GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 NĂM HỌC 20162017 GV Tới

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 24 NĂM HỌC 08-89

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 24 NĂM HỌC 08-89
... ngµy 24 th¸ng 02 n¨m 2009 TiÕt 1: To¸n: PhÐp trõ ph©n sè I Mơc tiªu: Gióp hs : - NhËn biÕt phÐp trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè - BiÕt c¸ch trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè - HS yêu thích học toán II ... t¾t b¶n tin Hs l¾ng nghe, thùc hiƯn - NhËn xÐt tiÕt häc - DỈn HS ch bÞ tiÕt sau TiÕt 4: ThĨ dơc: bµi 48 24 TiÕt5: Ho¹t ®éng tËp thĨ: 25 26 ... - Hc : 20 − = − = = 16 4 4 C¸c bµi b, c, d t¬ng tù Bµi tËp 3:Gv gäi hs ®äc tãm t¾t bµi to¸n C: Cđng cè dỈn - dß: - DỈn hs vỊ nhµ lµm bµi tËp - Chn bÞ bµi tiÕt sau TiÕt4: - Hs nªu c¸ch lµm - L¾ng...
 • 26
 • 282
 • 0

Giao an lop 4-tuan 1 nam hoc 2009 - 2010

Giao an lop 4-tuan 1 nam hoc 2009 - 2010
... Ghi nhớ - Hãy lấy ví dụ Luyện tập - học sinh đọc nội dung + Ni Ki Ta , Gô - Sa, Bài tập - Gọi học sinh đọc nội dung Nguyn Th Phng Nam - Dế Mèn - Nhà Trò - Bọn nhện 21 Nm hc 2009 - 2 010 K hoch ... chuyện - Gv kể lần 1: Giọng kể thong thả, rõ ràng, nhanh đoạn kể - Theo dõi tai hoạ đêm hội, trở lại khoan thai đoạn kết - Gv kể lần 2: Vừa kể vừa vào Nguyn Th Phng Nam 15 Nm hc 2009 - 2 010 K hoch ... học sinh nhận xét chữa - Hai học sinh lên bảng làm - Giáo viên chốt lại lời giải đúng: - Nhận xét, chữa Lẫn - nở nang- béo lẳn, nịch, Nguyn Th Phng Nam Nm hc 2009 - 2 010 K hoch bi dy lp Ngc Trng...
 • 26
 • 270
 • 0

Giao an lop 4- tuan 3 nam hoc 2009-2010

Giao an lop 4- tuan 3 nam hoc 2009-2010
... sách H 3- Bài -Giới thiệu 1- Sự đời nớc Văn lang * Hoạt đông1: Làm việc lớp - G treo lợc đồ bắc bắc trung lên bảng vẽ trục thời gian lên bảng -Ngời ta quy ớc - G giới thiệu trục thời gian -Phía ... địa phận nớc Văn Lang, xác định -Năm năm công nguyên -Phía công nguyên năm sau công nguyên -Thời điểm đời nớc Văn Lang (?) Nhà nứớc Văn Lang đời cách bao lâu? -Nhà nớc văn lang đời cách khoảng ... có thay đổi so với trớc đây? *G giảng lại -Chuyển ý: 3- Chợ phiên, lễ hội, trang phục *Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm - Dựa vào mục sgk, tranh ảnh, chợ phiên trả lời câu hỏi sau: - Chợ phiên...
 • 25
 • 251
 • 0

Giáo án lớp 4 tuần 3 năm học 2009-2010

Giáo án lớp 4 tuần 3 năm học 2009-2010
... lộn Nguyễn Thị Phơng Nam Năm học 2009 - 2010 Kế hoạch dạy lớp Trờng Tiểu học Xuân Ngọc II Đồ dùng dạy học -3 ,4 tờ phiếu khổ to viết nội dung tập 2a IV Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt ... *Bài 3: - Về học thuộc phần ghi nhớ D Củng cố dặn dò: - Làm BT 2; vào - Nhân xét tiết học - Chuẩn bị bài: Viết th Nguyễn Thị Phơng Nam Năm học 2009 - 2010 14 Kế hoạch dạy lớp Trờng Tiểu học Xuân ... ******************************************************************* Nguyễn Thị Phơng Nam Năm học 2009 - 2010 Kế hoạch dạy lớp Trờng Tiểu học Xuân Ngọc Thứ năm ngày 10 tháng năm2 009 kể chuyện Kể chuyện nghe, đọc I Mục đích yêu cầu:...
 • 22
 • 237
 • 0

Giáo án lớp 4 Tuần 2 năm học 2009 - 2010

Giáo án lớp 4 Tuần 2 năm học 2009 - 2010
... Nam Năm học 20 09 - 20 10 Kế hoạch dạy lớp 1, ổn định tổ chức 2, KTBC - Gọi 2H lên bảng viết lớp viết vào nháp - G nhận xét đánh giá 3, Bài - Giới thiệu bài: * HD-HS nghe- viết - Đọc toàn tả - ... phê phán hành vi không trung thực Nguyễn Thị Phơng Nam Năm học 20 09 - 20 10 Kế hoạch dạy lớp Trờng Tiểu học Xuân Ngọc II Đồ dùng dạy - học - Giấy bút cho nhóm (HĐ - tiết 2) - Bảng phụ, tập - Giấy ... truyện - Giáo viên đọc diễn cảm: phân biệt lời kể Nguyễn Thị Phơng Nam Hoạt động học sinh - Hát - Hai học sinh trả lời câu hỏi - Nhận xét - Lắng nghe - Hai học sinh tiếp nối đọc Năm học 20 09 - 20 10...
 • 23
 • 265
 • 0

Giáo án lớp 4-Tuần 5 Năm học 2009-2010

Giáo án lớp 4-Tuần 5 Năm học 2009-2010
... đẹp ngời Hán -G đa bảng thống kê (có ghithời gian biểu Thời gian Các khởi nghiã diễn KNcột ghi KN để Năm 40 trống) Năm 248 - G viên giảng: Năm 54 2 Năm 55 0 Năm 722 Năm 766 Năm 9 05 Năm 931 Năm 938 ... en/ eng II Đồ dùng dạy học - Giáo viên: giáo án, sgk - tờ phiếu to - Học sinh: sgk, III Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên ổn định tổ chức KTBC: - G đọc: H viết bảng lớp viết vào nháp - ... tập quán ngời hán -G/v chốt lại ghi bảng: Từ năm 179 -H nhận xét bổ sung TCN đến năm 938 SCN nớc ta bị bọn PKPB đô hộ áp nặng nề chúng bắt nhân dân ta học chữ Hán sống theo luật pháp Hán 2-Tinh...
 • 18
 • 317
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 9 Năm học 2010-2011

Giáo án lớp 5 tuần 9 Năm học 2010-2011
... m=0,4m Giáo viên nhận xét, đánh giá c) 3405cm = 34 100 m=34,05m d) 345cm = 300cm + 45cm = 3m45cm = 45 m 100 = 3,45m Bài 2: u cầu học sinh đọc đề Nêu cách thực Học sinh tự làm học sinh nhận xét học ... 10 lần u cầu học sinh làm học sinh làm bảng, lớp làm 34 a) 42m34cm = 42 100 m = 42,34m c) 6m2cm = 100 m=6,02m 29 b) 56 ,29cm =56 100 m =56 ,29m d)4 352 = 4000 m + 352 m = 4km 352 m Gv đánh giá cho điểm ... : LỚP Đào Thị Hương Giáo án lớp I Mục tiêu: - Đánh giá hoạt động lớp tuần qua - Lên kế hoạch tuần tới - GD học sinh đồn kết xây dựng lớp II Hoạt động dạy học: Tổ trưởng nhận xét hoạt động tổ Lớp...
 • 28
 • 334
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 26 NĂM HỌC 2011-2012

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 26 NĂM HỌC 2011-2012
... miệng , lớp nhận sáng xét HĐ Viết việc em nên làm để tránh tác hại ánh sáng gây mắt đọc sách, xem ti vi GV thực hiện: Trần Thị Mỹ Thanh Trường tiểu học Quảng Phú I Giáo án Lớp B - 27 - Năm học ... kể chuyện trước lớp -HS xung phong thi KC trước lớp GV thực hiện: Trần Thị Mỹ Thanh Trường tiểu học Quảng Phú I Giáo án Lớp B - 26 - Năm học : 2011 – 2012 -GV tổ chức cho lớp nhận xét , bình ... nhận xét tiết học KHOA HỌC ƠN ƠN BÀI TUẦN 26 I/ MỤC TIÊU : Sau học hs biết : -Vận dụng kiến thức dã học để bảovệ đơi mắt - Nhận biết phòng tránh trường hợp ánh sáng q mạnhcó...
 • 31
 • 403
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 27 NĂM HỌC 2011-2012

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 27 NĂM HỌC 2011-2012
... tiết học Về nhà học chuẩn bị GV thực hiện: Trần Thị Mỹ Thanh Trường tiểu học Quảng Phú I Giáo án Lớp B - 19 - Năm học : 2011 – 2012 Thứ năm ngày tháng năm ... hiện: Trần Thị Mỹ Thanh Trường tiểu học Quảng Phú I Giáo án Lớp B -7- Năm học : 2011 – 2012 Thứ ngày tháng năm 2012 TOÁN : KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II Thời ... km 4/ HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - Tự làm vào - 1HS lên bảng thực - HS nhận xét bạn Củng cố, dặn dò: GV thực hiện: Trần Thị Mỹ Thanh Trường tiểu học Quảng Phú I Giáo án Lớp B -4- Năm học...
 • 29
 • 431
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 28 NĂM HỌC 2011-2012

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 28 NĂM HỌC 2011-2012
... 198 : 11 x = 54 Số lớn : 198 - 54 = 144 Đáp số: Số bé: 54; Số lớn : 144 2/ HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - HS lớp làm vào - HS lên bảng làm - Nhận xét bạn 3/ HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm ... Mỹ Thanh Trường tiểu học Quảng Phú I Giáo án Lớp B - 22 - Năm học : 2011 – 2012 - HS lớp làm vào - HS lên bảng làm - Nhận xét bạn 4/ HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - HS lớp làm vào - HS lên ... ĐỘNG DẠY HỌC Củng cố: - Nhận xét tiết học Chuẩn bị bài: Quang Trung đại phá qn Thanh (năm 1789) GV thực hiện: Trần Thị Mỹ Thanh Trường tiểu học Quảng Phú I Giáo án Lớp B - 10 - Năm học : 2011...
 • 26
 • 375
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 29 NĂM HỌC 2011-2012

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 29 NĂM HỌC 2011-2012
... Giáo án Lớp B - - 15 - Tìm hiệu số HS lớp 4A 4B Tìm số HS trồng Tìm số lớp trồng u cầu lớp tự làm vào Gọi HS lên làm bảng Nhận xét ghi điểm HS Năm học : 2011 – 2012 Số HS lớp 4A nhiều lớp 4B ... hình chữ nhật là :48 : = 24 (m) Trường tiểu học Quảng Phú I Giáo án Lớp B - 13 - Năm học : 2011 – 2012 Chiều rộng hình chữ nhật: ( 24 4) : = 10(m) Chiều dài hình chữ nhật:10 + = 14 (m) × Diện tích ... trình bày trước lớp sử & Đòa lí Bài tuần 29 GV thực hiện: Trần Thị Mỹ Thanh Trường tiểu học Quảng Phú I Giáo án Lớp B - 19 - Năm học : 2011 – 2012 Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về ôn...
 • 30
 • 333
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 30 NĂM HỌC 2011-2012

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 30 NĂM HỌC 2011-2012
... Quảng Phú I Giáo án - B Năm học: 2011 – 2012 - HD HS làm BT VBT Lịch sử & VBT - HS làm VBT & ĐD trình bày Địa lí tuần 30 trước lớp Lớp nhận xét – Chữa Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về ... -Học sinh nhắc lại nội dung + Nhóm : Đo chiều dài lớp học + Nhóm : Đo chiều rộng lớp học - HS lớp + Nhóm 3: Đo khoảng cách sân trường -Nhận xét làm học sinh Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh ... thích để tiết học sau học ( Luyện tập miêu tả phận vật ) Sinh hoạt tập thể: KIỂM ĐIỂM TUẦN 30 I/Mục đích yêu cầu: - Giúp HS thấy ưu khuyết điểm lớp tuần qua - Giáo dục em...
 • 33
 • 292
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 22 NĂM HỌC 2011-2012

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 22 NĂM HỌC 2011-2012
... trường học; người học; nội dung học, lại mở rộng nhà Thái học, lớp học, kho nếp thi cử) trữ sách, đạo có trường Nhà nước mở Trường không nhận cháu vua, quan mà đón nhận em gia đình thường dân học ... (BT4 SGK) - Dán lên bảng tình huống, gọi hs đọc GV thực hiện: Trần Thị Mỹ Thanh 2) Không tán thành (vì nơi cần phải có lòch sự) 3) Tán thành (Vì gười có mối quan hệ khăng khít hơn) 4) Tán ... giáo dục nước ta Nó minh chứng cho phát triển giáo dục nước ta, đặc biệt với thời Hậu Lê Để giúp em hiểu thêm trường học giáo dục thời Hậu Lê tìm hiểu qua học hôm 2) Bài mới: * Hoạt động 1: Giáo...
 • 35
 • 293
 • 0

Giao an lop 4 tuan 5 nam hoc 09-10 CKT

Giao an lop 4 tuan 5 nam hoc 09-10 CKT
... -Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C -Lớp 4A trồng 35 cây, lớp 4B trồng 28 cây, lớp 5A trồng 45 cây, lớp 5B trồng 40 cây, lớp 5C trồng 23 -Khối lớp có lớp tham gia -Khối lớp có lớp tham gia trồng cây, 5A, 5B, ... thời gian diễn khởi nghóa, cột ghi khởi nghóa để trống ) : Thời gian Các k nghóa Năm 40 Kn hai Bà Trưng Năm 248 Kn Bà Triệu Năm 54 2 Kn Lý Bí Năm 55 0 Kn Triệu Q.Phục Năm 722 Kn Mai T Loan Năm ... rót số dầu vào can can có lít dầu ? -Y/c HS trình bày lời giải toán -Can thứ có lít dầu, can thứ hai có lít dầu.Nếu rót số dầu vào hai can can có lít dầu, ta nói trung bình can có lít dầu Số...
 • 34
 • 229
 • 0

Giáo án lớp 4 tuần 21 năm học 2014-2015

Giáo án lớp 4 tuần 21 năm học 2014-2015
... Trường Tiểu học Trần Hưng Lớp 4C 19 Năm học 20 14- 2015 Cá nhân nêu lại c Hướng dẫn tập: Bài 1: Làm bảng Đọc bài, u cầu làm 3 b) c) a) Cá nhân làm vào 5x4 20 1x 6 = = = = 6 x4 24 4 x6 24 3 x7 21 3 x5 ... Tiểu học Trần Hưng Lớp 4C 17 Năm học 20 14- 2015 Tiết 2: Tiếng anh ======================== Tiết 3: Thể dục ============================================== Thứ tư ngày 22 tháng năm 20 14 Sáng Tiết ... ba ngày 21 tháng năm 20 14 Sáng Tiết 1: Tốn LUYỆN TẬP I Mục tiêu Giúp học sinh - Rút gọn phân số - Nhận biết tính chất phân số - HS ham học tốn, có ý thức học tập III Hoạt động dạy học giáo viên...
 • 38
 • 436
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 4 tuần 25 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 32 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 32 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 35 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 35 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 27 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 27 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 26 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 1 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 33 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 33 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 32 năm 2014giao an lop 4 tuan 9 tieng vietgiáo án lớp 4 tuần 5 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 11 năm 2011chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chí