Tỷ số khử phân cực trong phổ Raman đối xứng phân tử

Tỷ số khử phân cực trong phổ Raman - Đối xứng phân tử

Tỷ số khử phân cực trong phổ Raman - Đối xứng phân tử
... tồn phép đối xứng thích hợp Chỉ có loại yếu tố đối xứng phép đối xứng xem xét đối xứng phân tử, bảng II.1 bên đây: Bàng II.1 – Các yếu tố phép đối xứng phân tử Yếu tố đối xứng Phép đối xứng Ký ... mẫu khử phân cực Tỷ số khử độ phân cực: Để mode dao động phân tử hoạt động quang phổ Raman, phải tạo độ phân cực dao động, đặc trưng tensor phân cực α Bởi tán xạ ánh sáng phụ thuộc mạnh vào độ phân ... [6] a Các yếu tố đối xứng phép đối xứng: - Phép đối xứng: Phép đối xứng thao tác thực vật thể, sau thực phân biệt vật thể trước sau thực thao tác - Yếu tố đối xứng: Là phần tử hình học chẳng...
 • 16
 • 196
 • 1

Quang phổ Raman - Các nguyên tắc chọn lọc cho phổ hồng ngoại và phổ Raman, so sánh phổ Ramanphổ hồng ngoại, tỷ số khử phân cực

Quang phổ Raman - Các nguyên tắc chọn lọc cho phổ hồng ngoại và phổ Raman, so sánh phổ Raman và phổ hồng ngoại, tỷ số khử phân cực
... dipole moment dipole: Pe ql -q l Độ phân cực (Polarizability) Đặc trưng cho phân bố đám mây e phân tử (hay nguyên tử) Phân tử phân cực Phổ Raman Quy tắc chọn lọc Phổ IR Cơ lượng tử Mode: Mẫu ... 1.7 Các nguyên tắc chọn lọc cho phổ Hồng ngoại (IR) phổ Raman Trạng thái dao động phân tử Trạng thái dao động riêng lẻ: dao động chuẩn tắc (mode) +q Lưỡng cực (dipole): Đặc trưng cho t/c ... phát huỳnh quang chiếu chùm laser Thu phổ quay phổ dao động quay với độ phân giải cao phổ Raman khó phổ IR Thiết bị Raman đại đắt tiền nhiều so với thiết bị FT-IR 1.9 Tỷ số khử phân cực (Depolarization...
 • 18
 • 155
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI ĐỒNG TRONG RAU MUỐNG Ở MỘT SỐ KHU VỰC THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 3.3 .Phân tích hàm lượng Cu2+ số mẫu rau địa bàn thành phố Đà Nẵng Áp dụng quy trình phân tích xây dựng trên, tiến hành phân tích xác ... phân tích hàm lượng đồng rau muống Quy trình sử dụng để xác định hàm lượng kim loại Cu loại rau xanh trồng khu vực khác - Vô hóa mẫu theo phương pháp khô khô ướt kết hợp phù hợp để xác định hàm lượng ... Đã áp dụng quy trình phân tích số mẫu rau thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng Hàm lượng đồng mẫu rau nằm giới hạn cho phép Bộ Y tế 110 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010...
 • 7
 • 331
 • 2

Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ13CDIC trong mẫu nước ngầm trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EAIRMS

Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ13CDIC trong mẫu nước ngầm trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EAIRMS
... kỹ thuật đồng vị bền Do vậy, Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ 13CDIC mẫu nước ngầm khối phổ kế tỷ số đồng vị EA-IRMS” có ý nghĩa khoa học thực tế Hơn nữa, nước ta, thực ... tỷ số đồng vị, tài liệu xử lý mẫu cho phương pháp tỷ số đồng vị, tài liệu kỹ thuật về thiết bị phân tích tỷ số đồng vị bền Phương pháp thực nghiệm: Phương pháp phân tích khối phổ tỷ số đồng vị ... pháp đồng vị δ 13C tình hình sử dụng tỷ số đồng vị δ13C để nghiên cứu xác định nguồn gốc ô nhiễm môi trường − Xây dựng quy trình phân tích + Quy trình xử lý mẫu phân tích δ13CDIC mẫu nước ngầm: kết...
 • 38
 • 206
 • 0

Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ13CDIC trong mẫu nước ngầm trên khối phổ kế tỷ số đồng vị

Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ13CDIC trong mẫu nước ngầm trên khối phổ kế tỷ số đồng vị
... trường kỹ thuật đồng vị bền Do vậy, Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ13CDIC mẫu nước ngầm khối phổ kế tỷ số đồng vị có ý nghĩa khoa học thực tế Hơn nữa, nước ta, thực tế ... MÔI TRƯỜNG BÙI THỊ HƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TỶ SỐ ĐỒNG VỊ δ13 CDIC TRONG MẪU NƯỚC NGẦM TRÊN KHỐI PHỔ KẾ TỶ SỐ ĐỒNG VỊ EA-IRMS Chuyên ngành Mã ngành : Công nghệ ... xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ13CDIC mẫu nước ngầm khối phổ kế tỷ số đồng vị đảm bảo độ xác độ tin cậy Ý nghĩa khoa học thực tiễn Kết đề tài giúp cho nhà nghiên cứu sử dụng quy trình...
 • 12
 • 343
 • 0

Giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của công ty xây dựng khu bắc

Giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của công ty xây dựng khu bắc
... phân tích tài công ty xây dựng khu bắc 46 áp dụng phơng pháp tỷ số vào phân tích tài Công ty xây dựng khu bắc 50 3.1 Phân tích tình hình tài Công ty Xây Dựng Khu bắc 50 3.1.1 Các tỷ số khả ... định tài hoàn toàn nằm phòng kế toán giám đốc Từ bất cập xin áp dụng thử phơng pháp tỷ số nhằm phân tích tài Công ty Xây Dựng Khu Bắc với số liệu có Công ty 49 áp dụng phơng pháp tỷ số vào phân tích ... tích tài nên đợc thực Công ty đem lại cho Công ty kết tốt sản xuất kinh doanh, lý em chọn đề tài Giải pháp nhằm áp dụng phơng pháp tỷ số phân tích tài Công Ty Xây Dựng Khu Bắc Lời cảm...
 • 74
 • 344
 • 3

Giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của Công Ty Xây Dựng Khu Bắc

Giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của Công Ty Xây Dựng Khu Bắc
... 61 GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỶ SỐ VÀO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG KHU BẮC 61 Các chiến lược nhằm áp dụng hiệu phương pháp phân tích tỷ số phân tích ... hình phân tích tài công ty xây dựng khu bắc 48 Áp dụng phương pháp tỷ số vào phân tích tài Công ty xây dựng khu bắc 52 3.1 Phân tích tình hình tài Công ty Xây Dựng Khu bắc 52 3.1.1 Các tỷ ... phân: Phân tích tỷ số tài Phân tích hoạt động tài 4.1 Phân tích tỷ số tài Trong phân tích tài chính, tỷ số tài chủ yếu thường phân thành bốn nhóm là: • Nhóm tỷ số khả toán • Nhóm tỷ số khả...
 • 76
 • 192
 • 0

giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của công ty xây dựng khu bắc

giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của công ty xây dựng khu bắc
... cập xin áp dụng thử phơng pháp tỷ số nhằm phân tích tài Công ty Xây Dựng Khu Bắc với số liệu có Công ty 3.1 3.1.1 áp dụng phơng pháp tỷ số vào phân tích tài Công ty xây dựng khu bắc Phân tích tình ... phân tích tài công ty xây dựng khu bắc 40 áp dụng phơng pháp tỷ số vào phân tích tài Công ty xây dựng khu bắc 43 3.1 Phân tích tình hình tài Công ty Xây Dựng Khu bắc 43 3.1.1 Các tỷ số khả ... phân tích tỷ số vào phân tích tàI công ty xây dựng khu bắc Các chiến lợc nhằm áp dụng hiệu phơng pháp phân tích tỷ số phân tích tài Công ty năm tới - Thực đến năm 2004 Công ty tiến hành áp dụng...
 • 62
 • 178
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp
... bùn thải số khu cơng nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp xử bùn thải thích hợp. ” chọn để thực đồ án tốt nghiệp MỤC TIÊU ĐỀ TÀI : Nghiên cứu đánh giá trạng xử nước thải ... quản bùn thải phù hợp NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Thu thập tài liệu, nghiên cứu tổng quan hệ thống xử nước thải quản bùn thải cơng nghiệp nhà máy xử nước thải tập trung số khu cơng nghiệp ... phạm vi nghiên cứu nhà máy xử nước thải tập trung số khu cơng nghiệp điển hình TP.HCM Đề xuất giải pháp xây dựng biện pháp quản cho nhà máy xử nước thải tập trung số khu cơng nghiệp TP.HCM...
 • 147
 • 780
 • 8

Tổng quan một số ứng dụng của quang phổ raman trong kiểm nghiệm dược phẩm

Tổng quan một số ứng dụng của quang phổ raman trong kiểm nghiệm dược phẩm
... khả ứng dụng thực tế quang phổ Raman ngành Dược khả áp dụng phương pháp quang phổ công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc 3 Chương I TỔNG QUAN VỀ QUANG PHỔ RAMAN 1.1 Giới thiệu quang phổ Raman ... I TỔNG QUAN VỀ QUANG PHỔ RAMAN 1.1 Giới thiệu quang phổ Raman 1.1.1 Lịch sử phát triển 1.1.2 Một số ứng dụng phương pháp quang phổ Raman thực tiễn 1.2 Nguyên lý phổ Raman ... 1.3.2.3 Quang phổ kế [11], [28] Cũng loại quang phổ kế khác, quang phổ kế máy Raman có chức phân tách ánh sáng dựa theo bước sóng (hoặc số sóng) thể phổ đồ Raman Có hai loại quang phổ kế là: quang phổ...
 • 61
 • 576
 • 3

So sánh phần từ ngữ trong sách tiếng việt hợp nhất năm 2000 và sách ngữ văn cơ bản THPT hiện nay luận văn thạc sỹ ngữ văn

So sánh phần từ ngữ trong sách tiếng việt hợp nhất năm 2000 và sách ngữ văn cơ bản THPT hiện nay luận văn thạc sỹ ngữ văn
... Trờng đại học vinh NG H LINH SO SáNH PHầN Từ NGữ TRONG SáCH TIếNG VIệT HợP NHấT NĂM 2000 SáCH NGữ VĂN CƠ BảN TRUNG HọC PHổ THÔNG HIệN NAY LUậN VĂN THạC NGữ VĂN CHUYấN NGNH NGễN NG HC Mó ... sỏch Ng c bn THPT Chng 3: So sỏnh phn T ng hai b sỏch giỏo khoa THPT Sau cựng l Ti liu tham kho Chng V TR CA PHN T NG TRONG SCH TING VIT HP NHT NM 2000 V SCH NG VN C BN THPT HIN NAY 1.1 Tng quan ... chng ca lun 32 Chng TRI THC T NG TRONG SCH TING VIT HP NHT NM 2000 V SCH NG VN C BN THPT HIN NAY 2.1 Phn T ng sỏch Ting Vit THPT hp nht nm 2000 Sỏch Ting Vit THPT hp nht cú bi v t ng ú l Gin...
 • 95
 • 303
 • 0

Xác định một số thông số ở nhiệm tài một số khu vực nuôi trồng thuỷ hải sản trên địa bàn huyện Cát Bà

Xác định một số thông số ở nhiệm tài một số khu vực nuôi trồng thuỷ hải sản trên địa bàn huyện Cát Bà
... hƣởng đến tiềm du lịch biển Cát Xuất phát từ nguyên nhân trên, em chọn nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp: Xác định số thông số nhiệm tài số khu vực nuôi trồng thuỷ hải sản địa bàn huyện ... cứu - Khu vực nuôi cá lồng bè Bến Bèo - Khu vực nuôi tu hài vịnh Lan Hạ - Khu vực nuôi tôm xã Phù Long - Khu vực nuôi ngao xã Đồng Bài 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu - Khu vực Bến Bèo - Khu vực vịnh ... Xác định số thông số nƣớc khu vực nuôi cá lồng bè Bến 3.3 Xác định số thông số nƣớc khu vực nuôi tôm xã Phù Long… .…47 3.4 Kết nhận xét khu vực nuôi ngao xã Đồng Bài .49 KẾT LUẬN...
 • 55
 • 304
 • 0

giáo trình mạng điện CH2 tham so cac phan tu trong mang dien

giáo trình mạng điện CH2 tham so cac phan tu trong mang dien
... thay thãú MBA cün dáy ạp ngàõn mảch uN% Trong quạ trçnh toạn mạy biãún ạp âỉåüc thay thãú bàòng så âäư hçnh Γ (Hçnh - 7) våïi cạc tham säú Rb , Xb , Gb , Bb .Trong âọ: Zb= Rb + jXb (2 - 17) Trang ... 300Km, U ≤ 220KV toạn chãú âäü lm viãûc ca mảng dng så âäư thay thãú tham säú táûp trung Thỉåìng dng så âäư hçnh Π våïi cạc tham säú táûp trung sau: Z = ( r0 + j x0 ).l = R + j X (2 - 15) Y/2 ... ta cọ thãø viãút: x0 = x'0 + x''0 Trong âọ : x , D = 0,144 lg tb R ; (2 - 7) x = 12500 µ = 0,016 ,, Do x'0 phủ thüc vo khong cạch pha cho nãn x'0 låïn hån so våïi x''0 Thỉåìng x'0 = 0,36 - 0,42...
 • 12
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng phương pháp tỷ số vào phân tích tài chính ở công ty xây dựng khu bắcgiải pháp nhằm áp dụng phương pháp phân tích tỷ số vào phân tích tài chính của công ty xây dựng khu bắccác chiến lược nhằm áp dụng hiệu quả phương pháp phân tích tỷ số khi phân tích tài chính của công ty trong những năm tớicác tỷ số tài chính quan trọngmột số giống cam quýt trồng phổ biến hiện naymột số loại nấm nuôi trồng phổ biến3 1 vị trí các điểm và trọng số cho phần tử tứ giác bốn điểm3 2 vị trí các điểm mẫu và trọng số cho phần tử tứ giác chín điểm3 3 vị trí các điểm mẫu và trọng số cho phần tử tam giác 1 điểm3 4 vị trí các điểm và trọng số cho phần tử tam giác 3 điểmmột số loại phần tử hữu hạn thường được sử dụng trong mô hình hóa kết cấu tổng thểmột số loại phần tử hữu hạn hay được sử dụng để mô hình hóa kết cấu cục bộ3 đếm số lượng phần tử trong mảngnói chung tài sản của qtd tăng qua các năm từ 2011 đến 2013 nhưng mức tăng chênh lệch nhau nhiều cụ thể năm 2012 tăng hơn 33 tỷ so với năm 2011 trong khi năm 2013 tăng hơn 61 tỷ so với năm 2012câu 09 số lượng phần tử có thể lưu trữ tối đa trong tệp là bao nhiêuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây