Bao cao so ket hoc ky i nam hoc 2012 2013

Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010-2011 trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011 trường TH Nguyễn Bá Ngọc
... chào mừng 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Trên báo cáo kết hoạt động Đ i - phong trào thiếu nhi học kỳ I kế hoạch hoạt động học kỳ II năm học 2010 - 2011 T/M LIÊN Đ I GIÁO VIÊN - TỔNG ... lên học tập B i dưỡng em yêu th ch môn Tin học để tham gia H i thi "Tin học trẻ" cấp th nh phố Triển khai "Ngày h i thu" để thu gom giấy phế liệu Triển khai "Chương trình rèn luyện Đ i viên - ... tu i, Khéo tay hay làm Vận động viên nhỏ tu i - Tiếp tục hướng dẫn th c i u lệ Đ i, Nghi th c Đ i sửa đ i - Th c tốt phong trào “Đọc làm theo báo Đ i 100% Chi đ i th c đọc báo Đ i vào sinh...
 • 3
 • 1,059
 • 0

Gián án Báo cáo kết học kỳ I, năm học 2010-2011

Gián án Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2010-2011
... giá kết quả, xếp loại học sinh tiểu học: * Những việc làm được: Báo cáo kết học kỳ I_ Năm học 2010 – 2011 c1dakblo_dg@kontum.edu.vn - Đầu năm học kỳ đánh giá, xếp loại học sinh nhà trường triển ... Trên báo cáo kết học kỳ I, năm học 2010 - 2011 Trường tiểu học xã ĐăkBLô Kính mong quý cấp lãnh đạo xem xét, đạo để thời gian tới nhà trường có biện pháp tốt việc thực nhiệm vụ năm học Báo cáo ... Tiểu học 5.1/ Quản lý chuyên môn Tiểu học: * Những việc làm được: Báo cáo kết học kỳ I_ Năm học 2010 – 2011 c1dakblo_dg@kontum.edu.vn - Nhà trường lập kế hoạch chuyên môn từ bắt đầu năm học...
 • 10
 • 286
 • 0

Bài giảng Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010 2011

Bài giảng Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010 2011
... thi v cú tớnh kh thi vic nõng cao cht lng giỏo dc i tr v quan tõm giỏo dc mi nhn Cụng tỏc tra, kim tra ó tra ton din 05/20 giỏo viờn, tra ụ i mi chng trinh Giao du c Phụ thụng 13/20 giao viờn; ... cỏc gii phỏp hc k II v nhng kin ngh, xut I Phng hng nhim v, cỏc gii phỏp hc k II Tip tc lm tt cụng tỏc trỡ s lng hc sinh, tng cng tham mu vi chớnh quyn a phng, phi hp vi hi cha m hc sinh huy ... hc k I nm hc 2010 - 2011 trng THCS A Bung B ỏnh giỏ thc hin nhim v, k hoch hc k I nm hc 2010 - 2011 I Tỡnh hỡnh thc hin cỏc ch trng chung ca ngnh Tỡnh hỡnh thc hin cuc ng Hai khụng vi 04 ni dung...
 • 9
 • 181
 • 0

Bài soạn Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010 2011

Bài soạn Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010 2011
... din 05/20 giỏo viờn, tra i mi chng trinh Giao duc Phụ thụng 13/20 giao viờn; so vi s lng giỏo viờn hin cú thỡ m bo v yờu cu, ch tiờu qui nh Cụng tỏc iu hnh ch o thanh, kim tra ó thc hin ỳng nguyờn ... Khụng hon thnh nhim v: 01 - Khụng xp: 02 (Giỏo viờn hp ng t thỏng 12 /2010) C Phng hng nhim v, cỏc gii phỏp hc k II v nhng kin ngh, xut I Phng hng nhim v, cỏc gii phỏp hc k II Tip tc lm tt cụng ... nhiu gii phỏp tớch cc hot ng giỏo dc ton din nht l giỏo dc v hoỏ Tớch cc, kp thi v cú tớnh kh thi vic nõng cao cht lng giỏo dc i tr v quan tõm giỏo dc mi nhn Cụng tỏc tra, kim tra ó tra ton din...
 • 9
 • 222
 • 0

Bài giảng Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010-2011

Bài giảng Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011
... Thi học sinh gi i gi i toán máy tính cầm tay; kết có 9/10 em đạt gi i (3 gi i nhì, gi i ba, gi i KK) Thi học sinh gi i TDTT: Đoàn Hà Trung có 49 học sinh dự thi môn Bóng đá Mini, i n kinh; kết ... cao.2.2.6 Kết kỳ thi, h i thi a Các kỳ thi cấp huyện tổ chức Kỳ thi giáo viên gi i dinh dỡng bậc mầm non có 14/29 giáo viên đợc công nhận giáo viên gi i, tỷ lệ 48,3% Thi giáo viên dạy gi i bậc học mầm ... học sinh dự thi 11 môn; kết 243 học sinh đạt gi i, tỉ lệ 48,1% Thi Viết chữ đẹp cho giáo viên - học sinh Tiểu học có 53 giáo viên 279 học sinh tham dự; kết có 21/53 giáo viên đợc công nhận giáo...
 • 24
 • 208
 • 0

Gián án Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010-2011

Gián án Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011
... Thi học sinh gi i gi i toán máy tính cầm tay; kết có 9/10 em đạt gi i (3 gi i nhì, gi i ba, gi i KK) Thi học sinh gi i TDTT: Đoàn Hà Trung có 49 học sinh dự thi môn Bóng đá Mini, i n kinh; kết ... cao.2.2.6 Kết kỳ thi, h i thi a Các kỳ thi cấp huyện tổ chức Kỳ thi giáo viên gi i dinh dỡng bậc mầm non có 14/29 giáo viên đợc công nhận giáo viên gi i, tỷ lệ 48,3% Thi giáo viên dạy gi i bậc học mầm ... học sinh dự thi 11 môn; kết 243 học sinh đạt gi i, tỉ lệ 48,1% Thi Viết chữ đẹp cho giáo viên - học sinh Tiểu học có 53 giáo viên 279 học sinh tham dự; kết có 21/53 giáo viên đợc công nhận giáo...
 • 24
 • 209
 • 0

Tài liệu Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010-2011

Tài liệu Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011
... Thi học sinh gi i gi i toán máy tính cầm tay; kết có 9/10 em đạt gi i (3 gi i nhì, gi i ba, gi i KK) Thi học sinh gi i TDTT: Đoàn Hà Trung có 49 học sinh dự thi môn Bóng đá Mini, i n kinh; kết ... cao.2.2.6 Kết kỳ thi, h i thi a Các kỳ thi cấp huyện tổ chức Kỳ thi giáo viên gi i dinh dỡng bậc mầm non có 14/29 giáo viên đợc công nhận giáo viên gi i, tỷ lệ 48,3% Thi giáo viên dạy gi i bậc học mầm ... học sinh dự thi 11 môn; kết 243 học sinh đạt gi i, tỉ lệ 48,1% Thi Viết chữ đẹp cho giáo viên - học sinh Tiểu học có 53 giáo viên 279 học sinh tham dự; kết có 21/53 giáo viên đợc công nhận giáo...
 • 24
 • 214
 • 0

Bài giảng BÁO CÁO KẾT HỌC KỲ I- NĂM HOC 2010-2011

Bài giảng BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I- NĂM HOC 2010-2011
... triển học sinh, báo cáo số học sinh giảm, bỏ học học kỳ I Toàn trường có 15 lớp gồm :506 hs ( Chia ra; khối :119; khối : 104 ; khối : 139 ; khối : 144 Cuối HKI : 504 h/s ; Giảm : hs bỏ học ; ... giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn , học sinh khuyết tật , để đảm bảo trì sỉ số học sinh đến cuối năm học không 0,9% học sinh bỏ học Tổ chức điều tra hộ văn hóa nhân dân đối tượng sinh năm 2000 ... việc giảng dạy giáo viên,việc đề tổ chức kiểm tra đánh giá môn trình giảng dạy Tổ chức thi học kỳ nghiêm túc theo đạo ngành đánh giá học sinh qui chế,trung thực phản ánh thực chất lực học tập học...
 • 6
 • 194
 • 0

Gián án BÁO CÁO KẾT HỌC KỲ I- NĂM HOC 2010-2011

Gián án BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I- NĂM HOC 2010-2011
... cầu chủ đề hoạt động kết việc thực đổi phương pháp dạy học đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh: - Kết thực nội dung Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT:“Mỗi giáo viên, cán quản lý giáo dục ... 2 Đánh giá quy mô phát triển học sinh, báo cáo số học sinh giảm, bỏ học học kỳ I Toàn trường có 15 lớp gồm :506 hs ( Chia ra; khối :119; ... viên,việc đề tổ chức kiểm tra đánh giá môn trình giảng dạy Tổ chức thi học kỳ nghiêm túc theo đạo ngành đánh giá học sinh qui chế,trung thực phản ánh thực chất lực học tập học sinh, -Tăng cường công...
 • 6
 • 179
 • 0

Bài giảng BÁO CÁO KẾT HỌC KỲ I- NĂM HOC 2010-2011

Bài giảng BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I- NĂM HOC 2010-2011
... triển học sinh, báo cáo số học sinh giảm, bỏ học học kỳ I Toàn trường có 15 lớp gồm :506 hs ( Chia ra; khối :119; khối : 104 ; khối : 139 ; khối : 144 Cuối HKI : 504 h/s ; Giảm : hs bỏ học ; ... giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn , học sinh khuyết tật , để đảm bảo trì sỉ số học sinh đến cuối năm học không 0,9% học sinh bỏ học Tổ chức điều tra hộ văn hóa nhân dân đối tượng sinh năm 2000 ... việc giảng dạy giáo viên,việc đề tổ chức kiểm tra đánh giá môn trình giảng dạy Tổ chức thi học kỳ nghiêm túc theo đạo ngành đánh giá học sinh qui chế,trung thực phản ánh thực chất lực học tập học...
 • 6
 • 179
 • 0

báo cáo kết học kỳ I năm học 2009-1010

báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2009-1010
... tun Báo cáo kết học kỳ I - Năm học 2009-2010 Liên đ i THCS Lý Tự Trọng Cui hc k I :+ Cú 93 em t danh hiu hc sinh gii + Cú 288 em t danh hiu hc sinh tiờn tin + Cú 21 em t danh hiu hc sinh gii ... Chi i tiờn tin xut sc: 06 chi i + Chi i tiờn tin: 12 chi i + 85% i viờn c xp loi tt + 15 % i viờn c xp loi khỏ III/Tn ti- Hn ch- Bi hc kinh nghim: Tn ti: - Phong tro cú bc phỏt trin mnh m nhng ... phi hp vi Hi ng i cỏc cp,Ban giỏm hiu nh trng v cỏc on th trin khai cú hiu qu cỏc chng trỡnh hot ng Báo cáo kết học kỳ I - Năm học 2009-2010 Liên đ i THCS Lý Tự Trọng - Chm lo o to bi dng i...
 • 7
 • 99
 • 0

Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010 - 2011

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010 - 2011
... giáo viên sai phạm, thi học kỳ I học sinh lớp vi phạm quy chế thi xử lý nghiêm túc, hủy bỏ kết phần làm có sử dụng t i liệu, giáo viên coi thi nghiêm túc, chấm thi đáp án biểu i m, ghi i m, ... b i dưỡng học sinh gi i, phụ đạo học sinh yếu tổ chuyên môn quan tâm, số lượng học sinh gi i đạt gi i vòng huyện tương đương năm trước b Hạn chế: Tỉ lệ học sinh bỏ học giảm học sinh có dấu hiệu ... Đầu năm học huy động 5/8 học sinh bỏ học năm học trước trở l i lớp, học sinh bỏ học chủ yếu em học sinh học yếu, lư i học em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mẹ ly thân giao cho ngư i giám...
 • 8
 • 120
 • 0

Báo cáo kết học kỳ I trường trung họcsở năm học 2015 2016

Báo cáo sơ kết học kỳ I trường trung học cơ sở năm học 2015 2016
... cùng kỳ năm học trước 12 Tổ chức triển khai thực h i thi năm học 2015- 2016 Tổ chức cho học sinh tham gia hiệu h i thi, kết sau: - H i thi “Văn hay chữ tốt”: Đạt gi i; 01 gi i gi i nhất, 01 gi i ... tiết theo khung th i gian 37 tuần thực học, đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, phù hợp v i i u kiện i a phương từng trường sở đảm bảo th i gian kết thuc học I, kết thuc năm học ... nhất, 01 gi i III cấp huyện tham gia dự thi cấp tỉnh đạt 01 gi i ba, 01 gi i KK; tham gia thi khu vực - H i thi “viết ứng xử tình sư phạm” đạt gi i: 01 gi i ba, 02 KK - H i thi “Gi i Toán bằng...
 • 12
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo sơ kết học kỳ i bậc mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ i của công đoànbáo cáo sơ kết học kỳ i giáo dục mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ i cấp học mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ i của trường mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ tổng kết năm họcbáo cáo sơ kết học kỳ 1 bậc mầm nonmẫu báo cáo sơ kết học kỳ mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ 1 của mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ 1 mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ mầm nonmẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1 mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ 1 trường mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ trường mầm nonbáo cáo sơ kết học kỳ 1 y tế học đườngThinking critically about society an introduction to sociology 1st edition russell westhaver test bankTHINK marketing first canadian edition 1st edition tuckwell test bankThe living world 7th edition johnson test bankTHINK race and ethnicity 1st edition mona scott test bankTraditions and encounters a global perspective on the past 6th edition bentley test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankTrigonometry a unit circle approach 9th edition sullivan test bankTX GOV 1st edition maxwell test bankUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bankUnderstanding business ethics 2nd edition stanwick test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding business strategy concepts plus 3rd edition ireland test bankUnderstanding canadian business 8th edition nickels test bankUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUnderstanding psychology 10th edition morris test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUnderstanding statistics in the behavioral sciences 10th edition pagano test bank