19 mệnh đề quan hệ (p5) thi online mệnh đề quan hệ 3

Bài 19: Mệnh đề quan hệ docx

Bài 19: Mệnh đề quan hệ docx
... I Mệnh đề quan hệ dùng đại từ quan hệ WHO - Là đại từ quan hệ thay cho danh từ đại từ ( đối tượng ) người làm chủ ngữ mệnh đề quan hệ * Nếu đối tượng thay tân ngữ ... Chú ý: Trong tất câu chứa đại từ quan hệ, đại từ quan hệ đứng sau danh từ hay đại từ mà thay cho WHOM - Dùng để thay cho đối tượng người làm tân ngữ mệnh đề quan hệ Vd : I met the girl You helped ... that is very old Chú ý: Trong câu có that làm đại từ quan hệ, câu dấu phẩy giới từ đứng trước that II Mệnh đề quan hệ dùng trạng từ quan hệ : WHEN - Dùng để thay cho từ cụm từ thời gian : day...
 • 8
 • 2,081
 • 9

19 thi online ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng đề 4

19 thi online  ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng  đề 4
... lượng không đổi, thu oxit kim loại Dùng H2 để khử hết lượng oxit thu 31,92 gam chất rắn kim loại FexOy là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Số liệu cho không thích hợp, FexOy có lẫn tạp chất Câu 13 [40 232]Cho ... gam C 49 ,09 gam D 34, 36 gam Câu 16 [44 607]Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 0, 04 mol hỗn hợp A gồm Sắt II oxit Sắt III oxit đốt nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu chất rắn B gồm chất, nặng 4, 7 84 gam ... Br2, NH3, Fe, NaOH D NaNO3, Cu, KMnO4, H2S Câu 30 [7 2191 ]Nếu cho số mol H2SO4 phản ứng lượng CuSO4 thu nhất? A H2SO4 + CuO B H2SO4 + Cu(OH)2 C H2SO4 + CuCO3 D H2SO4 đặc + Cu Câu 31 [80091]Khử 16...
 • 6
 • 199
 • 1

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - th (19)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - th (19)
... tự chọn: Thi t bị th c hành STT Tên Thi t bị Th ng số thi t bị Vật liệu th c hành Trang / Ghi Phần C: Các tiêu chí đánh giá Modul CÁC TIÊU CHÍ CHẤM I Phần bắt buộc Nâng cấp Server th nh Domain ... chọn (30 điểm) Phần trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với th i gian làm số điểm phần tự chọn tính 30 điểm ………………………… Hết……………………… Trang / PHẦN B THI T BỊ, MÁY MÓC ... sangdaklakvietnam@gmail.com 0 936 141 431 Vuhuong.Dl08@gmail.com 0982999062 Thuyduong11582@gmail.com 0907677675 lephucxm@gmail.com Trang / NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH NỘI DUNG ĐỀ THI PHẦN A: PHẦN THI KỸ NĂNG NGHỀ...
 • 7
 • 332
 • 1

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (19)

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (19)
... – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2009 - 2012) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề số: DA QTMMT - LT1 9 Hình thức thi: Viết tự luận ... hợp lệ toán hạng toán tử dấu ngoặc ( , ) + Toán hạng hằng, biến, hàm Một toán hạng dứng riêng lẻ biểu thức + Toán tử phép toán (số học, ghép chuỗi kí tự, luận lý, quan hệ, ) Khi tính giá trị biểu ... logic) - Biểu thức số học, ví dụ: 10+I (với I biến kiểu giá trị số) - Biểu thức chuỗi, ví dụ nối hai chuỗi lại với (phép toán qui định tùy thuộc vào ngôn ngữ) chẵn hạn “abc + 1 23 , “abc”&”1 23 , -...
 • 5
 • 160
 • 0

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (19)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (19)
... Nẵng Nguyễn Th Giang Chuyên gia Trường CĐN TNDT TN Trần Trung Tấn KÝ TÊN NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Th i gian: (Không kể th i gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI Phần A: Tạo sở liệu Phần B: ... Tổng cộng: (100 điểm) I TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Thi t bị th c hành STT Tên Thi t bị Ghi Th ng số thi t bị Máy tính CD Visual Studio.Net Microsoft SQL Server II ... kiếm th ng tin nhân viên Báo cáo, th ng kê liệu Phần C: Điểm đạt (30 điểm) Phần Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi với th i lượng Tổng cộng: (100 điểm) I TRANG THI T...
 • 7
 • 151
 • 0

đáp án, đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - lt (19)

đáp án, đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - lt (19)
... Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2009 - 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đáp án: DA QTCSDL - LT1 9 Câu Nội dung I Phần ... (3 điểm) Phần Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với thời gian làm 30 phút số điểm phần tự chọn tính điểm Ngày .tháng năm DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... thuộc tính) - RBTV giá trị giá trị khác nhau(RBTV liên - liên thuộc tính)  RBTV có bối cảnh nhiều quan hệ sở - RBTV phụ thuộc tồn tại: có xuất khoá ngoại lồng khoá quan hệ - RBTV liên - liên quan...
 • 6
 • 254
 • 2

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - quản trị nhà hàng - mã đề thi qtnh - lt (19)

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - quản trị nhà hàng - mã đề thi qtnh - lt (19)
... vào hoạt động kinh doanh nhà hàng đặc biệt khâu quản lý (tin học hoá), khâu chế biến (các máy móc thi t bị bảo quản, sơ chế ) - Nâng cao trình độ tổ chức lao động nhà hàng để nâng cao suất lao ... phí quản lý, hạn chế hao phí khâu chế biến - Tăng cường việc kiểm tra, giám sát tài việc sử dụng chi phí kinh doanh nhà hàng - Đối với khoản chi phí nguyên liệu, thực phẩm, nhiên liệu nhà hàng, ... CHỌN DO TRƯỜNG BIÊN SOẠN … Cộng (II) TỔNG CỘNG DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 0,5 0,5 7.0 3. 0 10.0 Ngày … tháng … năm TIỂU BAN RA ĐỀ THI ...
 • 3
 • 195
 • 0

đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị nhà hàng - mã đề thi qtnh - th (19)

đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị nhà hàng - mã đề thi qtnh - th (19)
... Một th sinh dự thi tốt ngiệp Nghề Quản trị nhà hàng đào tạo th c công tác chuẩn bị nhà hàng bao gồm công việc chuẩn bị đặt bàn ăn, kỹ phục vụ ... Hghball Cái 30 Đá Kg 0 .3 31 Cam Trái 32 Trái 33 Bình lắc Bộ 34 Dao, th t gỗ, khăn phục vụ C Phục vụ À La Carte menu Bộ 35 Nước khoáng ml 500 36 Bia(hoặc vang đỏ, vang trắng, champagne) 37 Món khai ... bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật có sáng tạo  Phục vụ bữa ăn theo qui trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh với phong cách chuyên nghiệp Th c thao tác phục vụ theo kiểu bưng đặt đĩa, gắp th c ăn kết...
 • 6
 • 70
 • 0

19 thi online PP giải bài toán về oxi hóa của hidrocacbon đề 2

19 thi online  PP giải bài toán về oxi hóa của hidrocacbon  đề 2
... với dung dịch Br2/CCl4 thấy có 0, 625 mol Br2 phản ứng Thành phần % thể tích khí X A 25 %, 25 %, 50% B 50%, 25 %, 25 % C 12, 5%, 25 %, 62, 5% D 25 %, 12, 5%, 62, 5% Câu 22 [67713]X hỗn hợp hiđrocacbon mạch ... trăm thể tích khí C2H2; C3H6; CH4 hỗn hợp đầu A 40%; 40%; 20 % B 25 %; 50%; 25 % C 50%; 25 %; 25 % D 25 %; 25 %; 50% Câu 27 [778 32] Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrô cácbon X cần 0, 12 mol O2; cho sản phẩm ... 21 .B 31.C 2. B 12. C 22 .B 32. C 3.D 13.B 23 .B 33.B 4.B 14.D 24 .A 34.B D C2H2 50% C3H4 50% 5.A 15.A 25 .C 35.D 6.D 16.B 26 .C 36.A 7.D 17.C 27 .B 8.B 18.B 28 .B 9.B 19. B 29 .C 10.B 20 .B 30.B ...
 • 4
 • 218
 • 1

16 thi online ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng đề 1

16 thi online  ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng  đề 1
... MnSO4 , K2SO4, H2O Đáp án 1. C 2.D 3.B 4.C 5.A 6.C 7.A 8.A 9.D 10 .A 11 .B 12 .A 13 .D 14 .B 15 .D 16 . C 17 .A 18 .B 19 .D 20.C 21. B 22.B 23.D 24.B 25.A 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B 31. B 32.C 33.C 34.B 35.A 36.B ... hóa học với hệ số chất số nguyên, tối giản hệ số HNO3 là: A 46x 18 y B 45x 18 y C 13 x 9y D 23x 9y Câu 29 [69787]Để hòa tan hết hỗn hợp gồm 9,6 gam Cu 12 gam CuO cần tối thi u V ml dung ... tủa không khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn có khối lượng là: A 23g B 32g C 16 g D 48g Câu 16 [44 614 ]Nhúng Fe vào dung dịch HCl, nhận thấy Fe tan nhanh ta nhỏ thêm vào dung dịch vài giọt...
 • 7
 • 223
 • 2

17 thi online ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng đề 2

17 thi online  ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng  đề 2
... án 1.B 11.B 21 .B 31.D 2. A 12. B 22 .C 32. B 3.C 13.C 23 .A 33.D 4.A 14.B 24 .D 34.B 5.D 15.A 25 .A 35.A 6.C 16.D 26 .C 36.B 7.B 17. B 27 .A 37.C 8.A 18.A 28 .A 38.D 9.B 19.D 29 .C 39.D 10.A 20 .C 30.C 40.D ... axit H2SO4 Nồng độ mol/l dung dịch FeSO4 là: A 0,52M B 0,82M C 0,62M D 0,72M Câu 17 [51359]Hợp kim sau Cu? A Đồng B Inva C Đồng thau D Constantan Câu 18 [5 925 3]Cho 23 ,2 gam Fe3O4 8,4 gam Fe vào ... 17, 8 2, 24 D 17, 8 4,48 Câu 23 [61 125 ]Hòa tan hỗn hợp Mg, Cu 20 0ml dd HCl thu 3,36l khí (dkc) lại m gam kim loại không tan,pH dd sau phản ứng =7 Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại thu (1 ,25 m+a) gam...
 • 6
 • 198
 • 2

19 thi online PP giải bài toán về oxi hóa của hidrocacbon đề 2

19 thi online  PP giải bài toán về oxi hóa của hidrocacbon  đề 2
... với dung dịch Br2/CCl4 thấy có 0, 625 mol Br2 phản ứng Thành phần % thể tích khí X A 25 %, 25 %, 50% B 50%, 25 %, 25 % C 12, 5%, 25 %, 62, 5% D 25 %, 12, 5%, 62, 5% Câu 22 [67713]X hỗn hợp hiđrocacbon mạch ... 1.A 2. B 3.D 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10.B 11.C 12. C 13.B 14.D 15.A 16.B 17.C 18.B 19. B 20 .B 21 .B 22 .B 23 .B 24 .A 25 .C 26 .C 27 .B 28 .B 29 .C 30.B 31.C 32. C 33.B 34.B 35.D 36.A ... trăm thể tích khí C2H2; C3H6; CH4 hỗn hợp đầu A 40%; 40%; 20 % B 25 %; 50%; 25 % C 50%; 25 %; 25 % D 25 %; 25 %; 50% Câu 27 [778 32] Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrô cácbon X cần 0, 12 mol O2; cho sản phẩm...
 • 6
 • 211
 • 0

20 thi online ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng đề 5

20 thi online  ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng  đề 5
... thu đựơc chất rắn X cân nặng 0,75a gam, dd Y 6,104 lít hỗn hợp khí NO NO2 (đkc) Cô cạn Y số gam muối thu A 75, 150 g B 62,100g C 37 ,57 5g D 49,745g Câu 11 [40 955 ]Kim loại dùng để nhận dung dịch sau:H2SO4, ... Fe không khí thu chất rắn X.Cho X vào dung dịch HNO3 dư thu 3.36 l khí hỗn hợp gồm NO NO2 (đktc) Vậy số mol HNO3 tham gia phản ứng là? A 0. 45 B 0 .55 C 0.6 D 0. 65 Câu 13 [43428]Các hợp kim đồng ... KMnO4 0,05M cần 60ml Công thức FexOy là: A Fe2O3 B FeO C FeO Fe3O4 D Fe3O4 Câu 16 [488 85] Các kim loại Al, Fe, Cr không tan dung dịch H2SO4 đặc, nguội : A Tính khử Al, Fe Cr yếu B Kim loại tạo...
 • 7
 • 214
 • 1

21 thi online ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng đề 6

21 thi online  ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng  đề 6
... ứng là: A 0,50 mol B 0 ,65 mol C 0,85 mol D 0,90 mol Câu 10 [30400]Cho 9 ,6 (g) hợp kim gồm Mg Fe vào dung dịch H2SO4 dư thấy thoát 6, 72 (l) H2(đktc) Mặt khác 9 ,6( g) hợp kim vào 500ml dd AgNO3 1,5M, ... [59159]Hòa tan hỗn hợp Mg,Cu 200ml HCl thu 3,36l khí (đktc) m gam lại kim loại không tan.Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại thu 1,25m+a gam oxit(a>0) Nồng độ HCl kim loại dư sau phản ứng A 2M Mg,Cu B 2,5M ... trị V là: A 31, 36 lit B 89 ,60 lit C 22,40 lit D 53, 76 lit Đáp án 1.C 11.C 21. A 31.A 2.A 12.C 22.B 32.B 3.D 13.C 23.C 33.C 4.C 14.D 24.A 34.B 5.A 15.A 25.C 35.A 6. A 16. B 26. D 36. B 7.B 17.B 27.D...
 • 6
 • 209
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tốt nghiệp tiếng anh 2012 hệ 3 nămđề thi tốt nghiệp tiếng anh 2010 hệ 3 nămđề thi tốt nghiệp tiếng anh 2011 hệ 3 nămđề thi tốt nghiệp tiếng anh 2013 hệ 3 nămđáp án đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 hệ 3 nămđáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 quản trị nhà hàng mã đề thi qtnh lt 5đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 quản trị mạng máy tính mã đề thi qtmmtth 20một số vấn đề chung về hệ thống thông tin quản lý 3đề thi cuối kì 1 tiếng việt 3đề thi học sinh giỏi tiếng việt 3đề thi học kì 1 tiếng việt 3đề thi học kỳ 2 môn toán 3đề thi học kỳ i môn toán 3đề ôn thi học kỳ i môn toán 3đề thi học kỳ i môn toán 3 trường tiểu học tịnh ấn tâyĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học