
 • 0

Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ 2

Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ 2
... gắt Chiến tranh lạnh”… Chiến tranh mà lạnh ? 1939 2/ 1945 10/1945 Hông phải đâu bạn ! Chiến tranh lạnh” sách thù địch mặt Mĩ nước đế quốc quan hệ với Liên Xô nước XHCN 1947 9/1977 Chiến tranh ... thuận sau ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, lịch sử gọi Trật tự hai cực Yalta Mỹ Liên Xô đứng đầu cực Là xếp, phân bổ cân quyền lực cường quốc nhằm trì ổn định quan hệ quốc tế Trật ... Liên Xô trật tự giới cũ bị phá vỡ 2/ 1945 10/1945 1947 9/1977 1991 Sau Chiến tranh Lạnh”  Tại “Hai cực Yalta” lại sụp đổ ? • • 1939 Liên Xô Mĩ rút dần “sự có mặt” khu vực quan trọng giới Sự...
 • 22
 • 1,095
 • 3

CUM TU VA GIOI TU (2)

CUM TU VA GIOI TU (2)
... hại cho có hại cho có lợi, có ích hy vọng thất vọng, tuyệt vọng quan trọng ai, điều tự do, độc lập độc lập quan trọng thích/quan tâm điều ghen tu n, ganh tò to be jealous of to be joyful of to be ... ra, gạt bỏ hoàn thành vội vã bỏ mặt, từ bỏ dòch (tiếng nước này) sang (tiếng nước kia) 10 to turn on to turn round to wait for to win money to win the case to write out to write to s.o NGUYỄN TRỌNG ... tự trao đồi cho thật giỏi ngoại ngữ kén cá chọn canh học lóm rót, đổ đổ dồn đổ vào rót đổ dồn, tu n cầu nguyện cho người ta thích… hơn…… cấm xuất (sách, báo) bảo vệ, che chở to provide with to...
 • 11
 • 417
 • 23

Tiết 13. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2

Tiết 13. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2
... vấn đề thiết sau chiến tranh hình thành trật tự giới VËy vÊn ®Ị cÊp thiÕt mµ Héi nghÞ I-an-ta ®Ị cËp ®Õn lµ g×? ĐÔNG ÂU MÔNG CỔ ĐÔNG ÂU Bµi 11- TiÕt 13 TrËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn tranh thÕ ... nghóa phát xít Đức chủ nghóa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh - Thành lập Liên Hiệp Quốc để trì hòa bình, an ninh trật tự giới sau chiến tranh - Thỏa thuận việc đóng quân, giáp quân đội phát ... nghóa phát xít Đức chủ nghóa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh B- Thành lập Liên Hiệp Quốc để trì hòa bình, an ninh trật tự giới sau chiến tranh C- Thỏa thuận việc đóng quân, giáp quân đội phát...
 • 29
 • 410
 • 4

kinh tế thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ 2

kinh tế thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ 2
... Tình hình kinh tế giới Thời kì sau chiến tranh giới thứ II đến đấu năm 1990 thời kỳ đình trệ (từ đầu năm 1970 đến cuối năm 1980) 70 19 90 nhân tố phát ... chiều rộng cạn dần, nhân tố phát triển theo chiều sâu lại chưa phát huy tác dụng mạnh mẽ 19 kinh tế giới bị nhiều chao đảo chịu tác động nhiều xung lực Một mặt, hiệu điều tiết vĩ mô nhà nước phát ... khác, sức mạnh điều tiết thị trường toàn cầu, thị trường vốn, tổ chức quốc tế chưa thực đầy đủ Các pha chu kỳ kinh tế: ...
 • 4
 • 687
 • 7

Tài liệu Trầm cảm và tự tử ở Nam giới (phần 2) ppt

Tài liệu Trầm cảm và tự tử ở Nam giới (phần 2) ppt
... tự tử lại cao nam giới Có số lí giải sau : - Dù tỉ lệ nữ bị trầm cảm nhiều hơn, tỉ lệ bệnh trầm cảm nặng lại hai giới Hơn nam giới thường có khuynh hướng tự kết thúc đời họ bị trầm cảm tự tử ... nam không tìm giúp đỡ trước tự tử Tỉ lệ tự tử gia tăng đáng kể nam giới vào độ tuổi 65 - 75, nữ giới tỉ lệ có xu hướng giảm vào độ tuổi Gia tăng tỉ lệ tự tử nam tượng toàn giới, không ... tự tử, nạn nhân có bệnh tâm thần kèm theo Hai phần ba bệnh nhân bị trầm cảm 20% nghiện rượu Ngược lại, số bệnh nhân trầm cảm nặng, 10 - 15 % tự tử Ðiều nghịch lý trầm cảm gặp nhiều nữ giới, tự...
 • 7
 • 223
 • 0

Giới hạn chơi game ở tuổi mẫu giáo? (Từ 2-5 tuổi) pdf

Giới hạn chơi game ở tuổi mẫu giáo? (Từ 2-5 tuổi) pdf
... cho trẻ em tuổi không nên chơi game, tốt nên cho em chơi với loại đồ chơi có tính trừu tượng cao lắp ráp khối Nhưng bạn lỡ “ghiền” chơi game (có thể anh chị em nhà chỉ), lúc phải giới hạn lại Trước ... sau chơi game  Yêu cầu Trước cho chơi game, bạn phải bắt trẻ thu dọn đồ chơi cất phải làm xong công việc làm dở dang cho chơi Đừng nên đặt máy tính hay hệ thống video -game phòng con, trẻ chơi ... gian chơi game trẻ Mặt khác, trẻ chết mê chết mệt suốt nhiều tiếng đồng hồ không chịu đứng lên, có nghĩa chơi nhiều Sau số giải pháp để hạn chế việc chơi game trẻ:  Ấn định rõ thời gian trước chơi...
 • 4
 • 228
 • 0

sử 9.bài 11.tiết 14.Trật thê giới mơi sau chiến tranh the giơi thứ 2

sử 9.bài 11.tiết 14.Trật tư thê giới mơi sau chiến tranh the giơi thứ 2
... L Xễ) Bi cnh : Chin tranh th gii th hai bc vo giai on cui , nguyờn th ca Liờn xụ, M, Anh ó hp ti I-an-ta (Liờn xụ) t 11 -2- 1945 Tiết 14: Trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai I S HèNH THNH ... -Ngày 25 đến ngày 26 .6.1945 tổ chức Liên Hợp Quốc thành lập Xanphran-xi -cô (Mĩ) TR S LIấN HIP QUC NEW YORK Tng Th ký LHQ : ụng Ban - Ki - Moon Tiết 14: Trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai ... Việt Nam Liên hợp quốc III CHIN TRANH LNH Bối cảnh - Sau chiến tranh giới thứ hai không lâu Mĩ mâu thuẫn với Liên Xô Biểu đối đầu gay gắt đế quốctranh lạnh + Mĩ nước Chiến : -Chy ua v trang , thnh...
 • 26
 • 950
 • 0

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ TỪ SAU ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI THỨ 2 TỚI NĂM 1972 docx

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ TỪ SAU ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI THỨ 2 TỚI NĂM 1972 docx
... quan hệ tiền tệ- tài quốc tế cho thời kỳ sau chiến tranh giới thứ hai Được gọi hệ thống Bretton Woods Cũng , Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế( IBRD _sau Ngân Hàng Thế ... điạ vị kinh tế ,Hoa Kỳ triệu tập hội nghị tiền tệ -tài quốc tế lần thành phố Bretton Woods với tham gia 44 nước thành viên.Cuộc họp kéo dài 22 ngày Hôi nghị ký kết Hiệp định quốc tế bao gốm việc ... dự trữ toán quốc tế, đóng vai trò quan trọng quan hệ tiền tệ, toán tín dụng quốc tế => chế độ tiền tệ Bretton Woods gọi chế độ vị $ Thực chất: -Các nước cố định tỷ giá hối đoái đồng tiền nước minh...
 • 8
 • 211
 • 0

10 bể bơi Tự Nhiên mê ly nhất thế giới (P.2) ppsx

10 bể bơi Tự Nhiên mê ly nhất thế giới (P.2) ppsx
... tốt bơi Sâu lòng động nhũ đá măng đá đẹp tuyệt vời lung linh nước biển, với kỳ quan nho nhỏ khác mà thiên nhiên tạo nên 10 Nhà Vòm đại dương Seagaia : Mặc dù tổng hợp bể bơi thiên nhiên tuyệt giới, ... thứ 10 xin phép dành cho công viên nước nhân tạo lại trông thiên nhiên Nhà Vòm đại dương Seagaia công viên nước nhà lớn giới Với 300m chiều dài 100 m chiều rộng, đưa vào sách kỷ lục Guinness giới ... dẫn du khách độ mặn nước nơi đây, Biển Chết nơi có nước mặn giới mà Các sinh vật không sống nước mặn, nên có tên Biển Chết Thế người bơi hồ lại khó chết đuối, nồng độ muối cao nước Biển Chết...
 • 14
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo đầu tư thế giới năm 2012trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2khủng hoảng kinh tế thế giới từ 2008 đến naysự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2bao cao so ket 5 nam gioi viec truong dam viêc nha tu 2009 den naynhat ban tu sau chien tranh the gioi thu 2biểu đồ 2 4 cơ cấu lao động theo giới tính từ 2009 2012 37biểu đồ 2 4 cơ cấu lao động theo giới tính từ 2009 2012giới thiệu sự phát triển của mạng thông tin di động từ 2g lên 4gcác gói cứu trợ của các nước trên thế giới từ 2008 2009phối ghép vi điều khiển với thế giới thực 2 phối ghép 8051 với động cơ bước bàn phím và bộ bién đổi số tương tự dacxu hướng thay đổi chính sách đầu tư thế giới năm 2013sự phân chia khu vực ảnh hưởng trên thế giới theo trật tự 2 cực iantatổng quan về kinh tế thế giới và kinh tế việt nam từ 2008 naybiểu đồ 3 4 diễn biến giá thép các bon trung bình thế giới của meps từ 2008 đến  2017Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học