HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÍ

Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 trong cơ quan hành chính nhà nước

Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 trong cơ quan hành chính nhà nước
... thông dịch viên b) Hệ thống quản tài liệu tham chiếu: - Việc áp dụng hệ thống quản cho tổ chức khác - Tác động thành phần hệ thống quản lý; - Các tiêu chuẩn hệ thống quản chất lợng, thủ ... hệ thống quản chất lợng, đánh giá hệ thống quản môi trờng Lãnh đạo tổ chức chứng nhận trực tiếp quản uỷ quyền quản lịch trình đánh giá Công tác quản lịch trình đánh giá bao gồm: ... cầu tiêu chuẩn áp dụng Có thể kết hợp việc đánh giá hệ thống quản chất lợng, hệ thống quản môi trờng hay đánh giá sản phẩm, hàng hoá đánh giá Các tổ chức chứng nhận phối hợp để đánh giá...
 • 40
 • 144
 • 0

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P1) doc

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P1) doc
... I hệ thống tài liệu theo TCVN iso 9001:2000 1.1Cấu trúc hệ thống tài liệu theo TCVN ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 bắt buộc tổ chức phải có hệ thống quản chất lợng đợc lập thành ... tơng tác trình HTQLCL Sổ tay chất lợng tài liệu nằm tầng cấu hệ thống tài liệu, có tính chất định hớng sách Mục đích sổ tay chất lợng nhằm mô tả yếu tố hệ thống quản tơng tác yếu tố Tổ chức ... dung hệ thống quản chất lợng: sách cách thức thực nhằm đáp ứng yêu cầu tơng ứng tiêu chuẩn 1.4 Quá trình lập văn hệ thống quản chất lợng a) Xác định cam kết lãnh đạo: Tìm hiểu hệ thống quản...
 • 7
 • 194
 • 1

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P2) ppt

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P2) ppt
... nhận hệ thống quản chất lợng, hệ thống quản môi trờng hay sản phẩm tổ chức phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng Có thể kết hợp việc đánh giá hệ thống quản chất lợng, hệ thống quản ... giá Bên đợc đánh giá: Tổ chức đợc đánh giá Chuyên gia đánh giá: Ngời có lực tiến hành đánh giá Đoàn đánh giá: Một hay nhiều chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá Chơng trình đánh giá: Tập hợp ... thức kỹ 2.3 Phân loại hình thức đánh giá Có ba hình thức đánh giá đợc phân loại dựa quan hệ bên đánh giá bên đợc đánh giá nh sau: Đánh giá Bên thứ nhất: Còn gọi đánh giá nội bộ, đợc tổ chức bên đợc...
 • 6
 • 197
 • 1

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P3) pptx

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P3) pptx
... gia đánh giá thích hợp; - Tiến hành đánh giá; - 3.4 Hoạch định lên lịch đánh giá; Thực theo dõi giám sát Thực lịch trình đánh giá Việc thực lịch trình đánh giá bao gồm: - Văn hoá lịch trình đánh ... trình đánh giá cần đợc trì nhằm chứng minh cho việc vận hành lịch trình đánh giá Hồ sơ bao gồm: a) Kết rà soát lịch trình đánh giá; b) Các hồ sơ lần đánh giá nh: - Kế hoạch đánh giá; - Báo cáo đánh ... chuyên môn chuyên gia đánh giá; - Đảm bảo việc định đoàn đánh giá phù hợp với mục đích đánh giá; - Cung cấp nguồn lực cần thiết cho đoàn đánh giá; - Đảm bảo tiến hành đánh giá theo lịch trình;...
 • 5
 • 166
 • 1

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P4) docx

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P4) docx
... đánh giá hệ thống chất lợng Chuyên gia đánh giá có trách nhiệm: Tuân thủ yêu cầu đánh giá quy định có liên quan; Làm việc phạm vi đánh giá; Truyền đạt làm rõ yêu cầu đánh giá với bên đợc đánh ... hoạch đánh giá, chuẩn bị tài liệu làm việc giới thiệu cho thành viên đoàn thông tin cần thiết; Xem xét, đánh giá tài liệu HTQLCL; Giới thiệu đoàn đánh giá với lãnh đạo bên đợc đánh giá (với đánh ... đoàn đánh giá chuyên gia đánh giá Đoàn đánh giá Đoàn đánh giá đợc thành lập theo định lãnh đạo tổ chức đánh giá nội bộ, theo định tổ chức chứng nhận sau tham khảo ý kiến tổ chức đợc đánh giá đánh...
 • 8
 • 124
 • 4

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P5) docx

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P5) docx
... bên đợc đánh giá bên đa yêu cầu đánh giá (khi thích hợp) Khi chứng đánh giá sẵn có mục tiêu đánh giá đạt đợc, trởng đoàn đánh giá phải báo cáo cho bên đa yêu cầu đánh giá bên đợc đánh giá để ... website Các phát đánh giá Các chứng đánh giá sau thu thập phải đợc xem xét đánh giá dựa chuẩn mực đánh giá để đa phát đánh giá Một phát đánh giá phù hợp không phù hợp với chuẩn mực đánh giá và/hoặc ... điểm tiến hành hoạt động đánh giá trờng; - Chuẩn mực đánh giá danh sách tài liệu viện dẫn dựa đánh giá đợc tiến hành; - Các phát đánh giá Báo cáo đánh giá bao gồm hay viện dẫn tới nội dung sau,...
 • 8
 • 115
 • 1

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P6) docx

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P6) docx
... b) Hệ thống quản tài liệu tham chiếu: - Việc áp dụng hệ thống quản cho tổ chức khác - Tác động thành phần hệ thống quản lý; - Các tiêu chuẩn hệ thống quản chất lợng, thủ tục tài liệu ... mực đánh giá; - Sự khác biệt tài liệu tham chiếu mức độ u tiên tài liệu này; c) áp dụng tài liệu tham chiếu cho đánh giá khác nhau; Hệ thống thông tin công nghệ dùng quản Tình bên dợc đánh giá: ... liên quan đến quản chất lợng Chuyên gia đánh giá hệ thống quản chất lợng cần có kiến thức kỹ về: a) Các phơng pháp kỹ thuật có liên quan đến chất lợng: - Hệ thống thuật ngữ chất lợng; -...
 • 5
 • 166
 • 2

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P7) ppt

Tài liệu Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P7) ppt
... chuyên gia đánh giá 8.1 Đăng ký chuyên gia đánh giá Các yêu cầu chuyên gia đánh giá hệ thống chất lợng đợc đề cập ISO 19011-2: Hớng dẫn đánh giá hệ thống chất lợng - Yêu cầu chuyên gia đánh giá Tiêu ... đánh giá: + chuyên gia đánh giá: Phải tham gia đánh giá QUACERT thực với t cách quan sát viên tham gia đánh giá với t cách chuyên gia đánh giá tập đánh giá với giám sát chuyên gia đánh giá trởng ... công đánh giá sở Ngời giám sát lập Phiếu nhận xét chuyên gia đánh giá làm sở cho việc xem xét đăng ký chuyên gia đánh giá Hồ sơ đăng ký chuyên gia đánh giá/ chuyên gia đánh giá trởng bao gồm: - Lý...
 • 13
 • 276
 • 1

Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tc ISO 9001-2000

Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lí chất lượng theo tc ISO 9001-2000
... cầu Hệ thống quản chất lượng cần xây dựng; - Phạm vi áp dụng Hệ thống quản chất lượng; - Những văn cần xây dựng Hệ thống quản chất lượng (Chính sách mục tiêu chất lượng; Sổ tay chất lượng; ... hiệu Quản lý Nhà nước -7- III HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2000 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Mục tiêu viêc áp dụng hệ thống quản chất lượng Hệ thống quản chất lượng ... phải xây dựng hệ thống quản chất lượng, lập thành văn bản, thực hiện, trì cải tiến liên tục tính hiệu Hệ thống quản chất lượng phù hợp với yêu cầu TCVN ISO 9001:2000 Để thực Hệ thống Quản...
 • 58
 • 524
 • 3

đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của khu du lịch Bình Quới 1

đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của khu du lịch Bình Quới 1
... 25 .11 .2004 01 01/ 00 25 .11 .2004 01 01/ 00 02. 01. 2004 01 00/00 02. 01. 2004 02 4.2 Đánh giá Hệ thống quản môi trường Khu du lòch Bình Qùi 4.2 .1 Kết đánh giá EMS Khu du lòch Bình Qùi Kết đợt đánh giá nội ... đổi hệ thống tài liệu phù hợp với ISO 14 0 01: 2004 hệ thống quản môi trường trì có hiệu Đồ án tốt nghiệp 57 Chương 4: Đánh giá hệ thống quản môi trường Khu du lòch Bình Qùi Bảng 19 : Đánh giá ... 01/ 00 02. 01. 2003 01 01/ 00 02. 01. 2003 01 01/ 00 25 .11 .2004 01 00/00 02. 01. 2004 01 00/00 02. 01. 2004 01 02/00 01/ 00 01. 07.2005 30.06.2004 01 01 00/00 02. 01. 2003 01 02/00 30.06.2004 02 01/ 00 25 .11 .2004...
 • 12
 • 439
 • 2

đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của khu du lịch Bình Qưới 1

đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của khu du lịch Bình Qưới 1
... 25 .11 .2004 01 01/ 00 25 .11 .2004 01 01/ 00 02. 01. 2004 01 00/00 02. 01. 2004 02 4.2 Đánh giá Hệ thống quản môi trường Khu du lòch Bình Qùi 4.2 .1 Kết đánh giá EMS Khu du lòch Bình Qùi Kết đợt đánh giá nội ... đổi hệ thống tài liệu phù hợp với ISO 14 0 01: 2004 hệ thống quản môi trường trì có hiệu Đồ án tốt nghiệp 57 Chương 4: Đánh giá hệ thống quản môi trường Khu du lòch Bình Qùi Bảng 19 : Đánh giá ... 01/ 00 02. 01. 2003 01 01/ 00 02. 01. 2003 01 01/ 00 25 .11 .2004 01 00/00 02. 01. 2004 01 00/00 02. 01. 2004 01 02/00 01/ 00 01. 07.2005 30.06.2004 01 01 00/00 02. 01. 2003 01 02/00 30.06.2004 02 01/ 00 25 .11 .2004...
 • 12
 • 270
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢNTHÔNG TIN NỘI BỘ doc

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ doc
... văn Các loại văn cần quản là: văn đến, văn đi, văn nội bộ, hồ sơ văn Hướng dẫn sử dụng 2.1 Quản Danh mục phân hệ 2.1.1 Loại văn Chọn chức Danh mục Menu bên trái phân hệ, Màn hình hiển thị ... Khai báo thông tin hồ sơ lưu lại thông tin hồ sơ Để thêm văn vào hồ sơ vừa tạo, chọn tên hồ sơ để xem thông tin hồ sơ, thực thêm văn vào hồ sơ CÔNG TY GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT ... từ menu trái phân hệ Phân hệ quản văn gồm quyền hạn sau: - Quyền quản trị: quyền thao tác cao phân hệ - Chức vụ Thêm văn bản: Là nhóm cán có chức vụ có quyền thêm văn vào hệ thống có văn đến...
 • 19
 • 349
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 14000

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 14000
... doanh nghiệp - Chú ý dụng nhân cách thương hiệu tấc hoạt động truyền thông - Đòi hỏi hệ thống nhận diện & hướng dẫn triển khai chuẩn - Cẩn kiểm soát nguồn lực trung tâm Nguồn: Masso PR www.massogroup.com ... số phân tích chủ đề - Masso Group trình bày IMC - Một Dàn Hòa Tấu Thương Hiệu Quảng cáo PR Khuyến Bán hàng Nhân viên Tài trợ, POS nhiều phương tiện khác www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích ... truyền thông Hình dung rõ trình/thời gian cần thiết để thay đổi nhận thức & sở hữu “Ý tưởng lớn” Xây dựng thông điệp cho giai đoạn chiến dịch truyền thông Nắm vững vai trò & cách ứng dụng công cụ...
 • 8
 • 380
 • 1

Tài liệu Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với các cơ quan hành chính nhà nước pptx

Tài liệu Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với các cơ quan hành chính nhà nước pptx
... động vấn xây dựng hệ thống quản chất lượng tổ chức * Đối với chuyên gia vấn độc lập: - Giấy đăng ký tham gia hoạt động vấn xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO ... Hồ sơ Thành phần hồ sơ * Đối với tổ chức vấn: - Giấy đăng ký tham gia hoạt động vấn xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 quan hành nhà nước - Bản ... động vấn xây dựng hệ thống quản chất lượng chuyên gia vấn; Thành phần hồ sơ * Đối với tổ chức chứng nhận: - Giấy đăng ký tham gia hoạt động đánh giá hệ thống quản chất lượng theo tiêu...
 • 5
 • 361
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ESoft HRM 3.0 pps

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ESoft HRM 3.0 pps
... đổi mật người sử dụng người sử dụng không muốn sử dụng mật cũ Các thao tác: - Vào thực đơn Hệ thống -> Đối mật Cách ghi: Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản nhân ESoftHRM 3.0 Trang ESOFT kinh tế(Economic), ... khác Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản nhân ESoftHRM 3.0 Trang 42 ESOFT kinh tế(Economic), hiệu (Effective) dễ sử dụng( Easy) IV.3 Quản cán công nhân viên theo phòng ban Vào menu Nhân Quản ... III.4 Quản trị người sử dụng Tạo thay đổi xác định nhóm cho người sử dụng Các bước thực hiện: - Vào thực đơn Hệ thống -> Quản trị người sử dụng Tạo người sử dụng Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý...
 • 55
 • 609
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hệ thống quản lí lương và các khoản trích theo lươnghướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượnghướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhàmẫu phiếu đánh giá hệ thống quan trắc môi trươnghướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý trường họcđánh giá hệ thống quản lý chất lượngtiêu chí đánh giá hệ thống quản lý chất lượngcâu hỏi đánh giá hệ thống quản lý tích hợpđánh giá hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại thị xã đồng xoài và tác động đến môi trường xung quanh nhà máy xử lý rác thải sinh hoạtđánh giá hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000 của công ty giầy thượng đìnhhướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệuhướng dẫn kiểm toán hệ thống quản lý chất lượng và hoặc môi trườngđánh giá hệ thống quản trị rủi ro lãi suất của nasbphần 1 tổng quan về vấn đề phân tích đánh giá hệ thống quản lý dịch vụ quảng cáo tại đài tnvnphân tích và đánh giá hệ thống quản lý tiền gửi tiết kiệm tại pgd cầu ràmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học