Viết chương trình nhập ngày, tháng, năm tính xem ngày đó là ngày thứ bao nhiêu trong năm

Viết chương trình thực hiện các phép tịnh tiến, phép quay, phép co dãn, phép đối xứng qua điểm m(x0,y0), đối xứng qua đường thẳng và cho thực hiện từng chương trình tùy chọn

Viết chương trình thực hiện các phép tịnh tiến, phép quay, phép co dãn, phép đối xứng qua điểm m(x0,y0), đối xứng qua đường thẳng và cho thực hiện từng chương trình tùy chọn
... môn: Đồ họa máy tính + Phép đối xứng: Phép đối xứng có trường hợp: - TH1: Đối xứng qua tâm bất kì: Người dùng chọn Phép đối xứng qua tâm sau nhập tọa độ tâm đối xứng nhấn thực 14 Lớp Khoa học máy ... lớn môn: Đồ họa máy tính - TH2: Đối xứng qua đường thẳng song song với Ox Người dùng chọn Phép đối xứng qua đường thẳng song song với Ox sau nhập tung độ vào nhấn thực 15 Lớp Khoa học máy tính ... môn: Đồ họa máy tính - TH3: Đối xứng qua đường thẳng song song với Oy Người dùng chọn Phép đối xứng qua đường thẳng song song với Oy sau nhập hoành độ vào nhấn nút thực 16 Lớp Khoa học máy tính...
 • 40
 • 2,483
 • 10

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và các phép toán +, -, *, /, %, >,<. In ra kết quả phép toán đó

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và các phép toán +, -, *, /, %, >,<. In ra kết quả phép toán đó
... bai 8: Viết chương trình nhập vào số, tìm số lớn nhất, nhỏ số #include using namespace std; #include int main() { int a[4],i,j,t; couta[0]>>a[1]>>a [2] >>a[3]; ... ngày nhập ngày #include using namespace std; #include int main() { int mth[ 12] ={31 ,28 ,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; int ngay,thang,nam; cout ...
 • 6
 • 12,394
 • 24

viết chương trình vẽ đường hình và tính toán tính năng các mẫu tàu khác nhau theo mẫu truyền thống tỉnh ninh thuận

viết chương trình vẽ đường hình và tính toán tính năng các mẫu tàu khác nhau theo mẫu truyền thống tỉnh ninh thuận
... “ Viết chương trình vẽ đường hình tính toán tính mẫu tàu khác theo mẫu truyền thống tỉnh Ninh Thuận Nội dung đề tài vào nghiên cứu xây dựng phương pháp thuật toán thiết kế đường hình tính toán ... tính toán tính Trên sở đó, viết chương trình thiết kế đường hình tính toán tính theo mẫu truyền thống Ninh Thuận, cho phép người dùng vẽ đường hình tính toán tính cách nhanh chóng, đơn giản, thuận ... Công Lộc Lớp: 50DT2 Ngành: Đóng tàu Khoa: KTGT Tên Đề tài: Viết chương trình vẽ đường hình tính toán tính mẫu tàu khác theo mẫu truyền thống tỉnh Ninh Thuận Số chương: 05 Số trang: 294 Số tài...
 • 305
 • 538
 • 1

Bài tập lập trình - Bài 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím docx

Bài tập lập trình - Bài 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím docx
... được nhập vào từ bàn phím Bài Viết chương trình giải bất phương trình bận hai với a, b, c nhập từ bàn phím: ax2+bx+c>0 In hình bất phương trình với hệ số nhập, giá trị delta nghiệm ... trình độ văn hóa Sau đó, viết chương trình để nhập tuổi trình độ văn hóa n người, sử dụng hàm nói để in kết hình Bài 28 Viết chương trình để nhập tuổi trình độ văn hóa ( 0-4 ) n người, sau ghi số ... viết chương trình để nhập vào từ bàn phím tên tệp văn sử dụng hàm nói để in nội dung tệp hình Bài 27 Cho tuổi trình độ văn hóa ( 0-4 ) n người, xây dựng hàm in phân bố số người theo nhóm tuổi trình...
 • 76
 • 311
 • 0

Code c c++ viết chương trình nhập vào 3 số in ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất

Code c c++ viết chương trình nhập vào 3 số in ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất
... 22/11/2015 Code C C+ +: Viết chương trình nhập vào 3 số. In ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất.  ­ Programming Techniques Code C/ C++: Giải hệ phương trình tuyến tính dạng tam gi c Code C+ +: Phép toán c ng, ... http://www.kythuatlaptrinh.xyz/20 13/ 03 /code cc­viet­chuong­trinh­nhap­vao 3 so.html HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ LẬP TRÌNH C N BẢN MẬT MÃ H C TOÁN CAO C P MS ACCESS MYSQL UBUNTU/FEDORA/REDHAT  2/2 ... ASP.NET ASSEMBLY C - C PLUS PLUS CHỮ KÝ SỐ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LẬP TRÌNH MẠNG C# C I ĐẶT - C U HÌNH CODEIGNITER KỸ THUẬT ĐỒ HỌA LẬP TRÌNH SHELL SQL SERVER TEST THIẾT KẾ WEBSITE WINDOWS PHONE XML...
 • 2
 • 321
 • 0

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2015

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2015
... ngày 15 /4/ 20 15 167 tỷ 0 05 triệu đồng, đạt 58 ,23% kế hoạch năm; doanh số thu nợ đạt 146 tỷ 0 94 triệu đồng, 68,69% kế hoạch; qua đó, nâng tổng dư nợ lên 2 85 tỷ 7 95 triệu đồng, 84, 318% kế hoạch ... kỳ vào ngày 10 25 tháng Chủ tịch UBND huyện Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải yêu cầu, khiếu nại vướng mắc vụ việc phát sinh Trên báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội tháng ... hướng dẫn Hội đặc thù xã, thị trấn rà soát, củng cố hồ sơ theo quy định pháp luật B CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/ 20 15 I VỀ KINH TẾ Phân bổ vốn xây dựng nông thôn cho xã, ưu tiên vốn cho 02 Châu...
 • 9
 • 96
 • 0

Thiết kế, thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU. Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in.

Thiết kế, thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU. Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in.
... Đề tài: Thi t kế, thi công viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU với đặc điểm sau: - Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in - Giả lập ROM để nhận chương trình từ máy tính - Có ... nối với máy in Việc nối máy in với máy tính thực qua ổ cắm 25 chân phiá sau máy tính Nhưng không chỗ nối với máy in mà sử dụng máy tính vào mục đích đo lường điều khiển việc ghép nối thực qua ... nhận việc thi hành lệnh việc điều khiển ngắt có độ ưu tiên lồng đượïc thực xác Lệnh cặp với thi t thi t bò ngoại vi Z80 để thi hành lệnh quay đơn giản từ ngắt Chương trình sau báo cho thi t bò...
 • 147
 • 794
 • 0

Viết chương trình đệ quy tính tổng n số nguyên đầu tiên

Viết chương trình đệ quy tính tổng n số nguyên đầu tiên
... chương trình tìm số l n nhất, số nhỏ danh sách li n kết S có cấu trúc typedef struct node{ int k; struct node* next; } list; list *s; Viết thủ tục đệ quy tìm số l n nhất, số nhỏ danh sách li n kết ... sizeof(A)/sizeof(int); int x = -4; cout ...
 • 6
 • 9,066
 • 24

Chương trình công tác tháng 7 năm 2009

Chương trình công tác tháng 7 năm 2009
... dung Tổng kết năm học 2008 -2009 - Tiếp tục thi công công trình vốn kiên cố hóa trường lớp, nguồn vốn khác địa chọn 2.2 Công tác trường tập trung thực - Sơ kết tháng đầu năm 2009 công tác Chống mù ... lớp - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2009- 2010 - Lập hồ sơ tăng học kỳ II năm học 2008 -2009 đến phòng Giáo dục Đào tạo duyệt thời gian quy định - Phân công giáo viên trực bảo quản tài sản ... 2.a.4 Công tác khác; - Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cuối năm học 2008 -2009 - Xét triển khai định thuyên chuyển huyện, tỉnh - Lập hồ sơ...
 • 2
 • 233
 • 2

Chương trình công tác tháng 8 năm 2009

Chương trình công tác tháng 8 năm 2009
... môn năm học 2009- 2010 - Hướng dẫn trường thực hiện: Tham gia lớp tập huấn chuyên môn Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức ∗ Tựu trường năm học từ 10 /8/ 2009 ∗ Bắt đầu vào chương trình năm học từ 17 /8/ 2009 ... Hạnh Đông 2.1.3 - Giáo dục thường xuyên: Sơ kết công tác tháng đầu năm triển khai công tác tháng cuối năm 2009 Kiểm tra tỷ lệ miễn giảm độ tuổi 15  18 xã thị trấn - Đi sở kiểm tra phong trào, hồ ... nguyện cộng đồng năm 2009 2.1.4 Công tác khác: - Tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 20 08- 2009 Triển khai nhiệm vụ năm học 2009- 2010 - Thống kê trường, lớp, giáo viên, học sinh đầu năm học - Xét...
 • 3
 • 221
 • 0

Chương trình công tác tháng 9 năm 2009

Chương trình công tác tháng 9 năm 2009
... điều kiện tổ chức tốt ngày Khai giảng năm học 05 /9/ 20 09 - Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thực di chúc Hồ Chí Minh (02 /9/ 196 9-02 /9/ 20 09) theo công định văn số 96 7/HD-SGD&ĐT - Thực tốt việc trang trí ... 16 /9/ 20 09 trường Tiểu học Nhị Mỹ ∗ Triển khai công tác thư viện năm học 20 09- 2010 Giáo dục - Y tế trường học: - Hướng dẫn trường tổ chức Đại hội: Chi đội, Liên đội, Chi đoàn (hoàn thành tháng 9/ 20 09) ... trưởng Phổ thông - Mầm non: 30 /9/ 20 09 Phòng Giáo dục Đào tạo - Họp Chủ tịch Công đoàn: 25 /9/ 20 09 Phòng Giáo dục Đào tạo - Họp giáo viên thể dục Tiểu học THCS: ngày 11 /9/ 20 09 Phòng Giáo dục Đào tạo...
 • 3
 • 190
 • 1

Chương trình công tác tháng 11 năm 2010

Chương trình công tác tháng 11 năm 2010
... chính: Nhị Mỹ Tân Hội (01 /11) ; Cẩm Sơn Phú Nhuận (02 /11) ; Long Tiên Ngũ Hiệp (03 /11) ; Tân Bình (04 /11) 2.1.4 Công tác khác: - Lập hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2010- 2 011 gởi Hội đồng thi đua tỉnh ... 20 /11 Sở Giaos dục Đào tạo 2.1.3 Giáo dục thường xuyên: - Xét duyệt tốt nghiệp bổ túc trung học sở lần 2 /2010; - Hoàn chỉnh hồ sơ công tác CMC-PCGD năm 2010; - Kiểm tra khắc phục tồn hồ sơ công ... tịch Công đoàn lúc 7h30’ ngày 25 /11/ 2010 Phòng Giáo dục Đào tạo - Họp Tổng phụ trách Đội lúc 7h30’ ngày 01 /11/ 2010 Phòng Giáo dục Đào tạo - Họp chuyên môn mầm non: lúc 7h30’ ngày 03 /11/ 2010 Phòng...
 • 4
 • 194
 • 0

Đề tài: Thiết kế thi công và viết chương trình điều khiên mạch thực hành cho Z80 CPU. Giao tiếp với máy tính quá ngõ máy in

Đề tài: Thiết kế thi công và viết chương trình điều khiên mạch thực hành cho Z80 CPU. Giao tiếp với máy tính quá ngõ máy in
... Đề tài: Thi t kế, thi công viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU với đặc điểm sau: - Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in - Giả lập ROM để nhận chương trình từ máy tính ... ghép nối với máy in Việc nối máy in với máy tính thực qua ổ cắm 25 chân phiá sau máy tính Nhưng không chỗ nối với máy in mà sử dụng máy tính vào mục đích đo lường điều khiển việc ghép nối thực qua ... ROM chương trình thi t kế bước RAM có chức tương tự RAM chứa chương trình từ máy tính gởi đến thông qua mạch giao tiếp, thành phần chủ yếu mạch giao tiếp vi mạch ghép nối song song (8255), mạch...
 • 145
 • 512
 • 0

Chương trình công tác tháng 12 năm 2010

Chương trình công tác tháng 12 năm 2010
... đoàn kiểm tra tỉnh kiểm tra tái công nhận công tác PC.GDTHTHCS năm 2010 (14 /12) - Tham gia đoàn kiểm tra tỉnh kiểm tra tái công nhận công tác PC.GDTH-THCS năm 2010 huyện - Duyệt tăng phổ cập ... 2010- 2011 kiểm kê tài sản mốc 31 /12/ 2010 - Tổng hợp toán kinh phí quý 4 /2010 năm 2010 (trong ngân sách) 2.2 Công tác trường tập trung thực - Thực giảng dạy học tập theo chương trình quy định Tổ chức kiểm ... 2 - Thanh tra công tác quản lý hiệu trưởng: Tiểu học Nhị Mỹ (16 /12) ; Tiểu học Phú Quý (16 /12) - Thanh tra công tác dạy học: Tiểu học Tân Hội (20 /12) ; Tiểu học Long Khánh (20 /12) ; phúc tra Tiểu...
 • 4
 • 229
 • 0

Tài liệu Chương trình công tác tháng 02 năm 2011

Tài liệu Chương trình công tác tháng 02 năm 2011
... mầm non: 11 /02/ 2011 Phòng Giáo dục Đào tạo (sơ kết học kỳ năm học 2010 2011) - Họp Chủ tịch công đoàn: 24 /02/ 2011 Phòng Giáo dục Đào tạo - Họp giáo viên phụ trách phòng vi tính: 17 /02/ 2011 Phòng ... Công tác trường tập trung thực hiện: - Tổ chức vui Tết Tân Mão theo tinh thần công văn số 10/PGDĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cai Lậy - Thành lập hội đồng xét đề tài ... việc thực cộc vận động: THCS Mỹ Thành Nam (22 /02) ; THCS Đoàn Thị Nghiệp (23 /02) - Tập huấn công tác phòng chống tham nhũng: vào lúc 7g30’ ngày 21 /02/ 2011 hội trường UBND huyện Cai Lậy; mời Hiệu...
 • 4
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ví dụ 4 3 viết chương trình nhập vào một tháng của năm tính theo dương lịch tính xem tháng đó có bao nhiêu ngày rồi in kết quả lên màn hìnhviết chương trình nhập vào ngày tháng nămbài 05 viết chương trình nhập vào giá trị nguyên dương n tính tổngbài 06 viết chương trình nhập vào giá trị nguyên dương n tính tổngbài 07 viết chương trình nhập vào giá trị nguyên dương n và số thực x tính tổngviết chương trình nhậpviết chương trình điều khiển thang máy 4 tầngviết chương trình nhập vào một xâu ký tựviết chương trình nhập vào 1 xâu kí tựviết chương trình nhập vào 1 xâu ký tựviết chương trình nhập họ tênviết chương trình nhập mảngviết chương trình nhập vào mảng một chiềuviết chương trình nhập vào n số nguyênviết chương trình nhập vào 1 xâuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả