xac suat va ung dung

Độ đo xác suất ứng dụng

Độ đo xác suất và ứng dụng
... xác suất Đó lí để chọn đề tài "Độ đo xác suất ứng dụng" MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tiếp cận tìm hiểu cách kĩ lưỡng kiến thức Lý thuyết độ đo Lý thuyết xác suất, sau trình bày Lý thuyết xác suất tảng độ ... thuyết độ đo tích phân Lebesgue làm sở toán học cho xác suất đại Trong công trình Kolmogorov, tập đo được hiểu biến cố xác suất độ đo lớp tập Điều chứng minh độ đo khái niệm quan trọng lý thuyết xác ... gian xác suất Định nghĩa 3.1.2 Không gian đo (F ; EF ) gọi không gian đo không gian đo (Ω; C) Ta xây dựng độ đo EF cảm sinh từ độ đo µ không gian xác suất (Ω; C; µ) Định nghĩa 3.1.4 (Không gian xác...
 • 26
 • 682
 • 1

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT XÁC SUẤT ÚNG DỤNG TRONG docx

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ ÚNG DỤNG TRONG docx
... tin mưa xuất xác suất dự báo bị thay đổi (tăng lên) Người ta gọi xác suất xác suất hậu nghiệm Ở đây, xác suất hậu nghiệm lớn xác suất tiên nghiệm 1.3 CÔNG THỨC BERNOULLI VÀ XÁC SUẤT CÁC SỰ KIỆN ... khác chúng lớn đáng kể Hình 1.6 dẫn đồ thị đường tần suất tích luỹ ứng với công thức (1.6 .1) Bảng 1.3 Tần suất tích luỹ tính theo công thức khác x* m m Công thức tính (1.6 .1) (1.6 .2) (1.6 .3) (1.6 .4) ... P(A2) - P(A1.A2) (1.2 .2) Công thức gọi qui tắc cộng xác suất Trong công thức (1.2 .2) kiện (A1.A2) gọi tích kiện A1 A2, xuất đồng thời A1 A2 xuất P(A1.A2) = Xác suất để A1 A2 đồng thời xuất (1.2 .3)...
 • 37
 • 274
 • 0

Một số quy luật phân phối xác suất ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giản

Một số quy luật phân phối xác suất và ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giản
... hiểu số quy luật phân phối xác suất thông dụng toán kiểm định giả thiết thống liên quan đến quy luật phân phối Từ nghiên cứu việc ứng dụng quy luật phân phối xác suất số toán kiểm định giả thiết ... là: Một số quy luật phân phối xác suất, với thống toán, cụ thể là: Bài toán kiểm định giả thiết thống đơn giản Hơn cần làm rõ sở xây dựng để giải toán kiểm định Xuất phát từ lí mạnh dạn vào ... Một số quy luật phân phối xác suất toán kiểm định giả thiết thống vấn đề có vị trí quan trọng xác suất nói riêng toán học đại nói chung, vấn đề mở rộng lý thuyết xác suất Một số quy luật phân...
 • 60
 • 935
 • 0

Sự hội tụ của các độ đo xác suất ứng dụng

Sự hội tụ của các độ đo xác suất và ứng dụng
... k≤n 16 1.2 Hội tụ yếu đường thẳng Trong lý thuyết độ đo, khái niệm khác hội tụ độ đo biết Tuy nhiên, lý thuyết xác suất, hội tụ yếu độ đo xác suất thường nhắc tới Hội tụ yếu độ đo xác suất tổng ... khái niệm hội tụ yếu tính chất Từ ứng dụng vào việc xét hội tụ theo phân phối xác suất độ đo Cùng với kết quan trọng liên quan tới họ độ đo xác suất Chương ba hội tụ yếu không gian C ứng dụng Chương ... thuyết độ đo, có nhiều khái niệm hội tụ độ đo xác suất hội tụ yếu khái niệm quan trọng Hội tụ yếu (hay gọi hội tụ hẹp yếu -hội tụ, tên thích hợp theo quan điểm giải tích hàm sử dụng) loại hội tụ...
 • 99
 • 156
 • 0

Một số nghịch lý trong xác suất ứng dụng

Một số nghịch lý trong xác suất và ứng dụng
... không? nghịch Các nghịch xác suất đề tài thú vị đặt sống Việc giải nghịch xác suất có ý nghĩa vô quan trọng sống khoa học Các nghịch xác suất nguồn gốc việc nảy sinh nhiều thuyết ... người học hứng thú học tập Để giải nghịch xác suất ta phải nắm vững kiến thức xác suất xác suất có điều kiện Với trên, định chọn đề tài khóa luận Một số nghịch xác suất ứng dụng Mục ... thiết xác suất, không gian xác suất, xác suất có điều kiện, phân bố xác suất đều, định Bayes 2, Khóa luận trình bày số nghịch xác suất: Bài toán Monty Hall, nghịch ngày sinh, nghịch lý...
 • 36
 • 498
 • 1

Tiểu luận các công thức tính xấp xỉ xác suất ứng dụng

Tiểu luận các công thức tính xấp xỉ xác suất và ứng dụng
... Tính xác suất để có linh kiện B bị hỏng Nhóm Page Tiểu luận Các công thức tính xấp xỉ xác suất ứng dụng b Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động c Giả sử máy có linh kiện hỏng Tính xác suất ... lớn Bài giải Nhóm Page 20 Tiểu luận Các công thức tính xấp xỉ xác suất ứng dụng a Gọi p xác xuất bốc sản phẩm loại I nói xác suất để hộp nhận Áp dụng công thức xác suất đầy đủ, ta có: C37 C83 ... 11 Tiểu luận Các công thức tính xấp xỉ xác suất ứng dụng TÓM TẮT CÁC LOẠI XẤP XỈ RỜI RẠC p M N X ~ B(n, p) X ~ H(N, M, n) a  n M N a  n.p Sai số lớn X ~ P(a) Nhóm Page 12 Tiểu luận Các công...
 • 27
 • 256
 • 1

Các mô hình xác suất ứng dụng phần i

Các mô hình xác suất và ứng dụng phần i
... Đ I H Ọ C Q U Ố C GIA HÀ N I N G U Y Ễ N DUY TIÊN CÁC MÔ HÌNH XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN I - XÍCH MARKOV VÀ ỨNG DỤNG NHÀ XUẤT BẢN Đ I HỌC Quốc GIA HÀ N I 2000 Chiu trách nhiệm xuất Giám đốc ... Ngày hình xác suất thực dược ứng dụng rộng r i khoa học tự nhiên khoa học xã h i Tuy nhiên, Việt Nam có t i liệu hình xác suất ứng (lụng chúng Đó lý viết giáo trì nh nàv Nhằm phục vụ độc giớ ... Tin học, trường Đ i học Khoa học T ự nhiên - Đ i học Quốc gia Hà NỴÚ (ĐHKHTN DHQGIIN) d ã nhiều năm giớng dạy trình ngẫu nhiên tích lũy nhiều kinh nghiệm để viết giáo trì nh dạng hình ứng dụng...
 • 176
 • 511
 • 13

Các mô hình xác suất ứng dụng phần II

Các mô hình xác suất và ứng dụng phần II
... THẮNG C Á C MO HÌNH XÁC SU AT VÀ ÚNG DỤNG PHẦN li: QUÁ TRÌNH DỪNG VÀ ỨNG DỤNG (In lần thứ hai) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI L Ờ I NÓI ĐÂU Xác suất Thống kê lĩnh vực toán ứng dụng, đòi hồi ... sờ t o n học sâu sắc Ngày hình xác suất đ ã thực ứng dụng rộng rãi khoa học t ự nhiên khoa học xã hội Tuy nhiên, V i ệ t Nam có r ấ t tài liệu hình xác suất v ứng dụng chúng Đó lý v i ế t ... ế n chủ biên bao gồm: Phần ì X í c h Markov v ứng dụng , GS.TSKH Nguyễn Duy T i ế n viết Phần l i Q u t r ì n h dừng v ứng d ụ n g , PGS.TSKH Đặng Hùng Thắng viết Phần III G i ả i t í c h n g...
 • 126
 • 243
 • 10

Học thuyết ngang giá lãi suất ứng dụng trong việc xác định tỷ giá tại thị trường ngoại hối Việt Nam

Học thuyết ngang giá lãi suất và ứng dụng trong việc xác định tỷ giá tại thị trường ngoại hối Việt Nam
... thị trường ngoại hối học thuyết ngang giá lãi suất Chương II: Thực trạng ứng dụng quy luật ngang giá lãi suất Thị trường ngoại hối Việt Nam Chương III: Giái pháp cho việc ứng dụng ngang giá lãi ... hiểu Học thuyết ngang giá lãi suất mức độ ảnh hưởng nhân tố lãi suất tới biến động lên xuống tỷ giá thị trường ngoại hối Việt Nam, nhằm mục đích áp dụng Học thuyết ngang giá lãi suất vào thực ... triển thị trường ngoại hối Việt Nam nhìn từ góc độ học thuyết Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận Học thuyết ngang giá lãi suất tỷ giá hối đoái thị trường ngoại hối Phạm...
 • 10
 • 1,740
 • 29

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP
... công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập “ sâu vào nghiên cứu hệ thống truyền động có dùng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Luận văn trình bày ... điện tử công suất Chương II: Nghiên cứu trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập có dùng điện tử ... VÕ NGỌC TOẢN Lớp : 95KĐĐ Ngành : Điện - Điện tử Tên đề tài: Nghiên cứu điện tử công suất ứng dụng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Các số liệu ban đầu: ...
 • 79
 • 1,767
 • 20

Tìm hiểu về Bromelain enzyme, chiết suất ứng dụng

Tìm hiểu về Bromelain enzyme, chiết suất và ứng dụng
... enzyme Bromelain ứng dụng công nghiệp, thực phẩm quan trọng y dược Với đặc điểm tầm quan trọng enzyme Bromelain Đề tài Tìm hiểu Bromelain enzyme, chiết suất ứng dụng thực nhằm ly trích giúp hiểu ... uống để điều trị HIV/AIDS Chương 2: Những ứng dụng enzyme Bromelain 2.2 Ứng dụng công nghiệp thực phẩm 2.2.1 Bromelain làm mềm thịt Enzyme Bromelain: có tác dụng thủy phân chất đạm, nghĩa phân cắt ... ứng dụng enzyme Bromelain 2.6 Ứng dụng làm thực phẩm chức Bromelain kết hợp với Curcumin (chiết suất từ củ nghệ vàng) điều chế thành thực phẩm chức an toàn Brocurma C-B có tác dụng tăng cường...
 • 25
 • 2,050
 • 6

Nghiên cứu về điện tử công suất ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập

Nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập
... công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập “ sâu vào nghiên cứu hệ thống truyền động có dùng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Luận văn trình bày ... điện tử công suất Chương II: Nghiên cứu trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập có dùng điện tử ... VÕ NGỌC TOẢN Lớp : 95KĐĐ Ngành : Điện - Điện tử Tên đề tài: Nghiên cứu điện tử công suất ứng dụng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Các số liệu ban đầu: ...
 • 79
 • 620
 • 0

Đề cương điện tử công suất ứng dụng

Đề cương  điện tử công suất và ứng dụng
... Technologie des composants électroniques Besson René-Radio- 1990 [4] i n t công su t Nguy n Bính-Hà n i 1994 [5] i n t công su t Xuân Tùng-Trương Tri Ng -Hà n i 1999 4t – 2b 4t – 2b 4t – 2b 4t ... chi u b ng thyristor 8.3 Sơ i u n ng không ng b rôto dây qu n nh m ch ch nh lưu ngh ch lưu n i vào rôto 8.4 Sơ i u n ng không ng b b ng b i u ch nh dòng i n xoay chi u pha 8.5 sơ i u n ng không...
 • 3
 • 648
 • 6

điện tử công suất ứng dụng

điện tử công suất và ứng dụng
... Technologie des composants électroniques Besson René-Radio- 1990 [4] i n t công su t Nguy n Bính-Hà n i 1994 [5] i n t công su t Xuân Tùng-Trương Tri Ng -Hà n i 1999 4t – 2b 4t – 2b 4t – 2b 4t ... chi u b ng thyristor 8.3 Sơ i u n ng không ng b rôto dây qu n nh m ch ch nh lưu ngh ch lưu n i vào rôto 8.4 Sơ i u n ng không ng b b ng b i u ch nh dòng i n xoay chi u pha 8.5 sơ i u n ng không...
 • 3
 • 327
 • 4

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Nghiên cứu về điện tử công suất ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập" pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập “ sâu vào nghiên cứu hệ thống truyền động có dùng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Luận văn trình bày gồm ... điện tử công suất Chương II: Nghiên cứu trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập có dùng điện tử ... - động lớn ảnh hưởng điện kháng KĐT, hệ số công suất thấp Chương III CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP CÓ DÙNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT I HỆ THỐNG CHỈNH LƯU ĐỘNG CƠ: Để...
 • 79
 • 601
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các mô hình xác suất và ứng dụng phần 1một số quy luật phân phối xác suất và ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giảntiểu luận các công thức tính xấp xỉ xác suất và ứng dụngđiện tử công suất và ứng dụngtích phân xác định và ứng dụngđề thi điện tử công suất và ứng dụngngiên cứu về điện tử và công suất và ứng dụng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lậpcác biện pháp tăng năng suất và ứng dụng của nó tại việt namgiáo trình xác suất thống kê và ứng dụngxác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tếbài tập xác suất thống kê và ứng dụngxác suất thống kê và ứng dụngmở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng đặng hùng thắngđiện tử công suất bài tập bài giải và ứng dụngđề tài nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vacxin nhược độc vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định typ vi rut lở mồm long móng lmlmChương trình của thiên chúaĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốgiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu